FEKTING I STUDENTCUPEN UNDER ÅRETS STUDENTLEKER

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Feb 2019


Lagene fra kun to studentidrettslag, NTNUI og OSI delte premiepallen i 2019. (Foto: Norges studentidrettsforbund.)

De femtende Studentlekene ble i helgen arrangert i Trondheim. Dette var et stort arrangement som kåret 40 norgesmestere for studenter, inkludert fem klubblag som nå er kvalifisert for student-EM.

Konkurransene som ble avholdt på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) hadde samlet 32 studentidrettslag med til sammen 1 945 deltakere. Det ble gjennomført 11 studentmesterskap og syv studentcuper.

Fekting klarte dessverre ikke å mobilisere et tilstrekkelig antall deltakende klubber i år. De tre fektelagene som deltok ble derfor henvist til å delta i Studentcupen. 

Resultat fekting
Det ene av to fektelag fra NTNUI, "The Sock Monsters" vant over fektelaget fra Oslostudentenes Idrettslag (OSI). Det andre NTNUI-laget,"Chritompol" kom på tredjeplass i konkurransen.

Se alle resultatene her

20-årsjubileum
Studentlekene hadde sitt inntog i studentidretten i 1999 hvor NTNUI tok imot 800 deltakere i ti ulike idretter. Siden 2010 har lekene blitt arrangert hvert eneste år med stadig voksende deltakerantall og interesse i resten av studentidretts-Norge. 

Norges Handelshøyskoles idrettslag (NHHI) kom på banen i 2011, og flere studentidrettslag har siden vist interesse for å arrangere Studentlekene.
Det er per i dag NHHI, Tromsøstudentenes idrettslag (TSI), Studentidrettslaget i Sogndal (Studentspretten) og NTNUI som har fått tildelt og arrangert lekene.

For medlemmer i Norges studentidrettsforbund
For å delta i Studentleken må man være medlem i av ett av studentidrettslagene som er tilsluttet Norges studentidrettsforbund (NSI). Studentlekene arrangeres i regi av NSI, og er flaggskipet i deres daglige virke. 

På samme måte som Norges Fekteforbund (NF) er også NSI tilsluttet Norges Idrettsforbund. NSI sitt særforbundskontor med fire ansatte er derfor også plassert i Idrettens Hus på Ullevål.

Fekting i flere studentidrettslag
Både NSI og NF ønsker at flere studentidrettslag etablerer et fektetilbud. Forbundene er derfor nå i dialog for å se hvordan man kan tilrettelegge for at universiteter og høyskoler som ligger i nærheten av fekteklubber som er tilsluttet NF kan etablere et tilbud med drahjelp fra forbundene og de lokale fekteklubbene.