RE-SERTIFISERT SOM RENT SÆRFORBUND

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jan 2021


Antidoping Norge (ADNO) har re-sertifisert Norges Fekteforbund som Rent Særforbund. Sertifiseringen gjelder for to år, og stiller krav til hele fekte-Norge. 

Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre antidopingkunnskap, og krever tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger. 

Fekteforbundet har ingen forhistorie med dopingsaker, men er opptatt av at det skal drives et godt forebyggende arbeid. Fekteforbundet ble første gang sertifisert som Rent Særforbund i 2018. 

Ny handlingsplan
ADNO har både vurdert Fekteforbundets oppfølging av handlingsplanen for forbyggende antidoping arbeid de to foregående årene, og gjennomgått en oppdatert risikovurdering med handlingsplan og konkrete tiltak som skal gjennomføres i løpet av de neste to årene. 

Handlingsplanen forplikter både utøvere, ansatte og tillitsvalgte i fekteforbundet og til fekteklubbene.

Last ned handlingsplanen via denne lenken 

Les mer om Fekteforbundets antidoping arbeid via denne lenken