DOMMEREKSAMEN 15. MARS I OSLO

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Feb 2019


T.v. Andras Borsodi, Norges eneste dommer med internasjonal dommerlisens.

Norsk fekting har behov for flere fektedommere. Norges Fekteforbund vil derfor avholde nasjonal dommereksamen i forbindelse med NM for Ungdom. 

På oppdrag av Fekteforbundet, organiserer kursleder Bjørn Faye Trinn 3 og 4 i dommerutdanningen fredag 15. mars, kl. 1900-2200 på Bygdøhus i Oslo. 

Dette innebærer to timers repetisjon med påfølgende skriftlig prøve. Bestått prøve kvalifiserer til å være nasjonal dommer. Dette passer for de som har gjennomgått trinn 1 og 2 i den norske dommerutdanningen. 

Vi ber  derfor så mange som mulig som har gjennomgått trinn 1 og 2 om å melde seg på ved å sende epost til Norges Fekteforbund

Dommerutdanning i Norge
For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn. Fekteforbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv. 

 • Trinn 1 (regional dommer): 4 timer teori med praksis på samling/stevne 
 • Trinn 2: 5 timer praksis med veiledning gjøres i et av  to utvalgte konkurranser. 
 • Trinn 3: Repetisjon og oppsummering i 2 timer
 • Trinn 4: 1 times skriftlig eksamen 

Dommerutdanning i Norge:

For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn. Fekteforbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv. 

 • Trinn 1 (regional dommer): 4 timer teori med praksis på     samling/stevne 
 •  
 • Trinn 2: 5 timer praksis med veiledning gjøres i et av     to utvalgte konkurranser. 
 •  
 • Trinn 3: Repetisjon og oppsummering i 2 timer
 •  
 • Trinn 4: 1 times skriftlig eksamen 

Dommerkomiteen
Dommerkomiteen (DK) er en ressursgruppe som skal jobbe for å utdanne flere kvalifiserte fektedommere i Norge, og utdanne flere norske dommere med internasjonal lisens. 

Komiteen nedsettes av styret og består nå av leder Ole Eeg, Stavanger Fekteklubb, Andras Borsodi, Bygdø Fekteklubb og Bjørn Faye, Bergens Fekteklubb. 

DK skal utarbeide planer med årlig kurskalender med utnevnte kursholdere for dommerutvikling i Norge. DK har også ansvaret for å utnevne kursholdere og dommere til nordiske og internasjonale oppdrag for Norges Fekteforbund. 

Nærmere kursplan for flere dommerkurs, og eksamener i 2019 vil derfor komme så snart som mulig. 

Les mer om dommerkurs, dømming og norske dommere her