FLERE SOLIDE FEKTEKLUBBER

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Sep 2019

Illustrasjonen viser organisasjonshjulet som brukes som verktøy i klubbutviklingsarbeid.

Klubbundersøkelsen viser at flere tillitsvalgte i de fleste fekteklubbene har behov for økt kunnskap om klubbdrift for medlemsklubber i Norges Idrettsforbund. For å fortsette medlemsveksten, bør det derfor fokuseres mer på klubbutvikling.

Kartlegging av klubbenes mål og behov er ett av tiltakene i NFs langtidsplan. Vinteren 2018/19 ble det derfor gjennomført en klubbundersøkelse. Svarene viste blant annet at det er et stort behov for økt kunnskap om klubbdrift.

Undersøkelsen bekreftet også at norsk fekting har et flertall av små fekteklubber som er organisert som særidrettslag, og som drives av noen få ildsjeler. 

Hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig avhenger av flere ting. Om aktiviteten skal organiseres i en særidrettsklubb eller i et fleridrettslag som en av flere idretter med felles styre og administrasjon er opp til hver enkelt klubb. 

Undersøkelsen viste imidlertid at mange klubber er helt avhengige av noen få personer som både organiserer klubbtreninger og konkurransedeltakelse, og i tillegg sliter med å få tid til å tilfredsstille administrative krav og utnytte støtteordningene som frittstående medlemsklubber i Norges Idrettsforbund (NIF). 

Bistår på flere områder
Norges Fekteforbund (NF) bruker mye tid på å påvirke idrettspolitiske beslutninger slik at hverdagen blir enklere for mindre klubber.

I tillegg bistår NFs administrasjon så godt som mulig i fekteklubbenes i rapporteringer, i utarbeidelse av søknader og i kontakt med NIF sentralt, med NIFs idrettskretser og med myndighetene for øvrig.

For at norsk fekting kan fortsette medlemsveksten, holde på medlemmene og unngå å miste ildsjelene, bør også fokuset på klubbdrift økes slik at flere i klubbene skal kunne bidra. 

Behov for økt kunnskap
Hovedregelen er at NIF via idrettskretsene skal sørge for at alle nye ledere/styrer i idrettslag får nødvendig grunnopplæring innenfor fellesidrettslige områder.

Tillitsvalgte i fekteklubbene som har deltatt på klubbuviklingskurs eller mottatt klubbutviklingsbistand fra idrettskretsene svarte i undersøkelsen at de har hatt god nytte av dette. 

På grunn av utskiftninger i klubbstyrene, er det imidlertid krevende å drive kontinuerlig opplæring av alle nye tillitsvalgte. 

I tillegg til å drive kurs og opplæring via idrettskretsene, har NIF derfor utarbeidet både maler og e-læringskurs som fritt kan benyttes av klubbene.

Ingen av klubbene som besvarte Klubbundersøkelsen var imidlertid sikre på om de tillitsvalgte for eksempel hadde gjennomgått NIFs e-læringskurs for styremedlemmer. Kun et mindretall svarte dessuten at de var kjent med "verktøykassen" for klubbdrift om ligger på NFs nettside.

Forbedret klubbservice 
For å bistå de de tillitsvalgte i klubbstyrene, har NF nå laget en oppdatert oversikt over tilgjengelig hjelpemidler som anbefales. Denne "verktøykassen" er plassert under menypunktet "For Klubber" i hovedmenyen og er kalt Klubbutvikling/kurs/utdanning.

NF håper dette vil gjøre dette kan bidra til å forenkle hverdagen i klubbene, men håper også at flere fekteklubber tar kontakt med sin respektive idrettskrets. Ikke bare for å få bistand, men også for å utnytte de ulike støttemulighetene som finnes.


Lenke til siden med "verktøykassen"