RE-SERTIFISERT SOM RENT SÆRFORBUND

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Des 2022

F.v.: Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge og Claes H. Bendiksen, generalsekretær i Norges Fekteforbund. Foto: Antidoping Norge. 

Antidoping Norge (ADNO) har evaluert Norges Fekteforbund (NF) sitt antidopingarbeid, og har re-sertifisert NF som Rent Særforbund. Sertifiseringen gjelder frem til utgangen av 2025.

Fekteforbundet har ingen forhistorie med dopingsaker, men erkjenner allikevel risikoen for ubevisst doping. Spesielt gjelder dette innenfor inntak av kosttilskudd om inneholder forbudte substanser, bruk av medisiner som inneholder stoff på dopinglisten uten å søke om medisinsk fritak, samt passivt eller aktivt inntak av cannabis, kokain eller andre rusmidler til fest. 

Av den grunn er Fekteforbundet opptatt av forebyggende arbeid for å forhindre dopingsaker i norsk fekting.

Rent Særforbund
Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Fekteforbundet ble første gang sertifisert som Rent Særforbund i 2018, og senere re-sertifisert hvert annet år.

Ordningen skal sikre antidopingkunnskap, og  tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger som også stiller krav til norske utøvere og klubber, samt ansatte og tillitsvalgte.

Ny handlingsplan
ADNO har både vurdert Fekteforbundets oppfølging av handlingsplanen for forbyggende antidoping arbeid de to foregående årene, og gjennomgått en oppdatert risikovurdering med handlingsplan og konkrete tiltak som skal gjennomføres i løpet av de neste to årene.

Les Fekteforbundets nye handlingsplan for forebyggende dopingarbeid via denne lenken.

Les mer om Fekteforbundets antidopingarbeid via denne lenken.