Anti-doping

Norges Fekteforbund følger NIFs lover og alle anbefalinger som gjøres for å unngå doping. Fekteforbundet ble dessuten sertifisert som Rent Særforbund i november i 2018.


RENT SÆRFORBUND
På bakgrunn av vedtak i Idrettsstyret 27. april 2017 om økt fokus på antidopingarbeid og tilslutning til WADC skal Norges Fekteforbund (NF) utarbeide og implementere en handlingsplan mot doping for å ha krav på rammetilskudd fra NIF. Norges Fekteforbund ble i november sertifisert som Rent Særforbund. 

NF-styret har utpekt generalsekretær Claes H. Bendiksen som antidopingansvarlig for å sikre forbundets oppfølging av sine forpliktelser på antidopingfeltet. NF-styret har dessuten vedtatt følgende: 

  • 2017: Innlede en prosess for å implementere minstekravene fastsatt av Idrettsstyret
  • 2018: Implementere minstekravene fastsatt av Idrettsstyret og  utarbeide en handlings- og beredskapsplan mot doping og bli sertifisert som «Rent Særforbund» i samråd med Antidoping Norge. 

Norges Fekteforbund har gjennomført planen og ble i november 2018 sertifisert som Rent Særforbund.

LES NFs HANDLINGSPLAN FOR FORBEYGGENDE ANTIDOPINGARBEID OG HANDLINGSPLAN HER


REN UTØVER
E-læringsprogrammet "Ren Utøver" gir grunnleggende antidopingopplæring. Gjennom sju korte moduler som tar for seg ulike temaer vil du bli møtt med verdibaserte videoer, oppgaver og fakta som vil sikre at du er innom det viktigste innen antidoping. Alle landslagsfektere skal, og alle aktivere fektere anbefales å gjennomføre "Ren Utøver".

Dopinglisten vil til en hver tid være oppdatert på Antidoping Norge sin hjemmeside.

ANTIDOPINGSKOLEN
Neste Generasjon er et selskap som er ønsker å bidra til utøvere, idretten, grasrota og ildsjelene. De er også opptatt av idrettens behov for opplæring, og ønsker blant å bidra til antidopingarbeid. I den forbindelse har de laget flere videoer:

Se videoene på Antidopingskolen herLevert av IdrettenOnline