TRINNVIS NASJONAL GJENÅPNINGSPLAN

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Apr 2021

Bildet er fra lagkampen i fekting under Alliansloppet i 2018. Foto: Norges Fekteforbund.

Regjeringen presenterte onsdag 7. mars en nasjonal gjenåpningsplan. Planen består av fire trinn, og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.

Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp. Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, vil det bli gjort vurderinger av smittesituasjonen og sykdomsbyrde, kapasitet i helsevesenet og antall vaksinerte.  

Barn, ungdom og breddeidrett
Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påsken. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv. For første gang er dessuten breddeidrettsutøvere over 20 år inkludert i en gjenåpningsplan for idretten. 

Trinn 1:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter. Unntak fra 1-metersregelen.

Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idrettsarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.

Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, der publikum sitter på faste tilviste plasser.

Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter på faste tilviste plasser.

Dersom barn og unge trener i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Trinn 2:
Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer som samler deltakere fra samme kommune med inntil 100 personer (i hovedsak barn og unge) innendørs.

Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

Voksne bør ikke drive med organisert aktivitet med flere enn 20 personer innendørs og utendørs. Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

Trinn 3:
Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.

Antall deltakere vurderes fortløpende, også for voksne.

I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

Trinn 4:
Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

Fremdrift
Gjenåpningsplanen planlegges ikke etter konkrete datoer, men statsministeren signaliserte at trinn tre kan være fullført innen slutten av juni. Fekteforbundet håper med dette at vi så snart som mulig kan komme i gang med normal trenings- og konkurranseaktivitet, først lokalt, dernest regionalt. 

Se full tabell med lettelser her

Les mer på Regjeringens nettsider