ÅTTE NYE MED TRENER 2-UTDANNING

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Nov 2021

Bak f.v.: dr. Michal Morys, Mariusz Piasecki, Bartosz Piasecki, Fredrik Backer og Matthieu Bulteau. Foran f.v: Anna Rostkowska, Katherina Malvik og Gryta Krasikoviene.

Norges Fekteforbund arrangerte i helgen den siste og avsluttende kurssamlingen i årets Trener 2-utdanning på Bygdøhus i Oslo. Åtte personer fra fem fektekubber ble sertifisert. 

Før pandemien gjorde det umulig å gjennomføre den påbegynte utdanningen i henhold til kursplanen, ble det kun gjennomført to helgesamlinger i 2020. Utdanningen ble først igangsatt etter sommerferien i år, med den tredje helgesamlingen parallelt med Oslo Cup i oktober. 

I helgen ble den siste samlingen gjennomført, som tidligere ledet av Fekteforbundets trenerkurslærer, Mariusz Piasecki. 

Etter at Fekteforbundet utviklet Trener 2-utdaningen og den fikk godkjent av Norges Idrettsforbund i 2017, har kun en person gjennomført utdanningen; Zoltán Michael Kramarics, trener i Holmlia Fekting.

Fekteforbundet gratulerer nå derfor også Anna Rostkowska og Bartosz Piasecki fra Bygdø FK, Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau fra Stavanger FK, Otthar Krohn og Fredrik Backer fra Njård Fekting, samt Katherina Malvik fra Titan FK og Dan Lundesgaard fra Drammens FK med gjennomført Trener 2-utdanning!

Både teori og praksis
Den siste kurshelgen var en videreføring av den forrige, der kursdeltakerne ble gjort kjent med analyseverktøyene til den tidligere landslagstrener for kvinnelandslaget i Polen, med doktorgrad i fekting, dr. Michal Morys. 

Som lekse og forberedelse til den siste kurssamlingen fikk deltakerne i oppgave å analysere semifinaler og finaler fra WC-stevnet i Kazan mars 2021. Dette for å analysere og sammenligne dame- og herrefekting slik som Michal Morys gjorde i sin doktorgradsavhandling. Denne måten å analysere fekting på, ga ytterligere innsikt til å både å kunne leksjonere og coache fektere på en bedre måte for de nybakte trenerne. 

I tillegg gjennomgikk kursdeltakerne følgende:  

  • Reaksjonstrening på fektesalen i forbindelse med ikke fekterelatert trening (lek og spill), og fekterelatert trening og beinarbeid
  • Individuelle leksjoner og øvelser med partner for å bygge opp leksjoner for viderekommende
  • Forelesninger og praksis med dr. Michal Morys om forberedende fekteaksjoner, samt planlagte-, uplanlagte og delvis planlagte fekteaksjoner
  • Rollestolfekting; teori og praksis. Differanse i metodikk mellom vanlig fekting og rullestolfekting.

Samlingen ble avsluttet med en oppsummering av hele trenerkurset og kursleder Mariusz Piasecki og Fekteforbundets generalsekretær Claes H. Bendiksen ønsket alle sammen lykke til videre med arbeidet i egne eller i oppdrag for andre fekteklubber. 

Om fekteforbundets trener 2-kurs
Norges Idrettsforbund har utviklet et felles rammeverk for trenerutdanning i hele norsk idrett som heter Trenerløypa. Målet med utdanningen er å øke trenernes kompetanse slik at aktiviteten ute i klubbene blir så god som mulig. 

I 2019 gjennomførte 15 personer fra åtte fekteklubber Fekteforbundets Trener 1-utdannelse. I mars 2020 startet Fekteforbundet Trener 2-kurs. Nivå 2 i den NIF-godkjente «Trenerløypa» bygger videre på kompetansen og praksisen fra Trener 1-kurset. 

Deltakerne på Trener 2-kurset skal ha bestått Fekteforbundets Trener 1-kurs, eller har fått godkjent tilsvarende utdanning. Kurset består av fire intensive helgesamlinger. I tillegg skal deltakerne gjennomføre e-læringskurs som selvstudium og gjennomføre praksis i fekteklubbene.

Trener 2-utdanningens hovedtemaer er fektemetodikk og fekteteori. Fokuset er fortsatt på deltakelse, men med mer vekt på utvikling av fektere med nye momenter om selve treningsprosessen enn Trener 1-kurset. 

En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta fekterens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Målet er at en trener på dette nivået skal kunne utvikle fekternes tekniske og taktiske ferdigheter, samt fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på klubbnivå frem til juniorlandslagsnivå.

Les mer om Fekteforbundets Trenerutdanning via denne lenken.