GOD JUL OG GODT NYTT FEKTEÅR

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Des 2020

2020 har vært et utfordrende år grunnet Korona-pandemien. Vi følger uansett opp tradisjonen med en oppsummering av fekteåret, og kaster blikket fremover. 

Pandemien har preget både klubbenes og Fekteforbundets aktiviteter. Vi har slitt med nedstengning, og påfølgende usikkerhet om når vi kunne starte opp igjen. 

Dette har vært krevende for alle. Både for klubbene og trenerne, men ikke minst for de aktive som ikke har fått utøve idretten sin og treffe venner de har fått gjennom fektingen.

God begynnelse på året
Men det startet bra. Allerede i romjulen i fjor deltok ti norske fektere på treningsleir i Sverige. Deretter, den første helgen i januar, avholdt Fekteforbundet årets første nasjonale treningssamlingen i aldersklassene U23, juniorer og kadetter.

Forberedelsene ga resultater. I begynnelsen av februar oppnådde juniorlaget med Truls Straumøy, Tomas Geitung, Svend Markus Eeg og Benjamin Humlen Dahlbo en syvendeplass i Beograd. Dette tangerte den beste norske plasseringen siden oppstarten av juniorverdenscupen.

Kadettlaget med Olav Eikanger, Elias Draugedalen, Henning Karlsen og Emil Draugedalen fulgte opp med en flott 3. plass på europacupstevnet i Espoo.

Individuelt oppnådde dessuten Elias Draugedalen en femteplass på et Europacupstevne for kadetter i Krakow, og Cordt von Brandis vant et veteranstevne i Kiev.

Videre ble det arrangert regionale treningssamlinger i Stavanger og Kristiansund, før Stavanger FK arrangerte Siddis Cup. Deretter ble Vårstøtet, inkludert stevne i Ungdomsserien arrangert av Njård Fekting. 

Norges Fekteforbund kom dessuten i gang med Trener 2-kurset, og fikk gjennomført to workshops i samarbeidsprosjektet med Olympiatoppen før pandemien traff oss for fullt.

Full stans
I likhet resten av den organiserte idretten ble fekting stengt ned 12. mars. Dette innebar at også alle de planlagte aktivitetene i regi av Fekteforbundet måtte utsettes.  

Våren skulle ha vært den mest hektiske perioden i 2020. Tre dommerkurs, ett landsstevne, to norgescupstevner, tre treningssamlinger og norgesmesterskapene for både juniorer og for seniorer og veteraner måtte legges på is.  

På grunn av smittesituasjonen ellers i verden, ble også både alle stevnene i Europa- og Verdenscupen, samt EM og VM avlyst.

Gradvis gjenåpning
Deretter fulgte en tid med intens møtevirksomhet med de andre særforbundene i NIF. Målet var å stå samlet i arbeidet for å ivareta idrettens interesser generelt, og fekteklubbenes spesielt.

Det gjaldt å få på plass Koronavettregler for å berede grunnen til å igjen kunne drive med fekting. Parallelt ble det blant annet jobbet med å få synliggjort konsekvensene av nedstengingen slik at innrettingen på de økonomiske kompensasjonspakkene ble så relevante som mulig for norsk fekting. 

3. april ble det åpnet opp for begrenset aktivitet med klare retningslinjer. Gradvise lempninger med endringer i smittevernreglene gjorde det mulig å holde en viss aktivitet i klubbene, men uten mulighet for stevner eller treningssamlinger.

For å gi klubbene verktøy for å holde motivasjonen oppe og forhindre frafall av medlemmer, publiserte Fekteforbundet treningstips for fektere, og ga konkrete råd til hvordan klubbstyrene kunne utnytte nedstengningsperioden til utvikling, og til administrative oppgaver som ellers blir nedprioritert.

Koronavettregler og rutiner for godt smittevern
Etter at Fekteforbundet fikk aksept for at fekting ikke er kontaktidrett, og godkjent en egen sjekkliste for godt smittevern, ble det fra 17. august mulig å igangsette tilnærmet normal aktivitet i alle aldersgrupper.

I tiden frem til idretten igjen ble stoppet, ble det avholdt NM for både juniorer og seniorer/veteraner. Den andre kurshelgen i Trener 2-utdanningen ble gjennomført, dommerkurs, Angelini Cup, regionale treningssamlinger i Bergen og Vinterstøtet i Oslo med et landsstevne for fektere som er for unge til å konkurrere i norgescupen ble også arrangert.

Ting og valg av nytt styre
I tillegg ble det gjennomført fekte-ting med valg av nytt styre. Det nye forbundsstyret består nå av følgende personer: 

President Bjørn Faye fra Bergens FK, visepresident Ragnhild Andenæs fra Bygdø FK Katherina Malvik fra Titan FK, Adam Flåten fra Njård Fekting og Theodor Barndon Helland fra Sørlandet FK er styremedlemmer. Varamedlemmer er Siri-Mette Amble og Tomas Kersten fra Njård Fekting.

Mye informasjon til klubbene
En viktig del av Fekteforbundets oppgave er å fremme fekteklubbens interesser i idrettsorganisasjonen. En annen er å bistå klubbene med viktig informasjon og følge opp krav som stilles for medlemskapet i NIF. Dessuten synliggjøre fekting eksternt, og informere aktivitetene som gjøres i regi av Fekteforbundet.

Siden Fekteforbundet publiserte fjorårets julehilsen, er det skrevet og publisert over 60 nyhetssaker på forbundets hjemmeside. Viktige lenker til saker som omhandler pandemien spesielt er samlet i en egen nyhetssak som er blitt oppdatert fortløpende. Siden 27. februar er 80 lenker delt.

Vi innser at dette har vært mye informasjon å måtte forholde seg til. Det har vært krevende for klubbene og stadig endre treningsrutinene for å kunne etterleve de stadige endrete smittevernrådene. At det etter hvert har kommet ulike retningslinjer, avhengig hvor i landet klubben er, har ikke gjort dette enklere.

Vi håper imidlertid at vi har klart å svare opp de spørsmålene som har kommet, og bidratt med råd og oppklaringer som underveis. 

Uansett så ønsker vi å takke for forståelsen, og ikke minst den dugnadsinnsatsen som er fremvist for å stå samlet for å redusere smitten!

I tillegg til nyhetssaker, jobber Fekteforbundet kontinuerlig for at den faste informasjonen på nettsiden er så relevant som mulig. For å gjøre det noe enklere å finne frem har vi i år blant annet laget en snarvei fra forsiden til kalenderen. Via denne finner man til enhver tid en oppdatert oversikt med invitasjoner til stevnene de neste 100 dagene på kalenderen.

Et usikkert 2021
Ennå vet vi ikke når vi kan komme tilbake til normal aktivitet. Håpet er at vaksineringen gjør det mulig å starte opp for fullt med klubbtreninger og konkurranser, samt og kurs og treningssamlinger i løpet av våren.

Uavhengig av dette, fortsetter arbeidet med å fremme norsk fekting. 

Det skal jobbes med størrelsen, og innrettingen på den varslete stimulansepakken fra myndighetene. Idrettens modernisering- og omorganiseringsprosess fortsetter. Blant annet er tilskuddordningene og kravene til både klubber og særforbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund i endring. 

Dette stiller både krav til drift og utvikling, men også til det idrettspolitiske arbeidet som gjøres av Fekteforbundet.

For å komme enda tettere på klubbene, har hvert av styremedlemmene fått ansvar for kontakt med et utvalg klubber. Håpet er at arbeidet som gjøres for å fremme fekteklubbenes behov og utfordringer, både sportslig og idrettspolitisk skal være så godt forankret som mulig.

Sportslig plan 2.0
Det ville vært å underslå en viktig sak å ikke nevne at det på tampen av året kom en veldig lei beskjed fra Fekteforbundets sportslige leder.

Det er i den forbindelse viktig å informere om at den sportslige planen som er presentert, skal gjennomføres, og at styret har vedtatt nødvendige mandater og ansvarsfordeling av oppgavene for at denne kan iverksettes.

Styret vil dessuten gjøre hva som er mulig for at sportslig leder vil fortsette i stillingen.

Norsk fekting er også helt avhengig av frivillige. Vi ønsker i år som tidligere år, å takke både tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, trenere og dommere som stiller opp. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig. 

Norges Fekteforbund ønsker alle en god jul, og krysser det vi kan for at 2021 blir bedre enn 2020!

Følg lenken til nyhetsarkivet for 2020 her 

Følg lenken til ting- og styre- og komiteprotokoller her