FEKTING I STUDENTCUPEN UNDER ÅRETS STUDENTLEKER

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Feb 2019


Lagene fra kun to studentidrettslag, NTNUI og OSI delte premiepallen i 2019. (Foto: Norges studentidrettsforbund.)

De femtende Studentlekene ble i helgen arrangert i Trondheim. Dette var et stort arrangement som kåret 40 norgesmestere for studenter, inkludert fem klubblag som nå er kvalifisert for student-EM.

Konkurransene som ble avholdt på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) hadde samlet 32 studentidrettslag med til sammen 1 945 deltakere. Det ble gjennomført 11 studentmesterskap og syv studentcuper.

Fekting klarte dessverre ikke å mobilisere et tilstrekkelig antall deltakende klubber i år. De tre fektelagene som deltok ble derfor henvist til å delta i Studentcupen. 

Resultat fekting
Det ene av to fektelag fra NTNUI, "The Sock Monsters" vant over fektelaget fra Oslostudentenes Idrettslag (OSI). Det andre NTNUI-laget,"Chritompol" kom på tredjeplass i konkurransen.

Se alle resultatene her

20-årsjubileum
Studentlekene hadde sitt inntog i studentidretten i 1999 hvor NTNUI tok imot 800 deltakere i ti ulike idretter. Siden 2010 har lekene blitt arrangert hvert eneste år med stadig voksende deltakerantall og interesse i resten av studentidretts-Norge. 

Norges Handelshøyskoles idrettslag (NHHI) kom på banen i 2011, og flere studentidrettslag har siden vist interesse for å arrangere Studentlekene.
Det er per i dag NHHI, Tromsøstudentenes idrettslag (TSI), Studentidrettslaget i Sogndal (Studentspretten) og NTNUI som har fått tildelt og arrangert lekene.

For medlemmer i Norges studentidrettsforbund
For å delta i Studentleken må man være medlem i av ett av studentidrettslagene som er tilsluttet Norges studentidrettsforbund (NSI). Studentlekene arrangeres i regi av NSI, og er flaggskipet i deres daglige virke. 

På samme måte som Norges Fekteforbund (NF) er også NSI tilsluttet Norges Idrettsforbund. NSI sitt særforbundskontor med fire ansatte er derfor også plassert i Idrettens Hus på Ullevål.

Fekting i flere studentidrettslag
Både NSI og NF ønsker at flere studentidrettslag etablerer et fektetilbud. Forbundene er derfor nå i dialog for å se hvordan man kan tilrettelegge for at universiteter og høyskoler som ligger i nærheten av fekteklubber som er tilsluttet NF kan etablere et tilbud med drahjelp fra forbundene og de lokale fekteklubbene. 


0 Kommentar

ÅRETS FØRSTE REGIONALE TRENINGSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Feb 2019


Bilde fra treningssamlingen i Trondheim. (Foto: Kristiansund Fekteklubb)

Tordenskiold Trondheim Fekteklubb var i helgen teknisk arrangør av årets første treningssamling for barn og ungdom i fekteklubbene i Midt-Norge. I tillegg til de lokale fekterne fra Trondheim og Kristiansund, deltok det også fektere fra Stavanger. 

Totalt deltok 30 fektere på samlingen som ble avholdt på Sverresborg ungdomsskole i Trondheim. Treningen, som besto av 11 treningstimer fordelt på lørdag og søndag, ble ledet av to trenere fra Marx Fencing Academy i USA. Alle deltakerne var dessuten samlet til felles middag på lørdag.

Trenerne fokuserte på teknikk og taktikk, hvor de eldre deltakerne hjalp de yngste med språkoversetting og forklaringer. Det var klubbenes eget ønske å denne gang finne trenere utenfor Norge. Ekstrakostnaden ved dette ble finansiert av klubbene selv slik at samlingen ikke kostet noe for barna og ungdommene.  

Les også Tordenskiold Trondheim Fekteklubb sin rapport fra samlingen.

Øke aktiviteten
Tre av Norges Fekteforbund sine seks satsningsområder er sportslige resultater, klubbutvikling og hjelp til klubbene for å beholde eksisterende og rekruttere nye fektere. 

I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, har Norges Fekteforbund derfor vedtatt å også tilrettelegge for regionale treningssamlinger for barn og ungdom. 

Foruten å forbedre fekteferdighetene og gi tips til klubbtreningene, skal disse samlingene bidra til et tettere samarbeid og erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte. Dessuten er det et mål at dette tiltaket skal tilrettelegge for godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet i regionene. 

Flere regionale treningssamlinger
I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

LES MER OM HVORDAN KLUBBENE I HVER REGION KAN PLANLEGGE REGIONAL TRENINGSSAMLING I SAMARBEID MED NORGES FEKTEFORBUND.

0 Kommentar

REGIONALE TRENINGSSAMLINGER I SAMARBEID MED KLUBBENE

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Feb 2019


Ett viktig tiltak i Fekteforbundets aktivitetsplan er de regionale treningssamlingene som gjennomføres i samarbeid med klubbene i hver region. I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

Tre av Norges Fekteforbund sine seks satsningsområder er sportslige resultater, klubbutvikling og hjelp til klubbene for å beholde eksisterende og rekruttere nye fektere. NF har satt seg både korte og langsiktige mål, og vedtatt tiltak innenfor hvert av områdene. 

I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, har Norges Fekteforbund derfor vedtatt å også tilrettelegge for regionale treningssamlinger for barn og ungdom. 

12 treningssamlinger i 2019
I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

For å full nytte av samlingene, vil Norges Fekteforbund gjennomføre treningssamlingene i tett samarbeid med fekteklubbene i hver region. I tillegg til å stimulere aktiviteten og forbedre fekteferdighetene, skal disse samlingene også skape et tettere samarbeid og stimulere til erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte, samt ikke minst bidra til et godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet i regionene. 

For å klargjøre ansvar og sørge for lik praksis for både de nasjonale og regionale samlingene er det derfor utarbeidet kjøreregler for planlegging, gjennomføring og refusjon av utgifter. Disse er publisert på Fekteforbundets hjemmeside her. 

Begynn planleggingen 
Fekteklubbene i hver region bør sammen finne datoer og trener som de ønsker skal lede samlingen, og beskrive et treningsopplegg som ligger innenfor de vedtatte kriteriene og i hvilken av klubbene samlingen (e) skal gjennomføres hos. 

På grunn av antallet sabelklubber, skal dette gjøres nasjonalt og skal inkludere fektere fra alle klubbene som organiserer sabel-/florettaktivitet for barn og ungdom. 

Fekteforbundet skal orienteres og godkjenne treningsopplegget i rimelig tid, helst to måneder før den regionale samlingen. 

Fyll derfor ut skjema som kan nedlastes via denne siden og send dette så raskt som mulig til Norges Fekteforbund ved sportslig leder, Bartosz Piasecki: bartosz_piasecki@yahoo.no

0 Kommentar

NYTT ANTREKK FOR LANDSLAGET OG FEKTERE SOM REPRESENTERER NORGE

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Feb 2019


Bildet er tatt på NFs treningssamling for kadetter med et utvalg av landslags- og representasjonsutøvere i det nye antrekket. (Foto: Norges Fekteforbund).

Norges Fekteforbund (NF) har anskaffet nytt antrekk for både landslagsutøverne og de fekterne som deltar i EM og VM, samt i Europa- og Verdenscupen. Antrekket skal forsterke bevisstheten om at utøverne representerer Norge, øke synligheten av norsk fekting og ikke minst styrke samholdet blant fekterne. 

NF har inngått en avtale med GMAX for innkjøp av antrekk fra Hummel. Landslagsutøverne og de som representerer Norge i EM og VM får overtrekksjakke og -bukse, samt to t-skjorter til trening. 

De overnevnte, og de som representerer Norge på Europa- og Verdenscupstevner, får dessuten en hettegenser med det norske flagget, NFs logo og teksten "Norwegian Fencing Team".

Utdelt på treningssamling i regi av NF
Antrekket ble utdelt på NF sin treningssamling for kadettene som er tatt ut til EM. Samlingen som foregår på Bygdøhus 18. til 20. februar inneholder tekniske øvelser, taktisk kamptrening og fellesmåltider for å bygge lagmoral. For å gi deltakerne så god oppkjøring som mulig mot mesterskapet, stiller også en del spesielt inviterte sparringspartnere på samlingen 

Representasjonsavtaler med NF
NF vil i løpet av kort tid utarbeide avtaler for både landslags- og representasjonsutøverne, samt reiselederne som representerer NF og Norge internasjonalt . Avtalene vil inneholde partenes ansvar og forpliktelser, samt hvilke regler som gjelder for dem som representerer Norge.

T-skjorter for alle
Norges Fekteforbund har i tillegg innkjøpt en del t-skjorter med NF-logo i fargene rødt og blått. Disse vil det bli mulig å kjøpe til en konkurransedyktig pris på fremtidige stevner i Norge. 

Innkjøpsrabatt for fekteklubbene
Fekteklubber som er interessert i kjøpe inn klubbantrekk, kan ta kontakt med NF om de er interessert i å benytte innkjøpsbetingelsene i avtalen med GMAX på utstyr fra Hummel.0 Kommentar

FEKTE-NM BLIR EN DEL AV NM-VEKA 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Feb 2019


Norgesmesterskapet i kårdefekting for senior og veteran, samt for aldersgruppen U23 skal i år avholdes i Forum EXPO i Stavanger under NM-Veka. Våre konkurranser avholdes 28. - 30. juni. Vi håper både mesterskapet og norsk fekting med dette får større oppmerksomhet enn hva vi vanligvis oppnår på egenhånd. 

Hensikten med NM-Veka er å hjelpe de mindre idrettene til å bli mer synlige og attraktive for både nye utøvere og sponsorer. Samarbeidet med Norges  Idrettsforbund, Norsk Tipping og NRK gir oss bedre muligheter for oppmerksomhet rundt både vårt mesterskap og for fekting generelt. 

Første NM-Veka for fekting
Fjorårets NM-Veka var det første, og ble arrangert rett etter sommerferien. Dette var årsaken til at Norges Fekteforbund besluttet å ikke legge vårt NM til dette arrangementet.

Timingen er bedre i år. Arrangørenes mål er dessuten å bli enda mer synlige i media og attrahere et enda større publikum på mesterskapene. 

I tillegg til daglige tv-sendinger på NRK, er det i år lagt opp til multimedial dekning i alle NRKs kanaler både i forkant av, og under mesterskapene.

Som vanlig skal det ved nok påmeldte konkurreres om Kongepokal i både dame- og herreklassen.

SE OPPDATERT INVITASJON MED ENDRET OPPSTART FOR U23 HER

Dommerkurs og dommerforum
Parallelt med Norgesmesterskapet arrangerer Norges Fekteforbund dommereksamen fredag 28. Juni kl 18 – 22 i Forum Expo og Dommerforum ved Andras Borsondi lørdag 29. Juni etter finalene i Forum Expo. Påmelding gjøres per epost til post@stavangerfekteklubb.no

La oss utnytte muligheten for å synliggjøre fekting
I år har 25 særforbund fått mulighet til å arrangere NM i til sammen 39 idrettsgrener med rundt 2 000 utøvere under NM-Veka. Alle idrettene ønsker å bli så synlige som mulig, og legger opp til en dugnad i sine respektive miljøer.

For å sikre at også fekting får oppmerksomhet, både i forkant av og under vårt norgesmesterskap, håper Norges Fekteforbund at så mange som mulig i norsk fekting kan bidra for å synliggjøre sporten vår. 

Bidra med innhold
Det som vil fungere best er innhold om f.eks klubbenes profiler og/eller historier om fekting generelt. Saker er interessante for folk utenfor fektemiljøet vil være de beste for å profilere fekting for nye fektere. Alle bilder, videoer og tekst bidrar til å gjøre fekting attraktivt kan brukes.

Informasjon om dette er sendt alle fekteklubbene, om disse ønsker å koordinere arbeidet. Dette kan imidlertid alle bidra med, alene eller sammen med venner. Vi håper uansett så mange som mulig ønsker å hjelpe til.

Spredning av innholdet
Sakene kan selvfølgelig spres på egne, klubbenes profiler i alle sosiale medier. Idrettene som skal delta har imidlertid lagt opp til et tett samarbeid med NRK og Norsk Tipping hvor vi aktivt deler innhold på tvers av våre flater, samt på en egen nettside for NM-Veka. NIF har dessuten etablert en egen infodesk for redigering og spredning av innholdet til så mange eksterne medier som mulig.

Om ønskelig vil derfor Norges Fekteforbund gjerne bidra med både tilrettelegging av innholdet og spredning av sakene på alle de tilgjengelige flatene. 

Om du har lyst til bidra, ikke nøl med å ta kontakt med Norges Fekteforbund for å få mer informasjon om hvordan. 

Vi håper på stor deltakelse og at så mange som mulig vil bidra til å synliggjøre norsk fekting! 

Les mer om NM-Veka her
0 Kommentar

MEDALJER I CHALLENGE BERNADOTTE

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Feb 2019


Otthar Andreas Krohn og Pia Albertson etter helgens stevne Challenge Bernadotte i Sverige. (Foto: Njård Fekting)

Otthar Andreas Krohn og Pia Albertson vant medaljer i helgens svenske seniorstevne Challenge Bernadotte i Stockholm. Dette er et tradisjonsrikt stevne, som tidligere også var verdenscupstevne.  

Otthar Andreas Krohn fra Njård Fekting vant sølvmedaljen etter flott fekting. I finalen tapte han mot polske Tomasz Roguski. Herreklassen hadde samlet 78 fektere, også fra land utenfor Norden. 

Pia Albertson vant bronsemedalje i det samme stevnet. Dameklassen som hadde 36 deltakere fra Sverige, ble vunnet av Elvira Mårtensson fra FFF Stockholm som slo ut Pia i semifinalen.

Selv om Pia Albertson representerer den svenske klubben FFF Stockholm, bor hun i Norge og trener hos Njård Fekting.  Vi gratulerer derfor begge fekterne og Njård Fekting med gode resultater!

Se resultatene her 


0 Kommentar

NORGES FEKTEFORBUND MENER

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Feb 2019


I tillegg til å ha ansvar for lover og regler, landslaget, gjennomføring av nasjonale mesterskap, ranking, uttak, påmelding og oppfølging av deltakelsen i verdens- og europacup samt en rekke egne aktiviteter som treningssamlinger og utviklingskurs beskrevet i Fekteforbundets årsplan - er ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i idrettspolitiske og administrative saker også en viktig oppgave for Norges Fekteforbund.

"Å drive idrettspolitisk arbeid er ofte lite synlig for fekteklubbene våre. Men det er en av de viktigste oppgavene til NF slik at klubbene kan drive fekting med beste mulig rammevilkår. Vår mening skal være synlig og tydelig!" 
- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund.

Endringsprosesser
I løpet av de siste to årene er det igangsatt store idrettspolitiske endringsprosesser som kan få stor betydning for norsk fekting. Som ett av 54 særforbund i Norges Idrettsforbund (NIF) har derfor Norges Fekteforbund (NF), som organiserer idrettslag med et fektetilbud, arbeidet aktivt for å påvirke endringene til det beste for hele fekte-Norge. Les mer om NIFs Moderniseringsprosjekt her.

Idrettstinget 
Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og avholdes hvert fjerde år. I tillegg til valget av president og idrettsstyre, der valgkampen allerede er i gang, skal også flere av de viktige sakene som er inkludert i moderniseringen av norsk idrett behandles allerede på tinget i mai. Finn mer informasjon om Idrettstinget via denne lenken.

Ivaretar norsk fekting
Før flere av de store sakene blir fremlagt Idrettstinget, har de vært gjenstand for en lengre prosess. På grunn av sakenes betydning har NF involvert seg grundig i ulike fora, og har avgitt utfyllende høringssvar i følgende saker:

 • Definisjoner og forvaltningsprinsipper i NIF
 • Ny langtidsplan for norsk idrett
 • Revisjon av NIFs lover
 • Omorganisering av norsk idrett
 • Ny anleggspolitikk
 • Spillemiddelsøknaden for 2019

Flere sider av samme sak
NF mener at flere av prosessene, og dermed høringene berører flere sider av samme sak. Det har dreid seg om organiseringen av norsk idrett og fordelingen av spillemidler mellom de ulike organisasjonsleddene, og mellom de ulike idrettene som er tilsluttet NIF. 

Flere av endringene som har vært diskutert vil kunne få store konsekvenser for norsk fekting. For eksempel har sammenslåing av mindre særforbund og endringer i tildelingskriteriene av spillemidler vært tema. Dette har betydning for autonomi og selvbestemmelsesretten til mindre idretter, og for grunnlaget for å opprettholde et mangfold av både store og små idretter i Norge.

Det er svært viktig for oss at de små idrettene som fekting, som i stor grad er avhengig av spillemidler, gis tilstrekkelige midler og bistand til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger.

Norges Fekteforbund ønsker for øvrig en mer overordnet og retningsgivende plan for hele norsk idrett. Planen bør være konsentrert om et felles verdigrunnlag og et formålsfellesskap som hele idretten kan kjenne seg igjen i. 

NF er positive til språklige forenklinger og en mer ryddig lovnorm. I høringsutkastet til revisjon av NIFs lover, har vi imidlertid etterlyst en grundigere forklaring på hva flere av lovendringsforslagene vil kunne innebære for et lite særforbund som NF.

Synlige og tydelige
I tillegg til å være synlige og tydelige overfor NIF, ønsker NF også synliggjøre arbeidet vi gjør for fekte-Norge. Høringsuttalelser og politiske saker NF engasjerer seg i blir derfor nå samlet på forbudets nettside:

Les høringssvarene som Norges Fekteforbund avgir her


0 Kommentar

FORSTERKET ANLEGGSARBEID FOR FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Feb 2019


Faksimile av den nye veilederen som Norges Fekteforbund, har utarbeidet sammen med de andre kampidrettene på oppdrag av Kulturdepartementet. 

Et av målene til Norges Fekteforbund er å arbeide for at fekteklubbene har tilgang på anlegg som er tilpasset fekting. Dette arbeidet forsterkes.

Norsk fekting har de siste årene hatt stor tilvekst av medlemmer. For å redusere frafallet og øke nyrekrutteringen, slik at veksten i antall fektere fortsetter, er det viktig at fekteklubbene har tilpassete treningslokaler som medlemmene også trives i. 

Status
Hverdagen i mange fekteklubber er preget av gymsaler/kjellere/bomberom med plassmangel og ugunstige treningstider som ofte innebærer bæring av utstyr på hver trening. 

Få klubber har økonomi til å bygge og drifte egne anlegg og mange av de nye offentlige idrettsanleggene som realiseres er ment for andre idretter med flere aktive. Disse blir raskt fylt opp og er sjeldent tilpasset fekting.

Allianse for å bli sterkere
Som et lite særforbund, med relativt få utøvere, er det vanskelig å på egenhånd endre prioriteringene som gjøres i kommunene, i fylket og av idretten selv på nasjonalt nivå.

For å større grad påvirke til at det oppføres flere offentlige anlegg som også er tilpasset fekting, har Norges Fekteforbund derfor etablert et administrativt og politisk anleggssamarbeid med de andre kampidrettene. 

Kampidrettene i Norge
I tillegg til Norges Fekteforbund, er det i Norge fem kampidrettsforbund som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). 

Dette er Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxing Forbund. Til sammen representerer dette om lag 65.000 medlemskap fordelt på mer enn 30 kampidrettsgrener i over 600 klubber. 

Fordi kravene til gode treningsfasiliteter ofte er sammenfallende i kampidrettene, mener Norges Fekteforbund at vi lettere vil kunne synliggjøre våre behov politisk og stå sterkere i konkurransen om de offentlige anleggsmidlene som bevilges sammen med de andre. 

Arbeidet gir resultater
Et av målene for dette samarbeidet har vært å få Kulturdepartementet (KUD) til å tilrettelegge for separate aktivitetssaler i sine bevilgninger til nye anleggsprosjekter. Dette arbeidet har gitt resultater. 

Som fekteklubbene har blitt informert om, har KUD nå satt av 20 millioner kroner til en særskilt tilskuddsordning for tilleggsarealer til ordinære idrettshaller. Disse skal være egnet for sambruk mellom ulike idretter som blant annet er eksemplifisert med fekting. 

Vi minner om at søknadsfristen er 15. mars, og kan opplyse om at Norges Fekteforbund allerede bistår i ett konkret prosjekt.

Egen nettside og veileder for anlegg
I tillegg til arbeidet som gjøres vis a vis de bevilgende myndighetene, NIF sentralt, Idrettskretsene og -rådene for å skaffe treningstider, ønsker Fekteforbundet å bidra enda mer i det lokale arbeidet som klubbene gjør på anleggssiden.

Av den grunn har Norges Fekteforbund og de andre kampidrettene både laget en egen nettside, og på oppdrag av KUD revidert en veileder med informasjon, råd og tips om anlegg, der nå også fekting er inkludert. 

Vi håper at dette skal gjøre det enklere for klubbene, kommunene, halleiere og andre som er sentrale i planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg som er bedre tilpasset fekting:

www.kampidrettsanlegg.no

Last ned veilederen her

Ikke nøl med å ta kontakt med Norges Fekteforbund i klubbens anleggsarbeid. 0 Kommentar

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 3. FEBRUAR ER PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Feb 2019


NF-styret avholdt 3. februar sitt første styremøte i 2019. Styreprotokollen er nå publisert på nettsiden under menypunktet "Om Forbundet/Protokoller" sammen med de andre styre- og komiteprotokollene.

Les alle protokollene her


0 Kommentar

JUNIORUTTAK TIL EM 2019

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Feb 2019


Norges Fekteforbund har nå tatt ut juniorene til årets Europamesterskap i Foggia, Italia. De individuelle konkurransene går av stabelen 28. februar (jenter) og 1. mars (gutter). Lagkonkurransen er satt opp 3. mars.

Helgens Worldcupstevner i Beograd og Bratislava var de siste uttaksstevnene for juniorene. På bakgrunn av de oppsatte uttakskriteriene har Norges Fekteforbund tatt ut følgende fektere:

Kårde Jenter: 

 1. Katherina Malvik (Titan Fekteklubb)

 Kårde Gutter: 

 1. Tomas Geitung (Bergens Fekteklubb) 
 2. Fabian Alfheim (Bergens Fekteklubb)
 3. Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting)
 4. Arthur Grosse (Njård Fekting)

Frederic Roqueta (Njård Fekting) er med som leder.

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket:

Informasjon om Europamesterskapet

Uttakskriterier

TK-protokoll med uttak

Vi gratulerer alle fekterne med uttaket og ønsker lykke til!


0 Kommentar

DOMMEREKSAMEN 15. MARS I OSLO

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Feb 2019


T.v. Andras Borsodi, Norges eneste dommer med internasjonal dommerlisens.

Norsk fekting har behov for flere fektedommere. Norges Fekteforbund vil derfor avholde nasjonal dommereksamen i forbindelse med NM for Ungdom. 

På oppdrag av Fekteforbundet, organiserer kursleder Bjørn Faye Trinn 3 og 4 i dommerutdanningen fredag 15. mars, kl. 1900-2200 på Bygdøhus i Oslo. 

Dette innebærer to timers repetisjon med påfølgende skriftlig prøve. Bestått prøve kvalifiserer til å være nasjonal dommer. Dette passer for de som har gjennomgått trinn 1 og 2 i den norske dommerutdanningen. 

Vi ber  derfor så mange som mulig som har gjennomgått trinn 1 og 2 om å melde seg på ved å sende epost til Norges Fekteforbund

Dommerutdanning i Norge
For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn. Fekteforbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv. 

 • Trinn 1 (regional dommer): 4 timer teori med praksis på samling/stevne 
 • Trinn 2: 5 timer praksis med veiledning gjøres i et av  to utvalgte konkurranser. 
 • Trinn 3: Repetisjon og oppsummering i 2 timer
 • Trinn 4: 1 times skriftlig eksamen 

Dommerutdanning i Norge:

For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn. Fekteforbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv. 

 • Trinn 1 (regional dommer): 4 timer teori med praksis på     samling/stevne 
 •  
 • Trinn 2: 5 timer praksis med veiledning gjøres i et av     to utvalgte konkurranser. 
 •  
 • Trinn 3: Repetisjon og oppsummering i 2 timer
 •  
 • Trinn 4: 1 times skriftlig eksamen 

Dommerkomiteen
Dommerkomiteen (DK) er en ressursgruppe som skal jobbe for å utdanne flere kvalifiserte fektedommere i Norge, og utdanne flere norske dommere med internasjonal lisens. 

Komiteen nedsettes av styret og består nå av leder Ole Eeg, Stavanger Fekteklubb, Andras Borsodi, Bygdø Fekteklubb og Bjørn Faye, Bergens Fekteklubb. 

DK skal utarbeide planer med årlig kurskalender med utnevnte kursholdere for dommerutvikling i Norge. DK har også ansvaret for å utnevne kursholdere og dommere til nordiske og internasjonale oppdrag for Norges Fekteforbund. 

Nærmere kursplan for flere dommerkurs, og eksamener i 2019 vil derfor komme så snart som mulig. 

Les mer om dommerkurs, dømming og norske dommere her


0 Kommentar

GUTTELAGET REDDET ÆREN

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Feb 2019


F.v. Fabian Alfheim, Bergens FK, Benjamin Humlen Dahlbo, Njård Fekting, Tomas Geitung, Bergens FK og Arthur Grosse, Njård Fekting. (Foto: Njård Fekting)

Etter få lyspunkter i helgens individuelle konkurranser i juniorverdenscupen, var det norske juniorlaget sin niendeplass i Beograd et plaster på såret. 

De norske juniorfekterne deltok i helgen på worldcupstevner  i Beograd og i Bratislava. Det beste individuelle resultatet var Tomas Geitung sin 23. plass i guttenes konkurranse i Beograd. 

God lagfekting
I søndagens lagkonkurranse for guttene gikk det bedre. Juniorlaget slo Canada, Storbritannia, Østerrike og Tyskland. Det ble et knepent tap mot laget fra USA, som senere vant stevnet etter å ha slått Italia i finalen. Det norske laget kom dermed inn på en niendeplass av totalt 26 lag. 

Se alle resultatene nedenfor:

Juniorverdenscup for gutter i Beograd

Juniorverdenscup for jenter i Bratislava

 0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline