KONGRESS I NORDISK FEKTEUNION

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Feb 2024

Delegatene på årets kongress i Nordisk Fekteunion (NFU).

Nordisk Fekteunion (NFU) avholdt helgen 27. og 28 januar kongress i København. Det ble gjort flere vedtak som har betydning på norsk fekting. 

Opprinnelig skulle kongressen vært avholdt under fjorårets Nordiske Mesterskap. På grunn av tekniske problemer ble den utsatt. Dessverre kolliderte datoen med Fekteforbundets møtehelg. 

NFU som består av de fem nordisk landene og de tre baltiske skal arbeide for å fremme utviklingen av den olympiske fektesporten i medlemslandene, samarbeide idrettspolitisk og tildele Nordisk Mesterskap.

Kongressen består av medlemslandenes styreleder (president) eller den vedkommende utpeker. På grunn av møtekollisjonen deltok det ikke noen norsk delegat. På søndagens styremøte ble imidlertid visepresident Ole Eeg oppnevnt som Fekteforbundets representant i NFU fremover.

Nye mesterskapsregler
Av flere saker som ble vedtatt, var nye mesterskapsregler (Tournament rules).

Den største endringen er det fremover blir mesterskapsarrangøren (nasjonalt særforbund eller teknisk arrangørklubb) som får ansvar for å rekruttere og betale dommere. Dette skal finansieres ved å øke hver startavgift med fem Euro.

Det ble også vedtatt at fektere kun får starte i maksimalt to aldersklasser over sin egen, og at svarte kort skal rapporteres til fekterens nasjonale særforbund for videre håndtering.

Møtet fastholdt dessuten at Nordisk Mesterskap fortsatt skal være åpent, med unntak av arrangørlandets regler som gjelder fektere med russisk eller belarusisk pass. Samt at fektere uansett nasjonalitet kan bli Nordiske Mestere, både individuelt og på lag.

Det ble også vedtatt å registrere NFU som en juridisk enhet i Danmark. Der organisasjonens økonomi fremover vil administreres.

Nordisk Mesterskap 2024
NFU-kongressen gjorde følgende tildeling av Nordisk Mesterskap i kårde:

 Malmö International 25-26 mai:

  • Kårde senior, individuelt og lag
  • Kårde veteran

Örebro Masters i oktober (endelig dato ila våren)

  • Kårde junior, individuelt og lag
  • Kåre kadett, individuelt

Se lenken for fullstendig oversikt som også inneholder sabel og florett

Nordisk dommerkomite
NFU-kongressen vedtok også å opprette en egen Dommerkomite (Nordic Referee Commission, NRC). Denne komiteen skal bidra til bedre samarbeid i dommerspørsmål på tvers av medlemslandene, være en pådriver i medlemslandenes dommerutvikling og bistå arrangørene av Nordisk Mesterskap i rekruttering av dommere.

Oppdatert nettside
Etter en del forsinkelser er NFUs nye nettside lansert: https://nordicfencing.org/

Her vil det bli publisert mer innhold innen kort tid.

Protokollen fra NFU-kongressen og de nye Tournament rules er publisert på Fekteforbundets nettside: https://www.fekting.no/next/p/29921/nordisk-fekteunion


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.