FORSTERKET ANLEGGSARBEID FOR FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Feb 2019


Faksimile av den nye veilederen som Norges Fekteforbund, har utarbeidet sammen med de andre kampidrettene på oppdrag av Kulturdepartementet. 

Et av målene til Norges Fekteforbund er å arbeide for at fekteklubbene har tilgang på anlegg som er tilpasset fekting. Dette arbeidet forsterkes.

Norsk fekting har de siste årene hatt stor tilvekst av medlemmer. For å redusere frafallet og øke nyrekrutteringen, slik at veksten i antall fektere fortsetter, er det viktig at fekteklubbene har tilpassete treningslokaler som medlemmene også trives i. 

Status
Hverdagen i mange fekteklubber er preget av gymsaler/kjellere/bomberom med plassmangel og ugunstige treningstider som ofte innebærer bæring av utstyr på hver trening. 

Få klubber har økonomi til å bygge og drifte egne anlegg og mange av de nye offentlige idrettsanleggene som realiseres er ment for andre idretter med flere aktive. Disse blir raskt fylt opp og er sjeldent tilpasset fekting.

Allianse for å bli sterkere
Som et lite særforbund, med relativt få utøvere, er det vanskelig å på egenhånd endre prioriteringene som gjøres i kommunene, i fylket og av idretten selv på nasjonalt nivå.

For å større grad påvirke til at det oppføres flere offentlige anlegg som også er tilpasset fekting, har Norges Fekteforbund derfor etablert et administrativt og politisk anleggssamarbeid med de andre kampidrettene. 

Kampidrettene i Norge
I tillegg til Norges Fekteforbund, er det i Norge fem kampidrettsforbund som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). 

Dette er Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxing Forbund. Til sammen representerer dette om lag 65.000 medlemskap fordelt på mer enn 30 kampidrettsgrener i over 600 klubber. 

Fordi kravene til gode treningsfasiliteter ofte er sammenfallende i kampidrettene, mener Norges Fekteforbund at vi lettere vil kunne synliggjøre våre behov politisk og stå sterkere i konkurransen om de offentlige anleggsmidlene som bevilges sammen med de andre. 

Arbeidet gir resultater
Et av målene for dette samarbeidet har vært å få Kulturdepartementet (KUD) til å tilrettelegge for separate aktivitetssaler i sine bevilgninger til nye anleggsprosjekter. Dette arbeidet har gitt resultater. 

Som fekteklubbene har blitt informert om, har KUD nå satt av 20 millioner kroner til en særskilt tilskuddsordning for tilleggsarealer til ordinære idrettshaller. Disse skal være egnet for sambruk mellom ulike idretter som blant annet er eksemplifisert med fekting. 

Vi minner om at søknadsfristen er 15. mars, og kan opplyse om at Norges Fekteforbund allerede bistår i ett konkret prosjekt.

Egen nettside og veileder for anlegg
I tillegg til arbeidet som gjøres vis a vis de bevilgende myndighetene, NIF sentralt, Idrettskretsene og -rådene for å skaffe treningstider, ønsker Fekteforbundet å bidra enda mer i det lokale arbeidet som klubbene gjør på anleggssiden.

Av den grunn har Norges Fekteforbund og de andre kampidrettene både laget en egen nettside, og på oppdrag av KUD revidert en veileder med informasjon, råd og tips om anlegg, der nå også fekting er inkludert. 

Vi håper at dette skal gjøre det enklere for klubbene, kommunene, halleiere og andre som er sentrale i planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg som er bedre tilpasset fekting:

www.kampidrettsanlegg.no

Last ned veilederen her

Ikke nøl med å ta kontakt med Norges Fekteforbund i klubbens anleggsarbeid.