TRENING FOR BARN OG UNGE

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Jan 2021

Regjeringen tillater at barn og unge under 20 år kan trene som normalt igjen innendørs i fekteklubbene. Det vil imidlertid være lokale begrensinger.

Mandag kom regjeringen med nye bestemmelser. De fleste nasjonale tiltak blir videreført, men barn og unge under 20 år kan fra onsdag 20. januar trene som normalt igjen.

Dette betyr i utgangspunktet at ordinær treningsaktivitet i fekteklubbene for de unge kan igangsettes. 

Voksne over 20 år anbefales  å trene utendørs med en meters avstand inntil videre. Unntaket er de som er en del av Fekteforbundets satsingsgrupper og definert innenfor toppidretten. Alle stevner, uansett alder må imidlertid fremdeles avventes. 

Les mer via denne lenken.

Lokale bestemmelser
Det kan fortsatt være  lokale tilpasninger med strengere bestemmelser i kommuner med høyt smittepress. Fekteforbundet ber derfor hver klubb om å holde seg orientert om dette via egen informasjon fra respektiv idrettskrets/kommune.  

Fekteforbundet er fornøyd med at regjeringen gir de unge anledning til å  trene som normalt igjen. Fekteklubbene har tatt smittevern på alvor hele veien og vi er ikke kjent med noen smittetilfeller som kan relateres til fekting. Vi fortsetter derfor arbeidet for å få tilrettelagt for at også de over 20 år kan trene igjen så raskt som mulig.

 FØLG RELEVANTE KORONANYHETER VIA DENNE LENKENSAMLESIDE MED FEKTERELEVANT INFO OM PANDEMIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jan 2021

På grunn av økt informasjonsbehov i takt med spredningen av koronaviruset, har Norges Fekteforbund etablert denne nyhetssiden, Innholdet oppdateres med relevant informasjon for både fektere, foresatte og de ansvarlige i fekteklubbene. 

For å aktivt bidra til å begrense spredningen av viruset ber Fekteforbudet de ansvarlige i fekteklubbene og medlemmene om å ta vare på hverandre.

Alle ansvarlige oppfordres til å holde seg orientert om, og følge fektingens koronavettregler og vår protokoll for godt smittevern, ikke minst myndighetenes råd og pålegg, både nasjonalt og lokalt:

Mer informasjon og svar på ofte stilte spørsmål finnes via nedenstående lenker: 

Informasjon i kronologisk rekkefølge
12, mars ble all organisert trening og konkurranser forbudt. 2. april ble det igjen åpnet opp for organisert aktivitet med retningslinjer for maksimalt fem personer med minimum to meters avstand. På bakgrunn av dette publiserte Fekteforbundet 3. april egne retningslinjer, såkalte Koronavettregler for norsk fekting. 

Videre informasjon som er er ekstra relevant for norsk fekting er samlet i kronologisk rekkefølge i lenkene nedenfor:  (se nedenfor).

27. februar 2020:

11. mars 2020:

12. mars 2020:

13. mars 2020:

16. mars 2020:

18. mars 2020:

20. mars 2020:

23. mars 2020:

24. mars 2020:

27. mars 2020:

31. mars 2020:

1. april 2020:

2. april 2020:

3. april 2020:

6. april 2020:

7. april 2020:

8. april 2020:

13. april 2020:

14. april 2020:

15. april 2020:

20. april 2020: 

21. april 2020: 

22. april 2020: 

28. april 2020:

30. april 2020:

7. mai 2020:

11. mai 2020:

12. mai 2020:

13. mai 2020:

20. mai 2020: 

28. mai 2020:

29. mai 2020: 

2. juni 2020:

9. juni 2020: 

12. juni 2020: 

15. juni 2020:

19. juni 2020: 

23. juni 2020:

27. juni 2020:

30. juni 2020: 

3. juli 2020: 

10. juli 2020: 

16. juli 2020: 

30. juli 2020: 

7. august 2020:

10. august 2020: 

14. august 2020:

17. august 2020: 

20. august 2020: 

1. september 2020:

24. september 2020:

6. oktober 2020: 

12. oktober 2020: 

19. oktober 2020:

23. oktober 2020:

27. oktober 2020:

28. oktober 2020:

30. oktober 2020:

2. november 2020:

5. november 2020:

6. november 2020: 

9. november 2020: 

13. november 2020:

17. november 2020: 

27. november 2020: 

16. desember 2020: 

3. januar 2021: 

4. januar 2021: 

5. januar 2021:

6. januar 2021:

14. januar 2021:

18. januar 2021:

20. januar 2021: 

23. januar 2021:

27. januar 2021:

29. januar 2021: 

30. januar 2021:

6. februar 2021:

9. februar 2021:

10. februar 2021:

15. februar 2021:

18. februar 2021: 

19. februar 2021:

3. mars 2021:

10. mars 2021:

18. mars 2021: 

26. mars 2021: 

7. april 2021:

13. april 2021: 

14. april 2021:

16. april 2021:

23. april 2021:

27. april 2021: 

28. april 2021:

5. mai 2021:

20. mai 2021:

21. mai 2021: 

25. mai 2021: 

28. mai 2021:

29. mai 2021: 

2. juni 2021: 

8. juni 2021: 

17. juni 2021: 

 18. juni 2021: 

20. juni 2021: 

28.juli 2021:

25.september 2021:

3. desember 2021:

7. desember 2021: 

13. desember 2021:

21. desember 2021:

5. januar 2022:

10. januar 2022:

13. januar 2022:

27. januar 2022:

1. februar 2022:RE-SERTIFISERT SOM RENT SÆRFORBUND

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jan 2021


Antidoping Norge (ADNO) har re-sertifisert Norges Fekteforbund som Rent Særforbund. Sertifiseringen gjelder for to år, og stiller krav til hele fekte-Norge. 

Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre antidopingkunnskap, og krever tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger. 

Fekteforbundet har ingen forhistorie med dopingsaker, men er opptatt av at det skal drives et godt forebyggende arbeid. Fekteforbundet ble første gang sertifisert som Rent Særforbund i 2018. 

Ny handlingsplan
ADNO har både vurdert Fekteforbundets oppfølging av handlingsplanen for forbyggende antidoping arbeid de to foregående årene, og gjennomgått en oppdatert risikovurdering med handlingsplan og konkrete tiltak som skal gjennomføres i løpet av de neste to årene. 

Handlingsplanen forplikter både utøvere, ansatte og tillitsvalgte i fekteforbundet og til fekteklubbene.

Last ned handlingsplanen via denne lenken 

Les mer om Fekteforbundets antidoping arbeid via denne lenkenDIGITAL TRENINGSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Jan 2021

32 fektere fra seks fekteklubber deltok på Fekteforbundets første treningssamling i 2021. På grunn av smittesituasjonen ble samlingen avholdt digitalt. 

Treningssamlingen er den første som blir arrangert for fekterne i de nye satsingsgruppene. Deltakerne representerer aldersklassene fra kadett til og med U23, og kommer fra Njård Fekting, Bygdø FK, Stavanger FK, Bergens FK, Nøtterøy FK og Sørlandet FK. 

Alle deltakerne har meldt sin interesse for å satse utover treningen i egen klubb, og har i dialog med foresatte og egen klubb, forpliktet seg til å følge oppsatte trenings- og konkurranseplaner i regi av Norges Fekteforbund. 

De vil bli fulgt opp  av Fekteforbundets sportslige leder og den nyetablerte Trenerkomiteen. Målet er både å heve det generelle treningskvaliteten i norsk fekting, og forbedre de norske prestasjonene internasjonalt.

Oppstart på fredag
Fekterne logget seg på Teams fredag ettermiddag, og ble ønsket velkommen til samlingen av Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki. 

Alle  gjennomførte AntiDoping Norge sin Ren utøver, og er nå sertifiserte som dette som er i henhold til  Fekteforbundets handlingsplan mot doping. 

Alle lastet dessuten ned Skadefri appen for fekting, og gjorde et utvalg av øvelsene i denne.  I tillegg til å få informasjon om flere av verktøyene som ligger tilgjengelig under menypunktet "Om toppidrett" på fekteforbundets nettside, opprettet alle en egen profil i Treningsdagboken Bestr 

De eldste og mest erfarne fekterne fikk dessuten i oppgave til å dele gode treningsopplegg som skal lastes opp til Øvelsesbanken som er ett av verktøyene tilgjengelig på Fekteforbundets nettside. 

Trening lørdag og søndag
Tidligere landslagsfekter og medlem i Fekteforbundets Trenerkomite, Fredrik Backer fra Njård Fekting hadde ansvaret for den fysiske treningen på samlingen. Han viste og instruerte selv øvelsene i en fektetilpasset sirkeltrening som alle som alle gjorde samtidig hver for seg over Teams.  I tillegg ble det løpt både langtur og gjennomført intervalltrening. 

Bartosz Piasecki hadde ansvar for den fektetekniske treningen. Både lørdag og søndag ledet han øvelser i beinarbeid, og gjennomgikk tips for  kampobservasjon og analyse. Begge dagene ble avsluttet med litt Yoga ledet av tidligere landslagsfekter Katherina Malvik fra Titan FK

Info om satsingsgrupper og innholdet i samlingen 
For at alle som ønsker kan få ta i bruk øvelsene som ble brukt i treningssamlingen, og få innsyn i planene fremover for arbeidet med satsingsgruppene har Fekteforbundet laget en oppsummering. 

Last ned innholdet fra Treningssamling #1 2021 her

Treningssamlinger fremover
Fekteforbundet har i første omgang planlagt for syv treningssamlinger  det første halvåret. I utgangpunktet er samlingene tenkt lagt til å foregå i ulike fekteklubber. Om også disse vil måtte foregå digitalt avhenger av smittesituasjonen og hensynet til smittevern på selve samlingene og reisene til og fra. 

Neste samling blir 5-7 februar. Fekteforbundet vil se av om også denne må gjennomføres digitalt.

Fekteforbundet takker både lederne og deltakerne som sporty tok utfordringen om å gjennomføre samlingen digitalt og bidro konstruktivt til oppstarten av den nye sportslige satsingen i norsk fekting!
REGJERINGEN ANBEFALER AT INNENDØRSIDRETT UTSETTES TOM. 18. JANUAR

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Jan 2021

2021 startet dessverre med økt smitte og nye innstramminger i smittevernet. Blant annet anbefaler regjeringen at innendørsidrett utsettes til etter 18. januar. Fekteforbundet ber alle fekteklubbene om å følge anbefalingene.  

På grunn av den negative smitteutvikling, ber regjeringen samtidig om at alle unødvendige reiser i inn- og utland unngås. De fleste arrangementer vil av den grunn ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger, og bør derfor også utsettes eller avlyses. 

Norges idrettsforbund tar myndighetenes anbefalinger til etterretning, og ber alle sine organisasjonsledd om å følge disse. Fekteklubbene bes dessuten om å holde seg orientert om eventuelle lokale regler og anbefalinger som kan komme i tillegg til de nasjonale. 

Utendørstrening
Innstrammingene setter  begrensninger for både tradisjonelle klubbtreninger i fektesalen og for aktivitetene i regi av Fekteforbundet. Klubbene oppfordres imidlertid til å tilrettelegge for alternative treninger utendørs. Dette er fullt mulig så lenge man kan opprettholde avstand på minimum en meter fra hverandre. 

Digital treningssamling
Koronatiden har vist at det kan være godt for samholdet å holde kontakt via Teams og andre digitale plattformer. Dette kan også være gode plattformer for deling av treningstips og ikke minst felles treninger.

For eksempel vil Fekteforbundets første treningssamling i år, første helgen i januar, gjennomføres digitalt. Forberedelsene er ferdig, og vi håper dette blir en god start på forbundets nye sportslige plan. Dessuten er målet at samlingen skal gi gode treningstips til flere klubbtrenere og utøvere.

Det handler nå om å finne alternative treningsformer som bidrar til at smittepresset avtar, slik at vi så raskt som mulig kan komme tilbake til normalen igjen.