NYTT GRATIS ÅRSHJUL FOR KLUBBENE

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Nov 2022

Alle fekteklubbene har nå mulighet til å ta i bruk et nyutviklet digitalt årshjul. Dette er et gratis hjelpemiddel som bidrar til god planlegging og mer forutsigbarhet på viktige aktiviteter gjennom året. Ikke minst vil årshjulet kunne bidra til kontinuitet i klubbdriften ved utskiftninger i styre og ledelse.

Det kreves stadig mer for å tilfredsstille kravene, og for å utnytte alle mulighetene som følger av medlemskapet i Norges Idrettsforbund. Selv om de aller fleste fekteklubbene er relativt små særidrettslag som styres av få ildsjeler på frivillig basis, er de helt avhengige av kompetente tillitsvalgte for å drifte og utvikle klubbene.

Utskiftninger i klubbstyrene under nedstengingen har synliggjort viktigheten av kontinuitet og erfaringsoverføring innenfor både det sportslige og administrative. Tidene endrer seg, og det som var riktig før er kanskje heller ikke godt nok for å rekruttere og beholde medlemmene fremover.

Bistand for utvikling av fekteklubbene
For å skape større og bedre fekteklubber, er klubbutvikling definert om et viktig satsingsområde i Fekteforbundets langtidsplan. 

Utover å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer vis a vis Norges Idrettsforbund og bidra konstruktivt i utviklingen av felles støtteordninger og verktøy.

Et resultat av dette arbeidet er at NIFs Klubbguide er lansert i ny drakt. Her kan styremedlemmene i fekteklubbene finne nyttig informasjon samt råd og tips og nyttige maler. Hver seg hvordan stifte, drifte og utvikle fekteklubben. Les mer om Klubbguiden via denne lenken.

Fekteforbundets nettside har for øvrig også et eget menypunkt for Klubbservice med råd og tips for fekteklubbene. Norges Fekteforbund har dessuten ansatt en utviklingsansvarlig og bekostet utdanning av en NIF-godkjent Klubbveileder. Begge har bakgrunn som fektere og kjenner derfor fektesporten godt. 

Ta derfor kontakt med Norges Fekteforbund om klubbstyrene har behov for bistand i klubbutviklingsprosjekter.

Nå lanseres også et nytt gratis hjelpemiddel
Fekteklubbene har over lang tid etterlyst et årshjul. Fekteforbundet og flere andre særforbund har presset på, og fått gjennomslag for at Norges Idrettsforbund har utviklet et digitalt årshjul.

Årshjulet, som er gratis for tilsluttete klubber vil gi klubbstyrene en enda bedre oversikt over alle oppgavene. Både de påkrevde som følger medlemskapet i NIF, og vis a vis myndighetene, og de selvpålagte oppgavene i hver enkelt klubb.

Dette skal gjøre det enklere å planlegge, og involvere flere personer i klubbdriften. Dette vil også bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben ved endringer i styre og ledelse.

Hvordan ta i bruk årshjulet
Det er to måter å ta i bruk det digitale årshjulet på. Klubben kan etablere et helt nytt, eller benytte en mal som dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted. 

Malen kan derfor være et utgangspunkt der hver klubb også kan gjøre endringer for å tilpasse årshjulet til sine aktiviteter for 2023. Legg derfor inn så mye som mulig som besvarer de viktigste spørsmålene om klubben og driften av den.

For tilgang og mulighet til å redigere årshjulet, kreves innlogging med Idrettens ID, samt en rolle/funksjon i klubben. 

Finn ytterligere informasjon om det digitale årshjulet og finn brukerveiledninger via denne lenken.