SJETTE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 31. Mai 2021

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på årets sjette og sesongens nest siste treningssamling. På grunn av pandemien ble samlingen ledet fra Oslo via Teams, mens fekterne trente sammen, inndelt i to kohorter.

Samlingen for toppfekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe bestod av fellesøkter som ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki. Fekterne i satsingsgruppen fra Oslo og Nøtterøy trente inne i Bygdøhus og utendørs på Huk. Fekterne fra Stavanger, Kristiansand og Bergen trente i Tastahallen.

Samlingen bestod av både fysiske økter og fekteøkter. De fysiske øktene ble ledet av henholdsvis Andreas Suoranta fra Wang i Stavanger og Fredrik Backer. I tillegg bidro Tomas Krasikovas, Matthieu Bulteau, Otthar Andreas Krohn og Bartosz Piasecki på fekteøktene. 

Basisøktene bestod av varierte øvelser innen både hurtighet, utholdenhet, styre og spenst. Fekteøktene inneholdt både tekniske elementer i form av teknikk i par, beinarbeid og leksjoner, og taktiske elementer i form av ulike fekteoppgaver, i tillegg til ren kamptrening.

På lørdag ettermiddag samles alle over Teams. Her viste sportslig leder 20 ulike klipp av vanskelige dommersituasjoner. Fekterne ble delt opp i grupper på 3-4 og fikk i oppgave å diskutere de ulike situasjonen å komme til en konklusjon over hva som var riktig å dømme. 

Formålet med økten var ikke bare å diskutere ulike fektesituasjoner, men også å vise frem hvilke situasjoner en dommer møter i en kamp og hvor vanskelig det til tider kan være å treffe en riktig avgjørelse på kort tid.

Se, lik og del bilder 
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER.  Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Til tross for utfordringene pandemien gir, ble det en god treningssamling. Mye på grunn av de foresatte som bisto Fekteforbundet på de ulike treningsstedene. Så tusen takk til alle bidro i gjennomføringen av nok en flott treningssamling. Sesongens siste treningssamling er 18 - 20 juni i Oslo.