JULE- OG NYTTÅRSHILSEN 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Des 2022

Etter et år med tilnærmet normal aktivitet, er håpet at medlemsfrafallet er stoppet og at den gode veksten i norsk fekting fortsetter. Fekteforbundet følger tradisjonen med en julehilsen og en oppsummering av fekteåret.

Etter at regjeringen gjenåpnet idretten 1. februar, har det ikke vært restriksjoner på fektetrening og konkurranseaktivitet. Endelig kunne fektere i alle aldersgrupper, i hele landet drive med fekting igjen.

Mange fektere og tillitsvalgte har imidlertid blitt borte under pandemien. Fekteklubbene har derfor hatt fullt opp med å igangsetting av ordinære klubbtreninger, og ikke minst sette opp nybegynnerkurs og drive lokalt rekrutteringsarbeid. 

Delegatene på årets Fekteting var derfor enige om at fekte-Norge nå må arbeide sammen for å gjøre fektesporten enda mer attraktiv for å møte forventningene fra både gamle og nye medlemmer.

Nasjonale stevner og mesterskap
For første gang på to år, har det vært full konkurranseaktivitet. Norgesmesterskapene ble arrangert i løpet av våren, og Norgescupstevnene og Ungdomsserien er gjennomført som planlagt. 

For å øke statusen og deltakelsen på alle Norgescupstevnene, innførte Fekteforbundet i år et nytt og annerledes stevne, kalt Fekteforbundets Masters. Et rent finalestevne hvor de åtte høyest rangerte fekterne i ungdomsklassene deltar for å kåre sesongvinnerne av Norgescupen.

Deltakelsen, spenningen og ikke minst konkurransen, som ble arrangert i Bygdøhus, tyder på at dette ble en suksess. Konkurransedeltakelsen har dessuten økt gradvis gjennom året, og er nå tilbake på det samme nivået som før pandemien.  

Med Bygdø Fekteklubb som teknisk arrangør ble også Oslo Cup, det eneste norske satellitt-stevnet i verdenscupen arrangert i Bygdøhus. Med 154 fektere fra 23 nasjoner ble dette historiens største.

Treningssamlinger og kurs
Fekteforbundet har i år arrangert en rekke treningssamlinger. Syv av disse var for fekterne i Utviklingsgruppen, derav en egen samling for VM-troppen som representerte Norge i årets mesterskap i Dubai. 

Fekteforbundet har dessuten arrangert regionale samlinger for barn og ungdommer, hvorav to av samlingene var kun for jenter. 

Det ble også organisert to lengre sommerleirer for barn og ungdom. Stavern Fektecamp ble arrangert for fekterne på Østlandet med Njård Fekting og Bygdø FK som teknisk arrangører, og sommerleiren i Ulvik ble arrangert for fekterne på Vestlandet med Bergens FK og Stavanger FK som tekniske arrangører.

Fekteforbundet håper nå på økt interesse for gjennomføring av regionale treningssamlinger i flere regioner, og gjerne med flere deltakere fra enda flere klubber neste år.

Det har også vært avholdt et to-delt Ophardt Touch webinar for klubbadministratorer. Dette ga en generell innføring og oppfriskning i alle funksjonalitetene klubbansvarlige og stevneansvarlige har bruk for.

Fekteforbundet har i løpet av våren dessuten gjennomført både dommerkurs og eksamen. Dette har resultert i fem nye dommere fra fire ulike klubber med nasjonal dommerlisens.

Dan Lundesgaard har fått p-lisens for dømming for rullestolfekting, og Ole Eeg og Katherina Malvik har kvalifisert seg til å kunne stille på FIE-eksamen høsten 2023. 

Om FIE-eksamen bestås kan flere stille som pliktdommere når norske fektere skal konkurrere internasjonalt. I dag er det kun Andras Borsodi og Bartosz Piasecki som kan gjøre dette. I tillegg til behovet for flere nasjonale dommere på norske stevner, har vi derfor behov for flere slik at disse kan avlastes. 

Gode internasjonale resultater
Mye takket være unntaket fra treningsrestriksjonene Fekteforbundets utviklingsgruppe fikk innvilget under pandemien, har årets internasjonale resultater vært gode.

Blant annet fikk Aleksander Malvik fra Njård fekting bronsemedalje i kadett-EM. Dette var den første norske mesterskapsmedaljen i kadettklassen siden Pia Klafstads VM-bronse i 2007. Og den første internasjonale mesterskapsmedaljen siden Bartosz Piaseckis bronsemedalje i Europalekene i 2015.

Den norske VM-troppen gjorde dessuten en god figur i VM. Herrelaget kom inn på en 23. plass i konkurranse med 42 nasjonale lag. Aleksander fikk 18. plass i kadettklassen og klubbkamerat Marcus Vokes Brobakken fikk en 32. plass i juniorklassen. 

Jentene kom litt lenger bak, men både Bergensfekterne Vilde Tengesdal sin 59. plass i juniorklassen og Ada Sofie Gildernes sin 93. plass i kadettklassen gir håp om at også jentene er på vei.

Dessuten var veteranenes fjerdeplass i lag EM i Tyskland den beste norske plasseringen siden etableringen av European Veterans Federation i 1991.

Med seks individuelle og tre lagmedaljer ble også årets Nordiske Mesterskap det beste på lenge. Fektere fra Bergens Fekteklubb vant dessuten sølvmedalje i lagkonkurransen i det Åpne Irske Mesterskapet.

Bygdøfekterne Franz Philip Pap Holmen og Viktor Jarl Hagen Breivik kom inn på henholdsvis 13. og 15. plass på Europacupstevnet for kadetter i København. Dette var det de første nordmennene med plassering blant de topp 16 på et Europacupstevne siden 2020. Franz Philip fikk dessuten en flott 12. plass på Europacupstevner i Leipzig.

I tillegg har det vært mange nordmenn på premiepallene i de svenske stevnene i Uppsala, Malmø, og Kungsbacka i år.

Det er også gledelig at rullstolfekterne har fått vist seg frem internasjonalt. 

Mohamad Haisam Abdulaim fra Drammen Fekteklubb deltok i Wheelchair Fencing IWAS World Cup 2022 i Ungarn. Han ble den første norske rullestolfekteren som har deltatt i et ordinært verdenscupstevne. Drammensfekteren Cathrine Bergan skrev dessuten et nytt kapittel i den norske fektehistorien, som den første norske deltakeren på et Europamesterskap i rullestolfekting.

Gratulerer og vel blåst alle sammen!

Fekteting og ny langtidsplan
Dagen før årets ordinære ting i mai, arrangerte Fekteforbundet et klubbseminar for ting-delegater og andre interesserte i norsk fekting. På seminaret ble det gjort opp en status på norsk fekting, og styrets foreslåtte langtidsplan ble presentert og diskutert.

Etter mange år med vekst i antall fektere, har veksten stoppet opp, og mange har blitt borte under pandemien. Selv om frafallet har vært størst i noen av de største klubbene, som bør ha de beste forutsetningene for å få opp aktiviteten igjen, var det enighet om behovet et felles krafttak for å få tilbake den gode utviklingen.

En ny og offensiv langtidsplan og -budsjett ble derfor vedtatt, og et delvis nytt styre ble valgt for den neste to-årsperioden. 

Delegatene på fektetinget bifalt dessuten Hederstegnrådets tildelteling av Norges Fekteforbunds Hederstegn til Mariusz Piasecki og Stig Herbern fra Bygdø Fekteklubb for særdeles fortjenstfullt arbeid for norsk fektesport.

Mer bistand til klubbutvikling 
Ett av målene fremover er at fekteklubbene både blir større og mer robuste. Forbedret klubbdrift, samt intensivert og mer systematisert arbeid for å beholde/rekruttere både fektere og tillitsvalgte står da sentralt.

Fekteforbundets arbeid med satsingsgruppene, øvelser og treningskultur, bør også spres og i større grad tas i bruk i hele fekte-Norge. Fekteforbundet vil derfor fremover involvere klubbtrenere i det sportslige arbeidet på forbundsnivå slik at klubbtreningene blir bedre. 

Klubbguiden er dessuten lansert i ny drakt slik at styremedlemmene i fekteklubbene lettere kan finne nyttig informasjon om alle sider av klubbdriften. Alle fekteklubbene har også fått tilgang til et nyutviklet digitalt årshjul.

Samlet blir dette gode verktøy i både planleggingen og gjennomføringen av klubbenes aktiviteter for å møte medlemmenes forventninger. Ikke minst også bidra til kontinuitet ved utskiftninger i styre og ledelse.

For å bidra i forbedringsarbeidet, tilbyr Fekteforbundet hjelp fra Adam Flåten, som er sertifisert klubbveileder, og fra nyansatt utviklingsansvarlig, Fredrik Backer. Sammen og hver for seg kan de sammen med Fekteforbundets administrasjon for øvrig bistå fekteklubbene for å øke kvaliteten innenfor både administrativ klubbdrift og i det sportslige tilbudet.

Fekteforbundet er ellers opptatt av at alle skal føle seg velkommen i norsk fekting. Dette innebærer nulltoleranse for rasisme, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep. Alle har et ansvar for å gripe inn, og varsle. For å gjøre dette enklere, ble den digitale varslingskanalen Mitt Varsel lansert i mai.

Økt fokus på idrettspolitikk
Den mest synlige delen av Fekteforbundets arbeid er av naturlige årsaker oppfølging av konkurransereglene, organiseringen av stevnekalenderen og Norgesmesterskap, uttak til EM og VM, gjennomføring av nasjonale- og regionale treningssamlinger, samt utdanning av dommere og trenere. 

En annet viktig oppgave er å fremme fekteklubbens interesser i den norske og de internasjonale idrettsorganisasjonene.

Nasjonalt er fokuset å ivareta fekteklubbenes interesser i alle vedtak og prioriteringer som gjøres i Norges Idrettsforbund. Som en paraplyorganisasjon for tilsluttete fekteklubber, er Norges Fekteforbund sitt mål å bidra til å gjøre hverdagen enklere for fekteklubbene. Disse er i stor grad relativt små særidrettslag som styres av få ildsjeler på frivillig basis. Dette i motsetning til de fleste andre idrettslag som er medlemmer av Norges Idrettsforbund.  

Aktuelle saker er de økende drifts- og rapporteringskravene, tilpasning av de administrative verktøyene som utvikles sentralt for å forenkle klubbdriften, og innretningen på de ulike støtte- og tilskuddsordningene for medlemsklubbene.

Internasjonalt har spesielt den russiske invasjonen av Ukraina preget arbeidet. Allerede dagen etter invasjonen, tok Norges idrettsforbund, og Norges Fekteforbund sterk avstand fra de russiske krigshandlingene.

Norges Fekteforbund har siden arbeidet tett med de andre nordiske forbundene i Nordisk Fekteunion for å utestenge både russiske og balarusiske fektere fra konkurranser. Dessuten russere og belarusere fra posisjoner i den Europeiske Fektekonføderasjonen (EFC) og i det Internasjonale Fekteforbundet (FIE).

Det har også vært arbeidet for å avlyse eller flytte alle internasjonale fektestevner, møter, treningssamlinger og andre fekteaktiviteter som er planlagt i Russland og Belarus.

Med bakgrunn i anbefalingene fra Norges idrettsforbund og Den Internasjonale Olympiske Komite, har Norges Fekteforbund laget regler for russisk og hviterussisk deltakelse på norske fektestevner, og på andre arrangementer som ikke omfattes av FIE eller EFC-sanksjonene som har kommet på plass.

I tillegg til å stille som delegater for norsk fekting i den Europeiske Fektekonføderasjonen (EFC), og i Det Internasjonale Fekteforbundet (FIE), er nå Fekteforbundet innmeldt, og kan kan fremme norsk parafektings interesser i International Wheelchair & Amputee Sport Federation (IWAS). 

Dan Lundesgaard er dessuten utnevnt som medlem i IWAS sin Utviklingskommisjon, slik at norsk fekting også kan påvirke utviklingsarbeidet som gjøres av denne internasjonale organisasjonen for å fremme norsk rullestolfekting.

Synlighet og transparens
Mer utfyllende informasjon om det som er nevnt i årets julehilsen, finnes på i nyhetsarkivet på nettsiden. I 2022 er det blitt publisert 64 nyhetssaker om norsk fekting. 

Disse og flere andre, nesten 250 saker, er delt på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder er det dessuten publisert mange flotte bilder fra både stevner og treningssamlinger.

I tillegg til kontinuerlig oppdatering av den faste informasjonen i hjelpemenyene, blir dessuten alle styre- og komiteprotokoller publisert.

Vi håper at ved å informere om hva som skjer i norsk fekting, vi også bidrar til å synliggjøre aktivitetene overfor nye medlemmer. Vi oppfordrer derfor alle som bryr seg om norsk fekting, til å følge, like og dele innlegg egne profiler i sosiale medier for å markedsføre fektesporten.

Forbundskontoret vil være stengt i romjulen, så vi ønsker nå alle god jul og godt nytt år!

En stor takk sendes også til tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle dere som bidrar på ulike måter. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig!NYE PASSIVITETSREGLER FRA 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Des 2022

Årets FIE-kongress ble avholdt 26. november. Et av vedtakene er endrete passivitetsregler, som trer i kraft 1. januar 2023. I Norge gjelder reglene fra og med U15-årsklassen. 

Norsk delegat på kongressen var president i Norges Fekteforbund, Bjørn Faye. Sammen med delegater fra 145 land ble flere saker behandlet. Blant annet ble Saudi-Arabia tildelt arrangøransvaret for VM i 2024, og utestengelsen av russere og belarusere ble ikke opphevet.

Se sammendrag av alle vedtakene på FIE-kongressen via denne lenken

Passivitetsreglene
For å forhindre uthaling av tid, og sikre at fekterne faktisk forsøker å sette inn støt, vedtok FIE-kongressen i 2018 nye regler og et straffesystem mot «passiv fekting» i direkte utslagskamper og under lagkamper.

Det ble innført nye kort, såkalte P-kort, som utdeles helt uavhengig av de vanlige kortene for forseelser under kampene. Disse kortene gjelder bare den aktuelle individuelle kampen eller den aktuelle lagkampen. P-kortene skal noteres i protokollen, men tas ikke med videre i konkurransen.

P-kortene er inndelt i tre. P-Gult er advarsel, P-Rødt er straffestøt og P-Svart er tap av kampen. 

Endrete passivitetsregler fra 2023
Som tidligere, stopper dommeren fektingen med Halt hvis fektingen har pågått i et minutt uten at det har vært gyldig støt. 

De nye reglene er da som følger:

 • Første gang utdeles et P-Gult kort (advarsel) til begge fekterne/lagene. 
 • Andre gang utdeles P-Rødt kort og dermed ett straffestøt til begge fekterne/lagene.
 • Tredje gang utdeles P-Svart kort til en av fekterne/et av lagene basert på nedenstående:

P-kort (gult, rødt og svart) gis IKKE i individuelle konkurranse når stilling er 14-14 og heller ikke i lagkonkurranse når stilling er 44-44.

P-Svarte kort i Individuelle kamper
Det svarte kortet går til fekteren med lavest score. Ved poenglikhet går det svarte kortet til fekteren med dårligst ranking. Vedkommende har dermed tapt kampen.

I individuelle konkurranser (NC, NM og ungdomsserie) skal NF-rankingen brukes. Dersom begge fekterne har samme antall poeng i NF-rankingen, brukes rankingen etter puljerunden. Om begge fekterne har samme ranking etter puljerunden, skal dommeren trekke lodd. Har kan for eksempel prioritetsknappen på apparatet benyttes. Den som vinner loddtrekningen, vinner da kampen.

P-svarte kort i lagkamper
I lagkamper blir alle P-kortene utdelt til laget. Hvis det blir delt ut P-Svart kort i en lagkamp, går dette til laget med lavest score. Ved poenglikhet går det svarte kortet til laget med lavest ranking, og de har dermed tapt kampen.

I lagkonkurranse (NM) skal ranking før konkurransen brukes iht. Norges Fekteforbunds stevne- og NM-reglement punkt 5.3.b.

Reglene gjelder på Siddis Cup
Ifølge Norges Fekteforbunds Stevne og NM-reglement, skal norske stevner følge FIEs regelverk med mindre annet fremkommer av innbydelsen. I Norge gjelder reglene fra og med U15-årsklassen, og tas i bruk fra og med Siddis Cup 21. og 22. januar.
UTTAK TIL KADETT-EM 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Des 2022

Norges Fekteforbund ved sportskomiteen har nå tatt ut fekterne som skal representere Norge i neste års Europamesterskap i kadettklassen.  

Junior- og Kadett-EM 2023 arrangeres i Tallinn, Estland. Kadettene skal fekte i perioden 21. - 24. februar, og juniorene 25. -28. februar. Juniorene har ett uttaksstevne igjen. EM-uttaket deres vil gjøres av Sportskomiteen 10. januar. Kadettenes uttaksstevner er over, så deres uttak var en av sakene som ble behandlet av Sportskomiteen i møte 13. desember. 

Basert på vedtatte uttakskriterier ble følgende fektere tatt ut: 

Kårde Jenter Kadett:

 • Erika Bustnes (Bygdø Fekteklubb)
 • Ada Sofie Gildernes (Bergens Fekteklubb)
 • Elsa Von Koss Hellebø (Njård Fekting)
 • Mie Selinger (Njård Fekting)

Kårde Gutter Kadett:

 • Franz Philip Pap Holmen (Bygdø Fekteklubb)
 • Viktor Jarl Hagen Breivik (Bygdø Fekteklubb)
 • Martin Aleksander Vik (Njård Fekting)
 • Filip Zeljkovic (Njård Fekting)

Fekteforbundets reiseleder blir Filip Broniszewski.

Konkurranseprogram

21. februar: Kårde gutter kadett individuelt
22. februar: Kårde jenter kadett individuelt
23. februar: Kårde gutter kadett lag
24. februar: Kårde jenter kadett lag

Les mer om mesterskapet via denne lenken

Vi gratulerer fekterne med uttaket og ønsker alle lykke til!

Les protokollen fra møtet i Sportskomiteen via denne lenken.

Les uttakskriteriene for sesongen 2022/2023 via denne lenken.RE-SERTIFISERT SOM RENT SÆRFORBUND

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Des 2022

F.v.: Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge og Claes H. Bendiksen, generalsekretær i Norges Fekteforbund. Foto: Antidoping Norge. 

Antidoping Norge (ADNO) har evaluert Norges Fekteforbund (NF) sitt antidopingarbeid, og har re-sertifisert NF som Rent Særforbund. Sertifiseringen gjelder frem til utgangen av 2025.

Fekteforbundet har ingen forhistorie med dopingsaker, men erkjenner allikevel risikoen for ubevisst doping. Spesielt gjelder dette innenfor inntak av kosttilskudd om inneholder forbudte substanser, bruk av medisiner som inneholder stoff på dopinglisten uten å søke om medisinsk fritak, samt passivt eller aktivt inntak av cannabis, kokain eller andre rusmidler til fest. 

Av den grunn er Fekteforbundet opptatt av forebyggende arbeid for å forhindre dopingsaker i norsk fekting.

Rent Særforbund
Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Fekteforbundet ble første gang sertifisert som Rent Særforbund i 2018, og senere re-sertifisert hvert annet år.

Ordningen skal sikre antidopingkunnskap, og  tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger som også stiller krav til norske utøvere og klubber, samt ansatte og tillitsvalgte.

Ny handlingsplan
ADNO har både vurdert Fekteforbundets oppfølging av handlingsplanen for forbyggende antidoping arbeid de to foregående årene, og gjennomgått en oppdatert risikovurdering med handlingsplan og konkrete tiltak som skal gjennomføres i løpet av de neste to årene.

Les Fekteforbundets nye handlingsplan for forebyggende dopingarbeid via denne lenken.

Les mer om Fekteforbundets antidopingarbeid via denne lenken.
FLOTT 12. PLASS I EUROPACUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Des 2022

Franz Philip Pap Holmen med coachen Filip Bronieszewski og flere av de norske fekterne i Leipzig. Foto: Tom Helge Vik.

Norske kadettfektere deltok i helgen på to Europacupstevner. Jentene fektet i Heidenheim, mens guttene deltok på stevne i Leipzig.

Franz Philip Pap Holmen sto for den beste prestasjonen. 12. plass av 231 deltakere en svært god plassering. Med tanke på at han fikk 13. plass i Europacupstevnet i København forrige måned er det tydelig at han har hevet seg. 

Elsa Von Koss Hellebø ble beste norske jente med 50. plass av 225 deltakere i Heidenheim. Hun var også den beste norske fekteren på kadettstevnet i Grenoble i november.

Begge de norske lagene kom inn på 14. plass. Guttelaget bestående av Franz Philip Pap Holmen, Martin Aleksander Vik, Filip Zeljkovic og Viktor Jarl Hagen Brevik fikk 14. plassen i konkurranse med 38 lag i Leipzig. Jentelaget bestående av Elsa Von Koss Hellebø, Ada Sofie Gildernes, Mie Selinger og Erika Bustnes fikk 14. plassen i konkurranse med 23 lag i Heidenheim.  

Synliggjøring av norsk fekting
I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra både Leipzig og Heidenheim. Her finnes også flere bilder og film fra andre konkurranser og treningssamlinger. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publisere egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle og åpne Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
FLOTT REGIONAL JENTESAMLING I OSLO

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Des 2022

God stemning i Hovseterhallen i Oslo. Foto: Katherina Malvik.

Fekteforbundet arrangerte i helgen årets andre og siste regionale samling kvinner på Østlandet. 24 jenter fra seks fekteklubber deltok.

Helgens samling ble ledet av Katherina Malvik fra Titan FK og Fabian Caicedo fra Titan FK/Bekkestua FK. Fekterne fikk utfordret seg både i fektesalen og på Fangene på fortet. Forbundet takker alle trenere og utøvere for god innsats!

Treningene inneholdt innslag av reaksjons- og relasjonsøvelser, fysiske og tekniske øvelser i tillegg til kamptrening. På lørdag kveld var alle med på Fangene På Fortet. Der fikk deltagerne bryne seg på praktiske og fysiske oppgaver som løses i team. Det hele ble avsluttet med en hyggelig og sosial middag.

Økt fokus på jentene
I Fekteforbundets Langtidsplan 2022 - 2028 er det et vedtatt mål å øke kvinneandelen blant aktive medlemmer og konkurranser med 40 prosent, dessuten å øke antallet kvinnelige trenere.

For å bistå i dette, har NF-styret oppnevnt en kvinnekomite som skal bistå i planlegging og gjennomføring av aktiviteter for jentefektingen.

Ett av de vedtatte tiltakene er gjennomføring av egne treningssamling for jenter. Dette skal både skape gode miljøer på tvers av klubbgrenser for å bidra til at fekterne ikke slutter, og gjøre sporten mer attraktiv for enda flere jenter. Dessuten skal treningssamlingene styrker det sportslige nivået slik at resultatene forbedres.  Planen er å avholde en tilsvarende samling i februar i Bergen for jentefekterne i vestlandsregionen.

Flotte bilder
Det er publisert flotte bilder fra denne og andre treningssamlinger, samt fra stevner og mesterskap i inn- og utland i Facebookgruppen Fektebilder. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter. Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Bilder som blir delt og likt på sosiale medier både motiverer og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv for både nye utøvere og sponsorer.
BEGIVENHETSRIK NORSK FEKTEHELG

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Nov 2022

F.v.: Elisabeth Pilipenko, Elsa von Koss Hellesbø, Mie Selinger, Ada Sofie Gildernes, Conrad Danielsen, Kristoffer Mikael Solvikaas, Olav Lindland og Martin Aleksander Vik. Foto: Bergens FK.

Denne helgen ble det arrangert Norgescupstevne i Bergen, det var norsk deltakelse i et Europacupstevne i København, og norsk representasjon på kongressen i det Internasjonale Fekteforbundet (FIE).

Årets Bergens Cup i Haukelandshallen var det andre stevnet i sesongens Norgescup. Det hadde 159 starter fordelt på ti aldersklasser i begge kjønn. Fektere fra ti norske fekteklubber, samt to tyske studenter og én fekter som representerer Ghana, stilte til start. 

I tillegg til i dommere og de ansvarlige for stevnegjennomføringen, bidro frivillige fra arrangørklubben Bergens FK i cafeen med god mat og drikke til både tilskuere og fektere.

Selv om deltakelsen var noen lavere enn på Vinterstøtet, som var det første stevnet i Norgescupen, var deltakelsen i årets Bergens Cup høyere enn i fjor. Som Norgescupstevne teller Bergens Cup med i Masters-serien. Finalene for de åtte beste fekterne, sammenlagt i alle aldersklasser gjennomføres i mai 2023. Mer informasjon om Masters her.

Vinnere fra fem fekteklubber
Fektere fra fem fekteklubber av totalt ti klubber som hadde deltakere sto øverst på premiepallen.

Vi gratulerer følgende personer med gullmedaljene:

 • Seniorklassene: Anne Marit Morvik, Bygdø FK og Alexey Skachov, Stavanger FK.
 • U20-årsklassene: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Inge Sørum, Bygdø FK
 • U17-årsklassene: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Martin Aleksander Vik, Njård Fekting
 • U15-årsklassene: Kristina Osharova, Bergens FK og Alexander Allpost Fossum, Bygdø FK
 • U13-årsklassene: Putri Mentari Velhoeven, og Yahia Alizadeh, Titan FK

Alle resultater finnes via denne lenken.

To topp 16 i København
Bygdøfekterne Franz Philip Pop Holmen og Viktor Jarl Hagen Breivik prioriterte i helgen å delta på Europacupstevnet for kadetter i København. De kom inn på henholdsvis 13. og 15. plass og dermed de første nordmennene med plassering blant de topp 16 på et Europacupstevne siden 2020. Dette var derfor meget gode prestasjoner i sterk internasjonal konkurranse med 193 deltakere fra 30 land.

 F.v.: Franz Philip Pop Holmen, Samuil Kaminski (coach) og Viktor Jarl Hagen Breivik. Foto: Bygdø FK

FIE-kongress i Lausanne
Fekteforbundets delegat Bjørn Faye vedtok sammen med delegater fra 145 land på årets kongress i det Internasjonale Fekteforbundet (FIE). Kongressen videreførte utestengelsen av russere og belarusere, og tildelte Saudi-Arabia arrangøransvaret for Kadett- og Junior-VM 2024 (12-20 april). Kongressen vedtok dessuten regelendringer, blant annet om passivitet. Disse vil det bli informert nærmere om.

Joonas Lyytinen, president i det Finske Fekteforbundet og medlem i den Nordiske Fekteunionen (NFU) tok ordet og informerte om de nordiske landenes holdning til videre russisk og belarusisk deltakelse. Foto: FIE

Del bilder og synliggjør fekting
Det er publisert mange bilder fra årets Bergens Cup i Bergens Fekteklubb sin Facebookprofil. Også I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flotte bilder fra treningssamlingene i regi av Norges Fekteforbund og stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Bilder som blir delt og likt på sosiale medier både motiverer og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv for både nye utøvere og sponsorer. Vi oppfordrer derfor flere til å bidra. Gjerne allerede på neste stevne; Siddis Cup i 21. og 22. januar 2023. 

 


 

 
FEKTEFORBUNDET PÅ NIFs LEDERSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Nov 2022

Fra NIFs Ledersamling 18. og 19. november på Scandic Gardermoen: Foto: Norges Idrettsforbund. 

Norges idrettsforbund (NIF) har avholdt ledersamling for særforbund og idrettskretser. Et nytt rekrutteringskonsept ble lansert, og av flere saker som ble behandlet var Fekteforbundets innspill til fortsatt utestengelse av Russland og Belarus.

På ledersamlinger i NIF deltar idrettsstyret og den administrative ledelse av NIF, samt de politiske valgte styrelederne og de administrative lederne av både særforbundene og idrettskretsene. Fra Norges Fekteforbund deltok president Bjørn Faye og generalsekretær Claes H. Bendiksen.

Temaene på ledersamlingen var hva som skal prege idretten fremover, og som vil være med på å gjøre oss til den organisasjonen vi ønsker å være.

Konkret dreide det som om hvordan finne, beholde og utvikle utøvere på alle nivåer. Skape én idrett med like muligheter for alle, uansett størrelsen på egen eller de foresattes lommebok. Dessuten ble også ulike tiltak etter det store frafallet av både aktive og frivillige under pandemien, og hvordan få bygget flere, bedre og mer tilgjengelige anlegg diskutert. 

Hvordan rekruttere og holde på de aktive og de frivillige
En landsomfattende undersøkelse viser at relativt få anser konkurranser som viktig for å drive med idrett. Trening, mestring, vennskap og fellesskap, samt det å ha det gøy er viktigst. De frivillige oppgir egenverdi, personlig utvikling og plikt som følge av barns deltakelse som de viktigste årsakene til at de engasjerer seg.

Lanserer rekrutteringskonseptet «Det som teller»
Norsk idrett er helt avhengig av frivillig innsats. Derfor lanseres nå et nytt rekrutteringstiltak som er spesielt rettet mot de frivillige. Det er utviklet videoer, annonsebilder og delingstekster til sosiale medier som kan brukes i arbeidet med å rekruttere flere frivillige. Norges Fekteforbund oppfordrer derfor fekteklubbene til å ta dette i bruk i sitt rekrutteringsarbeid

 LES MER OG LAST NED MATERIELL VIA DENNE LENKEN

Felles uttalelse om russisk og belarusisk deltakelse
Et enstemmig styre i Norges Fekteforbund vedtok i det siste styremøte å arbeide for fortsatt utestengelse av både aktive og offisielle utsendinger fra Russland og Belarus. NF-styret ønsket også at Fekteforbundet skulle fremme en resolusjon om dette på ledersamlingen.

Dette resulterte i at Ledersamlingen ble enige om følgende felles uttalelse: 

"Krigføringen mot Ukraina er et klart brudd på Folkeretten og skaper en farlig internasjonal sikkerhetssituasjon, med alvorlige konsekvenser også for idretten. Toppidrett er viktig for makthaverne i Russland og Belarus, som over tid har misbrukt idrett i propagandaformål.

I denne situasjonen er det uakseptabelt å åpne opp for russisk og belarusisk idrettsdeltakelse internasjonalt. Dette gjelder både utøvere, valgte og ansatte idrettsledere og personer med arrangements- og dommerfunksjoner."
TØFF DEBUT I VERDENSCUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Nov 2022

Mohamad Haisasm Abdulaim (t.v) setter et støt mot nylig juniorverdensmester Schrøder fra Tyskland. Foto: Dan Lundesgaard.

Mohamad Haisam Abdulaim fra Drammen Fekteklubb har deltatt i Wheelchair Fencing IWAS World Cup 2022 i Ungarn. Han ble den første norske rullestolfekteren som har deltatt i et ordinært verdenscupstevne.

Rullestolfekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. I rullestolfekting konkurrerer både kvinner og menn i alle våpengrenene i to ulike klasser (A og B) avhengig av bevegelighet. Rullestolene er festet i spesielt tilpassete rammer på ordinære fektepister.

Første nordmann i verdenscupen
Som Norges første rullestolfekter, skapte Cathrine Bergan fra Drammen Fekteklubb norsk fektehistorie ved å delta på et satelittstevne i Estland. Med deltakelsen i et ordinært verdenscupstevne har Mohamad skrevet et nytt kapittel i historien.

Verdifull erfaring
Mohamad ble klassifisert som kategori A-fekter, og ble dermed kastet ut på dypt vann i sin første turnering. Fordi dette var det første stevnet i kvalifiseringen til de paralympiske lekene i Paris 2024, ga dette viktig informasjon om det internasjonale nivået, og de norske mulighetene for en eventuell paralympisk kvalifisering. 

Uansett plasseringen nederst på på listen av 52 deltakere, tar både Mohamad og reiseleder Dan Lundesgaard med erfaring og heldigvis økt motivasjon for både trening og fremtidig stevnedeltakelse.

Se alle resultater via denne lenken

Rullestolfekting i Norge
Selv om alle fekteklubbene ønsker personer med funksjonsnedsettelser velkommen, har et fåtall av klubbene et eget aktivitetstilbud innenfor rullestolfekting.

I 2019 igangsatte Drammen Fekteklubb et tilbud. Både for dem som vil konkurrere, og dem som kun ønsker å trene. Senere har også både Molde Fekteklubb og Tordenskiold Trondheim Fekteklubb gjort det samme.

Hvordan begynne med rullestolfekting
Personer som ønsker å prøve sporten kan ta direkte kontakt med en fekteklubb for å forhøre seg om hva som finnes av tilbud. Ta gjerne også kontakt med Norges Fekteforbund. 

Fekteklubber som ønsker å igangsette et tilbud kan også ta direkte kontakt med Dan Lundesgaard i Drammen Fekteklubb. Med støtte fra Stiftelsen Dam skal klubben være et kompetansesenter for rullestolfekting, og dermed et godt utgangspunkt for spredning av Rullestolfekting. Både til andre fekteklubber, og til andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. 

Dan Lundesgaard kan derfor besvare spørsmål om hva slags utstyr klubben trenger og hvor man kjøper det, samt spørsmål om blant annet regelverk.

Les mer om rullestolfekting i Norge via denne lenken
NORSKE FEKTERE I AKTIVITET I OSLO, TALLINN, GRENOBLE OG BERN

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Nov 2022

Fra Zorro Cup i Hovseterhallen 2022. Foto: Norges Fekteforbund.

I helgen arrangerte Oslo Fekteklub Zorro Cup, sesongens andre stevne i Ungdomsserien. Norske senior- og kadettfektere deltok dessuten i stevner i Verdens- og Europacupen.

Årets Zorro Cup i Hovseterhallen, hadde samlet 62 starter fra syv fekteklubber på Østlandet. Dette er på høyde med fjoråret, men med noen færre starter Angelini Cup som var det første stevnet i Ungdomsserien.

Fekteforbundet gratulerer klassevinnerne, og takker alle fekterne for god innsats, teknisk arrangør Oslo FK for et flott stevne, og ikke minst alle de frivillige som bidro i gjennomføringen!

Klassevinnerne i Zorro Cup 2022

 • Kadettklassen: Pia Fjeldbo, Titan FK og Vladislav Hunchenko, Bygdø FK.
 • U15 år: Zion Lundesgaard, Drammen FK og Alexander Allport Fossum, Bygdø FK.
 • U13: Nathia Kitchel Cellan, Bygdø FK og Yahia Alizadeh, Titan FK.

Finn alle resultatene via denne lenken.

En rekke frivillige fra Oslo FK bidro i gjennomføringen av Zorro Cup. Her er klubbleder Yngve Eliassen (t.v.) med de som sørget for god mat og drikk for alle fremmøtte. Foto: Norges Fekteforbund. 

Ungdomsserien
Ungdomsserien er ett av tiltakene Fekteforbundet har igangsatt for å øke aktiviteten blant barn og unge. Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men også gi spennende opplevelser, og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. Målet er dessuten å skape et tettere samarbeid og stimulere til vennskap mellom fekterne i ulike byer og klubber.

Ungdomsserien består av fire stevner i fire klubber på Østlandet. Alle stevnene er åpne for alle som ønsker å delta. Neste stevne er Vårstøtet, som arrangeres av Njård Fekting 4-5 mars 2023.

Les mer om Ungdomsserien via denne lenken.

Europa- og verdenscupen
Norske fektere var i aktivitet i et Europacupstevne i Grenoble og i verdenscupstevner i Tallinn og i Bern.

De beste norske individuelle prestasjonene på kadettstevnet i Grenoble var Elsa von Koss Hellebo sin 76. plass av 174 deltakere og Franz Philip Pap Holmen sin 81. plass av 204 deltakere.

I lagkonkurransen fikk jentelaget bestående av Erika Bustenes, Ada Sofie Gildernes, Mie Selinger, Elsa von Koss Hellebo, 12. plass av 22 lag. Guttelaget bestående Viktor Breivik, Franz Philip Pap Holmen, Julian Hoover og Filip Zeljkovic 18. plass av 28 lag.

Se alle resultatene fra Grenoble via denne lenken.

Norske seniorfekterne var også i aksjon i helgen. Kvinnene i Tallin og herrene i Bern.

Caroline Piasecka kom inn på en 172. plass av 271 deltakere i Tallin. Truls Straumøy 237. plass av 295 deltakere i Bern. Det norske herrelaget bestående av Arthur Grosse, Tomas Geitung, Truls Straumøy og Benjamin Humlen Dahlbo kom inn på 36. plass av 37 lag i lagkonkurransen.

Se alle resultatene fra Tallin via denne lenken.   

Se alle resultatene fra Bern via denne lenken.

 Synliggjøring av norsk fekting
I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere bilder fra årets Zorro Cup. Her finnes også flere bilder og film fra andre konkurranser og treningssamlinger. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publisere egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle og åpne Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.ØKT DELTAKELSE KREVER OVERHOLDELSE AV PÅMELDINGSFRISTENE

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Nov 2022

Fra Vinterstøtet 2022, sesongens først stevne i Norgescupen. Foto: Norges Fekteforbund. 

Etter to hektiske konkurransehelger, ble det på mandag avholdt styremøte i Fekteforbundet. Dette var det fjerde møtet med det sittende styret som ble valgt på tinget i mai. Flere viktige saker ble behandlet.

Protokollen fra dette, andre styremøter, samt protokollene fra komitemøtene blir fortløpende publisert på fekteforbundets nettside og kan lastes ned via denne lenken. 

Blant flere saker som ble behandlet, bes fekteklubbene å merke seg at det snarlig vil komme en utlysning på det tekniske arrangøransvaret for junior og senior/veteran-NM for 2023. Søknadsfristen er satt til 15. desember så interesserte klubber kan allerede nå forberede seg på å søke.

Overholdelse av frister og krav til deltakelse
Etter en spesiell tid med nedstengninger, tyder antall starter på både Oslo Cup og siste helgs Vinterstøtet at konkurranseaktiviteten er tilbake på samme nivå som før pandemien.

Dette setter store krav til både planlegging og gjennomføring av stevnene. Påmelding etter at påmeldingsfristene er gått ut, og innmelding av dommere, som egentlig selv skal delta, gjør dette enda vanskeligere.

For at de påfølgende stevnene i Norgescupen skal bli så gode som mulig, og for at interesserte fektere skal være sikre på å få delta, oppfordres alle om at påmeldingsfristene og dommerkravet overholdes.

Barneidrettsbestemmelsene
I forbindelse med påmeldinger, har det også forekommet diskusjoner om aldersbestemmelsene. De særnorske Barneidrettsbestemmelsene forklares som en av suksessfaktorene for norsk idrett. Både de mange toppresultatene, og den store bredden av utøvere. De skal sørge for at leken beholdes så lenge som mulig for å unngå frafall.

Fekteforbundet minner derfor om at barn kan delta i lokale stevner, primært i egen klubb fra det året de fyller 6 år. De kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år og på stevner i Norge, Norden og Barentsregionen fra det året de fyller 11 år. Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

Ved spørsmål om Barneidrettsbestemmelsene kan både Idrettskretsene og Fekteforbundet kontaktes, Alle fekteklubbene skal dessuten ha oppnevnt en person som er ansvarlig for barneidretten. Den Barneidrettsansvarlige har blant annet som oppgave å sørge for at bestemmelsene er kjent i klubben.

Påmelding via Ophardt
Norges Fekteforbund inngikk i 2017 avtale med Ophardt Touch. Dette er et felles internasjonalt verktøy for blant annet påmelding og gjennomføring av stevner. 

Verktøyet tar derfor ikke hensyn til de særnorske barnebestemmelsene, som blant annet følger kalenderåret i aldersbegrensningene, og ikke fektesesongen fra sommer til sommer som i Ophardt.

Fekteforbundet vil få lagt inn enn påminnelse om aldersbegrensningene i Ophardt, og minner om at alle som er tilknyttet norsk fekting har et ansvar, samt at eventuelle brudd på Barneidrettsbestemmelsene kan medføre sanksjoner.PANGSTART PÅ NORGESCUPEN I NJÅRDHALLEN

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Nov 2022

Fra kadettenes semifinale. F.v. Viktor Hagen og Franz Philip Pap Holmen. Foto: Norges Fekteforbund. 

Med 218 starter fra 12 fekteklubber var deltakelsen på Njård Fektings stevne, Vinterstøtet, tilbake på samme nivå som før pandemien. 

Årets Vinterstøtet hadde 10 klasser fordelt på begge kjønn med stor deltakelse. Det var til tider svært fullt på, og ved siden av fektepistene. Dette setter ekstra store krav til sikkerhet. Med like høy stevnedeltakelse på stevnene fremover, er det viktig at det er tilstrekkelig med kvalifiserte dommere.

Allikevel ble konkurransen gjennomført uten store forsinkelser. Som vanlig stilte dessuten frivillige opp og drev café med både mat og drikke for både tilskuere og fektere.

Vinnere fra seks fekteklubber
Fekter fra seks ulike klubber ble vinnere i Vinterstøtet. Vi gratulerer følgende personer med seieren: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK, Senior- og U17-årsklassen), Karl Harmenberg, FFF Stockholm, Seniorklassen, Tone Karstensen, Bergens FK og Aleksander Malvik, Njård Fekting i U20-årsklassene, Franz Philip Pap Holmen, Bygdø FK i U17-årsklassen, Zion Lundesgaard, Drammen FK, og Kristoffer Mikael Solvikaas, Bygdø FK i U15-årsklassene, Liv Marhaug, Bergens FK og Yahia Alizadah, Titan FK i U13-årsklasene.

Tilbud for de yngste
Njård Fekting hadde også et tilbud for de som er for unge til å delta i Norgescupen. Alle de 11 fekterne som deltok, er vinnere. Dette lover godt for fremtiden!

Alle resultater finnes via denne lenken.

Masters
Vinterstøtet var første NC-stevne sesongen 2022/2023 og teller dermed i Masters-serien. Finalene for de åtte beste fekterne i alle aldersklasser gjennomføres i mai 2023. Mer informasjon om Masters her.

Bilder fra Vinterstøtet
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flotte bilder fra dette og fra andre stevner og mesterskap i inn- og utland. Samt fra treningssamlingene i regi av Norges Fekteforbund. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Bilder som blir delt og likt på sosiale medier både motiverer og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv for både nye utøvere og sponsorer. Vi oppfordrer derfor flere til å bidra. Gjerne allerede neste helg under Bergens Cup om tre uker. INVITASJON TIL TRENER 1-KURS

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Nov 2022

Norges Fekteforbund igangsetter nå en ny runde med trenerutdanning. I første omgang settes det opp et Trener 1-kurs som varer 1. halvår. Målet er å også gjennomføre et Trener 2-kurs i løpet av 2023. 

Trenere er essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall. Mange fekteklubber har behov for flere kvalifiserte trenere, men et fåtall av klubbene har tilstrekkelig med medlemmer som genererer nok inntekter til å ansette noen på fast basis.

Gratis trenerutdanning
Norges Fekteforbund tilbyr gratis trenerutdannelse for å bistå fekteklubbene. Målet er at dette skal bidra til klubbenes treningstilbud skal bli så godt som mulig, for så mange klubbmedlemmer som mulig. Dette motvirker frafallet og gjør fekteklubbene mer attraktive for nye medlemmer. Dessuten vil dette stimulere den sportslige utviklingen i hele norsk fekting.

Fekteforbundets trenerutdanning
Fekteforbundet har tidligere informert om endringer i Trenerutdanningen. Forbundet kan nå tilby tre ulike trenerkurs som bygger på hverandre. 

Trener 1-kurset
Først ut er et Trener 1-kurs. Dette kurset vil være obligatorisk for de som ønsker å gå videre og gjennomføre Trener 2 og 3-kursene senere. Kurset er gratis, men deltakerne eller klubbene deres betaler og organiserer selv reise og opphold.

Kurset er åpent for personer fra og med det året de fyller 16 år som er medlemmer av klubber som er tilknyttet Norges Fekteforbund, og som har gyldig NF-lisens samt gjennomført den obligatoriske Trenerattesten.

Kurset egner seg godt for de som allerede bidrar som klubbtrenere og som ønsker økt kompetanse, men er åpent for alle som ønsker å bidra som trener i egen, eller i en annen klubb. 

Det er ikke nødvendig å være en god fekter for å bli en god trener. Gode trenere instruerer ikke bare teknikk, de skal også bidra til å utvikle utøverne fysisk og sosialt for å skape positive opplevelser, uansett nivå. Fekteforbundet oppfordrer derfor flest mulig som er, eller som kan tenke seg å være fektetrener til å melde seg på.

Fellesidrettslig kurs, to kurshelger og praksis
Trener 1-kurset er oppdelt i flere deler, og inneholder et obligatorisk fellesidrettslig trenerkurs som må gjennomføres i regi av idrettskretsen. Les mer om dette kurset og finn tilgjengelige kurs via denne lenken.

Deretter tilbyr Fekteforbundet 45 timer undervisning med teori og praksis fordelt på to kurshelger. Kurset inneholder også 45 timer med praksis som må gjennomføres underveis, eller etter endt undervisning etter avtale med en fekteklubb.

Undervisningen vil foregå på Bygdøhus i Oslo, og blir ledet av Fekteforbundets utviklingsansvarlig, Fredrik Backer. Han er tidligere toppfekter, og er sertifisert trener 2.  Mer informasjon om Fredrik finnes via denne lenken. 

Første kurshelg blir 4. og 5. februar
Første kurshelg har fokus på trenerrollen i fekting. Undervisningen består av både teori og praksis innenfor utholdenhet, styrke og spenst, hurtighet og reaksjon, bevegelighet, koordinasjon og motorikk.  

Andre kurshelg blir 6. og 7. mai
Andre kurshelg har fokus på fektemetodikk, består av teori og praksis innenfor planlegging, gjennomføring og evaluering av fektetreninger.

Begge kurshelgene starer lørdag kl. 09:00, og avsluttes på søndag senest kl. 17:00. Det blir felles pizza på lørdag etter endt kursdag.

Praksis
I tillegg til kurshelgene må deltakerne kunne dokumentere at de gjennomfører 45 timer med praksis innen 18 måneder etter den første kurshelgen. Praksis er all planlegging, gjennomføring og evaluering av trening og oppfølging av fektere i klubb og annen form for instruksjon av utøvere. Minimum 35 timer av praksisen må være knyttet til aktivitet i egen klubb. Egentrening regnes ikke som godkjent praksis.

Autorisasjon som Trener 1
For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha oppnådd gitte kompetansemål og deltatt på minimum 80 prosent av undervisningen, samt gjennomført praksis etter avtale med kursansvarlig. Etter endt kurs utsteder Norges Fekteforbund kursbevis.

Informasjon og påmelding
Ta kontakt med Fekteforbundets utviklingsansvarlige og kursleder Fredrik Backer for nærmere informasjon om kurset. 

Påmelding som skal inneholde fullt navn, epostadresse og telefonnummer til hver deltaker, sendes også til ham innen 15. desember på epost: fredrik.backer@nif.idrett.noNYTT GRATIS ÅRSHJUL FOR KLUBBENE

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Nov 2022

Alle fekteklubbene har nå mulighet til å ta i bruk et nyutviklet digitalt årshjul. Dette er et gratis hjelpemiddel som bidrar til god planlegging og mer forutsigbarhet på viktige aktiviteter gjennom året. Ikke minst vil årshjulet kunne bidra til kontinuitet i klubbdriften ved utskiftninger i styre og ledelse.

Det kreves stadig mer for å tilfredsstille kravene, og for å utnytte alle mulighetene som følger av medlemskapet i Norges Idrettsforbund. Selv om de aller fleste fekteklubbene er relativt små særidrettslag som styres av få ildsjeler på frivillig basis, er de helt avhengige av kompetente tillitsvalgte for å drifte og utvikle klubbene.

Utskiftninger i klubbstyrene under nedstengingen har synliggjort viktigheten av kontinuitet og erfaringsoverføring innenfor både det sportslige og administrative. Tidene endrer seg, og det som var riktig før er kanskje heller ikke godt nok for å rekruttere og beholde medlemmene fremover.

Bistand for utvikling av fekteklubbene
For å skape større og bedre fekteklubber, er klubbutvikling definert om et viktig satsingsområde i Fekteforbundets langtidsplan. 

Utover å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer vis a vis Norges Idrettsforbund og bidra konstruktivt i utviklingen av felles støtteordninger og verktøy.

Et resultat av dette arbeidet er at NIFs Klubbguide er lansert i ny drakt. Her kan styremedlemmene i fekteklubbene finne nyttig informasjon samt råd og tips og nyttige maler. Hver seg hvordan stifte, drifte og utvikle fekteklubben. Les mer om Klubbguiden via denne lenken.

Fekteforbundets nettside har for øvrig også et eget menypunkt for Klubbservice med råd og tips for fekteklubbene. Norges Fekteforbund har dessuten ansatt en utviklingsansvarlig og bekostet utdanning av en NIF-godkjent Klubbveileder. Begge har bakgrunn som fektere og kjenner derfor fektesporten godt. 

Ta derfor kontakt med Norges Fekteforbund om klubbstyrene har behov for bistand i klubbutviklingsprosjekter.

Nå lanseres også et nytt gratis hjelpemiddel
Fekteklubbene har over lang tid etterlyst et årshjul. Fekteforbundet og flere andre særforbund har presset på, og fått gjennomslag for at Norges Idrettsforbund har utviklet et digitalt årshjul.

Årshjulet, som er gratis for tilsluttete klubber vil gi klubbstyrene en enda bedre oversikt over alle oppgavene. Både de påkrevde som følger medlemskapet i NIF, og vis a vis myndighetene, og de selvpålagte oppgavene i hver enkelt klubb.

Dette skal gjøre det enklere å planlegge, og involvere flere personer i klubbdriften. Dette vil også bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben ved endringer i styre og ledelse.

Hvordan ta i bruk årshjulet
Det er to måter å ta i bruk det digitale årshjulet på. Klubben kan etablere et helt nytt, eller benytte en mal som dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted. 

Malen kan derfor være et utgangspunkt der hver klubb også kan gjøre endringer for å tilpasse årshjulet til sine aktiviteter for 2023. Legg derfor inn så mye som mulig som besvarer de viktigste spørsmålene om klubben og driften av den.

For tilgang og mulighet til å redigere årshjulet, kreves innlogging med Idrettens ID, samt en rolle/funksjon i klubben. 

Finn ytterligere informasjon om det digitale årshjulet og finn brukerveiledninger via denne lenken.
REKORDDELTAKELSE I OSLO CUP

Postet av Norges Fekteforbund den 31. Okt 2022

Årets vinner av kvinneklassen var amerikanske Natalia Toby. Foto: Norges Fekteforbund.

Bygdø Fekteklubb og Norges Fekteforbund arrangerte i helgen årets Oslo Cup i Bygdøhus. Dette er det eneste norske satellitt-stevnet i verdenscupen.  Med 154 fektere fra 23 nasjoner ble årets stevne historiens største. 

Oslo Cup er kjent for god stevnegjennomføring og høyt sportslig nivå. Etter at stevnet fikk status som et satelittstevne for 20 år siden, har det hatt stor internasjonal deltakelse og blitt norsk fektings årlige stormønstring. 

Oslo Cup gir våre beste fektere mulighet til å få vist seg frem mot internasjonale fektere på hjemmebane, og de mindre erfarne får stimulans og impulser til videre utvikling. Dessuten bidrar stevnet med økt synlighet for norsk fekting, både nasjonalt og internasjonalt.

Historiens største Oslo Cup
Årets stevne samlet 94 menn og 60 kvinner. Utover de norske fekterne kom fekterne fra følgende nasjoner: Østerrike, Italia, Ukraina, Sverige, England, Finland, Estland, Lativa, India, Litauen, Danmark, USA, Ghana, Frankrike, Spania, Polen, Nederland, Georgia, Hellas, New Zeeland, Sør-Afrika og Slovenia.

Amerikansk og Østerisk gull
Dameklassen som samlet 60 fektere ble vunnet av Natalia Toby fra USA. Hun slo Irina estiske Irina Embrich i finalen. Årets herreklasse som hadde 94 deltakere, ble vunnet østerrikeren Josef Mahringer. Han slo italieneren Daniel De Mola finalen.

Den beste norske plasseringen var det Thale Hille-Dahl som sto for. Hun fikk en god 10. plass. Thale er tidligere Njårdfekter, men bor nå i Danmark og represenerte Hellerup FK.  På herresiden kom Njårdfekteren Benjamin Humlen Dahlbo lengst med en 19. plass.

Se alle resultatene via denne lenken

Premiepallen for herrene: F.v. Andrii Opanasenko (Ukraina), Daniel De Mola (Italia) og Josef Mahringer (Østerrike). Foto Norges Fekteforbund.

Premipallen for damer: Olga Mizera (Polen), Alejandra Cisneros (Spania), Irina Embrich (Estland) Alejandra Natalia Toby (USA). Foto: Norges Fekteforbund. 

Nordic Challenge 
Som i fjor ble Oslo Cup det siste og avgjørende stevnet i Nordic Challenge. Dette er en egen konkurranse som premierer de beste fekterne som deltar på det svenske stevnet SAF Pokalen/Rehbinderska Priset i Stockholm, det finske stevnet Kupittaa Tournament/Nordisk Mesterskap i Åbo og Oslo Cup. Reglene for Nordic Challenge er at den som har best sammenlagt plassering etter deltakelse på alle tre stevnene vinner henholdsvis 800, 400 og 300 EURO. 

Dette nordiske samarbeidet har både styrket den internasjonale statusen og deltakelsen til alle de nordiske satellitt-stevnene. Dessverre var det ingen norske fektere som hadde deltatt på alle tre stevner og var derfor ikke med i denne konkurransen.

Vi gratulerer vinnerne
På damesiden vant svenske Emma Fransson med landskvinnen Louise Ulltjärn, og danske Sarah Schremmer Larsen på de neste plassene. På herresiden vant svensken Linus Islas Flygare, med esterne Ruslan Eskov og Ilian Bobrov på de neste plassen.

F.v. Louise Ulltjärn og Emma Fransson fra Sverige. Foto Norges Fekteforbund.

F.v. Linus Islas Flygare (Sverige) og Ruslan Eskov (Estland). Foto: Norges Fekteforbund.

Norges Fekteforbund takker
Vi takker Bygdø Fekteklubb og spesielt Mariusz Piasecki og Samuil og Tatjana Kaminski for god stevneledelse. Dessuten takkes alle de frivillige som har stilt opp i gjennomføringen av stevnet. Vi ønsker dessuten å takke Ellen Vokes som gjennom også denne hele helgen har tatt bilder mange fine bilder.

Bilder fra samlinger og stevnet
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flotte bilder fra dette og andre stevner og mesterskap i inn- og utland. Samt fra treningssamlingene i regi av Norges Fekteforbund. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Bilder som blir delt og likt på sosiale medier både motiverer og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv for både nye utøvere og sponsorer. Vi oppfordrer derfor flere til å bidra. Gjerne allerede neste helg under Vinterstøtet i Njårdhallen. 

 
LAGSØLV I IRLAND OG TO TRENINGSSAMLINGER I OSLO

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Okt 2022

Utviklingsgruppen og Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki på treningssamling i Bygdøhus. Foto: Norges Fekteforbund. 

Denne helgen var begivenhetsrik for norsk fekting. Fektere fra Bergens Fekteklubb vant sølvmedalje i lagkonkurransen i det Åpne Irske Mesterskapet, og Fekteforbundet avholdt treningssamlinger for totalt 70 fektere i Oslo.

Det var bergensfekterne Casper Bergh, Tomas Geitung, Truls Straumøy og Bendik Utne som representerte Norges under årets Irish Open & Dublin Satellite. Vi gratulerer med en flott sølvmedalje i lagkonkurransen. Se alle resultatene via denne lenken.

Stor treningssamling i Bygdøhus
I helgen ble det arrangert to forskjellige treningssamlinger i Oslo. Totalt var 70 fektere fra elleve ulike klubber i aktivitet i helgen og som hadde felles måltider for å bygge godt miljø og relasjoner på tvers av både klubbgrenser og sportslig nivå.

Katherina Malvik (t.v.) ledet den regionale treningssamlingen for barn og ungdom. Foto: Titan FK

Regional samling for barn og ungdom
På lørdag deltok 40 barn og ungdom fra østlandsklubbene Bygdø FK, Njård Fekting, Titan FK, Oslo, FK Gjøvik FK, Drammen FK, Bekkestua Fekting og Holmlia Fekting på en regional treningssamling i den store flerbrukshallen i Bygdøhus. Denne samlingen, som ble ledet av de innleide trenerne Katherina Malvik og Fabian Caicedo,inneholdt både fekterelatert lek og spill, samt lagfekting.

Samling for Utviklingsgruppen
Samtidig ble det arrangert en to-dagers treningssamling for Utviklingsgruppen. 30 fektere fra Bygdø FK, Bergens FK, Njård Fekting, Stavanger FK i Utviklingsgruppen trente på fektesalen til Bygdø Fekteklubb under ledelse av Bartosz Piasecki og Fredrik Backer. Samlingen inneholdt både fysisk og teknisk trening, samt en treningskonkurranse. Dette var årets siste treningssamling for utviklingsgruppen. Den neste samlingen er planlagt å være 28-29 januar.

Bilder fra samlinger og stevner
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flotte bilder fra disse, og andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på  Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

FREDRIK HAR STARTET ARBEIDET I FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Okt 2022

Fredrik Backer har startet i jobben som utviklingsansvarlig i Norges Fekteforbund og har kontorplass i Idrettens Hus på Ullevål stadion i Oslo. Foto: Norges Fekteforbund.

Fredrik Backer har nå begynt i stillingen som utviklingsansvarlig i Norges Fekteforbund. 

Fredrik hadde første arbeidsdag 1. oktober, og er i gang med å orientere seg om Fekteforbundets vedtatte planer og rutiner. Han har knyttet kontakt med relevante kontaktpersoner i Norges Idrettsforbund, og er allerede i dialog med flere fekteklubber. De som ennå ikke har blitt kontaktet, blir det. Fredrik ønsker så raskt som mulig å gjøre seg kjent med både trenere og andre relevante kontaktpersoner i alle klubbene.

Rekruttering
En av Fredriks viktigste arbeidsoppgaver blir å bidra til at fekteklubbene systematiserer arbeidet med å få tilbake tapte medlemmer, og at de intensiverer nyrekrutteringen uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer. Målet er at alle er aktive så lenge som mulig, og blir gode ambassadører for klubbene og fektesporten for øvrig.

Av aktuelle tiltak han vil forhøre seg om med fekteklubbene om, er blant annet økt fokus på kårdelek for de yngste, flere nybegynnerkurs, og tilpasset trening for nybegynnere. Dessuten vil han kartlegge hvordan fekteklubbene arbeider for å forhindre frafall, og stimulere til deling av best-practice.

Snart vil det igangsettes en fellesidrettslig kampanje med fokus på frivillighet og godt miljø. Dette er grunnlaget for norsk idrett, og en forutsetning for å både beholde og rekruttere medlemmer. Her vil både Fredrik og administrasjonen bidra slik at fekteklubbene tilpasser og tar i bruk materiellet som stilles til disposisjon i rekrutteringsarbeidet.

Klubbutvikling
Fekteklubbene vil snart også få tilgang til et nylaget digitalt årshjul. Dette vil det komme mer informasjon om. Sammen med verktøyet Bedre Klubb, vil dette verktøyet gjøre det enklere å planlegge klubbaktivitetene, øke erfaringsoverføringen ved endringer i klubbstyrene, og dermed forbedre driften av fekteklubbene.

Fredrik vil dessuten være et viktig bindeledd for å systematisere klubbutviklingsarbeidet. Både sammen med Fekteforbundets klubbveileder i arbeidet med kompetanseøkningen i klubbstyrene, og vis a vis klubbtrenerne slik at den sportslige kompetanseoverføringen fra Fekteforbundets arbeid med satsingsgruppene, øvelser og treningskultur, i større grad kan spres og tas i bruk i hele fekte-Norge.

Ett av tiltakene er igangsettelse av et Trenerforum som skal stimulere til økt samhandling og kunnskapsdeling på tvers av klubbene. Første møteplass blir i forbindelse med Siddis Cup hvor alle som fungerer som trener i norsk fekting blir invitert.

Kompetansebygging
Fredrik overtar nå også ansvaret for Fekteforbundets trenerutdanning. Han er allerede i gang med å planleggingen av Trener 1- og 2-kurs som igangsettes på nyåret. Invitasjon til dette kommer når dette er på plass.

Han kommer også til å følge opp de som fungerer som klubbtrenere slik at disse tar den obligatoriske Trenerattesten innen utgangen av 2022.

Videre vil han bistå og være bindeleddet mellom Norges Idrettsforbund og Dommerkomiteen i arbeidet med implementering av Dommerløypa for norsk fekting, slik at dommerkursene fremover tilfredsstiller kravene NIF stiller, tilsvarende til Fekteforbundets trenerutdanning.

På samme måte som for Trenerattesten, vil han dessuten følge opp Dommerkomiteen slik at fektedommerne tar Dommerattesten som snart lanseres.

Treningssamlinger
Fredrik skal både bidra inn mot arbeidet som gjøres i Fekteforbundets utviklingsgrupper, og bistå fekteklubbene slik at det blir arrangert flere regionale treningssamlinger. Per nå arrangeres det flest regionale samlinger i Øst- og Vest-Norge. Målet er at enda flere fektere, fra enda flere klubber deltar på disse, samt at klubbene i Midt-Norge kommer i gang med det samme.

Ansettelsen av Fredrik skal ikke erstatte arbeidet som allerede gjøres av administrasjonen, styret eller komiteene. Målet er at kvaliteten og omfanget øker. Vi håper derfor at alle i norsk fekting ønsker han velkommen, og vil bidra konstruktivt i overnevnte arbeid.
REGIONAL TRENINGSSAMLING I HØSTFERIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Okt 2022

Fra treningssamlingen i høstferien i Bygdøhus. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet har i høstferien arrangert regional treningssamling i Bygdøhus.

Samlingen var gratis og åpen for alle fektere på Østlandet som er født mellom 2003 og 2011.

Under ledelse av innleid fektetrener fra Bygdø FK, Filip Broniszewski, fikk 18 fektere fra Bygdø FK, Njård Fekting, Titan FK og Holmlia Fekting to daglige treningsøkter fra mandag til torsdag. Mens den første hadde fokus på spill og fektelek, var den andre økten viet til fekting.

Den neste regionale treningssamlingen for fekterne på Østlandet er lørdag 22. oktober. Fekteforbundet håper da på enda bedre deltagelse fra enda flere fekteklubber.

Se video fra treningssamlingen som er publisert på Instagram via denne lenken.ANDRE TRENINGSSAMLING FOR UTVIKLINGSGRUPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Okt 2022

Utviklingsgruppens andre treningssamling foregikk blant annet i Hovseterhallen. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet arrangerte i helgen treningssamling for fekterne i Utviklingsgruppen. Dette var sesongens andre samling for fekterne som er tatt ut til å være med i Fekteforbundets videre satsing på unge talenter fra hele landet.

Siden oktober er en måned uten mye stevneaktivitet, inneholdt samlingen mer grunntrening enn fekting, Utviklingsgruppen, som etter uttaket, består nå av 32 fektere fra Bygdø FK, Njård Fekting, Stavanger FK, Bergens FK og Oslo FK, gjennomgikk de samme fysiske testene som de hadde før sommeren. Dette er en 3000 meters løpetest, og flere styrke- og spensttester.

Bortsett fra løpstesten som ble gjennomført ved Toppidrettssenteret, foregikk resten av treningen i Hovseterhallen i Oslo, tilholdsstedet til Titan FK. Her ble fekterne inndelt i grupper og vekslet på teknikk- og taktikktrening, øvelser i par, og kamptrening med oppgaver, samt ballspill, beinarbeid og fysiske øvelser for å trene hurtighet, styrke og koordinasjon. 

Treningssamlingen ble leder av Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki med bistand fra nyansatt utviklingsansvarlig Fredrik Backer, samt de innleide klubbtrenerne Anatolij Gerej fra Nård Fekting og Filip Broniszewski fra Bygdø FK.

Fellesmåltider
Underveis ble det servert felles lunsj og middag. Stor takk til Katherina Malvik og Fabian Caicedo fra Titan FK for nydelig pasta og pizza på lørdag, og lasagne på søndag.

Bilder fra samlinger og stevner
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flott bilder fra denne, og andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
KLUBBGUIDEN - ALL INFORMASJON PÅ ETT STED

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Sep 2022

Klubbguiden er lansert i ny drakt. Her kan styremedlemmene i fekteklubbene finne nyttig informasjon om hvordan man kan stifte, drifte og utvikle klubben.

De fleste fekteklubbene er helt avhengige av et tilstrekkelig antall kompetente tillitsvalgte og frivillige for å kunne organisere klubbtreninger. God drift og utvikling av klubbene krever også kunnskap og kompetanse. Ikke bare om egen klubb og fekting, men også om idrettsorganisasjonen. 

I tillegg til at medlemmenes behov endrer seg, krever også medlemskapet i Norges Idrettsforbund, med de fordelene dette innebærer, kompetente klubbstyrer.

Hvert år blir nye personer valgt inn i styrer, og det er mye å sette seg inn i. For å gjøre det enklere å finne frem til riktig informasjon, er den nye Klubbguiden nå delt inn i tre seksjoner: stifte et idrettslag, drifte et idrettslag og utvikle et idrettslag. 

Besøk sidene, og utforsk hvordan fekteklubben kan laste ned forslag til maler og verktøy, få oversikt over styrets ansvar, informasjon om støtteordninger samt klubbøkonomi og mye mer.

KLIKK PÅ LENKEN FOR Å FINNE KLUBBGUIDEN

Klubbutvikling i Norges Fekteforbund
I tillegg til informasjonen og bistanden fekteklubbene får fra Norges Idrettsforbund og Idrettskretsene, bistår også Norges Fekteforbund fekteklubbene. 

På Fekteforbundets nettside er det et eget menypunkt for Klubbservice. I tillegg til bistanden fra administrasjonen, har også hvert styremedlem et kontakt- og oppfølgingsansvar for definerte klubber. Oversikten finnes via denne lenken. Dessuten tilbyr Norges Fekteforbund bistand i klubbutviklingsprosesser fra en NIF-godkjent Klubbveileder, som også kjenner fektesporten. Ta kontakt ved behov. 

Fekteforbundet håper derfor at flere klubber utnytter overnevnte. Målet er å bidra til bedre, større og mer robuste fekteklubber. NORSKE FEKTERE PÅ PISTEN I BÅDE OSLO OG STOCKHOLM

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Sep 2022

Fornøyde fektere fra Titan FK. Alle fekterne fra klubben som deltok i Angelini Cup havnet på pallen. Foto: Titan Fekteklubb. 

I helgen arrangerte Bygdø FK Angelini Cup, sesongens første stevne i Ungdomsserien. Dessuten deltok norske seniorfektere i SAF Pokalen for herrer og Rehbinderska Priset for kvinner i Stockholm.

Årets Angelini Cup hadde hele 70 starter fra seks fekteklubber. Dette er nesten dobbelt så mange som i fjor og, en god indikasjon på at aktiviteten i østlandsklubbene nærmer seg samme nivå som før pandemien. 

Fekteforbundet gratulerer klassevinnerne, og takker alle fekterne for god innsats, teknisk arrangør Bygdø FK for et flott stevne, og ikke minst alle de frivillige som bidro i gjennomføringen!

Klassevinnerne i Angelini Cup 2022

 • Kadettklassen: Elisabeth Pilipenko, Bygdø FK og Viktor Jarl Hagen Breivik, Bygdø FK
 • U15 år: Olympia Signe Solfrid Stokke, Bygdø FK, Zakaria Alizadeh, Titan FK
 • U13 år: Nathia Kitchel Cellan, Bygdø FK, og Yahia Alizadeh, Titan FK

Stevnet hadde også en barneklasse med syv deltakere som alle var vinnere.

Finn alle resultatene via denne lenken.

Ungdomsserien
Angelini Cup er oppkalt etter Enrico Angelini. Han var Bygdø Fekteklubb sin (første) trener i perioden 1964 til 1977. Dette stevnet er det første i Ungdomsserien, som er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som regionale konkurranser i fire ulike klubber i Østlandsområdet. 

Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men også gi spennende opplevelser, og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. Målet er dessuten å skape et tettere samarbeid og stimulere til vennskap mellom fekterne i ulike byer og klubber.

Neste stevne er Zorro Cup, som arrangeres av Oslo Fekteklub helgen 12. og 13. november.

Les mer om Ungdomsserien via denne lenken.

SAF Pokalen og Rehbinderska Priset
14 seniorfektere; 11 herrer og tre kvinner deltok i helgen i SAF Pokalen for herrer og Rehbinderska Priset for kvinner i Stockholm. Dette stevnet inngår i verdenscupen og hadde deltakere fra over 20 land. 

Vilde Tengesdal fra Bergens FK sto for den beste norske plasseringen. Hun kom inn på en sterk 11. plass av 53 deltakere i Rehbinderska Priset. Aleksander Malvik fra Njård Fekting sto for den beste plasseringen på herresiden. Han kom inn på en god 15. plass i konkurranse med 110 fektere i SAF Pokalen. 

Se bilder fra stevnet via denne lenken til stevnearrangøren FFF Fäkning sin Facebookprofil.

Se alle resultatene fra SAF pokalen her.

Se alle resultatene fra Rehbinderska Priset her.

Nordic Challenge
SAF Pokalen og Rehbinderska Priset var et FIE satelittstevne, og det første av tre som inngår i årets Nordic Challenge. Neste stevne er i Turku, Finland 24. - 25. september før sammenlagtvinnerne i begge kjønn blir kåret i etter årets Oslo Cup i Bygdøhus 29. – 30. oktober.

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder. er det publisert flere bilder fra årets Angelini Cup. Her finnes også flere bilder og film fra andre konkurranser og treningssamlinger. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publisere egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.GOD NORSK MEDALJEFANGST I UPPSALA

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Sep 2022

F.v.: Kristoffer Solvikaas, Filip Broniszewski (nyansatt trener i Bygdø FK), og Alexander Allport Fossum. Foto: Filip Broniszewski.

De norske fekterne markerte seg godt i helgens svenske stevne i Uppsala. Nordmennene vant til sammen en gull-, to sølv-, og fem bronsemedaljer.

Uppsala Cup, er et tradisjonsrikt stevne som har vært på den norske terminlisten i lang tid.
I motsetning til i fjor, der kun fire nordmenn kunne stille til start på grunn av pandemien, var det i år 67 norske starter. Mens det i fjor ble tre norske medaljer, derav to gull, kom fektere i år hjem med en gull-, to sølv- og fem bronsemedaljer. Fem norske fekteklubber var representert, og hele fire av klubbene fikk en medaljør. 

Dette var sesongens andre rankingstevne. Resultatene fra dette, og fra Nordisk Mesterskap, som var det første, lover godt for fortsettelsen av sesongen.

Fekteforbundet gratulerer både nedenstående medaljevinnerne og deres trenere!

Gullmedalje:

 • Kristoffer Solvikaas (Bygdø FK) U15

Sølvmedaljer:

 • Aleksander Malvik (Njård Fekting) U20
 • Franz Philip Pap Holmen (Bygdø Fekting) U17 

Bronsemedaljer:

 • Vilde Tengesdal (Bergens FK) Senior
 • Mie Selinger (Njård Fekting) U20
 • Didrik Norteveit (Stavanger FK) Senior
 • Kristoffer Solvikaas (Bygdø FK) U17
 • Alexander Allport Fossum (Bygdø FK) U15

Se alle resultatene via denne lenken

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere bilder fra årets Uppsala Cup. Her finnes også flere bilder og film fra andre konkurranser og treningssamlinger. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publisere egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
UNNTAKET FRA FIEs KRAV TIL KÅRDEKONTAKT OG KROPPSLEDNING VIDEREFØRES

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Sep 2022

FIEs krav til gjennomsiktig kontakt på kroppsledningen og separate hull til klingledningen i kårdekontakten, blir inntil videre ikke overholdt på de norske nasjonale konkurransene. 

Helgen 3. og 4. september avholdt Norges Fekteforbund både et arbeidsmøte og styremøte på Idrettens Hus i Oslo. Blant flere vedtak, var fortsatt unntak av noen av FIEs utstyrskrav på norske stevner. 

På lørdag ble det gjennomført et arbeidsmøte der både styremedlemmene, medlemmene av Sportskomiteen og administrasjonen deltok. I tillegg til en gjennomgang av vedtatt langtidsplan og -budsjett, fikk styret en grundig gjennomgang av Fekteforbundets drift og økonomi. Sportskomiteen avholdt dessuten et møte der sesongens uttakskriterier ble vedtatt. Disse kan leses via denne lenken. 

På søndag var det styremøte, etter et styrekurs der styremedlemmene fikk mulighet for å stille spørsmål for å avklare roller og ansvar. Alle styremedlemmene hadde på forhånd gjennomført e-læringen «Kurs for tillitsvalgte i idrettskretser og særforbund. 

Styret behandlet deretter en rekke saker på styremøtet. Dette kan leses i den publiserte protokollen.
Både denne, og protokollen fra SPK-møtet kan leses via denne lenken til Fekteforbundets nettside.

Fortsatt unntak fra FIEs krav til kårdekontakt og kroppsledning
På FIE-kongressen i 2019 ble det vedtatt en rekke nye krav til utstyret som benyttes på internasjonale stevner og mesterskap. Disse ble det informert om på Fekteforbundets nettside i etterkant av kongressen. Les nyhetssaken via denne lenken.

Etter vedtak av Fekteforbundets nye Stevne- og NM-reglement i 2021, som henviser til FIE-reglene, vedtok styret i Norges Fekteforbund, i likhet med flere andre nasjonale forbund, å utsette dette kravet til sesongen 2022/23. Disse utstyrskravene har styret nå vedtatt å utsettes inntil videre. Reglene gjelder imidlertid på Oslo Cup og på alle stevner i utlandet. 

De norske stevnearrangørene å bes om å bemerke unntaket på fremtidige innbydelser. I tråd med nevnte Stevne- og NM-reglement.

Styremedlemmenes kontaktansvar med fekteklubbene
På grunn av endringer i styret på Fektetinget, gjennomgikk og endret styret fekteklubbenes kontaktpersoner i Fekteforbundets valgte styre. Fekteklubbene kommer til å bli kontakten av sin kontaktperson, men styrene i fekteklubbene kan selvfølgelig også ta kontakt med sin kontaktperson ved behov. Finn oversikten over fekteklubbenes kontaktpersoner i NF-styret via denne lenken.

 

UTTAKSKRITERIER FOR SESONGEN 2022/23

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Sep 2022

Norges Fekteforbund har nå vedtatt uttakskriteriene for sesongen 2022/2023. 

Uttaket til landslag, deltakelse på internasjonale mesterskap og til treningssamlinger samt til de andre sportslige aktivitetene i regi av Fekteforbundet, gjøres av Sportskomiteen (SPK), med mandat fra styret i Norges Fekteforbund.

Utfyllende informasjon
Informasjon om uttakskriteriene er publisert under menypunktet "OM TOPPIDRETT". Under dette menypunktet finnes også annen relevant informasjon for både klubbene og for de aktive fekterne.

Uttakskriteriene for sesongen 2022/2023 ble vedtatt av SPK 3. september 2022. Inkludert i uttakskriteriene er det samlet relevant informasjon. Dette for å gjøre det enklere å se hva som ligger til grunn for uttakene. Spørsmål kan rettes til Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.

Les uttakskriteriene og utfyllende informasjon om uttak via denne lenken.

NI NORSKE MEDALJER PÅ NORDISK MESTERSKAP 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Aug 2022

Det norske seniorlaget med sølvmedaljene. F.v. Tomas Geitung, Benjamin Humlen Dahlbo, Marcus Vokes Brobakken og Arthur Grosse (bak). Foto: Njård Fekting.

Årets Nordiske Mesterskap, som i år ble arrangert i Danmark, ble det beste norske på lenge. De norske fekterne vant seks individuelle og tre lagmedaljer.

Årets Nordiske Mesterskap, som pågikk i perioden 24 – 28 august, ble både større og mer innholdsrikt enn tidligere. For første gang var konkurransen i alle våpen samlet i ett arrangement. Mens det i fjor ble konkurrert om mesterskapstitler i sabel og kårde, var også florett inkludert i år. Dette innebar konkurranser i hele 60 klasser, og nesten tre ganger så stort mesterskap som i fjor i Espoo Finland.

Klar forbedring fra i fjor
De norske fekterne fikk med seg seks medaljer fra årets mesterskap. Selv om det ikke ble gull, er årets seks individuelle og tre lagmedaljer en klar forbedring fra de foregående mesterskapene. 

Den siste norske gullmedaljen kom i guttenes juniorklasse på hjemmebane i Sandefjord i 2019. Den gang ble det totalt én medalje i hver valør, mens det i fjorårets mesterskap i Finland ble en sølv- og tre bronsemedaljer. 

Fremgangen lover godt for fremtiden, og det er ekstra gledelig at nordmenn fra flere ulike klubber gjorde det bra i flere aldersklasser og våpengrener.

Vi gratulerer derfor herrelaget (Tomas Geitung, Benjamin Humlen Dahlbo, Marcus Vokes Brobakken og Arthur Grosse) og guttenes juniorlag (Emilis Krasikovas, Franz Philip Pap Holmen, Aleksander Malvik og Inge Sørum) med sølvmedaljer. Jentenes juniorlag (Elisabeth Pilipenko, Vilde Tengesdal, Leila Chevalier og Ada Sofie Gildernes med bronsemedalje.

Vi gratulerer dessuten Vilde Tengesdal, Inge Sørum, Viktor Breivik og Kristoffer Solvikaas med bronsemedaljer i henholdsvis senior-, junior-, kadett- og U15-årsklassen.  Samt Judith Molka-Danielsen (på sabel) og Ok Kyong Park-Bhasin med medaljer i sammenslåtte veteranklasser.

Se alle resultater via denne lenken.

Nordic Fencing Festival
Å samle alle våpengrener og gjennomføre mesterskapet fra onsdag til søndag med en rekke tilleggsaktiviteter for både fektere og andre tilreisende fra den nordiske fektefamilien ble vedtatt på fjorårets kongress i den Nordiske Fekteunionen (NFU). 

Målet var å revitalisere nordiske fekting, og ikke minst stimulert til enda tettere kontakt, og vennskap på tvers av både landegrenser og våpengrener. Dette ble svært vellykket og vi gratulerer den danske fekteforbundet, og alle frivillige som stilte opp for å gjennomføre et så stort arrangement!

Programmet kan leses via denne lenken.

Festivalen videreføres neste år
På grunn av at formatet viste seg å la seg gjennomføre, og ikke minst vise seg vellykket, vedtok årets NFU-kongress som ble avholdt under mesterskapet å også arrangere tilsvarende festival med konkurranse i alle våpen også neste år. Datoene er 21-25 september og arrangeres i Haapsalu i Estland. 

På årets NFU-kongress stilte visepresidenten i Norges Fekteforbund Ole Eeg som delegat på vegne av norsk fekting. Protokoll og informasjon blir publisert via NFUs nettside.

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flott bilder fra årets Nordiske Mesterskap. Her finnes også flere bilder og film fra andre konkurranser og treningssamlinger. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publisere egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.WORLD FENCING DAY 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Aug 2022

Word Fencing Day er et initiativ fra det internasjonale fekteforbundet, Fédération Internationale d'Escrime (FIE) for å feire og synliggjøre fektesporten. 

Årets World Fencing Day er på lørdag 10. september og har temaet “Fencing is for Life”. 

Alle i fektesporten oppfordres til å vise hva dette innebærer for dem.

Del bilder og videosnutter på sosiale medier med følgende hashtags: #fencingisforlife #worldfencingday2022

Les mer om Word Fencing Day via denne lenken.FØRSTE TRENINGSSAMLING FOR UTVIKLINGSGRUPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Aug 2022

Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki med fekterne som er tatt ut til Utviklingsgruppen for den neste sesongen. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet arrangerte i helgen treningssamling for fekterne i Utviklingsgruppen. Samlingen er sesongens første for fekterne som er tatt ut til å være med i Fekteforbundets videre satsing på unge talenter fra hele landet.

Etter et nytt uttak består nå Utviklingsgruppen av 32 fektere fra Bygdø FK, Njård Fekting, Stavanger FK, Bergens FK og Oslo FK. Samlingen som foregikk i Njård Fektings fektesal ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki. Han fikk bistand av Fredrik Backer som begynner i jobben som utviklingsansvarlig 1. oktober.

For at samlingen skulle forberede fekterne til en ny sesong og ikke minst for det forestående Nordiske Mesterskapet i København, var det ekstra fokus på fekteteknikk og -taktikk. Det ble dessuten arrangert en treningskonkurranse.

Som en del av samlingen ble det gjennomført dommerkurs med dømming for alle deltakerne som ikke allerede har regional/nasjonal dommerlisens. Dette resulterte i 20 nye regionale dommere.

Sosialt på kvelden
I tillegg til tilgang på litt mat og drikke underveis på treningssamlingen, ble alle invitert med ut på middag og bowling på lørdag kveld. 

God stemning på Solli Bowling. Foto: Norges Fekteforbund. 

Videre planer for Utviklingsgruppen
Et av tiltakene for å nå målet med å kvalifisere norske fektere til OL 2028, var etableringen av Satsingsgruppen i 2020. Dette har vært et tilrettelagt tilbud for unge utøvere, født 2006 eller tidligere, som ønsket å satse utover klubbtilbudet.

Tiltaket har gitt deltakerne bedre treningskultur og mer kontinuitet i treningsarbeidet. Flere har begynt å toppidrettsgymnas og fått økt motivasjon til å satse mer på fekting. Ikke minst har det resultert i at norske fektere har oppnådd bedre nordiske og internasjonale resultater.

På grunn av den store interessen for deltakelse, fikk mange være med. Dette medførte stor nivåforskjell både fysisk og teknisk mellom de eldste og yngste på samlingene. Gruppestørrelsen har dessuten krevd at samlingene har måttet bli gjennomført på flere steder parallelt, og med flere innleide trenerressurser enn planlagt.

Fekteforbundet har derfor varslet inndeling av to grupper, kalt Utviklingsgruppe A og B. Uttak til, og fordeling av fekterne i de ulike gruppene gjøres underveis i sesongen. Neste treningssamling for hele Utviklingsgruppen blir 1-2 oktober.

Les mer om Utviklingsgruppe A og B via denne lenken.

Bilder fra samlinger og stevner
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flott bilder fra denne, og andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på   Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.REGIONAL SOMMERLEIR I STAVERN

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Aug 2022

Deltakerne på den regionale sommerleiren i Stavern for klubbene i region øst. Foto: Njård Fekting. 

Med støtte fra Fekteforbundet har Bygdø Fekteklubb og Njård Fekting arrangert regional treningssamling for østlandsklubbene. 21 barn og ungdommer fra Bygdø FK, Njård Fekting og Oslo FK deltok. Det var ekstra gledelig at det også deltok to flykninger fra Ukraina. 

Treningssamlingen ble avhold over fire dager, 8-12. august i naturskjønne omgivelser. Alle fekterne deltok på tre treningsøkter per dag, hvorav første var morgentrim kl. 08:30. Deretter ble det avholdt økter med både fekte- og en basistrening.

I tillegg til dagens treningsøkter, var det mye tid til bading og sosiale aktiviteter. Det ble avholdt kanonballturnering, grillfest med premieutdeling og quiz. Fekterne fulgte dessuten finalene i Fekte-VM på YouTube med kommentarer av trenerne. 

Stavern viste seg fra sin beste side med fint vær og det ble både en sosial og god treningssamling. Det var ekstra hyggelig at to av deltakerne er ukrainske flyktninger. Disse kunne både delta på samlingen og fortsette å fekte i Norge etter å ha fått økonomisk utstyrsstøtte fra Norges Idrettsforbund. 

Samlingen ble ledet av hovedtrenerne Samuil Kaminski fra Bygdø Fekteklubb og Anatolij Herey fra Njård Fekting. I tillegg til trenerne sørget fekteforeldrene Thea Bjelland Spant og Christian Austbø Dahle fra Njård Fekting for organisering, logistikk og transport.

Bilder og film fra sommerleiren
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flott bilder fra sommerleiren. Her finnes også flere bilder og film fra andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og en god start til den nye sesongen. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.
REGIONAL SOMMERLEIR I ULVIK

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Aug 2022

Deltakerne på årets regionale treningssamling i Ulvik for klubbene i region vest. Foto: Susanne Rislå Andersen.

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Stavanger FK og Bergens FK regional treningssamling for vestlandsklubbene første uke i august. 46 barn og ungdommer deltok.

Treningssamlingen ble avholdt fra 4. til 7. august i naturskjønne omgivelser i Ulvik, Hardanger. I tillegg til tekniske fekteøvelser og fysisk trening, ble det arrangert et Mesternes Mester og satt av rikelig med tid til bading og sosiale aktiviteter. 

Samlingen ble ledet av Gryta Krasikoviene, Tomas Krasikovas og Matthieu Bulteau fra Stavanger Fekteklubb. I tillegg til trenerne bidro en stor gjeng med frivillige fra begge klubbene som sørget for mat, servering logistikk og transport.

Nyttig erfaringsoverføring
Det ble også avholdt fire våpenstellkurs, med ulike målgrupper basert på tidligere kunnskaper. Foreldre som deltok på samlingen fikk dessuten innblikk i både dømming og stevneledelse, samt prøve seg på både dømming og feilsøking av våpen under samlingen.

Da det deltok styremedlemmer fra begge klubbene, inneholdt kveldene gode diskusjoner med nyttig kunnskapsdeling innen klubbdrift. 

Les arrangørklubbenes utfyllende rapport fra den regionale sommerleiren via denne lenken.

Bilder og film fra sommerleiren
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flott bilder og en super film fra sommerleiren. Her finnes også flere bilder og film fra andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og en god start til den nye sesongen. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.OPPDATERT STEVNEKALENDER ER PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Aug 2022

Fekteforbundet har oppdatert terminlistene med oversikt over internasjonale rankingstevner, samt stevnene i Norgescupen og Ungdomsserien. 

Kalenderen vil bli supplert med kurs og andre aktiviteter i regi av Fekteforbundet når disse er planlagt. Finn informasjonen om de ulike stevene i lenkene nedenfor:  

Påmelding og uttak
Påmelding til internasjonale konkurranser skal gjøres som pre-inscription i Ophardt av hver enkelt fekteklubb senest 30 dager før start, uansett påmeldingsdato i Ophardt. Dette for at Fekteforbundet får tid til å gjøre eventuelle uttak, om antall påmeldte overstiger antall plasser. Fekteforbundet vil for øvrig vedta uttakskriterier til mesterskapene, og publisere disse i september.

Kjøp av FIE- og EFC-lisenser
Deltakelse på de internasjonale stevnene krever internasjonale lisenser. Dette inkluderer Oslo-Cup som krever FIE-lisens. Det er også et krav om at alle trenere/coacher må ha FIE-lisens for å bli akkreditert til mesterskap.

Lisensene bestilles av hver enkelt klubb via Ophardt, på samme måte som bestillingen av den nasjonale fektelisensen som kreves for deltakelse på norske stevner. 

De internasjonale fektelisesene blir fakturert hver enkelt klubb, sammen med den nasjonale fektelisensen mot slutten av kalenderåret. 

Nye krav til utstyret
For å delta på både norske og stevner i utlandet må kontakten i kården ha to hull, slik at klingeledningene går gjennom hver sitt hull før den festes i kontakten. 

Det er dessuten et krav om at begge endene (stikkene) til kroppsledningen er gjennomsiktige. Les mer og se bilder via denne lenken.

Det også forbudt for venstrehendte å benytte fektebukser som er laget for høyrehendte og omvendt. Dette av sikkerhetsmessige årsaker grunnet den overlappende borrelåsen og glidelåsen i gylfen.FEKTEFORBUNDETS SOMMERHILSEN 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Jul 2022

Etter et halvår med normal aktivitet, er det gledelig at vi nå for første gang på tre år også får en restriksjonsfri sommer. Mange fektere og tillitsvalgte i klubbene har imidlertid sluttet som følge av pandemien. Alle som er opptatt av fekting har derfor en jobb å gjøre for å få tilbake alle sammen, og ikke minst gjøre fekting enda mer attraktivt for både gamle og nye medlemmer. 

Etter at regjeringen gjenåpnet idretten 1. februar har det vært full aktivitet i norsk fekting. Tradisjonen tro gjør vi med dette en oppsummering av året så langt. Alt som nevnes er omtalt i nyhetssaker, totalt 33, som ligger tilgjengelig i Nyhetsarkivet. 

Fekteforbundet har hittil i år arrangert fem treningssamlinger. Tre for satsingsgruppen og fire regionale samlinger for barn og ungdommer. Den ene kun for jenter, der hele 40 fekter fra syv klubber deltok. 

I sommer arrangere dessuten to lengre regionale samlinger. Stavern Fektecamp fekterne på Østlandet med Njård Fekting og Bygdø FK som teknisk arrangører, og Sommerleiren i Ulvik for fekterne på Vestlandet med Bergens FK og Stavanger FK som tekniske arrangører.

Fekteforbundet håper på økt interesse for gjennomføring av enda flere regionale treningssamlinger i flere regioner med flere fektere fra enda flere klubber i tiden som kommer.

Normal stevne- og mesterskapsavholdelse
For første gang på to år, ble Norgesmesterskapene for både ungdommer og senior/veteranfektere arrangert i løpet av våren. Det ble to gode arrangement takket være de tekniske arrangørene Njård Fekting og Bygdø FK. I tillegg har Norgescupstevnene og Ungdomsserien blitt gjennomført som planlagt.

For å øke statusen på Norgescupen har Fekteforbundet etablert et nytt og annerledes stevne, kalt Fekteforbundets Masters. Dette er et rent finalestevne hvor de åtte høyest rangerte fekterne i ungdomsklassene deltar for å kåre sesongvinnerne av Norgescupen. Dette stevnet ble arrangert for første gang i Bygdøhus, og ble en suksess.

Gode internasjonale resultater
Norske fektere har nå begynt å hevde seg bedre internasjonalt. Den beste plasseringen hittil i år var bronsemedaljen til Njårdfekteren Aleksander Malvik i Europamesterskapet i U17-årklassen i Serbia.

Den norske VM-troppen gjorde også en god figur i årets VM i Dubai. Dessuten var veteranenes fjerdeplass i lag EM i Tyskland den beste norske plasseringen siden etableringen av European Veterans Federation (EVT) i 1991.

 Det var i tillegg mange nordmenn på premiepallene i både Malmö International og Kungsbacka Masters.  

Dommerkurs
Fekteforbundet har i løpet av våren gjennomført både dommerkurs og eksamen. Dette har resultert i fem nye dommere fra fire ulike klubber med nasjonal fektelisens. 

I tillegg har Katherina Malvik kvalifisert med FIEs C-lisens og kan stille på FIE-eksamen for å representere Norge som pliktdommer på internasjonale stevner.

Rullestolfekting
Dan Lundesgaard er utnevnt som medlem i IWAS (International Wheelchair & Amputee Sport Federation) sin Utviklingskommisjon, og har kvalifisert seg med p-lisens for dømming for rullestolfekting. 

Nå etter at pandemien har hindret mye aktivitet, håper Fekteforbundet at støtten fra Stiftelsen Dam og Dans verv i Fekteforbundets Sportskomite, vil bidra i utbredelsen av rullestolfekting i Norge.

Idrettspolitikk
Invasjonen av Ukraina har preget mye Fekteforbundets idrettspolitiske arbeid. Allerede dagen etter invasjonen tok hele den norske organiserte idretten sterk avstand fra de russiske krigshandlingene.

Sammen med en rekke andre internasjonale særforbund har Fekteforbundet dessuten arbeidet for å avlyse eller flytte alle internasjonale fektestevner, møter, treningssamlinger og andre fekteaktiviteter som er planlagt i Russland. 

Sammen med de andre nordiske fekteforbundene, har Fekteforbundet også arbeidet for å utestenge russiske og belarusiske fektere og personer med offisielle verv fra både internasjonale konkurranser og sine posisjoner i både det Europeiske og det internasjonale Fekteforbundet.

Med bakgrunn i anbefalingene fra Norges idrettsforbund og Den Internasjonale Olympiske Komite, har Norges Fekteforbund for øvrig laget regler for russisk og hviterussisk deltakelse på norske fektestevner og på andre arrangementer som ikke omfattes av stevner som er underlagt FIE eller EFC-sanksjonene.

Ny giv for å få tilbake den gode utviklingen
Dagen før det ordinære tinget arrangerte Fekteforbundet et klubbseminar for ting-delegater og andre interesserte i norsk fekting. På seminaret ble det gjort opp en status på norsk fekting, og styrets foreslåtte langtidsplan med ble presentert og diskutert.

Etter mange år med vekst i antall fektere, har veksten stoppet opp, og mange fektere har blitt borte. Selv om frafallet har vært størst i noen av de største klubbene, som bør ha de beste forutsetningene for å få opp aktiviteten igjen, var det det store flertallet enige om at det det trengs et ekstra krafttak for å få tilbake den gode utviklingen.

En ny og offensiv langtidsplan og -budsjett ble derfor vedtatt på Fektetinget, og et delvis nytt styre ble valgt for den neste to-årsperioden. Målene er å gjøre fekteklubbene større og mer robuste, samtidig fortsette arbeidet med Utviklingsgruppene, samt involvere klubbene mer i det sportslige arbeidet på forbundsnivå.

Økt fokus på klubbutvikling
Medlemmer og medlemsvekst vil alltid være fekteklubbenes ansvar. Det er derfor viktig at fekteklubbene raskt kommer i gang med klubbtreninger, og ikke minst arrangerer nybegynnerkurs og har stort fokus på lokalt rekrutteringsarbeid etter sommerferien.

For å bistå klubbstyrene, har Fekteforbundet lagt opp til økt fokus på Klubbutvikling med hjelp av Fekteforbundets Klubbveileder, Adam Flåten. I tillegg har Fekteforbundet ansatt Fredrik Backer som prosjektleder for utvikling.

Fredriks viktigste ansvarsområder vil være å bidra til at fekteklubbene systematiserer arbeidet med å få tilbake tapte medlemmer, og både intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere nye, uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer, slik at disse beholdes så lenge som mulig.

Fredrik vil også ha ansvar for Fekteforbundets trener- og dommerutdanning, samt planlegge regionale treningssamlinger i samarbeid med klubbene, og bidra inn mot Fekteforbundets utviklingsgrupper.

Han blir dessuten et viktig bindeledd for å systematisere klubbutviklingsarbeidet. Både sammen med Fekteforbundets klubbveileder i arbeidet med kompetanseøkningen i klubbstyrene, og vis a vis klubbtrenerne slik at den sportslige kompetanseoverføringen fra Fekteforbundets arbeid med satsingsgruppene, øvelser og treningskultur, i større grad kan spres og tas i bruk i hele fekte-Norge.

Stevnekalender og nye utstyrskrav
Oppdatert terminliste med treningssamlinger etc. i regi av Fekteforbundet vil bli publisert i august. Fekteforbundet vil dessuten også informerer nærmere om dommer- og trenerutdanning samt andre tiltak som nevnt ovenfor.

Vi minner også om at FIEs utstyrskrav som ble implementert internasjonalt fra sesongen 2020/21, og som Fekteforbundet vedtok å utsette implementeringen av, vil være gjeldene på norske stevner fra og med kommende sesong.  

Norsk fekting er også helt avhengig av frivillige. En stor takk sendes derfor til tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle som bidrar på ulike måter. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig! 

Forbundskontoret vil være stengt i juli. Vi ønsker derfor alle en god sommer!
FREDRIK BACKER ANSATT I FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Jun 2022

F.v.: Claes H. Bendiksen, generalsekretær, Fredrik Backer og Bartosz Piasecki, sportslig leder. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fredrik Backer har takket ja til stillingen som prosjektleder utvikling og begynner å jobbe i Norges Fekteforbund 1. oktober. 

Fredrik har utdannelse innen Sports Management fra Norges Idrettshøyskole, og kommer fra stillingen som administrativ leder i Njård Turn. Han er tidligere landslagsfekter, med lang fartstid som trener for både barn og ungdom. Både i hjemklubben Njård Fekting, og som innleid trener for Fekteforbundets Utviklingsgruppe.

Ny giv i norsk fekting
Etter mange år med vekst i antall fektere, har veksten stoppet opp, og mange fektere har blitt borte under pandemien. Selv om frafallet har vært størst i noen av de største klubbene, som bør ha de beste forutsetningene for å få opp aktiviteten igjen, var det det store flertallet på Fektetinget enige om at det det trengs et ekstra krafttak for å få tilbake den gode utviklingen.

Fredrik vil i første omgang ha en midlertidig stilling i to år. Hans viktigste ansvarsområder vil være å bidra til at fekteklubbene systematiserer arbeidet med å få tilbake tapte medlemmer, og både intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere nye, uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer, slik at disse beholdes så lenge som mulig.

Han vil også ha ansvar for Fekteforbundets trener- og dommerutdanning, samt planlegge regionale treningssamlinger i samarbeid med klubbene, og bidra inn mot Fekteforbundets utviklingsgrupper.

Fredrik blir dessuten et viktig bindeledd for å systematisere klubbutviklingsarbeidet. Både sammen med Fekteforbundets klubbveileder i arbeidet med kompetanseøkningen i klubbstyrene, og vis a vis klubbtrenerne slik at den sportslige kompetanseoverføringen fra Fekteforbundets arbeid med satsingsgruppene, øvelser og treningskultur, i større grad kan spres og tas i bruk i hele fekte-Norge.

Fredrik er godt kjent med norsk fekting, og har den rette bakgrunnen til å bidra både strategisk og operativt for norsk fekting. Han blir derfor et viktig tilskudd til administrasjonen i arbeidet med å gjennomføre den vedtatte langtidsplanen for Norges Fekteforbund.

Vi ønsker han velkommen og lykke til!

 
FEKTEFORBUNDETS HEDERSTEGN ER UTDELT

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jun 2022

F.v: Stig Herbern, Mariusz Piasecki og Claus Mørch. Foto: Norges Fekteforbund. 

Mariusz Piasecki og Stig Herbern fra Bygdø Fekteklubb fikk i går overrakt Norges Fekteforbunds Hederstegn for særdeles fortjenstfullt arbeid for norsk fektesport.

Hederstegnet er Fekteforbundets høyeste utmerkelse og innebærer også et æresmedlemskap i forbundet. Hederstegnet gir dessuten rett til å møte på alle Fekteting med tale- og forslagsrett.

Før tildelingen var det kun Claus Mørch, Bjørn Faye, Ove Mo og Anders Amble som hadde utmerkelsen. Det var også disse fire, som er valgt av Fektetinget til å sitte i Hederstegnrådet, som har innstillende myndighet til flere tildelinger av Hederstegnet.

På bakgrunn av Hederstegnrådets innstilling, vedtok Fekteforbundets styre tildelingen, som dessuten ble annonsert ved akklamasjon på Fektetinget 22. mai. 

Flott takketale
Claus Mørch holdt på vegne av Hederstegnrådet en lang og emosjonell tale på Bygdø Fekteklubb sin sommeravslutning i Bygdøhus 20. juni. Der takket han både Mariusz og Stig for deres viktige bidrag for norsk fekting.

I tillegg til Mariusz sine trenersuksesser med Claus Severin Mørch sin VM-bronse og Bartosz Piasecki sitt OL-sølv, har Mariusz trent utallige fektere, og bidratt med sin fektekompetanse på alle arenaer i norsk fekting. 

Foruten trenerjobben i Bygdø Fekteklubb, var han i perioden 1991 til 2016 også utleid til Norges Fekteforbund. Først som utviklingskonsulent, deretter som landslagssjef, og senere også som daglig leder og generalsekretær. 

Claus vektla dessuten Mariusz sin evne til å skape en positiv kultur rundt seg. En kultur som både stimulerer den enkelte, og som også bygger et miljø som alle har glede av.

Claus takket også Stig for innsatsen som tillitsvalgt på ulike nivåer i norsk fekting. Hans bakgrunn som dyktig næringslivsleder har både vært viktig som styreformann i Bygdø Fekteklubb i 22 år, og som mangeårig komiteleder i Fekteforbundets Tekniske Komite og i Valgkomiteen. 

Stig har muliggjort fremragende sportslige resultater, og samtidig også bidratt til en inkluderende kultur som tar hensyn til alle.

Både Mariusz og Stig fortjener den annerkjennelsen Hederstegnet og æresmedlemskapet gir. Vi gratulerer begge to og håper norsk fekting får glede av deres innsats i mange år fremover!SISTE SAMLING FOR SATSINGSGRUPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Jun 2022

Satsingsgruppen i Njård Fekting sin fektesal. Foto: Ellen Vokes. 

Fekteforbundet arrangert i helgen treningssamling for satsingsgruppen i Oslo. Dette var årets tredje og den siste før sommerferien.

Samlingen ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki med innleid bistand fra Njård Fektings hovedtrener Anatolij Gerej. 

Samlingen startet på lørdag morgen med fysiske tester. Fekterne møttes først ved Olympiatoppen for en 3000 meters løpetest. Deretter fulgte flere styrke- og spensttester på Bygdøhus. Lørdagen ble avsluttet med et felles måltid etter både teknisk/taktisk fektetrening og en økt med fri fekting.

Planene fremover
Etter en lang økt med konkurransetrening på søndag, ga Bartosz Piasecki en status for satsingsgruppen, og presenterte planene for Fekteforbundets sportslige utviklingsarbeid fremover.

Presentasjonen var i tråd med det som ble presentert på klubbseminaret, dagen før årets Fekteting. Les mer om denne og de andre presentasjonene fra dette seminaret via denne lenken. 

Bartosz Piasecki presenterer planene for opprettelsen av to utviklingsgrupper. Foto: Ellen Vokes.

Etablerte mål - justerte virkemidler
Fekteforbundets hovedmål er fremdeles å kvalifisere talentfulle og yngre norske fektere til OL 2028, og underveis jevnlig oppnå topplasseringer i internasjonale stevner, og vinne medaljer i Nordisk Mesterskap.

Delmålene er dessuten å legge til rette for at talentene tar steget videre inn på toppnivå som seniorer, med internasjonale topplasseringer og medaljer. 

Et tiltak for å oppnå disse målene har vært å etablere en modell for profesjonell satsing på toppidrett for fremtiden, som også filtrerer ned til profesjonell satsing i klubbene.

Høsten 2020 etablerte derfor Fekteforbundet Satsningsgruppen for unge utøvere, født 2006 eller tidligere, som ønsket å satse utover klubbtilbudet.

Tiltaket har gitt bedre treningskultur og mer kontinuitet i treningsarbeidet. Flere trener mer, og mer variert. Flere har begynt å toppidrettsgymnas og fått økt motivasjon til å satse mer på fekting. 

Ikke minst har det resultert i at norske fektere har oppnådd bedre nordiske og internasjonale resultater.

Innføring av to utviklingsgrupper
Det var større interesse for å være med i Satsingsgruppen enn først antatt. Fordi flere har fått være med, har det vært stor nivåforskjell både fysisk og teknisk mellom de eldste og yngste på samlingene. 

Gruppestørrelsen har dessuten krevd at samlingene har måttet bli gjennomført på flere steder parallelt, og med flere innleide trenerressurser enn planlagt. 

Fordi flere fektere har fått være med, har det også vært utfordrende for Fekteforbundet å følge opp alle like godt mellom samlingene. Dessverre har det dessuten vært lite trenerinvolvering. Kun noen av klubbtrenerne har ønsket å bidra inn mot samlingene, og følge de opp i de ordinære klubbtreningene. 

Dette har hindret mye av kontinuiteten i satsingen, og den potensielle kompetanseoverføringen fra arbeidet med Satsingsgruppen og ut i fekteklubbene er heller ikke blitt utnyttet maksimalt. 

Øvelser og treningskultur er av den grunn ikke blitt implementert i resten av fekte-Norge i like store grad som det kunne.

Innføring av to utviklingsgrupper
Ett av flere tiltak for å gjøre noe med overnevnte, er at Fekteforbundet fra neste sesong oppretter to utviklingsgrupper. 

Last ned mer informasjon om og kravene og uttak til Utviklingsgruppe A og B via denne lenken.

Ytterligere avklaring om hva som kreves av deltakere, deres trenere og klubb  for å være med i de ulike gruppene vil komme i den første treningssamlingen etter sommerferien. Den er planlagt gjennomført 20-21 august

Bilder fra samlinger og stevner
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flott bilder fra denne, og andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.STOR NORSK MEDALJEFANGST I KUNGSBACKA

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Jun 2022

Seierspallen i guttenes U17-årsklassen med t.v. sølvemaljør Franz Philip Pap Holmen og vinneren Viktor Jarl Breivik som også vant U20-årsklassen. Foto: Mariusz Piasecki.

De norske fekterne vant fire gull og totalt 13 medaljer i helgens svenske stevne Kungsbacka Masters. Stevnet som ble arrangert av Kungsbacka fäktklubb i Kungsbacka Sportshall hadde 133 starter.

I flere av gutteklassene var det flere nordmenn enn svensker på premiepallen. Blant annet imponerte Viktor Jarl Breivik fra Bygdø Fekteklubb (på bildet over) med å vinne gull i to ulike aldersklasser. Totalt fikk de norske fekterne med seg fire medaljer i hver valør. Dette var sesongens siste stevne, og lover således godt for den neste.

Mer informasjon om stevnet med flotte bilder finnes på stevnearrangøren Kungsbacka Fäktklubb sin Facebookprofil.

Vi gratulerer alle de norske medaljevinnerne!

Gull:

 • Viktor Jarl Breivik (Bygdø FK) U17 og U20
 • Markus Vokes Brobakken (Njård Fekting) Senior
 • Lucas Jacob Bakke (Njård Fekting) U13

Sølv:

 • Adrian Grandal (Oslo FK) Senior
 • Franz Philip Pap Holmen (Bygdø FK) U17
 • Alexander Allport Fossum (Bygdø FK) U15
 • Tinius Jacobsen (Oslo FK) U13

Bronse:

 • Elisabeth Pilipenko (Bygdø FK) U15
 • Olav Eikanger (Bergens FK) Senior
 • Marcus Vokes Brobakken (Njård Fekting) U20
 • Vahab Fatullaev (Njård Fekting) U15
 • Conrad Martin Danielsen (Oslo FK) U15

Se alle resultatene via denne lenken.

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra både Kungsbacka Masters og andre stevner. I denne gruppen finnes også bilder fra Norgesmesterskapene, fra treningssamlinger og fra konkurranser i utlandet. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
NORDMENN PÅ PALLEN I MALMØ

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Jun 2022

F.v: Bartosz Piasecki (Bygdø FK, Nina Steenland, Irina Aschehoug og Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting). Foto: Samuil Kaminski.

I pinsehelgen var det igjen klart for Malmö International. De norske fekterne vant fire medaljer individuelt og en lagbronse. 

Dette var et stort stevne med 184 starter i herre- og dameklassen fra 16 land. Det var et høyt nivå og vi gratulerer derfor Nina Steenland og Benjamin Humlen Dahlbo med imponerende sølvmedaljer. Dessuten gratulerer også Irina Aschehoug og Bartosz Piasecki med bronsemedaljer.

Lagkonkurransen hadde totalt 41 lag fordelt på dame- og herreklassen. Njård fekting gratulerer derfor også med en flott bronsemedalje i dameklassen. Laget besto av Thale Hille-Dahl, Pia Albertson, Nina Steenland og Irina Aschehoug. 

Finn alle resultater via denne lenken.

Dameklassen ble vunnet av Gaja-Dvikova, med FFF Stockholm på andreplass foran Njård Fekting.

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra både Malmö International og andre stevner. I denne gruppen finnes også bilder fra Norgesmesterskapene, fra treningssamlinger og fra konkurranser i utlandet. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
FLOTT FJERDEPLASS I EUROPAMESTERSKAPET

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Mai 2022

F.v: Dan Lundesgaard, Geir Stoutland, Claus Mørch, Endre Kolbjørnsen, Mariusz Piasecki (lagleder) og Sturla Torkildsen.

Europamesterskapet for veteranlag, som ble avholdt i Hamburg, hadde samlet rundt 130 lag i alle våpengrener fra 28 nasjoner. Veteranenes fjerdeplass er den beste norske plasseringen siden etableringen av European Veterans Federation (EVT) i 1991. 

Etter et opphold underpandemien ble det endelig igjen avholdt Europamesterskap for veteranlag. Mesterskapet som gikk av stabelen i perioden 25. til 29. mai ble arrangert av det Det Tyske Fekteforbundet i samarbeid med det Europeiske forbundet for veteranfektere. Konkurransene ble avholdt i det flotte sportsanlegget q.beyond Arena i Altona Volkspark.

Lag med tidligere mestere fra olympiader verdens- og europamesterskap gjorde dette til et arrangement med høy sportslig kvalitet. God forhåndreklame og gratis inngang hadde gjort sitt for at det dessuten var god stemning blant publikum.

Spennende fekting med små marginer
Norge stilte med to kårdelag; veteraner og Grand Veteraner i herreklassen. Det var veteranlaget som fikk det beste resultatet. Etter en lang dag med seier over lag fra flere store fektenasjoner, tapte laget knepent mot Italia i en spennende bronsefinale. 

SE BRONSEFINALEN VIA DENNE LENKEN

SE ALLE RESULTATENE VIA DENNE LENKEN

Vi gratulerer fekterne og laglederen med en flott prestasjon!MASTERS, KLUBBSEMINAR OG FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Mai 2022

F.v. Marcus Vokes Brobakken, Aleksander Malvik, Martin Aleksander Vik, Ada Sofie Gildernes, Vilde Tengesdal. Dessuten Bjørn Faye, president og Bartosz Piasecki, sportslig leder. Foto: Norges Fekteforbund.

Det var en begivenhetsrik helg for norsk fekting. På lørdag var det Masters og klubbseminar. På søndag avholdt Norges Fekteforbund sitt særforbundsting.

For å øke statusen og interessen for Norgescupen, har Fekteforbundet innført et nytt og annerledes stevne, kalt Fekteforbundets Masters. Dette er et finalestevne hvor kun de åtte høyeste rangerte fekterne i ungdomsklassene deltar for å kåre sesongvinnerne av Norgescupen. Dette stevnet ble arrangert for første gang på lørdag i Bygdøhus.

Vinnerne i Norgescupen sesongen 2021/22:

 • U20 år: Vilde Tengesdal, Bergens FK og Marcus Vokes Brobakken, Njård Fekting 
 • U17 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK  og Aleksander Malvik, Njård Fekting
 • U15 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Martin Aleksander Vik, Njård Fekting

Vi gratulerer vinnerne og takker teknisk arrangør Bygdø Fekteklubb for en flott gjennomføring!

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra både Masters og de andre stevnene i Norgescupen. I denne gruppen finnes også bilder fra Norgesmesterskapene, fra treningssamlinger og fra konkurranser i utlandet. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Klubbseminar
På lørdag, parallelt med Masters, arrangerte Fekteforbundet også et klubbseminar for ting-delegatene og andre interesserte i norsk fekting. På seminaret ble det gjort opp en status på norsk fekting, og styrets foreslåtte langtidsplan med vekt på Klubbutvikling og sportslig plan ble presentert. 

Last ned presentasjonene her:

Fektetinget
På søndag ble det avholdt særforbundsting; Fekteting, i Idrettens Hus, på Ullevål Stadion. Det stilte delegater fra syv fekteklubber som blant annet valgte styre for perioden 2022-2024:

 F.v: Ole Eeg, visepresident (nyvalgt), Bjørn Faye, president (gjenvalgt), Katherina Malvik, Siri-Mette Amble (tidl. varamedlem) og Ragnhild Andenæs (tidl. visepresident) er styremedlemmer, deretter Ellen Vokes og Guy Kværnberg som nyvalgte varamedlemmer. Foto: Norges Fekteforbund.

Protokoll og langtidsplan
Fektetinget vedtok langtidsplan med -budsjett. Last ned disse og protokollen nedenfor.

Det avtroppende styret takkes av, og det nye styret som skal ledes av Bjørn Faye som ble gjenvalgt ønskes lykke til!

 
NEDGANGEN MÅ SNUS

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Mai 2022

Fekteklubbenes registrering av 1 305 aktive medlemmer i 2021 er en reduksjon på 273 personer, om lag 17 prosent fra året før, og hele 474 aktive medlemmer - nesten 30 prosent fra 2019.

Bortsett fra en topp etter Bartosz Piasecki sin sølvmedalje i 2012, har norsk fekting siden bunnåret i 2010 hatt vekst i både antall aktive fektere og i stevnedeltakelse. 

Fra 2018 til 2019 stoppet veksten opp og deretter gått kraftig ned:

Pandemiens konsekvenser
En stor del av nedgangen må kunne tilskrives pandemien. Det har de siste to årene vært vanskelig å organisere klubbtreninger, dessuten arrangere konkurranser, regionale og nasjonale treningssamlinger, samt trener- og dommerkurs i regi av Fekteforbundet.

Allikevel har ti klubber beholdt eller økt antall aktive medlemmer fra 2020 til 2021. 

De resterende 13 klubbene har mistet eller beholdt antall aktive medlemmer det siste året. Nedgangen har vært størst i Stavanger FK, Njård og i Bekkestua Fekting. Samlet har disse tre klubbene mistet flere fektere enn den totale nedgangen i antall aktive medlemskap det siste året. 

Samlet for de siste to årene under pandemien. Har norsk fekting mistet 474 aktive medlemskap. Dette tilsvarer en nedgang på 27 prosent. Frafallet har vært størst i Stavanger FK og Njård Fekting, i tillegg har Bergens FK, Molde FK og Bekkestua Fekting mistet mange. Nedgangen antall aktive fektere i disse fem klubbene står for over 90 prosent av det totale frafallet under pandemien. 

Aktive medlemmer i 2021

De innrapporterte 1 305 aktive medlemmene for 2021 er fordelt på 23 særidrettslag (fekteklubber) eller fleridrettslag med fekteaktivitet, som er tilknyttet Norges Fekteforbund via Norges Idrettsforbund. 

Reduksjonen i antall aktive medlemmer fordeler seg likt på kjønn og alder. Fremdeles er barn og ungdom den største gruppen. Andelen av aktive medlemmer under 20 år var i 2021 65 prosent, kun ett prosentpoeng lavere enn året før. Reduksjonen fordeler seg også likt på kvinner og menn, så kvinneandelen har holdt seg likt på om lag 30 prosent.

Det er fremdeles kun noen få klubber som dominerer i størrelse. Selv om to av de av de største har hatt en stor nedgang i antall aktive medlemmer, representerer de fire største klubbene om lag 57 prosent av det totale antall aktive medlemmer.

Krafttak for å snu utviklingen
At den største nedgangen har vært i de største klubbene, er tross alt bedre enn at mange mindre og klubber hadde mistet store deler av den aktive medlemsmassen. Uansett håper vi at alle tar et krafttak for å få tilbake den gode veksten når vi nå har kommet tilbake til normal drift.

Etter sommerferien blir det svært viktig å raskt komme i gang med klubbtreninger og ikke minst nybegynnerkurs og annet lokalt rekrutteringsarbeid. Det vil også være en fordel om hver enkelt fekteklubb legger en plan for få tilbake tapte medlemmer, og gjerne intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere nye – uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer.

I Fekteforbundets foreslåtte langtidsplan, er det økt fokus på nettopp Klubbutvikling. Målet er å bidra til at fekteklubbene blir mer robuste, og bistå klubbstyrene og -medlemmene i dette arbeidet.  TRENINGSSAMLING FOR SATSINGSGRUPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Mai 2022

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe trener beinarbeid i fektesalen til Njård Fekting. Foto: Ellen Vokes. 

Fekteforbundet arrangerte i helgen treningssamling for Satsingsgruppen i Njård Fekting sin fektesal i Njårdhallen.

Dette var årets andre treningssamling for satsingsgruppen. Den første var i januar, mens sesongens siste samling er planlagt gjennomført helgen 18. -19. juni.

Fordi konkurransesesongen går mot slutten, var det i helgen mest fokus på grunntrening. De 27 fekterne som deltok, trente både styrke, spenst og motorikk. De gjennomførte blant annet sirkeltrening, drev løpetrening og hadde ballspill. Det var også rom for noe fekteteknikk og -taktikk før samlingen ble avsluttet med en treningskonkurranse.

Bilder fra samlinger og stevner
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flott bilder fra denne, og andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet gjennomførte treningssamlingen med innleid bistand. Vi takker derfor Njård Fektings hovedtrener Anatolij Gerej, samt tidligere landslangsfekter Fredrik Backer og turntrener Oliver Grytten for en god jobb!FLOTT AVSLUTNING PÅ UNGDOMSSERIEN 2021/22 I BYDØHUS

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Mai 2022

To av de mange unge fekterne som deltok på sesongavslutningen av Ungdomsserien. Foto: Ellen Vokes.

I helgen ble sesongens siste stevne i Ungdomsserien arrangert. Selv om Bygdø Fekteklubb på kort varsel overtok arrangøransvaret, ble det et flott stevne og en verdig avslutning på serien.

Fekteforbundet har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne med ulik geografisk tilhørighet. Ett av tiltakene var igangsettelse av Ungdomsserien for barn og ungdom i 2017.

Serien skal være uhøytidelig, men også gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. Den er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som fire regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet hver sesong.

Sesongens serie startet med Angelini Cup hos Bygdø Fekteklubb og fortsatte med Zorro Cup hos Oslo Fekteklub og Vårstøtet hos Njård Fekting. Serien avsluttes hvert år med Nøtterøy Cup, som i år ble arrangert av Bygdø FK i Oslo. Totalt har 98 fektere fra ni fekteklubber deltatt.

Ler mer om Ungdomsserien via denne lenken

Vinnerne av Ungdomsserien
På grunn av pandemien, ble det kun gjennomført én av fire konkurranser, og dermed ikke kåret sammenlagtvinnere for sesongen 2020/2021. 

Det er derfor en glede å gratulere vinnerne av sesongens Ungdomsserie:
Mie Selinger (Njård Fekting), Elisabeth Pilipenko (Bygdø FK), Zion Lundesgaard (Drammen FK), Olympia Signe Solfrid Stokke (Bygdø FK), Viktor Jarl Hagen Breivik (Bygdø FK), Johannes Øistad (Oslo FK) og Zakaria Alizadeh (Titan FK).

De tre beste i U17- og U15-årsklassen, samt alle i U13- og U11-årsklassen fikk dessuten Norges Fekteforbund diplom, overrakt av sportslig leder, Bartosz Piasecki.

Se alle resultatene fra Ungdomsserien via denne lenken

Resultater Nøtterøy Cup
Helgens konkurransen hadde hele 80 starter fra syv fekteklubber. Vinnerne i U17-årsklassen ble Mie Selinger(Njård Fekting) og Kristoffer Solvikaas (Bygdø FK). I U15-årsklassen vant Elisabeth Pilipenko (Bygdø FK) og Conrad Martin Danielsen (Oslo FK). Vinnerne ble premiert av arrangøren. 

Se resultatene i helgens konkurranse via denne lenken

Synliggjøring av norsk fekting 
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra alle stevnene i sesongens Ungdomsserie. I denne gruppen finnes det også flere bilder fra andre stevner. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

I tillegg til å gratulere alle vinnerne både helgens stevne og sammenlagtvinnerne av sesongens Ungdomsserie, ønsker Fekteforbundet å gi honnør til alle deltakere i sesongens Ungdomsserie. Vi takker dessuten alle som har bidratt til gjennomføringen av stevnene. 

En spesiell takk går i år til Samuil Kaminski og Bygdø FK som på kort varsel overtok ansvaret for gjennomføringen av Nøtterøy Cup!
LANSERING AV VARSLINGSKANALEN MITT VARSEL

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Mai 2022

Fekteforbundet følger idrettens egne retningslinjer og har nulltoleranse for rasisme, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep. Dette betyr at alle som er tilsluttet norsk fekting har ansvar for å gripe inn, og varsle ved brudd på disse. Nå lanseres en ny digital varslingskanal som gjør det enklere å varsle.

I Norges Fekteforbund skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på norsk idretts, og våre etiske retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser,

Hva kan du varsle om?
Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.

Eksempler kan være underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel m.m. 

Les mer om type saker som det bør varsles om, hvordan varsle, håndtering og saksgang i varslingssaker via denne lenken SØSKENPAR VANT KONGEPOKALENE

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Apr 2022

Bartosz Piasecki og Caroline Piasecka fra Bygdø FK med gullmedaljene og Kongepokalene etter seirene i seniorklassen. Foto: Norges Fekteforbund. 

Norgesmesterskapet i kårdefekting for seniorer og veteraner ble i helgen arrangert i Njårdhallen i Oslo. Arrangørklubben Njård Fekting vant begge lagkonkurransene, mens søskenparet Caroline og Bartosz Piasecki fra Bygdø Fekteklubb vant seniorklassene og dermed kongepokalene.

De individuelle konkurransene hadde hele 117 starter fra elleve fekteklubber. Sammenlignet med i fjor, er dette en økning på nesten 20 prosent, og om lag dobbelt så mange som i 2020. Årets mesterskap er det første på to år som ikke ble påvirket av pandemien, og antallet typer på at aktiviteten i fekte-Norge har tatt seg opp igjen etter nedstengingen med begrensete trenings- og konkurransemuligheter.

I tillegg til seniorklassen, ble det kåret norgesmestere i aldersklassen under 23 år for begge kjønn. Del ble også konkurrert i veteranklassene over 40 år, over 50 år og over 60 år for herrer. I den eldste veteranklassen hadde kun fire påmeldte og det ble arrangert to finaler, en for de over 60 og den andre for det to over 70 år.

Søskenpar fikk kongepokaler
Caroline og Bartosz Piasecki fra Bygdø FK vant begge gullet i seniorklassene. I tillegg til gullmedaljene, ble de tildelt Hans Majestet Kongens Pokal, Kongepokalen. Denne ble overbrakt av Siri-Mette Amble, klubbleder i Njård Fekting og varamedlem til styret i Norges Fekteforbund.

På søndagen var det lagkonkurranser i for damer og herrer. Her var det mange jevne og spennende oppgjør mellom klubblagene. Det var derfor ekstra imponerende at fekterne fra arrangørklubbene Njård Fekting vant både dame- og herreklassen i spennende oppgjør med lagene fra Bergens FK og Bygdø FK.  

Norgesmestere individuelt:

 • Seniorklassen: Caroline Piasecka og Bartosz Piasecki, Bygdø FK
 • U23 år: Vilde Tengesdal, Bergens FK og Benjamin Humlen Dahlbo, Njård Fekting
 • Menn over 40 år: Sturla Blanck Torkildsen, Njård Fekting
 • Menn over 50 år: Justin Griffin, Bygdø FK
 • Menn over 60/70 år: Erik Storelv, Bekkestua Fekting og Cordt von Brandis, Stavanger FK

Norgesmestere lag:

 • Damer: Thale Hille-Dahl, Irina Aschehoug og Pia Albertson, Njård Fekting
 • Herrer: Sturla Blanck Torkildsen, Fredrik Backer, Benjamin Humlen Dahlbo og Otthar Andreas Krohn, Njård Fekting.  

De største klubbene dominerer
Som i fjor var det Bygdø Fekteklubb og Njård Fekting og som tok de fleste medaljene. Bygdø var beste i de individuelle konkurransene, mens Njård tok storeslem i lagkonkurransen. Like bak disse klubbene kommer Stavanger FK og Bergens Fekteklubb og det var dessuten fektere fra seks fekteklubber på premiepallen.

Medaljestatistikk:   


GullSølvBronseTotalt
Njård Fekting44210
Bygdø FK33612
Bergens FK1214
Stavanger FK1135
Bekkestua Fekting1

1
Drammens FK

11

Følg lenken til å se alle resultater

Synliggjøring av norsk fekting
Det ble i løpet av helgen tatt menge bilder med inntrykk fra Norgesmesterskapet. I tillegg til å publisere disse på klubbenes nettsider og Facebookprofiler, oppfordres alle til å publisere disse i Facebookgruppen FEKTEBILDER.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Norges Fekteforbund gratulerer de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne! Norges Fekteforbund takker dessuten teknisk arrangør, Njård Fekting der en rekke frivillige arrangerte et flott Norgesmesterskap med en hyggelig og samlende bankett etter lørdagens konkurranse.
VM-TROPPEN I DUBAI 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Apr 2022

F.v.: Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki, Ada Sofie Gildernes, Emilis Krasikovas, Marus Vokes Brobakken, Didrik Nordtveit, Aleksander Malvik, Vilde Tengesdal og Tomas Krasikovas, Fekteforbundets VM-coach. Foto: FIE.

Fekteforbundet gjennomførte helgen før avreise den siste treningssamlingen for VM-troppen før årets mesterskap i Dubai. 

Fekterne reiste til Dubai på tirsdag for å akklimatisere seg. Først ut var den individuelle juniorklassen på fredag 8. april. Deretter kadettklassen dagen etter, før herrelaget var på pisten søndag 10. april. 

Fine norske plasseringer
De beste norske plasseringene ble 18. plass i kadettklassen for Aleksander Malvik og 32. plass for Marcus Vokes Brobakken i juniorklassen. Vilde Tengesdal fikk 59. plass i juniorklassen og Ada Sofie Gildernes fikk 93. plass i kadettklassen. Herrelaget kom inn på en 23. plass i konkurranse med 42 nasjonale lag.

Finn nyttig informasjon om årets Kadett og Juniorverdensmesterskap via følgende lenker. 

Gode forberedelser
Ikke lenge etter årets Norgesmesterskap, der alle de seks junior- og kadettfekterne i VM-troppen vant medaljer, samlet Fekteforbundet troppen den siste helgen før påske for de siste forberedelsene før avreisen til Dubai. 

De tilreisende fekterne ble innlosjert hos Olympiatoppen, og både fektesalene hos Njård Fekting og Bygdø FK ble benyttet. I tillegg til lagbygging og praktisk informasjon i forkant av turen, var fokuset på konkurransetrening. 

Ansvarlig for samlingen var fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki. Sammen med Njårds og Stavanger Fekteklubb sine trenere Anatolij Gerej og Tomas Krasikovas, som også skal være reiseleder og coach under mesterskapet, stilte han dessuten opp som sparringspartner for fekterne. 

Se flere bilder fra samlingen på Fekteforbundets Facebookprofil Fektebilder

Finn informasjon om VM-uttaket via denne lenken ÅRETS FØRSTE TRENINGSSAMLING FOR JENTER

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Apr 2022

Noen av deltakerne på årets første jentesamling, flankert av Katherina Malvik og Fabian Caicedo. Foto: Nina Steenland. 

Fekteforbundet arrangerte i helgen årets første regionale treningssamling for jenter på Østlandet. 40 jenter fra syv fekteklubber deltok.

Norges Fekteforbund arbeider aktivt for at enda flere jenter og kvinner skal drive med fekting. Selv om alle treningssamlingene i regi av forbundet er åpne for begge kjønn, er det også et behov for egne samlinger for jentene. Dette er et av de viktigste tiltakene for både å øke antallet og andelen kvinner i norsk fekting.

Både trening og sosialt
Helgens regionale treningssamling foregikk i både Hovseterhallen og Njårdhallen. Treningssamlingen ble organisert av Katherina Malvik som studerer psykologi og som har Fekteforbundets Trener 2-utdanning. Dessuten hadde Fekteforbundet leid inn fekteren Fabian Caicedo, som til daglig arbeider hos Bekkestua Fekting.

I tillegg til øvelser for relasjonsbygging, yoga og kamptrening, inneholdt øktene både fysisk og fekteteknisk trening. 

Det ble servert varm lunsj hver dag, og deltakerne hygget seg sammen på middag med påfølgende bowling på lørdagen etter treningen. Samlingen ble avsluttet på søndag med en introduksjon til konkurransefekting. 

Hensikten med samlingen var foruten fektetreningen, også økt samhold på tvers av klubbtilhørighet. Vennskap utover det rent sportslige anses som svært viktig for motvirke frafall. Et godt miljø gjør dessuten fekting mer attraktivt, og bidrar positivt i fekteklubbenes rekrutteringsarbeid.
Tilbakemeldingene etter samlingen tyder på at man er på rett vei, og at samlingen var svært vellykket. 

Motvirke kjønnsforskjeller
Et annet viktig og underliggende tema under samlingen, var å motvirke eventuelle kjønnsforskjeller i norsk fekting. Samlingen skulle derfor også være en arena hvor jentene kunne ta opp dette.
Etter samlingen ble det dessuten arrangert et møte om veien videre for norske jente-/kvinnefekting. Flere ting, som kom ut av begge deler, tas med i Fekteforbundets videre arbeidet for øke kvinneandelen i norsk fekting.   

Fine bilder fra samlingen
Det ble i løpet av helgen tatt mange bilder. Fekteforbundet takker Ellen Vokes og Nina Steenland for flotte bilder som de har publisert på Fekteforbudets Facebookgruppe FEKTEBILDER

Vi oppfordrer også flere av deltakerne til å dele sine bilder, både på egne profiler, og i nevnte Facebookprofil. Dessuten oppfordres alle til å følge, like og dele innleggene. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert, og bidrar i synliggjøringen av både norske fekting og norsk kvinnefekting.

Forbundet takker alle fekterne for god innsats, og Katherina og Fabian for god gjennomføring av samlingen!UNGDOMS-NM 2022 I BYGDØHUS

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Mar 2022

Alle i VM-troppen vant medaljer i årets Ungdoms-NM. F.v.: Tomas Krasikovas, Fekteforbundets VM-coach, Ada Sofie Gildernes, Emilis Krasikovas, Didrik Nordtveit, Vilde Tengesdal, Aleksander Malvik, Marus Vokes Brobakken og Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki. Foto: Norges Fekteforbund. 

Årets Norgesmesterskap i kårdefekting for ungdommer ble i helgen arrangert i Bygdøhus, Oslo. Som i fjor vant Bergensfekterne flest gullmedaljer, mens Njårdfekterne vant flest medaljer totalt.

Årets Ungdoms-NM ble for første gang på to år avholdt som normalt på våren. Deltakelsen var god, og mange hadde valgt å følge mesterskapet som tilskuere. 

De individuelle konkurransene hadde 135 starter fra ni fekteklubber. Begge deler en økning fra fjorårets mesterskap, som igjen hadde flere starter enn mesterskapet året før der igjen.

Flere klubber hevder seg
Selv om fekterne fra de største klubbene; Stavanger FK, Njård Fekting, Bygdø FK og Bergens FK vant flest medaljer, er det fektere fra hele syv klubber på medaljeoversikten.

Fekterne fra Bergens FK vant flest gullmedaljer, men sammenlignet med tidligere mesterskap viser medaljeoversikten at det er blitt jevnere i toppen. Guttene fra Stavanger FK truer nå både Njård- og Bygdøfekterne på guttesiden. Dessuten var det også fektere fra mindre klubber øverst på pallen.

Bergens FK er fremdeles best på jentesiden. Som i fjor er det verd å merke seg Ada Sofie Gildernes fra Bergens FK. vant i tillegg til sin egen årsklasse; U15-, vant hun også U17-klassen. Hun var dessuten på jentenes vinnerlag i lagkonkurransen. 

At det var jevnt mellom klubbene kom godt frem i lagkonkurransene i under 20 årsklassen. Ikke uventet vant jentene fra Bergen, mens Njårdguttene i år fikk tøff konkurranse fra både stavangerfekterne og guttene fra Nøtterøy FK.

Norgesmestere individuelt

 • U20 år: Vilde Tengesdal, Bergens FK og Emilis Krasikovas, Stavanger FK
 • U17 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Franz Philip Pap Holmen, Bygdø FK
 • U15 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Julian Hoover, Bergens FK
 • U13 år: Pandora Liv Solveig Stokke, Bygdø FK og Zakaria Alizadeh, Titan FK

Norgesmestere lag under 20 år

 • Jenter: Bergens FK (Ada Sofie Gildernes, Vilde Tengesdal, Tone Karstensen og Tuva Haugsdal)
 • Gutter: Njård Fekting (Aleksander Malvik, Marcus Vokes Brobakken og Henrik Christopher Walle)

Medaljeoversikt


GullSølvBronseTotal
Bergens FK5128
Bygdø FK2237
Njård Fekting14712
Stavanger FK1135
Nøtterøy FK
112
Titan FK1

1
Oslo FK
112

FØLG DENNE LENKEN TIL ALLE RESULTATENE

Landsstevne for barn
Parallelt med norgesmesterskapet arrangerte Bygdø FK et landsstevne for de som er for unge til å delta i et norgesmesterskap. Deltakelsen tyde på god rekruttering av de yngste til fektesporten.   

Alle er medaljører under landsstevnet som ble avholdt samtidig med Ungdoms-NM. Foto: Norges Fekteforbund. 

Synliggjøring av norsk fekting
Det ble i løpet av helgen tatt menge bilder og videosnutter med inntrykk fra både Norgesmesterskapet og fra Landsstevnet. I tillegg til å publiserer disse på klubbenes nettsider og Facebookprofiler, oppfordres alle til å publisere disse i Facebookgruppen FEKTEBILDER.   

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Norges Fekteforbund gratulerer både de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne! Vi takker også Bygdø FK og alle de frivillige som bisto i avviklingen av flott Norgesmesterskap!INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL FRA FEKTETING 22. MAI 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Mar 2022

Styret i Norges Fekteforbund har innkalt til ordinært Fekteting 22. mai. Tinget avholdes på Idrettens hus på Ullevål Stadion. Registreringen starter kl. 1030 og Tinget kl. 1100.

Vennligst benytt hovedinngang til Idrettens Hus. Møtelokalet ligger i 1. etasje rett ved resepsjonen. Følg anvisningen på stedet. 

Innsending av saker
Gjennomføring av tinget gjøres iht. til bestemmelsene i Lov for Norges Fekteforbund. 

Frist for innsending av saker til post@fekting.no for tingbehandling er 24. april. Fullstendig saksliste og forslagene som skal behandles vil bli publisert på denne siden innen 8. mai.

Tingdokumenter
Last ned tingdokumentene her:

Saksliste Fektetinget 2022
Vedlegg 1: Foreslått forretningsorden
Vedlegg 2: Årsrapport 2020
Vedlegg 3: Årsrapport 2021
- Kontrollutvalgets beretning 2021
Vedlegg 4: Innkommet forslag fra Hederstegnrådet
Vedlegg 5: Styrets forslag til Langtidsplan 2022 - 2028
Vedlegg 6: Styrets forsalg til Langtidsbudsjett 2022 - 2028
Vedlegg 7: Valgkomiteens innstilling
Vedlegg 8: Styrets innstilling til Valgkomite

Av hensyn til miljøet vil vi ikke skrive ut lesekopier på tinget, og oppfordrer alle til å forholde seg til dokumentene digitalt.

Delegater
Delegatfordelingen er beregnet utfra antall aktive medlemmer i siste registrerte samordnete rapportering til NIF. Fekteklubbene må formelt utnevnte sine representanter med stemmerett. Vi ber om at klubbene fyller ut og returnerer delegatskjemaet innen 2. mai så det blir tid til å planlegge det praktiske rundt både seminar og ting. 

LAST NED DELEGATSKJEMA FOR FEKTETING 2022 HER

Klubbseminar lørdag 21. mai
Det vil bli avholdt et klubbseminar for delegatene på lørdag 21. mai i Dagligstuen på Bygdøhus, Huk aveny 45. Seminaret vil dreie seg om eksisterende og fremtidig langtidsplan med spesielt fokus på sportslig utvikling og Klubbutvikling. 

Seminaret starter kl. 11 slik at det skal være mulig å reise samme dag for å spare en overnatting. Seminaret avsluttet kl. 16 slik at det blir anledning til å følge finalene i Fekteforbundets Masters, som avgjør årets NorgesCup.

Last ned agenda for klubbseminaret her.

Refusjon av reiseutgifter
Fekteforbundet vil refundere reise- og oppholdskostnader med inntil kr. 3 000,- for 1. rep., kr. 2 000,- for 2. rep og kr. 1 500,- for 3 rep. Refusjon for 2. og 3. representant forutsetter at klubben har tilsvarende antall delegater. Delegater som kan dokumentere at de på grunn av reisebegrensninger er avhengig av en ekstra overnatting, kan få opptil kr 1 000 refundert per delegat ekstra.

Refusjonen gjelder kun reise til Oslo (fly, tog, buss) og overnatting, og utbetales mot fremviste kvitteringer via Visma Expense. Mat og lokal transport refunderes ikke. Reisestøtten forutsetter dessuten at delegatene(e) deltar både på klubbseminaret og på Fektetinget.

Tips til hotell- og flybestilling
Thon Hotels gir Fekteforbundets klubber og medlemmene deres gunstige priser på overnatting. Man er automatisk pålogget med Fekteforbundets prisfordeler ved å klikke på Thon-logoen via Fekteforbundets hjemmeside.

Ved bestilling av fly kan SAS Sportsreiser benyttes. Dette gir mulighet for endring/kansellering hvis tinget må flyttes på grunn av endringer i smittesituasjonen. Klikk på denne lenken for å bestille. Bruk Fekteforbundets kode FEKT999.

På vegne av styret og administrasjonen ønskes vel møtt!REGIONAL TRENINGSSAMLING FOR BARN OG UNGDOM

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Mar 2022

Fra treningssamlingen i Hovseterhallen. Foto: Katherina Malvik. 

Norges Fekteforbund arrangerte i helgen 19. og 20. mars regional treningssamling for 31 barn og ungdommer fra fekteklubbene på Østlandet. 

Treningssamlingen som var for fektere født mellom 2007-2012, ble avholdt i Hovseterhallen. Fekterne som deltok kom fra Bygdø FK, Njård Fekting, Titan FK, Bekkestua Fekting, Oslo FK og Drammen FK. 

Treningssamlingen ble ledet av Katherina Malvik som har Fekteforbundets Trener 2-utdanning med bistand av Fabian Caicedo som er ny fektetrener i Bekkestua Fekting. 

Fokus på lek og moro
Aktivitetene var en god blanding mellom lek og moro, fekting og utholdenhet. Deltakerne fikk lære ulike oppvarmingsleker, uttøyning og beinarbeid. Dessuten fikk de prøve seg med kamper med oppgaver og fri fekting. 

Det ble servert varm lunsj begge dagene, så deltakerne fikk god anledning til å bli godt kjent med hverandre utenfor fektepistene, på tvers av klubb- og regionale grenser.  

Se flere bilder og publisert egne bilder fra samlingen i Fekteforbundets Facebookgruppe Fektebilder via denne lenken.

Vi takker Katherina Malvik og Fabian Caicedo for god ledelse av samlingen, og deltakerne for en flott innsats!
POPULÆR SEIER I ÅRETS CHALLENGE EUGENE FILLOL

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Mar 2022

F.v. Vinneren Anatolij Gerej, Ukrainia, sølvmedaljør Patrick Jørgensen, Danmark, og bronsemealjørene Ilian Bobrov, Esland og Tomas Geitung, Norge. Foto: Norges Fekteforbund.

Den var Tomas Geitung fra Bergens FK som kom lengst i årets utgave av det tradisjonsrike stevnet Challenge Eugène Fillol i Stockholm. Hans bronsemedalje ble allikevel overskygget av seieren til den nyansatte fektertreneren i Njård Fekting, Anatolij Gerej fra Ukraina.

Stevnearrangøren FFF Fäktning Stockholm hadde i år samlet 138 kvinner og menn fra syv land. Både arrangøren og deltakerne i konkurransen viste sin solidaritet med det ukrainske folket. Arenaen var pyntet med det Ukrainske flagget og stevnet begynte med ett minutts stillhet for de drepte. Det var også mulig å donere til Røde Kors og til deres arbeid for ofrene av krigen.

Populær og emosjonell seier
Med invasjonen i Ukraina som bakteppe, ble det både en spesiell og veldig populær seier for Njård Fektings nyansatte trener Anatolij Gerej. Det vakte ekstra mange følelser under premieutdelingen da han informerte om at han donerte premiepengene til den Ukrainske hæren, ZSU. 

Mye fekting
Det som skiller Challenge Eugène Fillol fra mange andre stevner er antall kamper. Konkurransen går over to dager, og puljene går over fire etapper. Første pulje gir ranking og plassering for neste puljerunde, og fra de neste puljene kvalifiserer kun vinneren seg til hovedtablået. 

Hovedtablået fektes dessuten med repechage. Dette innebærer at fekterne som taper en kamp før kvartfinalen, får mulighet til å fekte seg inn igjen i konkurransen. Denne stevneformen gir derfor alle fekterne mye konkurranseerfaring, og setter ekstra store krav til utholdenhet og konsentrasjon. 

Se informasjon og stream av finalene via denne lenken

Se bilder og film på FFF Fäktning Stockholm sin Facebookprofil

NJÅRDFEKTERNE PÅ TOPPEN I ÅPENT ØSTLANDSMESTERSKAP 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Mar 2022

Vinnerne av dame- og herreklassene i det Åpne Østlandsmesterskapet 2022, Njårdfekterne Thale Hille-Dahl og Benjamin Humlen Dahlbo. Foto: Njård Fekting. 

For første gang på fire år ble det i helgen arrangert Åpent Østlandsmesterskap. Flest gull og medaljer totalt ble vunnet av fekterne fra Njård Fekting.

På grunn av pandemien har ikke dette mesterskapet vært avholdt siden 2018. Det var derfor godt å se at arrangøren Bygdø Fekteklubb hadde samlet 143 starter fra 10 fekteklubber, også fra steder utenfor Østlandet, til dyst i Bygdøhus.

Njårdfekterne på toppen
Det ble utdelt 40 medaljer som ble fordelt på fektere fra hele åtte av 10 deltagende fekteklubber. Flest medaljer fikk imidlertid fekterne fra Njård Fekting, som også fikk desidert flest gullmedaljer. 

Det er også verdt å merke seg Stavangerfekteren Emilis Krasikovas som vant to gullmedaljer, og at medaljefordelingen for øvrig viser at også fekterne i de mindre og mellomstore fekteklubbene hevder seg godt.

Vinnere i Åpent Østlandsmesterskap 2022:

 • Seniorklassen, kvinner: Thale Hille-Dahl, Njård Fekting
 • Seniorklassen, menn: Benjamin Humlen Dahlbo, Njård Fekting
 • U20-årsklassen, kvinner: Leila Fatullaeva, Njård Fekting
 • U20-årsklassen, menn: Emilis Krasikovas, Stavanger FK
 • U17-årsklassen, jenter: Mei Selinger, Njård Fekting
 • U17-årsklassen, gutter: Emilis Krasikovas, Stavanger FK
 • U15-årsklassen, jenter: Liu Xinangtian, Njård Fekting
 • U15-årsklassen, gutter: Johannes Øistad, Oslo FK
 • U13-årsklassen, jenter: Zion Lundesgaard, Drammen FK
 • U13-årsklassen, gutter: Abel Austbø Dahle, Njård Fekting

Se alle resultater i Åpent Østlandsmesterskap 2022 her

Siste stevnet i NorgesCupen
Det Åpne Østlandsesterskapet var det siste NorgesCupstevnet før Norgesmesterskapet for ungdommer som sammenlagt avgjør hvem som skal delta på Fekteforbundets Masters; finalestevnet hvor kun de åtte beste i ungdomsklassene deltar for å kåre vinnerne av sesongens NorgesCup.

Les mer om Fekteforbundets Masters her

Bilder og video
Arrangøren Bygdø Fekteklubb har publisert bilder av premiepallene på Fekteforbundets facebookprofil

Vi oppfordrer også hele fekte-Norge til å publisere både bilder og videoer, og til å like og dele hva som blir publisert fra årets Åpne Østlandsmesterskap.

Men oppfordringen gjelder ikke bare fine øyeblikk fra denne og andre konkurranser. Del gjerne inntrykk fra treninger og fra andre fektesammenhenger. Dette kan fint gjøres med egne mobiltelefoner, og vil på denne måten bidra til at enda flere, også utenfor fekte-Norge, blir eksponert for fektesporten.

Norges Fekteforbund gratulerer alle vinnerne og medaljørene, og takker for øvrig alle deltakerne og tilskuerne for god stemning. 

En stor takk går også til Bygdø Fekteklubbs stevneleder Samuil Kaminski og klubbens frivillige for et godt gjennomført arrangement!UTTAK KADETTER OG JUNIORER TIL VM 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Mar 2022

Norges Fekteforbund har nå tatt ut fekterne til årets Verdensmesterskap for juniorer og kadetter i Dubai.

Basert på vedtatte uttakskriterier har Fekteforbundet ved Sportskomiteen tatt ut følgende kadett- og juniorfektere til å representere Norge i årets Verdensmesterskap i Dubai, 8. april – 10. april 2022.

Kårde Damer Junior:

 • Vilde Tengesdal (Bergens Fekteklubb)

Kårde Herrer Junior:

 • Aleksander Malvik (Njård Fekting)
 • Emilis Krasikovas (Stavanger Fekteklubb)
 • Marcus Vokes Brobakken (Njård Fekting)
 • Didrik Nordtveit (Stavanger Fekteklubb)

Kårde Jenter Kadett:

 • Ada Sofie Gildernes (Bergens Fekteklubb)

Kårde Gutter Kadett:

 • Aleksander Malvik (Njård Fekting) 
 • Emilis Krasikovas (Stavanger Fekteklubb)
 • Didrik Nordtveit (Stavanger Fekteklubb)

Fekteforbundets reiseleder og coach: Tomas Krasikovas

Konkurranseprogram:

 • 8. april: Kårde damer og herrer junior individuelt 
 • 9. april: Kårde jenter og gutter kadett individuelt
 • 10. april: Kårde herrer lag

Vi gratulerer fekterne med uttaket og ønsker lykke til!

Informasjon:

Les om uttakskriteriene via denne lenken

Les om uttaket via denne lenken

Les mer om Verdensmesterskapet via denne lenken

 VÅRSTØTET 2022 OG UNGDOMSSERIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Mar 2022

To av fekterne i Ungdomsserien demonstrerer sine ferdigheter på pisten hos Njård Fekting. Foto: Njård Fekting. 

Vårstøtet 2022, og det tredje stevnet i Ungdomsserien, ble i helgen arrangert i Njård Fekting sine lokaler i Njårdhallen. 

Stevnet hadde 71 starer fra seks fekteklubber på Østlandet i fire aldersklasser for både gutter og jenter. I tillegg arrangerte Njård Fekting et eget opplegg  for de som var for unge til å delta på et fektestevne. 

I tillegg til fekterne fra arrangørklubben Njård, kom fekterne fra Bygdø FK, Oslo FK, Titan FK, Drammen FK og Bekkestua Fekting. 

Vinnere i Vårstøtet:

 • U17 (totalt 22 deltakere): Else Hellesbø (Njård Fekting) og Viktor Jarl Hagen Breivik (Bygdø FK)
 • U15 (Totalt 27 deltakere): Tora Røynesdal (Njård Fekting) og Johannes Øistad (Oslo FK)
 • U13 (Totalt 22 deltakere): Zion Lundesgaard (Drammen FK) og Zakaria Alizadeh (Titan FK)

Se alle resultater her 

Dommerkurs «Light»
På fredagen, dagen før stevnestart, arrangerte Fekteforbundet et dommerkurs for personer som ikke har noen forkunnskaper om fekting. 

Kurset som ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki hadde til deltakere. I tillegg til den teoretiske delen på fredagen, praktiserte alle kursdeltakerne på helgens stevne. 

Ungdomsserien
Som en del av Vårstøtet ble det tredje stevnet i Ungdomsserien avholdt. Ungdomsserien ble igangsatt av Norges Fekteforbund høsten 2017, og er åpen for fektere som er for unge til å konkurrere i de eldre aldersklassene. 

Serien er uhøytidelig, men skal samtidig gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som fire regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet hver sesong. 

Sesongens serie startet med Angelini Cup hos Bygdø Fekteklubb og fortsatte med Zorro Cup hos Oslo Fekteklub. Diplomutdeling og feiring skjer i forbindelse med Nøtterøy Cup 7. og 8 mai som er det siste stevnet i årets serie. 

Les mer om Ungdomsserien og finn oppdatert sammenlagtliste etter tre stevner her

Lik og del bilder og video
I Facebookgruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra Vårstøtet. I denne gruppen finnes det også flere bilder fra andre stevner. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter. 

Norges Fekteforbund gratulerer medaljevinnerne og berømmer alle som deltok. Både fekterne, dommerne og de frivillige fra arrangørene gjorde en fenomenal innsats! 
ALEKSANDER MALVIK TOK EM-BRONSE

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Mar 2022

F.v. Anatolij Gerej og Aleksander Malvik. Foto: Privat.

Aleksander Malvik fra Njård fekting tok i dag bronsemedalje i kadett EM i Novi Sad, Serbia.

Etter fire seiere og to tap i puljen vant han på rekke og rad mot Cimpan/ROU i 64, Mazur/UKR i 32, Baruch/ISR i 16 og Mezinger/ROU i 8. I semifinalen ble det tap for den senere vinneren Jacopo Rizzi fra Italia. 

Dette er den første norske mesterskapsmedaljen i kadettklassen siden Pia Klafstad tok bronse på VM i 2007, og Bartosz Piasecki tok bronsemedalje i Europalekene i 2015.

Vi gratulerer derfor Aleksander og treneren hans Anatolij Gerej med et fantastisk flott resultat!

Se både seminfinalene og finalen via denne lenken.

Se alle resultater via denne lenken.

Lagkonkurransen
Norges stilte kun lag i gutteklassene i årets Europamesterskap. Juniorene ved Marcus Vokes Brobakken, Emilis Krasikovas, Aleksander Malvik og Didrik Nordtveit kom inn på en 12. plass av 22 landslag. Kadettene ved Aleksander Malvik, Emilis Krasikovas, Franz Philip Holmen og Didrik Nordtveit kom inn på en tiendeplass av 25 landslag. 
REAKSJON PÅ KRIGSHANDLINGENE

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Feb 2022

Norges Fekteforbund fordømmer de russiske krigshandlingene i Ukraina. Foto: Norges Fekteforbund.

Sammen med en rekke andre nasjonale forbund, krever Norges Fekteforbund at det europeiske (EFC) og det internasjonale fekteforbundet (FIE), utestenger russisk og hviterussisk fekting. (saken oppdateres)

Norges idrettsforbund, og øvrige deler av norsk idrett inkludert Norges Fekteforbund tok sterk avstand fra de russiske krigshandlingene i Ukraina allerede dagen etter invasjonen, på torsdag 24. februar.
Les mer her. 

Idrettsstyret forsterket standpunktet ytterligere, og meddelte i en pressemelding på lørdag 26. februar ønske om utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett. Dessuten ble de norske særforbundene oppfordret til å følge opp dette vis a vis de internasjonale særforbundene.
Les mer her.

NIF ønsker ikke å utestenge barn
Norges idrettsforbund modererer standpunktet og presiserer 10. mars at norsk idrett ikke ønsker at barn skal utestenges fra idrettsarrangementer, og oppfordrer alle til å verne barna fra konflikter og krig.
Les pressemeldingen her 

Norges Fekteforbund signerer brev til EFC og FIE
Sammen med en rekke andre internasjonale særforbund signerte Norges Fekteforbund mandag 28. februar en oppfordring til det europeiske (EFC) og det internasjonale fekteforbundet (FIE) om å avlyse eller flytte alle internasjonale fektestevner, møter, treningssamlinger og andre fekteaktiviteter som er planlagt i Russland. 

Videre oppfordret man alle andre nasjonale særforbund til å bistå Ukraina med materiell, og moralsk støtte til ukrainske fektere, trenere og fektemiljøet for øvrig inntil krigshandlingene og okkupasjonen av Ukraina opphører, og de internasjonale sanksjonene ellers løftes. 
Les brevet her.

Forsterker kravet i nytt brev til FIE OG EFC
På bakgrunn i et ekstraordinært styremøte i Norges Fekteforbund, 28. februar sendte Norges Fekteforbund og de andre nordiske særforbundene i Nordisk Fekteunion (NFU) et nytt brev tirsdag 1. mars. 

I brevet krevde man at både fektere og personer med offisielle verv fra Russland og Hviterussland ble utestengt fra både internasjonale konkurranser og sine posisjoner i både det Europeiske og Internasjonale Fekteforbundet.
Les brevet her

FIEs respons
FIE vedtok 27. februar at konkurranser som er planlagt i Russland og Hviterussland enten flyttes eller avlyses. Videre ble det 2. mars vedtatt å utestenge Russiske og Hviterussiske fektere og offisielle til FIE-stevner inntil videre. 

Alisher Usmanov har dessuten meddelt sin avgang som president i Det Internasjonale Fekteforbundet (FIE). FIE-styret har akseptert avgangen, og FIEs generalsekretær Emmanuel Katsiadakis har akseptert utnevnelsen til å fungere som interimpresident.
Les melding fra FIE her.

Også det Det Europeiske Veteranforbundet (EVF) fordømmer invasjonen av Ukraina, og vil inntil inntil verken støtte stevner i Russland og Hviterussland, eller ønske fekterne fra disse landene velkommen til veteranstevnene i Europa.

EFCs respons
Det Europeiske Fekteforbundet (EFC) meddelte at 25. februar at alle stevner planlagt i Russland eller Hviterussland avlyses eller flyttes. Det Russiske og Hviterussiske flagget vil heller ikke bli benyttet og nasjonalsangene ikke avspilt på stevnene i regi av EFC i Europa.
Les EFCs svar på brevet her 

Ytterligere krav til EFC
Norges Fekteforbund og de andre nasjonale særforbundene i NFU sendte et nytt brev som svar på overnevnte svar fra EFC. I dette oppfordres EFC sterkt til raskt å implementere resten av kravene som ble stilt i brevet NFU sendte 1. mars, og som allerede er implementert av FIE. Altså at utestengelsene må gjelde både russiske og hviterussiske funksjonærer og fektere i alle internasjonale konkurranser.
Les brevet her

EFCs respons
På bakgrunn av overnevnte sendte EFC ut følgende informasjon 14. mars hvor de utestenger både fektere og offisielle delegater fra Russland og Hviterussland på EFC-stevner inntil videre.
Les brevet her

Ekstraordinær EFC-kongress fjerner presidenten
Etter at russiske Stanislav Pozdnyakov ikke anerkjente styrets mistillit til ham i mars, har flere nasjonale særforbund, deriblant Norges Fekteforbund arbeidet for å kunne fjerne han ved en ekstraordinær kongress. Pozdnyakov som dessuten har vært en kritiker av sanksjonene mot Russland og Hviterussland ble fjernet på den virtuelle EFC-kongressen 31. mai. EFCs generalsekretær Jacek Slupski vil fungere som interimpresident inntil en ny er valgt.
Les nyheten her 

Regler for russisk og hviterussisk deltakelse på norske fektestevner og mesterskap
Med bakgrunn i anbefalingene fra Norges idrettsforbund og Den Internasjonale Olympiske Komite, har Norges Fekteforbund laget følgende regler for russisk og hviterussisk deltakelse på norske fektestevner og andre arrangementer som ikke omfattes av stevner som er underlagt FIE eller EFC-sanksjonene.   

Reglene gjelder fra 9. mars og kan endres ved eventuelle ved andre tiltak fra overnevnte eller andre relevante organisasjoner. 

 • at fektere med russisk eller hviterussiske statsborgerskap kun kan delta i fektekonkurranser i Norge hvis de har en gyldig norsk, svensk, dansk eller finsk konkurranselisens og dermed kan anses som fastboende i hvert land
 • at stevnefunksjonærer samt ledere og trenere med russisk eller hviterussiske statsborgerskap kun kan bidra på norske stevner og arrangementer dersom de er fastboende i Norge, Sverige, Danmark eller Finland
 • at ingen fektere kan representere den russiske føderasjonen eller republikken Hviterussland, men bare vedkommens klubb i Norge, Sverige, Danmark eller Finland
 • at det ikke er tillatt å fekte med nasjonale russiske eller hviterussiske flagg/ryggbetegnelse eller spille de respektive nasjonalsangene på stevner i Norge 
UTTAK AV KADETTER OG JUNIORER TIL EM 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Feb 2022

Norges Fekteforbund har nå tatt ut fekterne til årets Europamesterskap for juniorer og kadetter i Serbia. 

Basert på vedtatte uttakskriterier har Fekteforbundet ved Sportskomiteen tatt ut følgende kadett- og juniorfektere til å representere Norge i årets Europamesterskap i Novi Sad 26. februar til 7. mars. 

Kårde Damer Junior:

 • Vilde Tengesdal (Bergens Fekteklubb) 

Kårde Herrer Junior:

 • Aleksander Malvik (Njård Fekting)
 • Didrik Nordtveit (Stavanger Fekteklubb)
 • Marcus Vokes Brobakken (Njård Fekting)
 • Emilis Krasikovas (Stavanger Fekteklubb)

Kårde Jenter Kadett:

 • Ada Sofie Gildernes (Bergens Fekteklubb)
 • Erika Bustnes (Bygdø Fekteklubb)

Kårde Gutter Kadett:

 • Aleksander Malvik (Njård Fekting)
 • Emilis Krasikovas (Stavanger Fekteklubb)
 • Didrik Nordtveit (Stavanger Fekteklubb)
 • Franz Philip Holmen (Bygdø Fekteklubb) 

Fekteforbundets reiseledere/coacher:

 • For juniorene: Anatolij Gerej
 • For kadettene: Tomas Krasikovas

Stevneprogram

 • 27. februar: Kårde damer junior individuelt 
 • 28. februar: Kårde herrer junior individuelt
 • 2. mars: Kårde herrer junior lag
 • 4. mars: Kårde jenter kadett individuelt 
 • 5. mars: Kårde gutter kadett individuelt
 • 7. mars: Kårde gutter kadett lag

Vi gratulerer fekterne med uttaket og ønsker lykke til!

Les uttakskriteriene for sesongen 2021/22 via denne lenken

Les om uttaket av kadetter via denne lenken

Les om uttaket av juniorer via denne lenken

Les mer om Europamesterskapet via denne lenken

 
TIDSPUNKT FOR ÅRETS FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Feb 2022

Mandag 20. desember 2021 ble det avholdt styremøte i Norges Fekteforbund. Blant flere saker som ble behandlet, vedtok styret tidspunktet for årets Fekteting.

I følge NF-loven skal det avholdes Fekteting innen 15. juni i 2022. NF-styret vedtok at årets Fekteting avholdes i Oslo søndag 22. mai. 

Om tinget skal avholdes i Bygdøhus (ifm. Fekteforbundets Masters; de nye Norges Cup finalene) eller på Idrettens Hus avgjøres før innkallingen sendes ut iht. Fekteforbundets lov. Det samme gjelder eventuell avholdelse av, og agenda på et eventuelt møte med delegater og andre på lørdagen i forkant av tinget. 

Styreprotokollen er publisert på Fekteforbundets nettside og kan leses via denne lenken

Lov for Norges Fekteforbund er publisert på Fekteforbundets nettside, og kan leses via denne lenken
FULL GJENÅPNING AV NORSK FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Feb 2022

Regjeringen varslet i går, 1. februar, om full gjenåpning av idretten. 

Dette betyr at organisert fekting, både trening og konkurranser i Norge kan foregå som normalt i alle aldersgrupper, uten antallsbegrensninger. 

Fekteforbundet håper alle i norsk fekting nå bidrar positivt for at så mange som mulig får motivasjon til videre, og gjerne til økt deltagelse!  

Smitteforsvarlig drift
Det er forskriftsfestet at det for alle arrangementer, herunder stevner og mesterskap, gjelder krav til smittevernforsvarlig drift. Det skal utpekes en ansvarlig person for opprettholdelse av krav til hygiene og relevante standarder om smittevern. 

Tekniske arrangører av stevner og treningssamlinger bør derfor gjøre seg godt kjent med covid-19-forskriften og benytte sjekklisten for godt smittevern ved arrangementer. 

Følgende generelle bestemmelser gjelder fortsatt

 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Hold 1 meters avstand, med unntak når du fekter 
 • Bruk munnbind når du ikke fekter  hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre

Fekting internasjonalt
Pandemisituasjonen er usikker i flere andre land og dette kan påvirke gjennomføringen av internasjonale stevner og konkurranser. Fekteforbundet vil holde de aktuelle informert om både relevante smitteverskrav og eventuelle endringer i stevnekalenderen.VESTLANDSFEKTERNE PÅ TOPPEN AV PALLEN I STAVANGER

Postet av Norges Fekteforbund den 31. Jan 2022

Helgens Siddis Cup var årets første Norgescupstevne. Foto: Stavanger Fekteklubb. 

Siddis Cup 2022 ble i helgen avholdt i Tastahallen av Stavanger Fekteklubb. Stevnet som var årets første og det tredje i sesongens Norgescup, hadde deltakere fra syv fekteklubber. 

Årets Siddis Cup hadde hele 143 starter i aldersklassene; senior, under 20 år, under 17 år, under 15 år, under 13 år og en egen barneklasse under 11 år. I den yngste aldersklassen ble det utdelt deltakermedaljer til alle. Fektere fra hele seks fekteklubber kom på premiepallen i de eldre aldersklassene. 

Det var allikevel fekterne fra Bergens FK, Stavanger FK og Njård Fekting som vant fleste medaljer i alle valører. Spesielt utmerket Ada Sofie Gildernes fra Bergens FK, og Emilis Krasikovas fra Stavanger FK seg. 

I tillegg til å vinne gullmedaljer i begge sine aldersklasser, henholdsvis U15 og U17 årsklassen, vant de også gull i to eldre aldersklasser. Totalt tre gullmedaljer hver. For Emilis Krasikovas inkluderte dette gullmedalje i seniorklassen. 

Dette er imponerende, og lover godt for den nye generasjonen av norsk fekting.

Se resultatene via denne lenken.

Godt miljø med fokus på det sportslige
Flere som var til stede kunne rapportere om det gode miljøet på stevnet. Selv om det utkjempet jevne kamper på pistene, var det tydelig at fekterne, spesielt de som tilhører Fekteforbundets satsingsgruppe, støttet hverandre og heiet hverandre frem. På tvers av både klubb- og regionale grenser. 

Dette er svært gledelig. For et lite miljø som norsk fekting, er vi både helt avhengig av hverandre for at så mange som mulig vil satse på sporten, og for å gi hverandre motstand slik at nivået øker. 

Masters
Siddis Cup var det tredje av fem NC-stevner, og den nye Masters-seien for sesongen 2021/2022. Finalene for de åtte beste fekterne i alle aldersklasser gjennomføres i mai 2022.

Finn mer informasjon om Fekteforbundets Masters via denne lenken

Barneklasse
Parallelt med Siddis Cup inneholdt også en barneklasse for det som de som er for unge til å delta i et nasjonalt stevne. Deltakelsen tyde på god rekruttering av de yngste til fektesporten.  

 Alle fekterne i den yngste klassen ble premiert med deltakermedaljer. Foto: Stavanger Fekteklubb.

Mange flotte bilder
Det ble tatt mange flotte bilder fra årets Siddis Cup. Mange av disse publisert i Facebook-gruppen Fektebilder. I denne gruppen finnes det også bilder fra andre samlinger fra stevner, og fra både klubb- og egentreninger. 

Bli medlem av gruppen, lik, del og publiser gjerne flere bilder av denne og andre stevner for å bidra i synliggjøringen av norsk fekting. Dette bidrar både positivt for motivasjon og fekteglede, samt stimulerer til både nyrekruttering og videre vekst i norsk fekting.

Se bildene via denne lenken

Dømming og stevnegjennomføring
Spesielt lørdagen ble hektisk under Siddis Cup. Med bistand fra flere ble allikevel stevnet gjennomført i henhold til tidsskjemaet. Stevnearrangøren takker for bistand i dømmingen, og beklager tekniske problemer med den digitale resultatformidlingen. 

Økende deltakelse på Norgescupstevnene synliggjør i det hele tatt behovet for flere dommere, og økt stevnegjennomføringskompetanse. 

Fekteforbundet ber derfor deltakerklubbene og alle involverte om å motivere flere til å melde seg på oppsatte dommerkurs, og til kurs i stevneadministrasjon. 

Les mer om Fekteforbundets dommerutdanning og sesongens kurs via denne lenken 

Les mer om Ophardt-kursene via denne lenken

Fekteforbundet gratulerer alle medaljevinnerne, og Til tross for tekniske problemer med den digitale resultatformidlingen, ble stevnet godt arrangert. ØKT INTERNASJONALT ENGASJEMENT FOR RULLESTOLFEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Jan 2022

Dan Lundesgaard i midten som trener. Foto: Landsforeningen for Ryggmargsskadde.

Dan Lundesgaard er utnevnt som medlem i IWAS (International Wheelchair & Amputee Sport Federation) sin Utviklingskommisjon. Vi gratulerer, og håper dette bidrar i utbredelsen av rullestolfekting i Norge.

Rullestolfekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. Både kvinner og menn fekter i alle våpengrener i to ulike klasser avhengig av bevegelighet, sittende i rullestoler som er festet på tilpassete rammer på ordinære fektepister.

Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små særidrettslag (fekteklubber) med få medlemmer og små ressurser. Selv om alle klubbene ønsker personer med funksjonsnedsettelser velkommen, har et fåtall av klubbene et eget aktivitetstilbud for rullestolfekting.

Nytt initiativ
Etter spredte forsøk i andre klubber tidligere, etablerte Drammen Fekteklubb et aktivitetstilbud i 2019. 

Klubben ønsket å opparbeide seg kunnskap om rullestolfekting, og bli et kompetansesenter for å skape et utgangspunkt for videre spredning av sporten i Norge. 

Dette initiativet ble støttet av Norges Fekteforbund. Målet er at det kommer flere tilbud og at flere rekrutteres til sporten slik at det etter hvert organiseres stevner etc. for rullestolfektere på lik linje som for funksjonsfriske.

Økt fokus på rullestolfekting
Trener 2-utdannet, og trener i Drammen FK, Dan Lundesgaard informerte på det siste Fektetinget om hvordan Drammen FK arbeider med rullestolfekting, og om hvilke planer som foreligger på forbundsnivå for å øke utbredelsen i Norge. 

Arbeidet er beskrevet i et eget tre-årig prosjekt som kan leses via denne lenken.

Basert på denne planen, og med bistand fra Norges Fekteforbund, søkte og mottok Drammen FK kr. 1 320 000,- fra DAM-stiftelsen i 2021.

Les mer om dette via denne lenken.

Dan Lundesgaard er dessuten utnevnt til Norges Fekteforbund sin Sportskomite, og Fekteforbundet har meldt seg inn i IWAS. I den forbindelse innstilte forbundet også Dan Lundesgaard som medlem i IWAS sin utviklingskommisjon. 

Han er nå utnevnt og Norges Fekteforbund håper at også dette bidrar positivt i det videre arbeidet for rullestolfekting i Norge.

Les mer om utnevnelsen via denne lenken.

Selv om det meste er blitt hemmet av pandemien, håper Fekteforbundet at pengestøtten og de sentrale vervene nasjonalt og internasjonalt gjør det mulig å jobbe enda mer fokusert for spredning av rullestolfekting. Både i flere etablerte fekteklubber, og i andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.KORONAREGLER FRA 15. JANUAR 2022

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Jan 2022

Matrise som viser koronareglene fra 15. januar 2022. 

Fra og med lørdag 15.januar gjelder nye nasjonale smittevernregler, med vesentlige lettelser for idretten. Det nye regelverket gir stort handlingsrom for barne- og ungdomsidretten, men alle må bruke sunn fornuft og unngå flere nærkontakter enn nødvendig.

De nye reglene er foreløpig gjeldende i fire uker, eller inntil regjering eller byråd fatter andre vedtak.

Gjeldene for barne- og ungdomsidrett innendørs (under 20 år)
Innendørs anbefales det at gruppestørrelse begrenses til omtrent 20 personer, eller etter klasse/kohort. Dersom gruppen tilhører samme skoleklasse kan man være litt romsligere med antallet enn om det er utøvere fra ulike steder. Fekting kan foregå uten krav til avstand.

Barn og unge kan gjennomføre stevner uten krav til avstand og antallsbegrensning for utøvere, trenere, lagledere og nødvendig støttepersonell. Det anbefales imidlertid at størrelsen på stevnene begrenses. 

Flere grupper kan trene eller konkurrere i samme lokaler dersom de holdes adskilt, og til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand. Gruppene skal ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Gjeldene for voksenidretten innendørs (over 20 år)
Voksne kan trene og konkurrere innendørs i gruppestørrelse på maks. 20 personer, og skal overholde avstandskrav i både trening og konkurranse. For lavintensitetsaktivitet anbefales minimum 1 meters avstand- For høyintensitetsaktivitet anbefales minimum 2 meters avstand

Flere grupper kan trene eller konkurrere i samme lokaler dersom de holdes adskilt, og til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand. Gruppene skal ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Arrangement
Følgende antall publikummere er tillatt på arrangementer:

 • 30 uten faste tilviste sitteplasser innendørs
 • 200 med faste tilviste plasser innendørs

Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Grupper med deltakere på arrangement kan byttes ut underveis i arrangementet så lenge gruppene holdes adskilt. Utskifting av personer bør skje slik at de nye personene som kommer inn ikke har noe kontakt med personene som forlater arrangementet. Det betyr at kan gjennomføres flere arrangementer i løpet av en dag. Som tidligere regnes ikke arrangører med som deltakere på et arrangement

For sosiale samlinger og sammenkomster innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 30 personer fysisk til stede samtidig. Utendørs kan man være maksimalt 50 personer.

Krav til arrangører
Alle arrangører bør gjøre seg godt kjent med reglene for arrangementer i covid-19-forskriften. Arrangør skal legge til rette for avstand og følge godt smittevern.

Arrangøren har to vesentlige plikter:

 1. Ha en person som er utpekt med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. Denne skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

 2. Ha oversikt over alle til stede på arrangementet, og registrere de tilstedeværende med kontaktopplysninger. Registreringen skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares. På arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser skal arrangøren ha oversikt over hvor hver enkelt publikum sitter.

Toppidrett
De nasjonale anbefalingene sier nå at toppidrett kan gjennomføres som normalt både under trening og konkurranser. Det er kun fekterne i Fekteforbundet som inngår i toppidrettsdefinisjonen innenfor fekting. 

Det viktigste er fortsatt:

 • Hold deg hjemme om du er syk.
 • Vask hendene ofte, og unngå håndtrykk og klemmer.
 • Reduser antall nærkontakter.
 • Bruk munnbind – utenom aktiviteten når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.

Generelle råd:

 • Hold 1 meters avstand og bruk munnbind innendørs.
 • Gjennomfør aktiviteter utendørs så langt det er mulig.
 • Kom ferdig skiftet til trening om du kan.

Kravene følger av den statlige Covid-19-forskriften og kan leses her

Se også informasjon på regjeringen nettsider og hus Kulturdepartementet.
LOKALE TRENINGSSAMLINGER I BERGEN, STAVANGER OG OSLO

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Jan 2022

Fra treningssamlingen i Bergen. Foto: Bergens Fekteklubb

På grunn av koronarestriksjonen ble den planlagte nasjonale treningssamlingen for satsningsgruppen i helgen 15. og 16. januar erstattet av tre lokale treningssamlinger i henholdsvis Haukelandshallen, Tastahallen og Bygdøhus.  

Samlingen i Bergen
Frisk start på året og fin helg med treningsmotiverte fektere samlet seg i Hauklandshallen i Bergen. Med utøvere fra både satsingsgruppen og bredde var antallet maksimalt innenfor dagens regler. 

Fektetrener Vitaliy Ageyev hadde regien og ungdommene fikk trent teknikk, kjørt pulje, fektet med oppgave og terpet på koordinasjon og avstand. Som vanlig bidro foreldre med god dugnadshjelp til hyggelige fellesmåltider. 

Samlingen i Stavanger
Stavanger Fekteklubb hadde samlet både fekterne i satsingsgruppen, og flere fektere fra de andre nivåene i klubben. 

Samling var to-delt, slik at både nivå og alder ble ihensynstatt. Samlingen ble ledet på fortreffelig måte av Matthieu Bulteau og Ole-Jakob Schubert. Logistikken ble håndtert av diverse foreldre som måtte steppe inn fordi vår vanlig organisator var i karantene.

Fra treningssamlingen i Stavanger. Foto: Stavanger Fekteklubb.

Samlingen i Oslo
Selv med et stort forfall, på grunn av karantener, ble det gjennomført samling for fekterne i Oslo-området. 

Samlingen startet med en økt med ballspill, sirkeltrening og tekniske/taktiske oppgaver. Resten av lørdagen og søndagen ble brukt på konkurransetrening for å forberede fekterne på siste del av sesongen som avsluttes med Junior-Kadett VM i påskeferien. Takk til Samuil Kaminski som ledet treningssamlingen.

Fra treningssamlingen i Oslo. Foto: Norges Fekteforbund

Fekteforbundet håper at de nye reglene fremover gjør det enklere å både gjennomføre klubbtreninger, treningssamlinger og konkurranser. NY REN UTØVER ER LANSERT

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Jan 2022

E-læringsmodulen Ren Utøver ble først lansert i 2009. Den nye versjonen har oppdatert regelverk, er mer brukervennlig og bedre tilpasset ulike målgrupper.

Fekting er verken en typisk utholdenhetsidrett, eller en idrett som krever mye styrke. Det er derfor få tilfeller av bevisst doping i fektesporten. Allikevel finnes det en risiko for ubevisst doping. 

Dette kan forårsakes av bruk av reseptfrie medisiner som står på dopinglisten uten å ha søkt om medisinsk fritak, eller kosttilskudd ol. som inneholder forbudte og skadelige substanser. Dessuten kan både aktivt og passivt inntak av ulike rusmidler slå ut på dopingtester.

Antidopingarbeid i Fekteforbundet
Som Rent Særforbund er både utøvere og klubber, ansatte og tillitsvalgte i Fekteforbundet forpliktet til å følge Fekteforbundets handlingsplan for å forhindre doping. 

Målet er å informere om risikofaktorene for doping i fekting, og forhindre at fekterne gjør uheldige valg, bevisst eller ubevisst. 

Hvem skal ta Ren utøver?
Ett av tiltakene i handlingsplanen er at alle landslagsutøvere og fektere som representerer Fekteforbundet i mesterskap, deres trenere og reiseledere, samt ansatte og alle som påtar seg verv i Fekteforbundet skal ha gjennomgått Ren Utøver. 

Temaene er blant annet regelverk, kosttilskudd, Dopinglista, medisinsk fritak (TUE), dopingkontroll og helsekonsekvenser. 

Vi anbefaler også at alle andre som er involvert i norsk fekting gjennomfører e-læringen.

Les mer om Fekteforbundets antidopingarbeid via denne lenken

Ny og forbedret Ren Utøver
Den nye versjonen er tilpasset de ulike målgruppene, med egne moduler for trenere og ledere. Man trenger ikke å gjennomføre alle modulene på en gang. Programmet husker hva du har gjennomført når du kommer tilbake. 

Ren Utøver er først og fremst tilpasset mobil, men kan selvsagt også gjennomføres på PC slik at man enkelt kan gjennomføre programmet.  

TA REN UTØVER VIA DENNE LENKEN
OPHARDT-WEBINAR FOR KLUBBADMINISTRATORER

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Jan 2022

Alle klubbadministratorene for OphardtTeam Sportevent inviteres til et to-delt webinar. 

Webinarene inneholder informasjon om applikasjonene som benyttes av administratorene av Ophardt Online i fekteklubbene. 

Den første delen avholdes 22. januar, og den andre delen 5. februar. Begge dagene fra kl. 10 til 12. 

Mer informasjon om kursinnhold og påmelding finnes i kursoversikten (Coarses) under menypunktet Calendar i Ophardt Online eller via de nedlastbare invitasjonene nedenfor: