SAMMEN FREMOVER - PÅ OG UTENFOR PISTEN

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Sep 2019

Fekteforbundet arbeider for økt samhold og kameratskap på tvers av klubb- og geografiske skiller i norsk fekting. Ett av forbundets satsingsområder er derfor kulturbygging. 
For å tydeliggjøre vår kultur og våre verdier, har Fekteforbundet beskrevet Fair Play, og utarbeidet retningslinjer for ønsket oppførsel i norsk fekting. 

I kampreglene er det nedfelt at man hilser på både motstander og dommer før og etter hver kamp. Våre verdier går imidlertid ut over disse, og favner bredere enn for eksempel dopingregler og gule, røde og sorte kort i fektekamper.

Supplerer konkurransereglene
Økt fokus på god sportsånd og respekt for meningsmotstandere med nulltoleranse for juks, usannheter og baksnakking også utenfor fektepisten vil forbedre miljøet på tvers av meningsforskjeller, regioner, våpengrener og klubbtilhørighet.

Et godt fektemiljø motvirker frafallet, og stimulerer rekruttering av både utøvere og tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå. Et positivt og engasjert miljø påvirker også hvordan fekting blir oppfattet, og vil gjøre sporten mer attraktiv for sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Retningslinjer for oppførsel
Med bakgrunn i hva som er vedtatt om kulturbygging i Langtidsplanen for norsk fekting, har Fekteforbundet tatt utgangspunkt i fektingens grunnverdier, og nå utarbeidet retningslinjer for god oppførsel i fekte-sammenhenger utenfor konkurransene - for alle som er tilknyttet norsk fekting.

Fekteforbundet håper at dette vil hindre at meningsforskjeller utvikler seg til konflikter som kan skade miljøet. Bedre samhold i norsk fektesport vil dessuten gjøre det enklere å ønske flere velkommen, både som utøvere, tillitsvalgte, foreldre eller foresatte. 

Les mer om Fair Play, verdier og retningslinjer for ønsket oppførsel her

Les styreprotokollen her
Kommentarer

0 Kommentar

Kommentarfelt er stengt

Levert av IdrettenOnline