FEKTEFORBUNDETS JULEHILSEN 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Des 2021

I likhet med i fjor ble også 2021 et utfordrende år. Vi følger uansett opp tradisjonen med en oppsummering av fekteåret, og kaster et blikk fremover.

Pandemien har også i år preget både klubbenes og Fekteforbundets aktiviteter. Helt og delvise nedstengninger har gjort det vanskelig for klubbene å organisere treninger, samt arrangere konkurranser, treningssamlinger, og kurs i regi av Fekteforbundet. 

Utover aktivitetene som gjøres for fekterne i satsingsgruppen, som er unntatt de mest inngripende begrensningene, kom dessverre ikke dommer- og trenerutdanningen, regionale samlinger og konkurransene i gang for fullt før etter sommerferien.

Pandemien har også vært krevende for trenerne og de tillitsvalgte i klubbstyrene. Selv om noen klubber har opprettholdt engasjementet og økt medlemstallet, viste samordnet rapportering at norsk fekting totalt har hatt en markant nedgang i antall aktive medlemmer.

Gjenåpning av idretten
Da de ble mulig å igangsette aktivitetene igjen etter sommerferien, ble den fellesidrettslige kampanjen #tilbaketilidretten lansert.

I tillegg til økonomiske støtteordninger, inneholdt kampanjen blant annet en verktøykasse med gode råd og tips for å få tilbake fektere som hadde blitt borte, og i rekrutteringen av nye medlemmer.

I tillegg lanserte Fekteforbundet en nye profil-/ rekrutteringsfilm som fekteklubbene, og alle andre i norsk fekting fritt kunne benytte for å synliggjøre fekting på nettsider og sosiale medier.

Økonomisk bidrag
På grunn av de pålagte begrensningene i aktiviteten, med dertil ekstra kostnader pga. smittevern og tiltak for å forhindre frafall, valgte Fekteforbundet igjen å ikke innkreve den nasjonale fektelisensen for 2021. Lisensforsikringen for alle aktive fektere over 13 år ble derfor som i 2020 dermed dekket av Fekteforbundet. 

Hektisk halvår
På grunn av utsettelsene første halvår, ble 2. halvår svært hektisk. I tillegg til deltakelse på Europa- og Verdenscupen, ble det arrangert både NM i junior- og senior-/veteranklassene og stevner i Norgescupen og i Ungdomsserien.

Til tross for nedstengningen, maktet Fekteforbundet å arrangere 10 hel- eller delvis digitale, samtfysiske nasjonale, og tre fysiske regionale treningssamlinger i år. 

I tillegg har Fekteforbundet avholdt to dommerkurs, og to helgesamlinger i trenerutdanningen. Dette har resultert i flere regionale dommere, og hele åtte nye som er kvalifisert som Trener 2.  

Sammen med de andre kampidrettsforbundene har det dessuten vært avholdt et åpent webinar for klubbene om anlegg, og det har stort aktivitet med tips og råd i Fekteforbundets Facebook grupper for trenere og dommere.

Fekteforbundet har for øvrig gjennomgått hele trenerutdanningen, og kan fra og med 2022 tilby hele tre trenerkurs. Dette gjør at enda flere kan gå trenerløypa, og komme ut enda bedre kvalifisert med Trener 3-kompetanse.

Godt internasjonalt nivå
Fordi det har vært vanskelig å få gjennomført alle elementene i den sportslige planen, var det spesielt spennende å se hvordan de norske fekterne lå an internasjonalt.

Tre individuelle medaljer i Nordisk Mesterskap i Helsinki, og kadettlagets tre plasseringer blant de ti beste i Europacupen, inkludert femteplassen i det siste stevnet i København, viser heldigvis at norsk fekting hevder seg godt og er i fremgang.

Idrettspolitikk
Den mest synlige delen av Fekteforbundets arbeid er av naturlige årsaker organiseringen av stevnekalenderen og Norgesmesterskap, nasjonale- og regionale treningssamlinger, samt dommer- og trenerkursene.

En annet viktig, men kanskje ikke like synlig oppgave er å fremme fekteklubbens interesser i den norske og de internasjonale idrettsorganisasjonene. 

Verdiarbeidet både nasjonalt og internasjonalt blir stadig viktigere. Ikke minst gjelder også dette arbeidet for våre interesser som en liten idrett nasjonalt, og en liten fektenasjon internasjonalt. 

Det som står helt sentralt uansett nivå, er å bidra til at norsk fekting og tilsluttete klubber vokser og blir mer robuste, både sportslig og administrativt. Målet er å fremme norsk fekting og gjøre hverdagen enklere for fekteklubbene som er relativt små særidrettslag som styres av få ildsjeler på frivillig basis.

Holde på aktiviteten
Den viktigste saken i år har allikevel vært å få mulighet til holde flest mulig i gang på trening, og synliggjøre konsekvensene av nedstengingen slik at innrettingen på de økonomiske kompensasjonspakkene ble så relevante som mulig for norsk fekting.

Det har i 2021 vært avholdt seks styremøter, og åtte komitemøter i Norges Fekteforbund.

Følg lenken til styre- og komiteprotokoller her  

Det har også vært avholdt ting og kongresser i både Norges Idrettsforbund, Nordisk Fekteunion, det Europeiske Fekteforbundet (EFC) og det internasjonale Fekteforbundet (FIE). Sammen med egne nyheter blir all relevant informasjon synliggjort på fekteforbundets nettside.

Informasjonsarbeid
I tillegg til kontinuerlig oppdatering av den faste informasjonen som skal være til hjelp for klubbstyrene, har Fekteforbundet publisert over 55 nyhetssaker på nettsiden. 

Disse og flere andre, totalt 190 saker, er delt på Fekteforbundets offisielle Facebook profil.

For å gjøre det så enkelt som mulig å finne relevant informasjon, har vi også samlet alle viktige lenker til saker som omhandler pandemien i en egen nyhetssak som er blitt oppdatert fortløpende. 

I 2022 har vi i denne saken publisert 56 lenker.

Vi innser at dette har vært mye informasjon å måtte forholde seg til, men vi håper at vi har klart å svare opp de spørsmålene som har kommet fra tillitsvalgte, og fra fekterne og deres foresatte. 

Dessuten håper vi har ved å skrive om hva som skjer i norsk fekting, bidrar til å synliggjøre aktivitetene våre for de som allerede er en del av fektingen, og overfor nye potensielle fektere.

Følg lenken til nyhetsarkivet for 2021 her 

Oppfølging av klubbene
I tillegg til bistanden som klubbene kan få fra både forbundskontoret og idrettskretsene, har hvert av styremedlemmene fått ansvar for kontakt med et utvalg klubber. Fekteforbundet har dessuten for første gang fått utdannet en Klubbveileder, og legger fremover opp til økt fokus på Klubbutviklingsarbeid i egen regi.

Håpet er at dette skal gjøre det enklere å få hjelp, og ikke minst forankre Fekteforbundets arbeid for å avhjelpe fekteklubbenes behov og utfordringer, både sportslig og idrettspolitisk så godt som mulig. 

Usikkert 2022
På grunn av det nye viruset er det per nå vanskelig å planlegge for 2022. Vi håper uansett vi så raskt som mulig kommer i gang med normal aktivitet, men ber klubbene om å ikke vente med å gjøre hva de kan for å holde på medlemmene og deres motivasjon for fekting.

Som hjelp i dette arbeidet har Fekteforbundet tidligere publisert treningstips, og gitt konkrete innspill til hvordan klubbstyrene kan utnytte nedstengningen til utvikling og administrative oppgaver som ellers blir nedprioritert.

Fekteting i 2022
I årets siste styremøte, ble det bestemt at det skal avholdes Fekteting 22. mai i Oslo. Nærmere detaljer kommer i innkallingen. 

Målet er at tinget skal kombineres med en åpen klubbdag, den samme helgen som Fekteforbundet arrangerer de nye Mastersfinalene i Norgescupen.

Forbundskontoret vil være stengt i julen, så vi ønsker også alle god jul og godt nytt år! Vi benytter også anledningen til å takke alle som bidrar for norsk fekting i en ekstra krevende tid, og ikke minst for den dugnadsinnsatsen som er fremvist for å stå samlet for å redusere smitte