DEN TIENDE OG ÅRETS SISTE TRENINGSSAMLNIG

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Des 2021

Reaksjon- og koordinasjonstrening fra treningssamlingen fra Bygdøhus. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet samlet i helgen Satsingsgruppen i Bygdøhus til årets tiende treningssamling. Dette var den siste treningssamlingen i 2021. 

Det deltok kun 22 fektere i ulike aldersklasser fra syv fekteklubber på samlingen. Dette er ikke alle som er tatt ut til Satsningsgruppen for sesongen 2021/22. 

Selv om alle i satsingsgruppen har forpliktet seg til å delta på samlingene i regi av Fekteforbundet, og for øvrig følge blant annet trenings- og konkurranseplaner, fikk studentene eksamensfri. Fordi samlingen ble gjennomført etter smittevernrådene holdt dessuten alle med forkjølelsessymptomer seg hjemme.

Fokus på fysisk- og konkurransetrening
Treningssamlingen inneholdt både fektetekniske øvelser og et stort innslag av fysisk trening. Blant annet ble det organisert styrke- og sirkeltrening og det ble dessuten arrangert to treningskonkurranser. 

Fekterne som ikke er hjemmehørende i Oslo, var innlosjert på Olympiatoppen. På lørdag ble det arrangert felles middag for alle.

Treningssamlingen ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki med innleid bistand fra trener i Bygdø FK, Samuil Kaminski og tidligere landslangsfekter Fredrik Backer fra Njård Fekting. 

Takk for et spesielt år!
Dette var årets tiende og siste treningssamling for satsingsgruppen. På grunn av endrete smittevernsbegrensninger har samlingene vært organisert helt- og delvis digitalt, samlet og i ulike kohorter. Både planlegging og gjennomføring av samlingene har vært vanskelig. Allikevel har alle involverte vært fleksible og positive. 

Vi benytter derfor anledningen til å takke både fekterne og de innleide trenerne for tålmodigheten og engasjementet som er vist til tross for et spesielt år.

Vi håper at 2022 blir et mer normalt år, og ønsker alle en god jul før den neste samlingen arrangeres 14.-16. januar 2022.

Deling av satsingsgruppen
Vi minner om at fra sesongen 2022/23, altså etter sommerferien i 2022, blir satsingsgruppen delt i to. Det blir fremover et Elitelag og en Satsingsgruppe med ulike uttakskriterier. Les mer om dette via denne lenken.