RETNINGSLINJENE FOR NORSK FEKTING FRA 1. JUNI

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Mai 2020

Etter regjeringens beslutning om å åpne for trening i barne- og ungdomsidretten fra 1. juni, har Fekteforbundet justert retningslinjene; Koronavettreglene for norsk fekting.

Det er fremdeles smittevernregler for utøvelse av all idrettslig aktivitet. De ansvarlige i fekteklubbene bes derfor om holde seg orientert om disse og hygienekravene som settes av halldrifter, og eventuelle lokale regler som går ut over de nasjonale retningslinjene.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19. Denne har endret seg, og på bakgrunn av dette har hver idrett utarbeidet og justert sine Koronavettregler:     

Skille mellom barn og voksne
Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Med barn/ungdom menes personer til og med 19 år. Fra og med 1. juni kan barn og ungdom inntil 20 år fekting som normalt igjen på trening i egen klubb.

For voksne gjelder fremdeles avstandsregelen om minst én-meters regelen mellom maskene.

Kvalifiserte trenere kan imidlertid gi leksjoner med øvelser som tar hensyn avstandsregelen. Dette vil også gjelde for øvelser i par for tilstrekkelig øvete fektere, der man kun treffer hånd, arm og eventuelt kropp uten å bryte én-meters regelen mellom maskene.

Maks 20 i treningsgrupper
For ordinære treninger gjelder samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Trafikklysmodell
Som det fremgår av veilederen har direktoratet etablert en trafikklysmodell, som per 1. juni settes til gult nivå:

Arrangementer for inntil 200 personer
Fra og med 15. juni 2020 ble det åpnet for arrangementer for inntil 200 personer med krav om avstand på minst 1 meter mellom alle deltakere, uansett alder. Dette inkluderer ikke konkurranser. For mer informasjon, se Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.

Jobber for ytterligere oppmykninger
Fektestevner og mesterskap (konkurranser) med deltakelse fra flere klubber er inntil videre ikke lov, verken for barn/ungdom eller for voksne.

Dette er imidlertid et prioritert arbeid for Fekteforbundet i det fellesidrettslige arbeidet med NIF vis av vis myndighetene i den gradvise åpningen av den organiserte idretten.

Målet er at den felles dugnadsinnsatsen vil resultere i ytterligere lettelser, slik at vi så snart som mulig kan komme tilbake til normalen. Der også voksne kan fekte i klubbene, og at det åpnes opp for konkurranser på tvers av klubber uansett alder.

Fekteforbundet ber derfor om at alle fekteklubbene som driver organisert trening gjør seg kjent med, og følger rådene i smittevernveilederen og Koronavettreglene for norsk fekting. Ved usikkerhet oppfordres alle til å utvise et godt skjønn for å unngå smittespredning.


0 Kommentar

Kommentarer

Kommentarfelt er stengt

Levert av IdrettenOnline