ÅRETS FØRSTE REGIONALE TRENINGSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Feb 2019


Bilde fra treningssamlingen i Trondheim. (Foto: Kristiansund Fekteklubb)

Tordenskiold Trondheim Fekteklubb var i helgen teknisk arrangør av årets første treningssamling for barn og ungdom i fekteklubbene i Midt-Norge. I tillegg til de lokale fekterne fra Trondheim og Kristiansund, deltok det også fektere fra Stavanger. 

Totalt deltok 30 fektere på samlingen som ble avholdt på Sverresborg ungdomsskole i Trondheim. Treningen, som besto av 11 treningstimer fordelt på lørdag og søndag, ble ledet av to trenere fra Marx Fencing Academy i USA. Alle deltakerne var dessuten samlet til felles middag på lørdag.

Trenerne fokuserte på teknikk og taktikk, hvor de eldre deltakerne hjalp de yngste med språkoversetting og forklaringer. Det var klubbenes eget ønske å denne gang finne trenere utenfor Norge. Ekstrakostnaden ved dette ble finansiert av klubbene selv slik at samlingen ikke kostet noe for barna og ungdommene.  

Les også Tordenskiold Trondheim Fekteklubb sin rapport fra samlingen.

Øke aktiviteten
Tre av Norges Fekteforbund sine seks satsningsområder er sportslige resultater, klubbutvikling og hjelp til klubbene for å beholde eksisterende og rekruttere nye fektere. 

I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, har Norges Fekteforbund derfor vedtatt å også tilrettelegge for regionale treningssamlinger for barn og ungdom. 

Foruten å forbedre fekteferdighetene og gi tips til klubbtreningene, skal disse samlingene bidra til et tettere samarbeid og erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte. Dessuten er det et mål at dette tiltaket skal tilrettelegge for godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet i regionene. 

Flere regionale treningssamlinger
I inneværende års plan er lagt opp til åtte regionale treningssamlinger for kårdefektere, og fire treningssamlinger for sabel/florettfektere.

LES MER OM HVORDAN KLUBBENE I HVER REGION KAN PLANLEGGE REGIONAL TRENINGSSAMLING I SAMARBEID MED NORGES FEKTEFORBUND.