UTVIDET KOMPENSASJONSORDNING

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Jul 2020

Regelverket for ny koronatiltakspakke er lagt ut på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. 

Regjeringen har satt av én milliard kroner til den tredje krisepakken for idrettslag, som gjelder fra 1. september til 31. desember 2020, og idrettslag kan nå søke om kompensasjon for bortfalte inntekter i denne perioden. Fra 1. november justeres ordningen for også å stimulere til aktivitet.

Lenke til informasjon om Krisepakke 3

Tidligere krisepakker
Selv om medlemsinntekter, pengegaver, sponsor- og reklameinntekter ikke omfattes, dekker den nye ordningen flere inntektstap som følge av nedstengning, avlysning eller utsatte arrangementer og aktiviteter. Det kan nå også søkes kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter. 

Tilbakevirkende kraft
Ordningen har tilbakevirkende kraft og omfatter arrangementer mellom 12. mars og fram til 31. august. Av den grunn er det tilrettelagt for en overgangsordning for søknader som fikk avslag i perioden 5.mars til -12.mars. 

Dersom klubben har tap av inntekter utover det som ble kompensert i den første ordningen, kan man nå altså søke på nytt så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker. 

Forlenget ordning
I pressekonferanse 20. august ble det meddelt at ordningen forlenges til å vare ut 2020. 

Les mer om dette her

Enklere å søke
Alle klubber som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke og det skal nå også være enklere for klubber å søke.

Fortløpende utbetalinger
Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen Det er fortløpende utbetalinger, med siste søknadsfrist 15. september.

Følg denne lenken for informasjon om ordningen

Følg denne lenken for å søke

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan også kontaktes på post@lottstift.no eller telefon 57828000 ved beho

Svar på relevante spørsmål
Informasjon om hvordan klubbene kan innrapportere økonomiske tap og hvordan behandle pandemiens konsekvenser for medlemskontingenter og treningsavgifter finnes via denne lenken:

Følg denne lenken for relevant informasjon om økonomiske tap