NEDGANGEN MÅ SNUS

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Mai 2022

Fekteklubbenes registrering av 1 305 aktive medlemmer i 2021 er en reduksjon på 273 personer, om lag 17 prosent fra året før, og hele 474 aktive medlemmer - nesten 30 prosent fra 2019.

Bortsett fra en topp etter Bartosz Piasecki sin sølvmedalje i 2012, har norsk fekting siden bunnåret i 2010 hatt vekst i både antall aktive fektere og i stevnedeltakelse. 

Fra 2018 til 2019 stoppet veksten opp og deretter gått kraftig ned:

Pandemiens konsekvenser
En stor del av nedgangen må kunne tilskrives pandemien. Det har de siste to årene vært vanskelig å organisere klubbtreninger, dessuten arrangere konkurranser, regionale og nasjonale treningssamlinger, samt trener- og dommerkurs i regi av Fekteforbundet.

Allikevel har ti klubber beholdt eller økt antall aktive medlemmer fra 2020 til 2021. 

De resterende 13 klubbene har mistet eller beholdt antall aktive medlemmer det siste året. Nedgangen har vært størst i Stavanger FK, Njård og i Bekkestua Fekting. Samlet har disse tre klubbene mistet flere fektere enn den totale nedgangen i antall aktive medlemskap det siste året. 

Samlet for de siste to årene under pandemien. Har norsk fekting mistet 474 aktive medlemskap. Dette tilsvarer en nedgang på 27 prosent. Frafallet har vært størst i Stavanger FK og Njård Fekting, i tillegg har Bergens FK, Molde FK og Bekkestua Fekting mistet mange. Nedgangen antall aktive fektere i disse fem klubbene står for over 90 prosent av det totale frafallet under pandemien. 

Aktive medlemmer i 2021

De innrapporterte 1 305 aktive medlemmene for 2021 er fordelt på 23 særidrettslag (fekteklubber) eller fleridrettslag med fekteaktivitet, som er tilknyttet Norges Fekteforbund via Norges Idrettsforbund. 

Reduksjonen i antall aktive medlemmer fordeler seg likt på kjønn og alder. Fremdeles er barn og ungdom den største gruppen. Andelen av aktive medlemmer under 20 år var i 2021 65 prosent, kun ett prosentpoeng lavere enn året før. Reduksjonen fordeler seg også likt på kvinner og menn, så kvinneandelen har holdt seg likt på om lag 30 prosent.

Det er fremdeles kun noen få klubber som dominerer i størrelse. Selv om to av de av de største har hatt en stor nedgang i antall aktive medlemmer, representerer de fire største klubbene om lag 57 prosent av det totale antall aktive medlemmer.

Krafttak for å snu utviklingen
At den største nedgangen har vært i de største klubbene, er tross alt bedre enn at mange mindre og klubber hadde mistet store deler av den aktive medlemsmassen. Uansett håper vi at alle tar et krafttak for å få tilbake den gode veksten når vi nå har kommet tilbake til normal drift.

Etter sommerferien blir det svært viktig å raskt komme i gang med klubbtreninger og ikke minst nybegynnerkurs og annet lokalt rekrutteringsarbeid. Det vil også være en fordel om hver enkelt fekteklubb legger en plan for få tilbake tapte medlemmer, og gjerne intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere nye – uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer.

I Fekteforbundets foreslåtte langtidsplan, er det økt fokus på nettopp Klubbutvikling. Målet er å bidra til at fekteklubbene blir mer robuste, og bistå klubbstyrene og -medlemmene i dette arbeidet.