REGIONAL TRENINGSSAMLING I KRISTIANSUND

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Mar 2020

Faksimile fra Tidens Krav 13. mars 2020. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Kristiansund Fekteklubb regional treningssamling den 7. og 8. mars. Totalt deltok 20 fektere fra arrangørklubben og fra Trondheim Fekteklubb. 

Lokalavisen Tidens Krav (se faksimile) melder om en vellykket samling med fokus på både trening og sosialt samvær. Treningen ble ledet av Emil Friis-Ruud, som i tillegg til å være en aktivt fekter, i fjor ble lisensiert Trener 1, og som deltar på årets Trener 2-utdanning. 

Regionale treningssamlinger
I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, tilrettelegger Norges Fekteforbund også for regionale treningssamlinger for barn og ungdom.

Foruten å forbedre fekteferdighetene og gi tips til klubbtreningene, skal disse samlingene bidra til et tettere samarbeid og erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte i de regionale klubbene. Dessuten er det et mål at samlingene skal bidra til et godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet. 

Fekteforbundet håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i Nordmøre og Trøndelag.