ØKT INTERNASJONALT ENGASJEMENT FOR RULLESTOLFEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Jan 2022

Dan Lundesgaard i midten som trener. Foto: Landsforeningen for Ryggmargsskadde.

Dan Lundesgaard er utnevnt som medlem i IWAS (International Wheelchair & Amputee Sport Federation) sin Utviklingskommisjon. Vi gratulerer, og håper dette bidrar i utbredelsen av rullestolfekting i Norge.

Rullestolfekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. Både kvinner og menn fekter i alle våpengrener i to ulike klasser avhengig av bevegelighet, sittende i rullestoler som er festet på tilpassete rammer på ordinære fektepister.

Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små særidrettslag (fekteklubber) med få medlemmer og små ressurser. Selv om alle klubbene ønsker personer med funksjonsnedsettelser velkommen, har et fåtall av klubbene et eget aktivitetstilbud for rullestolfekting.

Nytt initiativ
Etter spredte forsøk i andre klubber tidligere, etablerte Drammen Fekteklubb et aktivitetstilbud i 2019. 

Klubben ønsket å opparbeide seg kunnskap om rullestolfekting, og bli et kompetansesenter for å skape et utgangspunkt for videre spredning av sporten i Norge. 

Dette initiativet ble støttet av Norges Fekteforbund. Målet er at det kommer flere tilbud og at flere rekrutteres til sporten slik at det etter hvert organiseres stevner etc. for rullestolfektere på lik linje som for funksjonsfriske.

Økt fokus på rullestolfekting
Trener 2-utdannet, og trener i Drammen FK, Dan Lundesgaard informerte på det siste Fektetinget om hvordan Drammen FK arbeider med rullestolfekting, og om hvilke planer som foreligger på forbundsnivå for å øke utbredelsen i Norge. 

Arbeidet er beskrevet i et eget tre-årig prosjekt som kan leses via denne lenken.

Basert på denne planen, og med bistand fra Norges Fekteforbund, søkte og mottok Drammen FK kr. 1 320 000,- fra DAM-stiftelsen i 2021.

Les mer om dette via denne lenken.

Dan Lundesgaard er dessuten utnevnt til Norges Fekteforbund sin Sportskomite, og Fekteforbundet har meldt seg inn i IWAS. I den forbindelse innstilte forbundet også Dan Lundesgaard som medlem i IWAS sin utviklingskommisjon. 

Han er nå utnevnt og Norges Fekteforbund håper at også dette bidrar positivt i det videre arbeidet for rullestolfekting i Norge.

Les mer om utnevnelsen via denne lenken.

Selv om det meste er blitt hemmet av pandemien, håper Fekteforbundet at pengestøtten og de sentrale vervene nasjonalt og internasjonalt gjør det mulig å jobbe enda mer fokusert for spredning av rullestolfekting. Både i flere etablerte fekteklubber, og i andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.