STEVNEKALENDER OG UTTAKSKRITERIER

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Jun 2023

Utviklingsgruppen på en av mange treningssamlinger. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbund har nå publisert stevnekalenderen og uttakskriteriene stevne- og mesterskapsdeltakelser for neste sesong. Det er dessuten vedtatt nye uttakskriterier for Utviklingsgruppen og landslag fra og med sesongen 2024/25.

Stevenekalender
Kalenderen med både norske og internasjonale stevner for sesongen 2023/2024 er nå publisert. Kalenderen inneholder for øvrig også en plan for nasjonale og regionale treningssamlinger.

Det er gjort flere endringer i stevnekalenderen for å forbedre kvaliteten på stevnene. Blant annet blir Norgescupen inndelt i to alderskategorier. Fire Norgescupstevner blir arrangert i aldersklassene junior, kadett, U15 og U13. I tillegg blir det arrangert to separate Norgescupstevner i Senior-, Veteran- og U23-årsklassen. 

To av de norske norgescupsstevnene vil dessuten inngå i den svenske rankinglisten. Nytt av året er også at det blir etablert en egen norsk stevnekalender og rankingliste for veteranfektere. 

Fordi kalenderen er tilpasset den svenske, europeiske, og det internasjonale fekteforbundets terminlister, kan det komme endringer. Det er derfor viktig å følge med på stevnekalenderen i Ophardt.

Følg lenken til stevnekalenderen

Uttakskriterier for stevner og mesterskap
Uttakskriteriene til deltakelse på internasjonale mesterskap og til treningssamlinger samt til de andre sportslige aktivitetene i regi av Fekteforbundet er også publisert. 

Følg lenken til uttakskriteriene til stevner og mesterskap

Nye uttakskriterier til Utviklingsgruppen og til landslag
Fekteforbundet etablerte i 2021 en utviklingsgruppe. Denne vil i sesongen 2024/2025 spisses ytterligere, og det blir etablert et landslag.

Det er allerede etablert uttakskriterier for fektere som ønsker å inngå i disse. Det er verdt å merke seg at utøvere som ikke oppfyller uttakskriteriene gjennom sesongen fremover, mister plassen.

Følg lenken til uttakskriteriene til Utviklingsgruppen og landslag

Spørsmål til kalenderen kan rettes til Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.SOMMERHILSEN 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Jun 2023

Foto: Bergens Fekteklubb. 

Etter et halvår med mye aktivitet og flere gode resultater, ønsker Fekteforbundet alle en god sommer med en kort statusrapport. 

Norsk fekting har siden 2010 opplevd en eventyrlig vekst. Antall fekteklubber har økt, og i 2019 hadde antall aktive fektere økte med over 70 prosent.  

Underveis i denne perioden har fekting har vært en av de prosentvis raskest voksende idrettene i Norges Idrettsforbund (NIF). Det er blitt etablert nye klubber, på nye steder og det har vært ekstra gledelig at økningen primært har bestått av flere barn og ungdom.

Deretter stoppet veksten opp, med et påfølgende stort frafall under pandemien. Over 26 prosent av de aktive medlemmer ble borte fra 2019 til 2021. Som en følge av dette har også flere klubber opplevd at ildsjeler og frivillige i klubbstyrene har blitt borte.

Økt fokus på Klubbutvikling
For å bistå klubbene i å motvirke frafallet og rekruttere flere, har Fekteforbundet derfor satt klubbutvikling høyt på agendaen.

Fekteforbundet bekostet utdannelse av en klubbveileder under pandemien, og forsterket administrasjonen ytterligere med ansettelse av en utviklingsansvarlig på slutten av fjoråret. Disse har kunnet bistå klubbene med tips og råd innenfor både administrativ- og sportslig drift og utvikling.  

Videre er det blitt utarbeidet en manual der fekteklubbene finner tips og konkrete maler for gjennomføring av en rekke aktiviteter for både å rekruttere og beholde medlemmer.

Fekteforbundet har dessuten stått i bresjen for at NIF har utviklet et digitalt årshjul som kan tilbys gratis. Flere fekteklubber har tatt dette i bruk i planleggingen av egen drift. Noe som også har bidratt til kontinuitet og informasjonsoverføring ved utskiftninger i klubbstyrene.  

NIFs Klubbguide er dessuten blitt forbedret, og den nyttige informasjonen og gode maler innenfor både drift og utvikling av fekteklubbene er blitt enklere tilgjengelig.

Nå sist på Idrettstinget fikk også Fekteforbundet og flere andre mindre særforbund igjennom et forslag om å få lovfestet forenklet lovnorm for mindre klubber. Også dette for å gjøre det enklere for frivillige å starte opp, og å drifte mindre klubber.

Har gitt resultater
Etter pandemien har mange fekteklubber har tatt nevnte hjelpemidler i bruk, og intensivert arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer. Flere synliggjør fekting, og flere setter opp og markedsfører nybegynnerkurs.

Spenningen var derfor stor når tallene fra klubbenes innrapportering av aktive medlemskap i 2022 ble offentliggjort.

Tallene viser at antallet ligger på samme nivå som året før, så vi krysser fingrene for at dette tyder på at nedgangen har stoppet. 

Last ned oversikt over klubbenes utvikling i aktive medlemskap, samt kjønns- og aldersfordeling i perioden 2010 - 2022

Men, om norsk fekting skal komme opp på det medlemsnivået som var før pandemien, og fortsette den gode veksten som har vært de siste årene, er det viktig at arbeidet med å beholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye ikke stopper opp.

Medlemsundersøkelse er igangsatt
For å hjelpe fekteklubbene med å kartlegge hva som er bra og hva som kan forbedres i hver enkelt klubb, har Fekteforbundet  i år også igangsatt en årlig medlemsundersøkelse. Resultatene tilbys gratis til hver klubb mot slutten av året.

Selv om undersøkelsen er anonym, vil svarene gjøre det enklere for klubbledelsene å iverksette målrettete tiltak for å forbedre klubbtilbudet og dermed forhindre frafall.

Fornøyde klubbmedlemmer er dessuten gode ambassadører som vil bidra i markedsføring av både klubben og fektesporten for øvrig for nye medlemmer.

Allerede har mange svart, men Fekteforbundet håper at fekteklubbene fortsetter å markedsføre undersøkelsen mot egne medlemmer slik at så mange som mulig deltar. Svarene vil trolig gi klubbstyrene god styringsinformasjon i det videre arbeidet for å gjøre fekteklubbene enda bedre for både eksisterende og nye medlemmer.

Bistand innenfor sportslig utvikling
Fekteforbundet har ellers hatt fullt trykk på trener- og dommerutdanningen. Hittil i år er det gjennomført ett Trener 1-kurs som har gått over flere helger, og tre dommerkurs.

For å hjelpe klubber og fektere til å vedlikeholde og reparere utstyr, har Fekteforbundet dessuten gjennomført et våpenstellkurs. Alle kursene har vært åpne, og gratis for deltakerne.

Fekteforbundet har dessuten avholdt tre nasjonale treningssamlinger for fekterne i Utviklingsgruppen, og fire regionale treningssamlinger for barn og ungdom i samarbeid med fekteklubbene.

I tillegg bidrar Fekteforbundet med støtte til to sommerleirer som skal være åpne for barn og ungdom i de respektive regionene der de gjennomføres. 

Alle treningssamlingene i regi av Fekteforbundet har som mål å både supplere klubbtreningene, men like fullt bidra til å skape et gode relasjoner på tvers av klubb- og regionale skiller i norsk fekting.

Samlingene ledes av noen av Norges beste trenere, og både treningsmetoder og øvelser blir spredt ut til alle klubbene. Både via et nyopprettet trenerforum for alle trenere i norsk fekting, og via videoer på Fekteforbundets Youtubekanal som markedsføres på forsiden av Fekteforbundets nettside.

Vi håper og tror at Fekteforbundets satsing på felles treningssamlinger har gitt godt resultater. Året begynte med én gull- fire sølv- og åtte bronsemedaljer på Kungsbacka Masters i Sverige. Senere har flere norske fektere fulgt opp med gode resultater i andre utenlandske stevner.

I tillegg til fekteklubbenes egne stevner, har Fekteforbundet dessuten avholdt den andre Masterfinalen, som kårer vinnerne av Norgescupen, og Norgesmesterskap for både ungdom, senior og veteran med Bergens FK og Stavanger FK som tekniske arrangører. 

Det bør også nevnes at Magrete Mørch er nytt medlem i Sportskomiteen. Med 13 senior-NM, nordisk juniormesterskap og sammenlagtvinner i juniorverdenscupen, samt OL-deltaker blir hun et godt tilskudd til det sportslige utviklingsarbeidet for hele norsk fekting.

Russisk og belarusisk deltakelse.
En viktig del av Fekteforbundets oppgave er å fremme fekteklubbenes interesser i den norske, den nordiske, den europeiske og den internasjonale fekteorganisasjonen.

De ulike høringssvarene i dette arbeidet og innen andre viktige idrettspolitiske temaer, blir offentliggjort fortløpende på Fekteforbundets nettside.

Etter en lang periode med stor fokus på mulighet for å aktivitet og støtte-/kompensasjonsordninger for fekteklubbene under pandemien, har Fekteforbundet også i år arbeidet aktivt med idrettspolitikk.  

Vi har blant annet tatt sterk avstand fra de russiske krigshandlingene i Ukraina, og arbeidet både nasjonalt og sammen med de andre nordiske og baltiske fekteforbundene for utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett for å vise sympati med Ukraina og de ukrainske fekterne.

Dette har blant annet resultert i at Oslo Cup holdes utenfor FIE-kalenderen i år. Stevnet vil allikevel inngå i Nordic Challenge, sammen med tilsvarende stevner i Sverige og Finland, som også nekter russere og belarusere å delta.

Fekteforbundet vil dessuten kun sende norske fektere på stevner der russere og belarusere stiller innenfor de nøytralitetsvilkårene som er stilt av den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og det internasjonale fekteforbundet (FIE).

Sommerferie - neste sesong
Fekteforbund har publisert stevnekalenderen og uttakskriteriene stevne- og mesterskapsdeltakelser for neste sesong som begynner etter sommerferien. Det er til informasjon også vedtatt nye uttakskriterier til deltakelse i Utviklingsgruppen og til landslag fra og med sesongen 2024/25.

Synliggjøring av Fekteforbundets aktiviteter
Fekteforbundet ønsker i størst mulig grad å informere om aktivitetene som gjøres i regi av forbundet. I tillegg til den faste informasjonen som er tilgjengelig for både fektere og lederne i fekteklubbene på fekteforbundets nettside, er det hittil i år skrevet og publisert over 30 nyhetssaker.

Disse og andre saker er også delt på Fekteforbundets Facebookprofil. I Facebook gruppen Fektebilder er det dessuten publisert mange flotte bilder fra både stevner og samlinger.

Vi oppfordrer alle til å følge, like og dele Fekteforbundets innlegg. Ved å gjøre det, holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Til informasjon holder forbundskontoret stengt i juli, og vi ønsker derfor alle en god sommer. Norsk fekting er helt avhengig av frivillige, så en stor takk sendes derfor også til alle tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle som bidrar på ulike måter!SESONGENS SISTE SAMLING FOR UTVIKLINGSGRUPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Jun 2023

Antatolij Gerej gjennomgår Fekteforbundets sommerprogram for egentrening. Foto: Norges Fekteforbund.

Norges Fekteforbund arrangerte i helgen sesongens tredje og siste treningssamling for Utviklingsgruppen. Samlingen ble gjennomført i Bygdøhus, men mest utendørs. 

Lørdagen startet med en felleslunsj der fekterne fikk presentert agendaen for helgs samling. Deretter var full aktivitet hvor alle gjennomførte Fekteforbundets testbatteri med åtte øvelser. 

Følg linken til å se video av øvelsene som benyttes i testingen

Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki og utviklingsansvarlig Fredrik Backer sto for testingen som varte hele dagen. Etter en lang og tøff økt, var det en sliten gjeng som hadde et hyggelig fellesmåltid. 

God evaluering
Søndagen startet med en evaluering av sesongen som har vært. Fekterne ble inndelt i grupper der de først diskuterte, og deretter presenterte hva som har vært bra og hva som kan gjøres bedre. Både samlingene og gjennomføringen av de norske stevnene ble omtalt. 

Denne sesjonen ble avsluttet med at sportslig leder viste utkast av stevnekalender, uttakskriterier og hvilke endringer som vil komme neste sesong.

 Fekterne jobbet sammen i grupper for å evaluere sesongen. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundets Sommerprogram
Etter en lunsjpause gjennomførte Anatolij Gerej en økt der Fekteforbundets sommerprogram ble gjennomgått. Disse øvelsene er utviklet av Anatolij Gerej og Filip Broniszewski, som har vært innleide trenere for utviklingsgruppen i denne sesongen, i samråd med Fekteforbundet.

Disse øvelsene kan med fordel brukes av hele fekte-Norge, og er et minimum av hva som forventes av utøverne i utviklingsgruppene. 

Se lenke til treningsplan med video av øvelsene her

Samlingen ble avsluttet med en intens fotballkamp på stor bane før Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki takket alle fekterne og de innleide trenerne for innsatsen og ønsket god sommer.

SOMMERSTØTET BLE EN FLOTT AVSLUTNING PÅ UNGDOMSSERIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Jun 2023

Finalene på Sommerstøtet ble fektet på utendørspister på Bogstad Gård. Foto: Norges Fekteforbund.

I helgen ble Sommerstøtet, sesongens siste stevne i Ungdomsserien arrangert. Selv om Njård Fekting på kort varsel overtok arrangøransvaret, ble det et flott stevne og en verdig avslutning på serien med finale og andre aktiviteter på Bogstad Gård.

Fekteforbundet har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne med ulik geografisk tilhørighet. Ett av tiltakene var igangsettelse av Ungdomsserien for barn og ungdom i 2017.

Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men også gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. Den er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som fire regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet hver sesong.

Fire stevner
Sesongens stevner har vært Bygdø FKs Angelini Cup i september 2022, Oslo FKs Zorro Cup, i november 2022, samt Njård Fektings Vårstøtet i mars 2023 og nå sist helges Sommerstøtet. Hvert stevne kårer stevenevinnere, men alle resultatene inngår i serien som i år ble avsluttet med helgens stevne Sommerstøtet

Vinnerne av sesongens Ungdomsserie
Vinnerne av sesongens Ungdomsserie er følgende fektere

 • Kadettklassen (U17 år): Ada Torske og Vladislav Hunchenko fra Bygdø FK
 • Eldre Ungdom (U15 år): Pandora Liv Solveig Stokke og Kristoffer Solvikaas fra Bygdø FK
 • Yngre Ungdom (U13 år): Nathia Kitchel Cellan fra Bygdø FK og Yahia Alizadeh fra Titan FK

Ler mer om Ungdomsserien og resultatene på Sommerstøtet og de andre stevnene via denne lenken

I tillegg til å gratulere alle vinnerne både helgens stevne og sammenlagtvinnerne av sesongens Ungdomsserie, ønsker Fekteforbundet å gi honnør til alle deltakere i sesongens Ungdomsserie.

Vi takker dessuten alle som har bidratt til gjennomføringen av stevnene. Spesielt Njård Fekting, som på kort varsel påtok seg arrangøransvaret for det siste stevnet i serien, og ikke minst arrangerte et flott stevne som både synliggjorde fekting og ble en fin serieavslutning!

Flott avslutning på Bogstad Gård
Mens de innledende rundene ble fektet i Njård Fekting sine lokaler i Njårdhallen, ble finalene avholdt i historiske omgivelser på Bogstad Gård i forbindelse med Bogstaddagen 2023.

Finalene ble fektet på utendørspister, med kommenterer fra styremedlem i Njård fekting og tidligere OL-deltaker Paal Frisvold. Finalene hadde rundt 200 tilskuere som klappet og fulgte ivrig med.

I tillegg til konkurransene fikk besøkende anledning til å prøve fekting, og det ble arrangert reaksjons-/og presisjonskonkurranser på en target-tavle. Det ble dessuten arrangert en oppvisningskamp mellom hovedtrener i Njård Fekting Antatoly Gerej og Fredrik Backer, utviklingsansvarlig i Fekteforbundet. Avslutningsvis var det premieutdeling og grilling.

Les også om Sommerstøtet i Akersposten.

Arrangøren Njård Fekting tok dessuten mange bilder og film som finnes på deres Facebookprofil.

Gode resultater i Malmø
I helgen deltok også en rekke seniorer og veteraner i det tradisjonsrike stevnet Malmö International. Her var det mange norske fektere som kom på premiepallen, både individuelt og i lagkonkurransen.

Blant annet fikk Janne Von Koss Torkildsen (t.v) fra Njård og Gregor Gilfillan fra Bygdø FK sølvmedaljer, og Pia Albertsson (midten) fra FFF Stockholm/Njård Fekting bronsemedalje.

Se alle resultater via denne lenken

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra alle stevnene i sesongens Ungdomsserie. I denne gruppen finnes det også flere bilder fra andre stevner. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
VEDTAK OM ENKLERE KLUBBDRIFT PÅ IDRETTSTINGET 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Jun 2023

Visepresident i Fekteforbundet og delegat på Idrettstinget Ole Eeg på talerstolen for å argumentere for forslaget om videreføring av forenklet lovnorm for mindre klubber. Foto: Norges Fekteforbund.

Idrettstinget 2023 ble i helgen avholdt i Bergen. I tillegg til valg av president og Idrettsstyre, ble det vedtatt ny langtidsplan og en rekke andre saker med betydning for norsk fekting. 

Idrettstinget er den høyeste myndigheten i Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité (NIF). Tinget består av 168 representanter fra særforbundene, idrettskretsene, utøverkomiteen og Idrettsstyret. Basert på antall tilsluttete klubber, har Norges Fekteforbund én stemme.

Etter å ha gjennomgått sakspapirene i et styremøte, ga NF-styret visepresident Ole Eeg mandat til stemme på vegne av norsk fekting. Sammen med Ole Eeg stilte generalsekretær Claes H. Bendiksen.

Ny idrettspresident og nytt idrettsstyre
Zaineb Al-Samarai har vært Fekteforbundets kontakt i det avtroppende Idrettsstyret og deltatt på flere styremøter. Fekteforbundet kjenner derfor Zaineb godt, er er trygg på at hun kjenner til norsk fekting og våre behov og utfordringer.

NF-styret vedtok derfor å nominere henne til presidentvervet allerede før årsskiftet, og er meget fornøyd med at hun ble valgt til ny idrettspresident. 

Vi takker Berit Kjøll for innsatsen i perioden som har vært, og gratulerer Zaineb Al-Samarai, og hele det nye idrettsstyret lykke til og ser frem til et godt samarbeid!

Idrettsstyret 2023 - 2025. Foto: Geir Owe Fredheim

Les mer om det nye Idrettsstyret og tingvalgte utvalg her

Enklere klubbhverdag
Selv om presidentvalget har fått størst medieoppmerksomhet, var det også mange andre viktige saker som ble vedtatt. Blant annet Norges Fekteforbund og flere andre særforbund sitt forslag om at prøveordningen med forenklet lovnorm for mindre klubber blir videreført, og tatt inn i den oppdaterte lovnormen som trer i kraft fra neste årsskifte.

Av flere delegater, tok Ole Eeg ordet. Etter å hilse tingforsamlingen med «kjære ildsjeler», informerte han om prøveordningens positive effekt, og gjorde det klart at at dette vedtaket både vil gjøre det enklere å starte opp nye, og å drifte mindre særidrettslag innen fekting.

Flott gjensyn med OL-sølvet
Som ett av flere pauseinnslag ble det gjensyn med et de sterkeste øyeblikkene og mest overraskende OL-medaljen i norsk idrettshistorie. Den sto Bartosz Piasecki for under London-OL i 2012. Fekteforbundet håper derfor at vi både har lykkes med å synliggjøre fekting og å sette enklere klubbhverdag høyere på agendaen.

Se filmen som er publisert av Team Norway via denne lenken

Faksimile av filmen som ble vist på Idrettstinget. Video: IOC / Team Norway

Nye verdier og ny langtidsplan
Idrettsstinget vedtok dessuten nye verdier og en ny langtidsplan med fokus på «mangfoldig idrett for alle». Dette tolkes dithen at også mindre idretter bør få bedre rammebetingelser.

Norsk Idretts nye langtidsplan 2023-2027 Idretten Vil! har definert to hovedmål for den neste fire års perioden; «Livslang idrettsglede» og «Flere store prestasjoner». Fellesskap, mestring og ærlighet er idrettens nye aktivitetsverdier.

Planen er overordnet og retningsgivende for hele organisasjonen, og prioriterer fem områder som skal ha forrang og spesiell oppmerksomhet for norsk idrett de neste fire årene:

 1. Attraktivt og variert idrettstilbud 
 2. Gode og veldrevne idrettslag 
 3. Like muligheter 
 4. Idrettsanlegg for fremtiden  
 5. Bedre toppidrett 

Les hele Idretten vil - langtidsplan for norsk idrett 2023 - 2027 her

Styrking av anleggsarbeidet
Idrettstinget vedtok også å styrke anleggsarbeidet. Det ble vedtatt en nasjonal behovsvurdering av idrettsanlegg, og etablering av nasjonalt anleggspolitisk utvalg.

Les mer om nasjonalt anleggspolitisk utvalg her

Resolusjoner
I tillegg til vedtakssakene vedtok Idrettstinget følgende to viktige resolusjoner som begge dreier seg om økonomi og idrettens rammebetingelser: 

 1. Kommunene og idretten trenger hverandre
 2. Forutsigbare rammebetingelser holder kostnader nede

Ekstraordinært idrettsting i høst
Norsk idrett rakk ikke gjennom hele sakslisten på Idrettstinget. Delegatene vedtok derfor at de siste sakene skulle behandles på et ekstraordinært ting til høsten. Dette vil det bli informert nærmere om.

Podcaster og direktesending
Hele Idrettstinget ble sendt direkte og underveis ble det laget en daglig Podcast om følgende tre viktige idrettspolitiske temaer: «Deltakelse av russiske/belarusiske utøvere i internasjonal idrett», «Enklere hverdag for idrettslag - hvordan får vi til det?» Og «Hva vil idretten? Vi snakker om Idretten vil. Norsk idretts langtidsdokument».

Hør podcastene via denne lenken

Se hele det direktesendte Idrettstinget via denne lenkenKLAR FOR IDRETTSTINGET 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Jun 2023

Visepresident Ole Eeg stiller som Norges Fekteforbund sin delegat på Idrettstinget 2023. Foto: Norges Fekteforbund.

Idrettstinget holdes hvert annet år og er den høyeste myndigheten i Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité (NIF). Årets Idrettssting avholdes fra fredag 2. juni til søndag 4. juni i Bergen.

Selv om presidentvalget har fått størst medieoppmerksomhet, skal 168 representanter fra særforbundene, idrettskretsene, fra utøverkomiteen og fra Idrettsstyret behandle flere hundre saker i løpet av helgen.

Norges Fekteforbund har én stemme, og etter å ha gjennomgått sakspapirene har styret gitt visepresident Ole Eeg mandat til stemme på vegne av norsk fekting.

Håper å forenkle klubbdriften
En av sakene som skal behandles er Norges Fekteforbund og flere andre særforbund sitt forslag om at prøveordningen med forenklet lovnorm for mindre klubber blir videreført ut 2023, og tatt inn i den oppdaterte lovnormen som trer i kraft fra 01.01.24.

Dette vil blant annet innebære at mindre klubber selv kan velge om de ønsker flere enn tre valgte styremedlemmer, og ikke trenger kontrollutvalg og valgkomite. Målet er å forenkle hverdagen for mindre klubber med begrenset muligheter for å rekruttere frivillige.

Direktesendt podcast under Idrettstinget
Under Idrettstinget kan man også følge podcasten Idretten vil som har tre direktesendte sendinger om viktige idrettspolitiske temaer.

 • Fredag kl. 1400: Deltakelse av russiske/belarusiske utøvere i internasjonal idrett
 • Lørdag kl. 1400: Enklere hverdag for idrettslag - hvordan får vi til det?
 • Søndag kl. 1400: Hva vil idretten? Vi snakker om Idretten vil. Norsk idretts langtidsdokument.


Hør podcasten via denne lenken

Idrettstinget kan sendes dessuten direkte uten kommentarer via denne lenkenÅPENT BREV TIL DET INTERNASJONALE FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Jun 2023

Norsk og nordisk reaksjon på det Internasjonale fekteforbundets pålegg om endringer i gjennomføring av årets Europamesterskap og den europeiske OL-kvalifiseringen. 

Den Internasjonale fekteforbundet (FIE) har på kort varsel pålagt å det Europeiske fekteforbundet (EFC) å flytte den individuelle konkurransen i årets EM fra de Europeiske Lekene i Krakow, til et eget mesterskap i Plovdiv 14. - 18. juni. Dette vil gjøre det enklere for russiske og belarusiske fektere å delta og dermed kvalifisere seg til OL i 2024. 

Les mer via denne lenken

Som en reaksjon på dette har Norges Fekteforbund og de andre nordiske og baltiske fekteforbundene i Nordisk Fekteunion (NFU) sendt et åpent brev til FIE for å få omgjort beslutningen og akseptere at den individuelle konkurransen i de Europeiske Lekene gjelder som individuell konkurranse i EM 2023 og dermed inkluderes i OL-kvalifiseringen. 

I det åpne brevet oppfordres alle de andre europeiske fekteforbundene om å gjøre det samme, og dessuten ta kontakt med sine respektive nasjonale olympiske komiteer slik at saken også tas opp vis a vis den internasjonale olympiske komiteen (IOC). 

Les det åpne brevet fra NFU til FIE via denne lenken

Den svenske og finske olympiske komiteen vil ta dette opp med den Internasjonale Olympiske Komiteen (IOC), og Norges Fekteforbund vil gjøre tilsvarende overfor Norges Olympiske Komite (NIF). 

Les flere nyheter om de norske reaksjonene på krigshandlingene via denne lenken