SØK STØTTE VIA UTSTYRSORDNINGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Feb 2023

Fekteklubbene kan nå søke refusjon av kostnadene til innkjøp av utstyr i 2022. Søknadsfristen er 15. mars.

Ordningen gjelder innkjøpskostnader til utstyr som er tilgjengelig for alle klubbmedlemmene. Både våpen og personlig beskyttelsesutstyr til utlån, og nytt fellesutstyr:

 • Ramme for rullestol
 • Komplett beskyttelsesutstyr
 • Våpen
 • Apparater til å registrere støt
 • Fektematter (pister)

Hvordan søke
Klubber søker om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett. Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org. ansvarlig KL/BL.
 • Allidrettsgrupper: Leder og org. ansvarlig KL/BL

Har den som skal søke på vegne av klubben aldri vært innlogget i Min idrett kan man registrere seg via siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Om man har glemt brukernavn eller passord, klikker man på «Glemt brukernavn/passord?»

Husk kvitteringer
Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. For å lette behandlingen av søknadene skal fakturaer som også inneholder kjøp som ikke er søknadsberettiget merkes slik at det tydelig kommer frem på fakturaene hvilket utstyr og kostnader som inngår i søknaden. Merverdiavgiften skal inkluderes i søknadssummen.

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger. Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Erfaringsmessig søker mange de siste dagene, og dette kan gi stor belastning på systemet. Alle oppfordres derfor til å være tidlig ute med søknaden.

Les mer om Utstyrsordningen og søk via denne lenken

Les om klubbøkonomi og om flere støtte- og tilskuddsordninger via denne lenken

Support
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no. Ved spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer for hva som kan godkjennes av type utstyr, ikke nøl med å kontakte Norges Fekteforbund.
KLART FOR KADETT- OG JUNIOR-EM 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Feb 2023

Årets Junior- og Kadett-EM arrangeres 21. - 28. februar i Tallinn, Estland.Kadettene skal fekte i perioden 21. - 24. februar, og juniorene skal fekte i perioden 25. -28. februar.

Fekteforbundets reiseledere er Filip Broniszewski (kadettene) og Tomas Krasikovas (juniorene).

Flere av de norske fekterne har i det siste oppnådd gode resultater i både Europa- og juniorverdenscupen. Dette blir derfor et spennende mesterskap.

Vi ønsker de norske kadettene og juniorene som skal representere Norge lykke til!

De norske kadettene med reiseleder og coach, Filip Broniszewski. Foto: Norges Fekteforbund.

De norske juniorene med reiseleder og coach Tomas Krasikovas. (Vilde Tengesdal var ikke tilstede da bildet ble tatt) Foto: Norges Fekteforbund.

Konkurranseprogram:

 • 21. februar: Kårde gutter kadett individuelt
 • 22. februar: Kårde jenter kadett individuelt
 • 23. februar: Kårde gutter kadett lag
 • 24. februar: Kårde jenter kadett lag
 • 25. februar: Kårde herrer junior individuelt
 • 26. februar: Kårde damer junior individuelt
 • 27. februar: Kårde herrer junior lag


INFORMASJON OM MESTERSKAPET OG RESULTATER FINNES VIA DENNE LENKEN.
GODT RESULTAT I JUNIORVERDENSCUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Feb 2023

Njårdfekteren Aleksander Malvik. Foto: FIE.

Norske fektere deltok i helgen på stevner i Frankrike og Serbia. Det beste norske resultatet ble Aleksander Malvik sin 13. plass i Star Kup.

Norske juniorer deltok i helgen på to stevner i Juniorverdenscupen. Jentene fektet i Beauvais, mens guttene konkurrerte i Vrsac.

Det beste resultatet kom i Star Kup i Vrsac, Serbia. Dessverre fikk det norske laget P-svart kort etter å ha misforstått reglene for hvilke aksjoner som resetter minuttet uten at det har vært støt, men Njårdfekteren Aleksander Malvik en god 13. plass i den individuelle konkurransen med 134 fektere.
Vi gratulerer!


 

 

 DELTA I MEDLEMSUNDERSØKELSEN

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Feb 2023


Norges Fekteforbund har igangsatt en årlig undersøkelse for å kartlegge medlemmenes tilfredshet. Alle medlemmene i de norske fekteklubbene oppfordres til å delta. 

Fordi mange sluttet med fekting under pandemien, ønsker Norges Fekteforbund å bidra til at fekteklubbene intensiverer og systematiserer arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer.

For å bistå fekteklubbene har Fekteforbundet blant annet igangsatt en årlig medlemsundersøkelse.

Hjelp klubben din til å bli enda bedre
Undersøkelsen skal kartlegge hvor fornøyde medlemmene er med medlemskapet. Selv om man deltar anonymt, vil svarene synliggjøre både utfordringene og forbedringspotensialet til hver enkelt klubb.

Fornøyde medlemmer er både gode ambassadører for egen klubb, og for fektesporten for øvrig. Vi håper derfor at resultatene skal bidra i arbeidet med å skape gode klubbmiljøer. Dette forhindrer at nåværende medlemmer slutter, og vil gjøre fekting enda mer attraktivt for flere nye medlemmer. 

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer over 16 år besvare undersøkelsen. Foresatte for klubbmedlemmer under 16 bes besvare undersøkelsen sammen med sine barn.

VENNLIGST BESVAR SPØRSMÅLENE VIA DENNE LENKEN

Ved spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med utviklingsansvarlig i Fekteforbundet, Fredrik Backer

VÅPENSTELLKURS 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Feb 2023

Norges Fekteforbund inviterer til kurs i våpenstell i forbindelse med Åpent Østlandsmesterskap.

Det gis stadig gule kort før kampene har startet på de norske stevnene. Flere av disse skyldes at våpen og annet personlig beskyttelsesutstyr ikke fungerer i henhold til reglementet.

For å unngå unødvendige forsinkelser setter Fekteforbundet opp et kurs i våpenstell i forbindelse med Åpent Østlandsmesterskap. 

Kurset avholdes i fektesalen i 2. etg. i Bygdøhus 11. mars, fra kl. 1830 og så lenge det er behov. Foreldre, våpenforvaltere og utøvere som konkurrerer oppfordres til å delta.

Kursprogram
Kursholder, Fekteforbundets utviklingsansvarlig Fredrik Backer vil gjennomgå følgende: 

 • Feilsøking på våpen og ledning/opprull
 • Enkle reparasjoner på kårde
  • Bytte og justere spiss
  • Lime ledning som har løsnet
  • Stramme løse elementer (håndtak, klokkekontakt, spiss og skruer)
 • Forberedelse til konkurranse (sjekking og finjustering med lodd og bladmål)
 • Reparasjon av kroppsledning (hvis tid)

Alle deltagere MÅ ha med kårde, ledning, testapparat, lim og reparasjonsutstyr. Ta gjerne med utstyr som behøver reparasjon, som kan benyttes som eksempler og repareres på kurset. 

Påmelding
Kurset er gratis og krever ingen påmelding.  GODT RESULTAT I EUROPACUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Feb 2023

Bygdøfekteren Viktor Jarl Breivik Hag. Foto: Bygdø FK.

De norske fekterne deltok i helgen på stevner i Spania, Tyskland og Polen. Det beste resultatet kom i Krakow. 

Damene deltok på et verdenscupstevne i Barcelona, og herrene i Berlin. Kadettfektere av begge kjønn deltok på Europacupstevner i Krakow. Det beste norske resultatet var 11. plass i kadettklassen på Europacupstevnet i Krakow. Gratulerer til Bygdøfekteren Viktor Jarl Breivik Hagen!

ALLE RESULTATER:UNISONT NEI TIL RUSSISK OG BELARUSISK DELTAKELSE

Postet av Norges Fekteforbund den 10. Feb 2023

NF-styret 2022 - 2024 f.v: Ole Eeg, visepresident, Bjørn Faye, president, Katherina Malvik, Siri-Mette Amble og Ragnhild Andenæs, styremedlemmer, Ellen Vokes og Guy Kværnberg varamedlemmer. Foto: Norges Fekteforbund.

Blant flere saker som ble behandlet på det siste styremøtet, var et samlet styre enige om fortsatt utestengelse av russere og belarusere. 

Sammen med resten av norsk idrett, har Norges Fekteforbund tatt sterk avstand fra de russiske krigshandlingene i Ukraina. Siden invasjonen har forbundet arbeidet både nasjonalt og sammen med de nordiske fekteforbundene for utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett.

IOC åpner for russisk og belarusisk OL-deltakelse
I slutten av januar åpnet Den internasjonale olympiske komité (IOC) for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års sommerleker under særlige betingelser. Deriblant at det må skje under nøytralt flagg. Det til tross for den pågående krigen i Ukraina.

Utspillet har skapt mye diskusjon både i Norge og internasjonalt. Etter en oppfordring fra Polen og de baltiske landene, sendte de de nordiske olympiske komiteer, paralympiske komiteer og idrettsforbund derfor nylig et brev til IOC og de andre olympiske komiteene der de fastslo at det er uakseptabelt med russisk og belarusisk deltakelse i idretten så lenge krigen i Ukraina pågår.

FIE vurderer russisk og belarusisk deltakelse
Også på den ordinære kongressen i det internasjonale fekteforbundet (FIE) i november 2022 ble eventuell opphevelse av utestengelsen tatt opp til behandling. Etter mye diskusjon, ble man enige om å utsette beslutningen til en ekstraordinær kongress 10. mars i år.

I styremøtet 6. februar ble president Bjørn Faye utnevnt til delegat til denne kongressen, med mandat til å stemme nei til opphevelse av utestengelsen. I lys av hendelsen på den forrige FIE-kongressen som også har fått stor medieoppmerksomhet, kan dette bli nok et spennende møte.

Fekteforbundet fremmer forslag på Idrettstinget
I tillegg til overnevnte, ble også flere andre saker behandlet på styremøtet. Blant annet vedtok styret å gjøre noen justeringer i Stevne- og NM-reglementet for å unngå misforståelser.

Dessuten vil Fekteforbundet, sammen med flere andre særforbund, fremme forslag om videreføring av den forenklete lovnormen for idrettslag på Idrettstinget. Dette for å imøtekomme behovet for forenklinger hos små klubber der rekrutteringsgrunnlaget av tillitsvalgte er lite.

Les hele protokollen fra dette og andre styre- og komitemøter via denne lenken.

 

 TRENERKURS OG TO REGIONALE TRENINGSSAMLINGER

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Feb 2023

Fekteforbundets president, Bjørn Faye bidro som innleid trener i Haukelandshallen. Foto: Berges FK.

Over 70 barn og ungdommer fra åtte fekteklubber deltok i helen på regionale treningssamlinger på Vest- og Østlandet. Fekteforbundet gjennomførte dessuten den første helgesamlingen for årets kull i Trener 1-utdanningen.

Fekteforbundet arrangerer alle de regionale treningssamlingene i samarbeid med de lokale fekteklubbene. For at disse skal være gratis for barn og ungdom, står Fekteforbundet for innleie av trenere, og eventuelt kostnadene til mat og leie av treningslokaler. 

Helgens samlinger var for barn og ungdommer på både Øst- og Vestlandet. Fekterne fra klubbene på Østlandet var Bygdøhus i Oslo, mens Vestlandsfekterne var i Haukelandshallen i Bergen.

Samlingene ble ledet av de innleide trenerne Vitalii Osharov, Bård Vonen og Bjørn Faye, Bergens FK, samt Filip Broniszewski, Bygdø FK og Julia Broniszewska, Oslo FK. Dessuten stilte det opp en rekke frivillige som bidro som både hjelpetrenere og som støttepersonell på samlingene.

God stemning
Samlingene vekslet mellom aktivitet og trening i grupper og i fellesskap. I tillegg til trening og fekting inneholdt også samlingene både lek og konkurranser.

Dette var årets første regionale treningssamlinger. Ambisjonen er at det i 2023 til sammen skal arrangeres seks samlinger slik at alle som ønsker kan være med. 

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingene både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingene viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionene.

Fornøyd fektegjeng i Bygdøhus. Foto: Norges Fekteforbund.

Trener 1-kurs igangsatt
Parallelt med treningssamlingen i Bygdøhus, arrangerte Fekteforbundet den første kurshelgen for deltakerne av årets Trener 1-utdanning. Inkludert i kursingen, fikk deltakerne prøve seg som trenere for deltakerne på treningssamlingen.

F.v. Fredrik Backer (Fekteforbundet), Fabian Caicedo (Titan FK og Bekkestua Fekting), Magnus Breimo (NTNUI Fekting), Vilje Regine Knarvik Nordby (OSI Fekting), Leila Chvalier (Stavanger FK), Alexey Skachkov (Stavanger FK), Morten Westgaard (Njård og Bekkestua Fekting), Gladys Markussen (AIK Skjetten Fekting), Celine Agnethe Hegle-Hilton (Trondheim Tordenskjold). Marcus Brobakken (Njård Fekting) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundets Trener 1-kurs har både en generell del og en fektespesifikk del. Som Trener 1 skal man kunne gi innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utvikle fysiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå. Det er også avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Fekteforbundets trenerutdanning ledes av Fredrik Backer. Det er ni deltakerne fra syv fekteklubber på årets Trener 1-utdanning.

Les mer Trener 1-kurset og Fekteforbundets trenerutdanning via denne lenken.

Bilder fra samlinger og stevner
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flotte bilder fra disse, og andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
LANSERING AV REKRUTTERINGSMANUAL OG MEDLEMSUNDERSØKELSE

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Feb 2023

Fredrik Backer, utviklingsansvarlig i Norges Fekteforbund har utarbeidet rekrutteringsmanualen og skal følge opp den årlige medlemsundersøkelsen. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet lanserer nå en manual med tips og råd til klubbenes arbeid med å rekruttere og beholde medlemmer. I tillegg igangsettes en årlig undersøkelse for å kartlegge medlemmenes tilfredshet. 

Med ansettelsen av en utviklingsansvarlig, ønsker Fekteforbundet å bidra til at fekteklubbene intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere og beholde medlemmer.

Klubbmanual – rekruttere og beholde
Fekteforbudet er kjent med at en del fekteklubber har få ressurser til å gjøre særlig utover organisering av den ordinære klubbtreningen. I dialog med klubbledelsen i flere fekteklubber, og ikke minste etter innspill fra fektetrenere i det nyetablerte Trenerforumet, lanserer Fekteforbundet nå derfor en rekrutteringsmanual som skal gjøre dette arbeidet enklere for klubbene. 

Større medlemsmasse gir klubbene flere inntekter fra medlemskontingenter og treningsavgifter. Dessuten øker også Hodestøtten og Lokale Aktivitetsmidler (LAM) som alle klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund mottar.

I tillegg til gode råd for klubbdriften, inneholder manualen derfor konkrete tips for planlegging og gjennomføring av en rekke aktiviteter som både øker medlemsantallet, og som forhindrer frafallet. Flere av er godt utprøvd i fekteklubber, mens andre har gitt gode resultater i andre idretter.

Blant annet inneholder manualen informasjon om hva som er viktig for medlemmene i norsk idrett. For de fleste er det viktigste å drive med aktiviteten, fellesskapet og vennskapet, mestring og å ha det gøy. Å konkurrere og vinne konkurranser kommer lenger ned på prioriteringslisten.

Årlig medlemsundersøkelse
For at antall aktive fektere skal øke, må man først forhindre at de nåværende slutter. Fekteklubbene bør derfor tilpasse seg til medlemmenes behov, og målene de har for å drive med fekting. Dette kan variere, både innen hver klubb, og fra klubb til klubb.

Først når klubbtilbudet tilfredsstiller de nåværende medlemmenes forventninger, er man trygg på at medlemskapet er attraktivt for nye. Dette forhindrer igangsettelse av bortkastete rekrutteringstiltak, og gjør arbeidet mer effektivt. Fornøyde medlemmer er dessuten gode ambassadører og markedsfører både klubben og fektesporten.

Det er derfor viktig å ha god og oppdatert kunnskap om hva medlemmene synes er bra, og hva de mener bør forbedres. Fordi få fekteklubber gjennomfører regelmessige medlemsundersøkelser, igangsetter Fekteforbundet nå også en årlig survey. Undersøkelsen er anonym, men resultatene skal synliggjøre utfordringene og forbedringspotensialet i hver enkelt klubb.

Resultatene tilbys gratis til hver klubb mot slutten av året. Dette skal gjøre det enklere å planlegge og iverksette målrettete og effektive tiltak for å forhindre frafall, samt gjøre klubbene mer attraktive for nye medlemmer.

Vi ber derfor at hver klubb markedsfører undersøkelsen, og også sender lenken til sine medlemmer. Gjerne med påminnelser slik at så mange som mulig får gitt sine tilbakemeldinger.

Planlegging og evaluering
Fekteforbundet håper at manualen gir inspirasjon til å jobbe for å beholde medlemmene og til å rekruttere enda flere, dessuten at svarene fra den årlige medlemsundersøkelsen skal gjøre det enklere å evaluere tiltakene som gjøres. 

I likhet med det andre arbeidet som gjøres i fekteklubbene, anbefaler vi bruk av det nylige lanserte årshjulet. Dette er et gratis hjelpemiddel som bidrar til god planlegging og mer forutsigbarhet på viktige aktiviteter gjennom året. Ikke minst vil årshjulet kunne bidra til kontinuitet i klubbdriften ved utskiftninger i styre og ledelse.

Vi ber derfor om at klubbene spiller inn sine erfaringer, og gjerne nye ideer slik at disse verktøyene bidrar til kontinuerlig forbedring og veksten i hele fekte-Norge.

LAST NED MANUALEN VIA DENNE LENKEN

BESVAR UNDERSØKELSEN VIA DENNE LENKEN

LAST NED ÅRSHULET VIA DENNE LENKEN

Ved spørsmål om manualen eller undersøkelsen, ta kontakt med utviklingsansvarlig i Fekteforbundet, Fredrik Backer, på fredrik.backer@nif.idrett.no