FREDRIK BACKER ANSATT I FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Jun 2022

F.v.: Claes H. Bendiksen, generalsekretær, Fredrik Backer og Bartosz Piasecki, sportslig leder. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fredrik Backer har takket ja til stillingen som prosjektleder utvikling og begynner å jobbe i Norges Fekteforbund 1. oktober. 

Fredrik har utdannelse innen Sports Management fra Norges Idrettshøyskole, og kommer fra stillingen som administrativ leder i Njård Turn. Han er tidligere landslagsfekter, med lang fartstid som trener for både barn og ungdom. Både i hjemklubben Njård Fekting, og som innleid trener for Fekteforbundets Utviklingsgruppe.

Ny giv i norsk fekting
Etter mange år med vekst i antall fektere, har veksten stoppet opp, og mange fektere har blitt borte under pandemien. Selv om frafallet har vært størst i noen av de største klubbene, som bør ha de beste forutsetningene for å få opp aktiviteten igjen, var det det store flertallet på Fektetinget enige om at det det trengs et ekstra krafttak for å få tilbake den gode utviklingen.

Fredrik vil i første omgang ha en midlertidig stilling i to år. Hans viktigste ansvarsområder vil være å bidra til at fekteklubbene systematiserer arbeidet med å få tilbake tapte medlemmer, og både intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere nye, uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer, slik at disse beholdes så lenge som mulig.

Han vil også ha ansvar for Fekteforbundets trener- og dommerutdanning, samt planlegge regionale treningssamlinger i samarbeid med klubbene, og bidra inn mot Fekteforbundets utviklingsgrupper.

Fredrik blir dessuten et viktig bindeledd for å systematisere klubbutviklingsarbeidet. Både sammen med Fekteforbundets klubbveileder i arbeidet med kompetanseøkningen i klubbstyrene, og vis a vis klubbtrenerne slik at den sportslige kompetanseoverføringen fra Fekteforbundets arbeid med satsingsgruppene, øvelser og treningskultur, i større grad kan spres og tas i bruk i hele fekte-Norge.

Fredrik er godt kjent med norsk fekting, og har den rette bakgrunnen til å bidra både strategisk og operativt for norsk fekting. Han blir derfor et viktig tilskudd til administrasjonen i arbeidet med å gjennomføre den vedtatte langtidsplanen for Norges Fekteforbund.

Vi ønsker han velkommen og lykke til!

 
FEKTEFORBUNDETS HEDERSTEGN ER UTDELT

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jun 2022

F.v: Stig Herbern, Mariusz Piasecki og Claus Mørch. Foto: Norges Fekteforbund. 

Mariusz Piasecki og Stig Herbern fra Bygdø Fekteklubb fikk i går overrakt Norges Fekteforbunds Hederstegn for særdeles fortjenstfullt arbeid for norsk fektesport.

Hederstegnet er Fekteforbundets høyeste utmerkelse og innebærer også et æresmedlemskap i forbundet. Hederstegnet gir dessuten rett til å møte på alle Fekteting med tale- og forslagsrett.

Før tildelingen var det kun Claus Mørch, Bjørn Faye, Ove Mo og Anders Amble som hadde utmerkelsen. Det var også disse fire, som er valgt av Fektetinget til å sitte i Hederstegnrådet, som har innstillende myndighet til flere tildelinger av Hederstegnet.

På bakgrunn av Hederstegnrådets innstilling, vedtok Fekteforbundets styre tildelingen, som dessuten ble annonsert ved akklamasjon på Fektetinget 22. mai. 

Flott takketale
Claus Mørch holdt på vegne av Hederstegnrådet en lang og emosjonell tale på Bygdø Fekteklubb sin sommeravslutning i Bygdøhus 20. juni. Der takket han både Mariusz og Stig for deres viktige bidrag for norsk fekting.

I tillegg til Mariusz sine trenersuksesser med Claus Severin Mørch sin VM-bronse og Bartosz Piasecki sitt OL-sølv, har Mariusz trent utallige fektere, og bidratt med sin fektekompetanse på alle arenaer i norsk fekting. 

Foruten trenerjobben i Bygdø Fekteklubb, var han i perioden 1991 til 2016 også utleid til Norges Fekteforbund. Først som utviklingskonsulent, deretter som landslagssjef, og senere også som daglig leder og generalsekretær. 

Claus vektla dessuten Mariusz sin evne til å skape en positiv kultur rundt seg. En kultur som både stimulerer den enkelte, og som også bygger et miljø som alle har glede av.

Claus takket også Stig for innsatsen som tillitsvalgt på ulike nivåer i norsk fekting. Hans bakgrunn som dyktig næringslivsleder har både vært viktig som styreformann i Bygdø Fekteklubb i 22 år, og som mangeårig komiteleder i Fekteforbundets Tekniske Komite og i Valgkomiteen. 

Stig har muliggjort fremragende sportslige resultater, og samtidig også bidratt til en inkluderende kultur som tar hensyn til alle.

Både Mariusz og Stig fortjener den annerkjennelsen Hederstegnet og æresmedlemskapet gir. Vi gratulerer begge to og håper norsk fekting får glede av deres innsats i mange år fremover!SISTE SAMLING FOR SATSINGSGRUPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Jun 2022

Satsingsgruppen i Njård Fekting sin fektesal. Foto: Ellen Vokes. 

Fekteforbundet arrangert i helgen treningssamling for satsingsgruppen i Oslo. Dette var årets tredje og den siste før sommerferien.

Samlingen ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki med innleid bistand fra Njård Fektings hovedtrener Anatolij Gerej. 

Samlingen startet på lørdag morgen med fysiske tester. Fekterne møttes først ved Olympiatoppen for en 3000 meters løpetest. Deretter fulgte flere styrke- og spensttester på Bygdøhus. Lørdagen ble avsluttet med et felles måltid etter både teknisk/taktisk fektetrening og en økt med fri fekting.

Planene fremover
Etter en lang økt med konkurransetrening på søndag, ga Bartosz Piasecki en status for satsingsgruppen, og presenterte planene for Fekteforbundets sportslige utviklingsarbeid fremover.

Presentasjonen var i tråd med det som ble presentert på klubbseminaret, dagen før årets Fekteting. Les mer om denne og de andre presentasjonene fra dette seminaret via denne lenken. 

Bartosz Piasecki presenterer planene for opprettelsen av to utviklingsgrupper. Foto: Ellen Vokes.

Etablerte mål - justerte virkemidler
Fekteforbundets hovedmål er fremdeles å kvalifisere talentfulle og yngre norske fektere til OL 2028, og underveis jevnlig oppnå topplasseringer i internasjonale stevner, og vinne medaljer i Nordisk Mesterskap.

Delmålene er dessuten å legge til rette for at talentene tar steget videre inn på toppnivå som seniorer, med internasjonale topplasseringer og medaljer. 

Et tiltak for å oppnå disse målene har vært å etablere en modell for profesjonell satsing på toppidrett for fremtiden, som også filtrerer ned til profesjonell satsing i klubbene.

Høsten 2020 etablerte derfor Fekteforbundet Satsningsgruppen for unge utøvere, født 2006 eller tidligere, som ønsket å satse utover klubbtilbudet.

Tiltaket har gitt bedre treningskultur og mer kontinuitet i treningsarbeidet. Flere trener mer, og mer variert. Flere har begynt å toppidrettsgymnas og fått økt motivasjon til å satse mer på fekting. 

Ikke minst har det resultert i at norske fektere har oppnådd bedre nordiske og internasjonale resultater.

Innføring av to utviklingsgrupper
Det var større interesse for å være med i Satsingsgruppen enn først antatt. Fordi flere har fått være med, har det vært stor nivåforskjell både fysisk og teknisk mellom de eldste og yngste på samlingene. 

Gruppestørrelsen har dessuten krevd at samlingene har måttet bli gjennomført på flere steder parallelt, og med flere innleide trenerressurser enn planlagt. 

Fordi flere fektere har fått være med, har det også vært utfordrende for Fekteforbundet å følge opp alle like godt mellom samlingene. Dessverre har det dessuten vært lite trenerinvolvering. Kun noen av klubbtrenerne har ønsket å bidra inn mot samlingene, og følge de opp i de ordinære klubbtreningene. 

Dette har hindret mye av kontinuiteten i satsingen, og den potensielle kompetanseoverføringen fra arbeidet med Satsingsgruppen og ut i fekteklubbene er heller ikke blitt utnyttet maksimalt. 

Øvelser og treningskultur er av den grunn ikke blitt implementert i resten av fekte-Norge i like store grad som det kunne.

Innføring av to utviklingsgrupper
Ett av flere tiltak for å gjøre noe med overnevnte, er at Fekteforbundet fra neste sesong oppretter to utviklingsgrupper. 

Last ned mer informasjon om og kravene og uttak til Utviklingsgruppe A og B via denne lenken.

Ytterligere avklaring om hva som kreves av deltakere, deres trenere og klubb  for å være med i de ulike gruppene vil komme i den første treningssamlingen etter sommerferien. Den er planlagt gjennomført 20-21 august

Bilder fra samlinger og stevner
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flott bilder fra denne, og andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.STOR NORSK MEDALJEFANGST I KUNGSBACKA

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Jun 2022

Seierspallen i guttenes U17-årsklassen med t.v. sølvemaljør Franz Philip Pap Holmen og vinneren Viktor Jarl Breivik som også vant U20-årsklassen. Foto: Mariusz Piasecki.

De norske fekterne vant fire gull og totalt 13 medaljer i helgens svenske stevne Kungsbacka Masters. Stevnet som ble arrangert av Kungsbacka fäktklubb i Kungsbacka Sportshall hadde 133 starter.

I flere av gutteklassene var det flere nordmenn enn svensker på premiepallen. Blant annet imponerte Viktor Jarl Breivik fra Bygdø Fekteklubb (på bildet over) med å vinne gull i to ulike aldersklasser. Totalt fikk de norske fekterne med seg fire medaljer i hver valør. Dette var sesongens siste stevne, og lover således godt for den neste.

Mer informasjon om stevnet med flotte bilder finnes på stevnearrangøren Kungsbacka Fäktklubb sin Facebookprofil.

Vi gratulerer alle de norske medaljevinnerne!

Gull:

 • Viktor Jarl Breivik (Bygdø FK) U17 og U20
 • Markus Vokes Brobakken (Njård Fekting) Senior
 • Lucas Jacob Bakke (Njård Fekting) U13

Sølv:

 • Adrian Grandal (Oslo FK) Senior
 • Franz Philip Pap Holmen (Bygdø FK) U17
 • Alexander Allport Fossum (Bygdø FK) U15
 • Tinius Jacobsen (Oslo FK) U13

Bronse:

 • Elisabeth Pilipenko (Bygdø FK) U15
 • Olav Eikanger (Bergens FK) Senior
 • Marcus Vokes Brobakken (Njård Fekting) U20
 • Vahab Fatullaev (Njård Fekting) U15
 • Conrad Martin Danielsen (Oslo FK) U15

Se alle resultatene via denne lenken.

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra både Kungsbacka Masters og andre stevner. I denne gruppen finnes også bilder fra Norgesmesterskapene, fra treningssamlinger og fra konkurranser i utlandet. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
NORDMENN PÅ PALLEN I MALMØ

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Jun 2022

F.v: Bartosz Piasecki (Bygdø FK, Nina Steenland, Irina Aschehoug og Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting). Foto: Samuil Kaminski.

I pinsehelgen var det igjen klart for Malmö International. De norske fekterne vant fire medaljer individuelt og en lagbronse. 

Dette var et stort stevne med 184 starter i herre- og dameklassen fra 16 land. Det var et høyt nivå og vi gratulerer derfor Nina Steenland og Benjamin Humlen Dahlbo med imponerende sølvmedaljer. Dessuten gratulerer også Irina Aschehoug og Bartosz Piasecki med bronsemedaljer.

Lagkonkurransen hadde totalt 41 lag fordelt på dame- og herreklassen. Njård fekting gratulerer derfor også med en flott bronsemedalje i dameklassen. Laget besto av Thale Hille-Dahl, Pia Albertson, Nina Steenland og Irina Aschehoug. 

Finn alle resultater via denne lenken.

Dameklassen ble vunnet av Gaja-Dvikova, med FFF Stockholm på andreplass foran Njård Fekting.

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra både Malmö International og andre stevner. I denne gruppen finnes også bilder fra Norgesmesterskapene, fra treningssamlinger og fra konkurranser i utlandet. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.