Anti-doping

Norges Fekteforbund følger NIFs lover og alle anbefalinger som gjøres for å unngå doping. Fekteforbundet ble dessuten sertifisert som Rent Særforbund i november i 2018. 

Dette forplikter både utøvere, ansatte og tillitsvalgte i fekteforbundet og fekteklubbene. 
Doping i fekting
Fekting er verken en typisk utholdenhetsidrett, eller en idrett som krever mye styrke. Det er derfor få tilfeller av bevisst doping i fektesporten. På grunn av få dopingsaker, og tilsynelatende liten effekt av denne type juks, samt lite testing av fektere, har kunnskapsnivået og fokuset på doping i fektingen vært lav.

Allikevel finnes det en risiko for ubevisst doping. Dette kan forårsakes av reseptfrie medisiner som står på dopinglisten som brukes uten å ha søkt om medisinsk fritak, eller av kosttilskudd ol. som både inneholder forbudte og skadelige substanser. Dessuten kan både aktivt eller passivt inntak av ulike typer rusmidler på fest slå ut på dopingtester.

Antidopingarbeid
Antidoping handler om å øke bevisstheten og kunnskapen, og å bygge opp under tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger. Slik kan både Fekteforbundet beskytte fekterne fra å gjøre uheldige valg, både bevisst og ubevisst.

Fekteforbundet har utpekt generalsekretær Claes H. Bendiksen som antidopingansvarlig for å sikre forbundets oppfølging av sine forpliktelser på antidopingfeltet. 

Fekteforbundets handlingsplan mot doping
På bakgrunn av vedtak i Idrettsstyret 27. april 2017 om økt fokus på antidopingarbeid og tilslutning til WADC har Norges Fekteforbund (NF) utarbeidet og implementert en handlingsplan mot doping for å ha krav på rammetilskudd fra NIF. Norges Fekteforbund ble i november 2018 sertifisert som Rent Særforbund. Dette forplikter både utøvere, tillitsvalgte i fekteforbundet og de tilsluttete fekteklubbene.

LES NFs HANDLINGSPLAN FOR FORBEYGGENDE ANTIDOPINGARBEID OG HANDLINGSPLAN HER

LAST NED ANTI DOPING NORGE SIN TOPPIDRETTSUTØVERDEFINISJON

RENT IDRETTSLAG
E-læringsprogrammet "Rent Idrettslag" er et forebyggende antidopingprogram rettet mot landets over 11 000 idrettslag. Sertifiseringen utfordrer klubbene til å diskutere utfordringer og risikoer i egen klubb, og til syvende og sist utforme en handlingsplan med konkrete tiltak.

Programmet som tar en til to timer å gjennomføre, ender med en sertifisering som idrettslaget beholder i to år.

Alle fekteklubber med landslagsfektere skal være sertifisert som Rent Idrettslag. Dette samme kreves av klubber for å bli tildelt det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskap.

REN UTØVER
E-læringsprogrammet "Ren Utøver" gir grunnleggende antidopingopplæring. Gjennom sju korte moduler som tar for seg ulike temaer vil du bli møtt med verdibaserte videoer, oppgaver og fakta som vil sikre at du er innom det viktigste innen antidoping. 

Alle med verv, eller som er ansatt i Fekteforbundet skal ha gjennomført Ren utøver og kjenne Fekteforbundets handlingsplan mot doping. Dessuten skal alle utøverne som er på landslaget eller som representerer Norge, inkludert medisinsk og sportslig støtteapparat som reiser med landslaget ha gjennomført Ren utøver. 

Fekteforbundet anbefaler i tillegg alle andre fektere, deres foresatte og andre tillitsvalgte i norsk fekting å gjennomføre Ren Utøver. 

ANTIDOPINGSKOLEN
Neste Generasjon er et selskap som er ønsker å bidra til utøvere, idretten, grasrota og ildsjelene. De er også opptatt av idrettens behov for opplæring, og ønsker blant å bidra til antidopingarbeid. I den forbindelse har de laget flere videoer:

Se videoene på Antidopingskolen her

Legemiddelsøk

DOPINGLISTE
Oppdatert dopingliste for 2020 er publisert. Utøvere og støtteapparat plikter å gjøre seg kjent med dopinglisten og eventuelle endringer. Mer informasjon, og et sammendrag av de viktigste endringene finnes på lenkene under:

https://www.antidoping.no/nyheter/dopinglisten-2020

https://www.antidoping.no/nyheter/hovedendringer-p%C3%A5-dopinglisten

Dopinglisten vil til en hver tid være oppdatert på Antidoping Norge sin hjemmeside.


VARSLING OM DOPING
Antidoping Norge har sett viktigheten av varslere for å kunne avsløre brudd på dopingbestemmelsene. Antidoping Norge, og andre antidopingorganisasjoner, ønsker derfor å legge til rette for at det skal være enklere å varsle på en måte som verner om anonymiteten og sikkerheten til den som varsler.

Les mer om hvordan varsle via denne lenken

Antidoping Norge vil sørge for å ivareta konfidensialitet og personvern ved behandling av personopplysninger. Alle tips blir vurdert av personer hos Antidoping Norge med relevant kompetanse og erfaring.

 


Levert avIdrettenOnline