REGISTRING AV OG KOMPENSASJON FOR KORONAVIRUSETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Mar 2020

Norges idrettsforbund sendte mandag 23. april ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge Koronavirusets aktivitetsmessige og økonomiske konsekvenser. Svarene vil ligge til grunn for målrettete hjelpetiltak. 

Målet med rapporteringen er å få et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser. Selv om dette ikke er en tilbakebetalingsløsning, er svarene nødvendige i dialogen med lokale og nasjonale myndigheter for å få på plass målrettete tiltak som bidrar til at også fekteklubbene er rustet til å levere aktivitet etter at koronakrisen er over.

Hvordan fekteklubben kan svare
Fekteforbundet ber derfor alle fekteklubbene legge inn estimerte tapstall for inneværende måned (mars), kommende april, mai og juni i den digitale løsningen via Min Idrett:

Lenke til den digitale rapporteringsløsningen

Det er mulig å etterregistrere informasjonen, men Fekteklubbene oppfordres til å rapportere de kan før påskehelgen. 

Utfyllende informasjon om rapporteringen, hvem som har ansvaret, frist og brukerstøtte, finnes via lenkene nedenfor og i tilsendt skriv fra NIF.

Se PDF med mer informasjon om rapporteringen, hvem som kan rapportere og når og hvordan dette skal gjøres her. 

Les mer om kartleggingen og den videre prosessen på NIFs nettside

NB! Om noen fekteklubber ikke har mottatt informasjonen fra NIF, må dette gis beskjed om så snart som mulig.

Forskrift om kompensasjon
Fredag 03. april kom den endelige forskriften om kompensasjon for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av Covid-19-utbruddet. Total ramme for ordningen er 700 millioner kroner.

Det er Lotteri- og stilftelsestilsynet som vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. 

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april. Søknadsfrist er satt til 21. april. 

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider. 

NIF utarbeider veileder
NIF avventer ytterligere klargjøring av forskriften fra Lotteri- og stilftelsestilsynet. Det vil blant annet bli utarbeidet en veileder til utfyllingen av et Excelark som er det økonomiske grunnlaget for søknaden.

Dette vil bli lagt ut før påske, mens selve søknadsskjemaet vil først være klart 14. april. NIF vil informere våre medlemmer om både Excelark som grunnlag for søknadsskjema og veilederen når disse foreligger før påske.