FREDRIK BACKER ANSATT I FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Jun 2022

F.v.: Claes H. Bendiksen, generalsekretær, Fredrik Backer og Bartosz Piasecki, sportslig leder. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fredrik Backer har takket ja til stillingen som prosjektleder utvikling og begynner å jobbe i Norges Fekteforbund 1. oktober. 

Fredrik har utdannelse innen Sports Management fra Norges Idrettshøyskole, og kommer fra stillingen som administrativ leder i Njård Turn. Han er tidligere landslagsfekter, med lang fartstid som trener for både barn og ungdom. Både i hjemklubben Njård Fekting, og som innleid trener for Fekteforbundets Utviklingsgruppe.

Ny giv i norsk fekting
Etter mange år med vekst i antall fektere, har veksten stoppet opp, og mange fektere har blitt borte under pandemien. Selv om frafallet har vært størst i noen av de største klubbene, som bør ha de beste forutsetningene for å få opp aktiviteten igjen, var det det store flertallet på Fektetinget enige om at det det trengs et ekstra krafttak for å få tilbake den gode utviklingen.

Fredrik vil i første omgang ha en midlertidig stilling i to år. Hans viktigste ansvarsområder vil være å bidra til at fekteklubbene systematiserer arbeidet med å få tilbake tapte medlemmer, og både intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere nye, uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer, slik at disse beholdes så lenge som mulig.

Han vil også ha ansvar for Fekteforbundets trener- og dommerutdanning, samt planlegge regionale treningssamlinger i samarbeid med klubbene, og bidra inn mot Fekteforbundets utviklingsgrupper.

Fredrik blir dessuten et viktig bindeledd for å systematisere klubbutviklingsarbeidet. Både sammen med Fekteforbundets klubbveileder i arbeidet med kompetanseøkningen i klubbstyrene, og vis a vis klubbtrenerne slik at den sportslige kompetanseoverføringen fra Fekteforbundets arbeid med satsingsgruppene, øvelser og treningskultur, i større grad kan spres og tas i bruk i hele fekte-Norge.

Fredrik er godt kjent med norsk fekting, og har den rette bakgrunnen til å bidra både strategisk og operativt for norsk fekting. Han blir derfor et viktig tilskudd til administrasjonen i arbeidet med å gjennomføre den vedtatte langtidsplanen for Norges Fekteforbund.

Vi ønsker han velkommen og lykke til!