FEKTEFORBUNDETS JULEHILSEN

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Des 2019


2019 har vært et hektisk år med mye aktivitet og mange lyspunkter. Før jule- og nyttårsfeiring er det derfor passende med en oppsummering av fekteåret.

De beste indikatorene på at norsk fekting er på rett vei, er den store veksten i antall fektere, og økningen i stevnedeltakelsen. Det er ekstra gledelig at veksten er størst innen barne- og ungdomsgruppen. 

Klubbundersøkelsen
Ett av forbundstiltakene som ble godt mottatt på det siste Fektetinget, var kartlegging av status og behov i fekteklubbene. Denne informasjonen skulle hjelpe Fekteforbundet å målstyre de forbundsvise utviklingstiltakene slik at de i størst mulig grad støttet medlemsklubbene. Dessuten skulle besvarelsen av en undersøkelsen stimulere til diskusjon om klubbutvikling i hvert enkelt klubbstyre.

Undersøkelsen ble ferdigstilt og resultatene ble offentligjort i 2019.

Svarene har gitt Fekteforbundet god styringsinformasjon i prioritering av tiltak og sammenfaller i stor grad med Fekteforbundets strategi. 

Klubbutvikling
Uansett størrelse på klubbene viste imidlertid undersøkelsen at et økt fokus på klubbutvikling er viktig for å fortsette medlemsveksten.

Tillitsvalgte i fekteklubbene som har deltatt på klubbuviklingskurs eller mottatt klubbutviklingsbistand fra idrettskretsene svarte i undersøkelsen at de har hatt god nytte av dette. På grunn av utskiftninger i klubbstyrene, er det imidlertid krevende å drive kontinuerlig opplæring av alle nye tillitsvalgte, og mange klubber har ikke nødvendig kunnskap. 

Fekteforbundet har derfor videreutviklet "klubbservicen" for bidra med hjelp i klubbdriften. Ett av de nyutviklete hjelpemiddelene som anbefales er "Bedre Klubb".

Sammendrag av 2019
Færre eposter og flere nyhetssaker på Fekteforbundets nettside var også et ønske som fremkom i klubbundersøkelsen.  

Istedenfor å minne om hva som er viktig for neste år, ber vi derfor både tillitsvalgte og medlemmer av fekteklubbene alle om å ta en gjennomgang av sakene i nyhetsarkivet, og gjerne også orientere seg på innholdet i de faste menypunktene og i protokollene fra styre- og komitemøtene for å være godt forberedt til 2020. 

Med denne saken er det i 2019 publisert 86 saker på Fekteforbundets nettside i år. De fleste av disse er delt på forbundets offisielle Facebook-profil. Et kort årssammendrag med lenker kan leses nedenfor.

Flere kurs og treningssamlinger
Inkludert med den internasjonale treningssamlingen i romjulen, har Fekteforbundet i 2019 arrangert tre internasjonale og fire nasjonale treningssamlinger, dessuten en egen jentesamling, og to treningssamlinger for ungdommer.

I tillegg er det gjennomført fire regionale treningssamlinger, og en egen treningssamling for sabelfekterne i tett samarbeid med fekteklubbene. Hver enkelt samling er omtalt med bilder på Fekteforbundets hjemmeside.

Fekteforbundet har dessuten revitalisert trenerutdanningen, og 15 nye trenere har gjennomgått Trener 1-utdanningen. I tillegg har Fekteforbundet bekostet trenerutdanning for en sabelfekter for også å styrke ressursene i sabelmiljøet. 

Fekteforbundet følger opp trenerutdanningen og har allerede satt opp Trener 2-utdanning i 2020

For at hver klubb skal kunne stille med tilstrekkelig antall kvalifiserte dommere som kreves med de nye stevnereglene, har Fekteforbundet også gjennomført en rekke kurs og to eksamener. 

34 nye regionale dommere og 7 nye nasjonale dommere er utdannet. Invitasjon til kurs og eksamen 1. halvår 2020 også planlagt

I tillegg til treningssamlingene og kurs kan vi dessuten se tilbake på økt stevne deltakelse  på alle nivåer. Ikke bare på stevnene i norsk ranking men også på stevnene i Ungdomsserien

I tillegg har det vært gjennomført tre store arrangementer i 2019:

Oslo Cup med kvinneklasse
Selv om Fekteforbundet og teknisk arrangør Bygdø Fekteklubb har lang erfaring med gjennomføringen av Oslo Cup det eneste internasjonale FIE-stevnet i Norge er det verdt å nevne at kvinneklassen igjen var tilbake på programmet. 

Etter at Oslo Cup mistet statusen som verdenscupstevne for kvinner, har Norges Fekteforbund arbeidet mot det internasjonale fekteforbundet for å få tilbake dameklassen. Løsningen var å gå sammen med fekteforbundene i Sverige og Finland, og lage en egen nordisk integrert konkurranse kalt Nordic Challenge.

NM-veka og Nordisk mesterskap
Vi kan se tilbake på svært god gjennomføring av Nordisk Mesterskap for kadetter og juniorer i Sandefjord, og norgesmesterskapet for seniorer og veteraner ble arrangert i Stavanger under NM-veka for første gang. 

Begge mesterskapene ble godt arrangert i samarbeid med lokale fekteklubber som tidligere ikke har arrangert tilsvarende mesterskap. Arrangementene tilførte fekteklubbene erfaring, og synliggjorde fekting i nye vekstområder, og også nasjonalt blant annet gjennom en times direktesending på NRK. 

Gode sportslige resultater
Til tross for at norsk fekting opplever et generasjonsskifte i seniorklassen, er det gledelig at flere fektere fra forskjellige klubber, både på jente og guttesiden har oppnådd gode internasjonale resultater. I tillegg til nevnte Nordiske Mesterskap for juniorer og kadetter, hevdet Norge seg i det Nordiske Mesterskapet for seniorer, i juniorverdenscupen for lag og i Europacupen for jenternordiske stevner i flere aldersklasser.

Rullestolfekting
2019 var året hvor det ble etablert aktivitet innenfor den paralympiske grenen rullestolfekting. Cathrine Bergan fra Drammen Fekteklubb skapte norsk fektehistorie ved å bli den første norske deltakeren i et verdenscupstevne. Drammen Fekteklubb er den eneste norske klubben som har et tilbud, men som sammen med Fekteforbundet arbeider aktivt for at denne grenen vokser i Norge. 

Idrettspolitikk og forbundsdrift
Moderniseringsprosessen i norsk idrett, med mer digitalisering og omorganisering av omlegging av forvaltningsordningene har vært tidkrevende. 

Fekteforbundet har deltatt aktivt for å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer og behov så endringene i størst mulig grad blir så gode som mulig for fektesporten. De ulike høringssvarene innenfor dette og andre viktige temaer blir offentliggjort fortløpende. 

Ikke minst stilte Fekteforbundet på årets Idrettsting godt forberedt, og deltok aktivt i både valg av nytt Idrettsstyre og behandling av store og viktige saker. 

På grunn av økte rapporteringskrav har Fekteforbundet også både endret økonomisystemet, og rutinene for planlegging og gjennomføring av tiltak. Etter litt innkjøringsproblemer ser dette ut til å ha blitt godt implementert i løpet av 2019. 

På grunn av den økte deltakelsen på utenlandske stevner har Fekteforbundet klargjort ansvaret til både NF, reiseledere og utøvere ved å implementere instruks for reiseledere og klare retningslinjer, såkalte spilleregler for både holdninger og adferd for utøverne.

Målet er å klargjøre ansvar, og hva som forventes av både landslagsutøverne og de andre som representerer Norge. Spesielt for de yngste sine foreldre og foresatte skal dette være en trygghet når barna og ungdommene reiser til utlandet.

For bedre å ta tak i anleggsutfordringene har Norges Fekteforbund etablert et anleggssamarbeid med de andre kampidrettene. Dette gir større styrke i det politiske påvirkningsarbeidet for å få bygget flere anlegg som passer vår idrett. Et viktig hjelpemiddel er også en anleggsplan og anleggsveileder.

Fortsatt vekst og forbedrete resultater sammen
Videre utvikling og fremgang krever samhold og godt miljø. Fekteforbundet har av den grunn tydeliggjort vår kultur og våre verdier gjennom retningslinjene beskrevet i «Sammen Fremover – På og Utenfor Pisten»

Et annet tiltak for å skape et felles engasjement er lanseringen av bildedelingsgruppen "Fektebilder" på Facebook som har blitt tatt godt i mot. 

Fekteforbundet har dessuten implementert flere tiltak for å heve topprestasjonene

For blant annet å kunne følge opp landslaget i enda større grad, og samtidig skaffe økte ressurser i arbeidet for at flere fektere fra en stadig voksende ungdomsgruppe kommer opp på et godt internasjonalt nivå har Fekteforbundet også økt fokuset på å få inn flere sponsorer, i tillegg til de avtalene vi allerede har via vår tilknytning til Norges Idrettsforbund og samarbeidet med de andre idrettene i SFA i forbindelse med Ungdomslekene.

Et spennende 2020
En viktig og historisk hendelse på tampen av året er avtalen Fekteforbundet har gjort med Olympiatoppen for å finne måter å trene enda mer målrettet på, både i forbunds- og klubbregi. Dette vil gi oss spennende muligheter til å utvikle oss sportslig. 

Norges Idrettsforbunds modernisering- og omorganiseringsprosess fortsetter. Tilskuddordningene og kravene til både klubber og særforbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund er i endring. Dette stiller både krav til drift og utvikling, men også til det idrettspolitiske arbeidet som gjøres i Fekteforbundet. 

2020 er tingår og nye krav til styresammensetning har fått Fekteforbundets valgkomite til å etterlyse enda flere dyktige og engasjerte styre- og komitemedlemmer som ønsker å bidra.

Avslutningsvis så minner vi om at fekteklubbene må fornye registerteringen av fekteres NF-lisenser på Fekteforbundets stevnepåmeldingssystem, Ophardt. Dessuten som benytter vi anledningen til å takke alle som står på for norsk fekting. 

Norsk idrett generelt og norsk fekting spesielt har helt avhengig av dugnadsinnsats. Uten frivillige, både tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, trenere og dommere hadde norsk fekting derfor ikke vært mulig!

Forbundskontoret vil fra og med i dag være julestengt. Norges Fekteforbund ønsker alle en god jul, og ser frem mot et godt nytt fekteår!