Mange av fekteklubbene som er tilsluttet Norges Fekteforbund har behov for flere kvalifiserte trenere. Trenerne skal skape positive idrettsopplevelser for utøverne på alle nivåer. De skal ikke bare instruere tekniske aspekter, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av. 

Kvalifiserte trenere er også essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall.

Trenerutdanning i Norge
Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette egne trenere, anbefaler Norges Fekteforbund følgende utdanningsløp. Målet er at alle fekteklubbene skal kunne tilby medlemmene et så godt aktivitetstilbud som mulig.

Det skilles mellom to ulike nivåer:

1) Aktivitetslederkurs:
Fekteklubber som ønsker trenere for de yngste, anbefales å benytte seg av Idrettskretsenes Aktivitetslederkurs. Dette er kurs som ikke krever fektekunnskap, men som gir grunnkunnskapene og tryggheten som trengs for å påta seg et treneransvar for barn. Kurset gir praktiske tips til aktiviteter som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

2) Trenerkurs for fekting:
NIF har utviklet en felles mal for trenerutdanning, som hver enkelt idrett tilpasser til sitt behov. Malen heter Trenerløypa

Norges Fekteforbund har tilpasset og NIF-godkjent Trener 1 og Trener 2-kurs til fekting, og gjennomfører disse i egen regi. Kursene egner seg både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb. 

  • Trener 1-kurset har innlærings- og deltakerfokus som gir innblikk i både fektemetodikk og teori. 
  • Trener 2-kurset, som forutsetter gjennomført Trener 1-kurs og at deltakerne fungerer aktivt som klubbtrenere har mer fokus på utvikling av fekterne.

Begge kursene består av e-læringskurs, undervisning på kurshelger og praksis i egen klubb. 

For å få autorisasjon og motta Fekteforbundets kursbevis som Trener 1 og 2 må deltakerne ha:

  • Gjennomført de oppsatte e-læringskursene og fremvise diplomene for disse
  • Oppnådd gitte kompetansemål i den praktiske undervisningen
  • Deltatt på minimum 80% av undervisningen
  • Gjennomført praksis i samråd med kursleder

Erfaren kursholder
Norges Fekteforbund har inngått avtale med Mariusz Piasecki som skal lede utdanningen. Han trener i dag fektere i både Bygdø Fekteklubb og i Nøtterøy Fekteklubb. Mariusz er for øvrig en merittert trener som tidligere har vært landslagssjef i både Norge og i Polen.

I tillegg til trenerfunksjonen, her Mariusz dessuten vært ansatt som daglig leder i Norges Fekteforbund, og har både utarbeidet kursopplegget og tidligere fungert som kurslærer.  

Les mer om Mariusz Piasecki her

Nyttige lenker

Levert av IdrettenOnline