STRATEGISAMLING OG STYREMØTE I FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Feb 2024

NF-styret på styremøtet 28. januar 2024. F.v: Ole Eeg (visepresident) Guy Kværnberg (vara), Ellen Vokes, Katherina Malvik, Ragnhild Andenæs og Bjørn Faye (president). Foto: Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet avholdt helgen 27. og 28 januar strategisamling og styremøte. Av flere saker som ble behandlet, vedtok styret blant annet tidspunktet for årets Fekteting.

På lørdagens strategisamling med styret og administrasjonen, ble det jobbet med langtidsplan og -budsjett. Dessuten ble andre saker som styret vurderer å fremme på årets Fekteting diskutert. 

I følge NF-loven skal Fektetinget avholdes innen 15. juni i 2024. På søndagens styremøte, ble det derfor blant annet vedtatt at tinget avholdes i Oslo søndag 26. mai, med et åpent klubbledermøte 25. mai.

Nærmere informasjon kommer med innkallingen som vil sendes ut iht. Fekteforbundets lov. Med denne følger også invitasjon og agenda til klubbledermøtet.

Lov for Norges Fekteforbund er publisert på Fekteforbundets nettside, og kan leses via denne lenken

U23-NM i 2024
På grunn av endringer i Norges Fekteforbund sitt Stevne- og NM-reglement, er ikke det tekniske arrangøransvaret for årets Norgesmesterskapet i U23-årsklassen tildelt noen fekteklubb ennå. 

NF-styret er i dialog med aktuelle klubber, og vil så snart som mulig både tildele arrangøransvaret og informere om hvor og når Norgesmesterskapet i denne aldersklassen blir arrangert.

Oslo Cup 2024
NF-styret behandlet også en forespørsel fra Det Internasjonale Fekteforbundet (FIE) om hvorvidt Oslo Cup 2024 igjen skal inngå som satellitt stevne i verdenscupen. Da med forutsetning om at det ikke er noen begrensninger på hvilke nasjonaliteter som kan delta.

I denne saken var styret delt. Flertallet vedtok imidlertid å åpne opp for nøytrale individuelle utøvere fra Russland og Belarus i tråd med kriteriene for dette som er vedtatt av den Internasjonale Olympiske Komiteen (IOC). 

Dette innebærer at Oslo Cup 2024 igjen kan inngå som et satellitt stevne i verdenscupen. Sannsynligvis blir datoene 26. - 27. oktober i Bygdøhus, men dette vil fremkomme endelig i FIEs stevnekalender.

Styreprotokollen er publisert på Fekteforbundets nettside og kan leses via denne lenken