TO TRENINGSSAMLINGER I STAVANGER

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Aug 2023

En av flere tøffe fysiske økter som ble gjennomført utendørs på sesongens første samling for Utviklingsgruppen. Foto: Ada Sofie Gildernes.

Fekteforbundet arrangerte fra fredag til søndag årets fjerde treningssamling for utviklingsgruppen. Parallelt arrangerte forbundet også en regional treningssamling sammen med Stavanger FK som var åpen for andre fektere i regionen.

Dette var det første treningssamlingen for fekterne som er tatt ut i Utviklingsgruppen denne sesongen. Samlingen som ble avholdt i Stavanger ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki, med innleid bistand av Stavanger FKs trener Tomas Krasikovas. Treningen foregikk både utendørs og i Stavanger FKs fektesal.

God start på sesongen
Fordi Utviklingsgruppen i sommer har hatt et eget program for egentrening  hadde fekterne et godt treningsgrunnlag. Det var derfor lagt opp til tøffe økter med mye fysisk trening allerede på den første samlingen. På fredag var det fri fekting, men på både lørdag og søndag var det mange økter med fysisk trening i tillegg til tekniske og taktiske oppgaver, samt kamptrening.

Fekteforbundets Sommerprogram både har vært og er tilgjengelig for andre som ønsker å benytte de anbefalte øvelsene. Det er laget av Anatolij Gerej og Filip Broniszewski i samråd med Fekteforbundet. Begge var innleide trenere for utviklingsgruppen i forrige sesong.

Regional treningssamling
Parallelt med denne samlingen for utviklingsgruppen ble det også avholdt en regional treningssamling for andre fektere i regionen. Dette er den første ordinære etter de to samlingene som ble arrangert i Stavern og Ulvik i sommerferien.

Den regionale treningssamlingen ble ledet av de innleide trenerne Matthieu Bulteau (på bildet) og Alexey Skachov som begge har deltatt på Fekteforbundet Trenerutdanning. Foto: Norges Fekteforbund.

Flere felles økter
Mange av treningsøktene var felles for fekterne på de to samlingene. I tillegg til de 18 fekterne i utviklingsgruppen, deltok 14 fektere fra både Stavanger FK og Bergens FK på den regionale samlingen.

Planen fremover er å ikke bare avholde treningssamlingene for Utviklingsgruppen i Oslo. Ved å arrangere flere i regionene, kan Fekteforbundet samtidig avholde regionale treningssamlinger og legge opp til flere fellesøkter.

Målet at sparringen og dermed treningsutbyttet blir bedre for alle. Dessuten vil dette kunne motivere flere til å kvalifisere seg inn i Utviklingsgruppen, og stimulere til at både treningskultur og øvelser breddes ut til flere klubber og flere fektere.  

Fellesmåltider
Etter en lange og tøffe økter, ble det servert varm lunsj og middag på både fredag, lørdag og søndag for alle fekterne som deltok på samlingene.

En stor takk til Reinert Nordtvedt (bildet) og andre frivillige i Stavanger FK for fantastisk servering. Foto: Norges Fekteforbund.

Synliggjøring av norsk fekting
I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder blir det publisert bilder og film fra disse og andre treningssamlinger, samt fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Gruppen holdes lukket slik at man trygt kan publiserer bilder av barn, uten at disse kan spres uten godkjenning.

Vi oppfordrer derfor også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil som er åpen. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingene både ga inspirasjon og en god start til den nye sesongen. Den gode stemningen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.

OSLO CUP OG NORDIC CHALLENGE 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Aug 2023

Årets Oslo Cup, som arrangeres 28 – 29 oktober, avslutter den nordiske konkurranseserien Nordic Challenge som i år har over 40 000 kroner i premiepotten.

Oslo Cup, med Bygdø FK som teknisk arrangør, er norsk fekting årlige stormønstring. Stevnet fikk status som et satelittstevne i verdenscupen for 20 år siden, men holdes i likhet med de andre tilsvarende stevnene i Norden i år utenfor verdenscupen for å unngå russisk og belarusisk deltakelse. 

Disse stevnene har imidlertid gått sammen i et eget Nordic Challenge med pengepremier for å opprettholde deltakerinteressen.

Stevneplan for Nordic Challenge 2023
Årets Nordic Challenge består av fire stevner, i fire ulike land med både dame og herreklasse.

 1. 16. og 17. september: Challenge Bernadotte, Stockholm, Sverige
 2. 23. og 24. september: Kupittaa Tournament, Turku/Åbo, Finland
 3. 7. oktober: Nordiska Mästerskapen, Kääriku, Estland
 4. 28. og 29. oktober: Oslo Cup, Norge

Prispenger i både dame- og herreklassen
For øke interessen for stevnene er det satt opp pengepremier for de beste sammenlagt i både dame og herreklassen.

 • Førsteplass:        1 000 Euro
 • Andreplass:           700 Euro
 • Tredjeplass:          300 Euro

Sammenlagtvinnerne vil være den fekteren i dame- og herreklassen som har det laveste sammenlagte plasseringsnummeret etter alle stevene. En ikke-start regnes som antall deltakere +1. Ved likt resultat etter alle fire stevner vinner den med flest førsteplasser, eventuelt antall andreplasser etc. Ved eksakt likt resultat avgjør plasseringen i Oslo Cup.

Påmelding på alle stevnene gjøres klubbvis via Ophardt. Deltakerne trenger kun nasjonal, og ikke internasjonal lisens for å delta.

Selv om Oslo Cup i år holdes utenfor verdenscupen, håper vi på stor deltakelse og at våre beste fektere får mulighet til å få vist seg frem mot internasjonale fektere på hjemmebane, og de mindre erfarne får stimulans og impulser til videre utvikling.

FEKTEFORBUNDET ARBEIDER FOR Å BEGRENSE KOSTNADENE

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Aug 2023

Fra en av treningssamlingene i regi av Fekteforbundet som ble avholdt i en av få anlegg som kun benyttes til fekting. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundets kartlegging av kostnader i norsk fekting viser at fekting ikke utmerker seg som en dyr idrett. For ytterligere å bidra til å redusere økonomiske barrierer for deltakelse, er det fleste av Fekteforbundets utviklingstiltak gratis for både klubber og deltakere.

I stadig flere idretter har ansatte trenere og administrative ressurser erstattet frivillig dugnadsinnsats. Den økte profesjonaliseringen medfører høyere medlemskontingenter og treningsavgifter.

De fleste norske fekteklubbene blir derimot drevet på frivillig basis. Treningene organiseres dessuten i kommunale anlegg som deles med andre idretter, men som enten er gratis eller som har lav husleie.

Fekteforbundets kartlegging av kostnadsnivået i norsk fekting, viser derfor at fekteutstyr, medlemskontingenter og treningsavgifter er rimeligere enn i mange andre idretter.

Les mer om Fekteforbundets kartlegging av kostnadene i norske fekting her

Fekteforbundet bidrar til å holde kostnadene nede
I tillegg til refusjonsordningene for merverdiavgift og for innkjøpskostnader til klubbutstyr som fekteklubbene har tilgang på som medlemmer av Norges idrettsforbund, bistår også Fekteforbundet fekteklubbene og deres medlemmer med både direkte og indirekte økonomisk støtte.  

Lave lisenser og kontingenter
Fektelisensen er gratis for de under 13 år, og kun kr. 100 for fektere i aldersgruppen 13 til 20 år. I flere andre idretter er lisensen godt over ti ganger så høy.

I motsetning til mange andre særforbund, innkrever heller ikke Fekteforbundet kontingent fra fekteklubbene, og betaler regningen fekteklubbenes lisens til administrasjonsverktøyet Ophardt.

Fekteklubbene som arrangerer stevner i Norgescupen og de som får tildelt det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskap, beholder dessuten alle inntektene fra startkontingenter og kiosksalg.

Rimelige utstyrskrav
Fekteforbundet bekoster utlånsutstyr til alle nyetablerte fekteklubber slik at alle kan tilby nye medlemmer å låne. Fekteforbundet har dessuten satt opp en offentlig Facebook-profil for bytte, kjøp og salg av brukt fekteutstyr som benyttes flittig.

For å holde kostnadene til utstyret så lave som mulig, har Fekteforbundet også vedtatt et særnorsk unntak fra det internasjonale fekteforbundets utstyrskrav.

Gratis kurs og treningssamlinger
Det som norsk fekting skiller seg mest ut på, er det gratis trenings- og kurstilbudet utover aktivitetene i fekteklubbene. Der mange særforbund tar betalt, er aktivitetene som tilbys barn og ungdommer i regi av Fekteforbundet gratis eller sterkt subsidierte.

Fekteforbundets regionale treningssamlinger for barn og ungdommer gratis. Dette gjøres for å skape et godt miljø på tvers av regionale- og klubbgrenser, og for at fektere i klubber uten faste trenere skal få så god instruksjon som mulig.

For å støtte klubbene er også dommer- og trenerkursene, samt stevneleder- og våpenstellkursene gratis.

Fekteforbundet betaler dessuten honorar og reisestøtte til reiseleder/trenerstøtte og pliktdommere på konkurransene som de norske fekterne deltar på i utlandet.

Fekteforbundet drifter, mot en egenandel, i tillegg nasjonale treningssamlinger og et eget opplegg for en utviklings-/langslagsgruppe. Gruppen består av unge og talentfulle fektere som er motiverte for å satse utover de respektive klubbtreningene.

Øvelser og treningsopplegg for denne gruppen tilbys gratis for alle fekteklubber som er interessert.

Viktig at medlemstallene øker
Da mange sluttet under pandemien, medførte også dette et inntektsfall. Selv om klubbenes innrapportering av medlemstall antyder at frafallet har stoppet, er antall fektere lavere enn på lenge.

Dette innebærer både reduserte medlemsinntekter til fekteklubbene, og lavere tilskudd til Fekteforbundet.

Dette kan både begrense aktivitetstilbudet i fekteklubbene, og på sikt mulighetene for den direkte og indirekte forbundsstøtten. Noe som kan føre til at norsk fekting må velge mellom et dårligere tilbud, eller høyere kostnader for de gjenværende medlemmene.

Fekteforbundet bistår fekteklubbene
Norges Fekteforbund sitt formål er å fremme fekteidretten i Norge. I tillegg til blant annet å organisere den norske konkurranseaktiviteten og representere norsk fekting i Norges Idrettsforbund og i de internasjonale fekteforbundene, arbeider også Fekteforbundet for at fekteklubbene fortsatt skal kunne tilby attraktive og konkurransedyktige aktivitetstilbud.

I tillegg til overnevnte er det derfor igangsatt en rekke nye tiltak for å bistå klubbene i arbeidet med å både ta vare på eksisterende og attrahere flere medlemmer.

Vi håper klubbene tar disse i bruk, og både arbeider like aktivt for både å beholde eksisterende medlemmer og rekruttere flere nye til norsk fekting.
SOMMERLEIRER I ULVIK OG STAVERN

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Aug 2023

Bilde fra sommerleiren i Stavern. En av årets to sommerleirer som ble arrangert med støtte av Fekteforbundet. Foto: Christian A. Dahle.

Med støtte fra Fekteforbundet er i det i sommer arrangert sommerleirer for barn og ungdommer i Stavern og i Ulvik.

Sommerleirene har samlet fektere fra klubbene på både Øst- og Vestlandet. Leiren på Vestlandet ble avholdt i Ulvik, Hardanger. Tilsvarende leir på Østlandet ble avholdt i Stavern.

Begge stedene har naturskjønne omgivelser. I tillegg til tekniske fekteøvelser og fysisk trening, ble det derfor avsatt tid til bading og sosiale aktiviteter utendørs.

Fekteforbundet har bidratt med finansiell støtte slik at deltakeravgiften skulle holdes på et minimum, og ikke være ekskluderende for bred deltakelse fra klubbene i regionene.

Bilder og film fra fekting i Norge
Les mer om og se flere bilder fra sommerleirene på Facebookprofilene til Bergens Fekteklubb og Njård Fekting

I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder blir det publisert bilder og film fra treningssamlinger og fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Gruppen holdes lukket slik at man trygt kan publiserer bilder av barn, uten at disse kan spres uten godkjenning.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil som er åpen. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingene både ga inspirasjon og en god start til den nye sesongen. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene.
FEKTING ER INGEN DYR IDRETT

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Aug 2023

Bildet er fra en av Fekteforbundets treningssamlinger for ungdommer. Foto: Norges Fekteforbund.

Økonomiske barrierer for deltakelse i norsk idrett er dessverre blitt en stadig mer aktuell problemstilling. Fekteforbundet har gjennomført en kartlegging og funnet at fekting er en relativt rimelig sport. 

Norsk idrettens visjon er Idrettsglede for alle. Dette innebærer blant annet at alle barn og unge skal kunne delta i idrett, også fekting, uavhengig av familiens økonomi.

I en rapport om økonomi som barriere for idrettsdeltakelse utarbeidet for Kulturdepartementet av Oslo Economics i 2020, viste blant annet at de årlige kostnadene for 15-åringers idrettsdeltakelse i en rekke idretter den gang i gjennomsnitt var kr. 9 600,-.

I de siste årene har kostnadene for å drive med idrett økt ytterligere. Mange steder meldes det om barn og unge som ikke har råd til å være med. En kartlegging i 2023 gjort av  Aftenposten viste eksempelvis at treningsavgiften for å drive med fotball for 13-åringer i Oslo kan variere fra 100 til 18.000 kroner.

Dette tas på alvor i hele norsk idrett, og er et av det viktigeste områdene i Idretten vil! langtidsplanen for norsk idrett 2023–2027 som ble vedtatt på årets Idrettsting.

Fekteforbundets kostnadskartlegging
Etter en tid med stort medlemsfrafall er denne problemstillingen også noe norsk fekting må forholde seg til. Ett av de konkrete tiltakene i Fekteforbundets Langtidsplan var derfor å kartlegge hva det koster å drive med fekting.

Svarene skulle gjøre det enklere å sammenligne kostnadene i norsk fekting med andre idretter, og gi innspill i det videre arbeidet for å redusere eventuelle økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting. Dessuten kanskje også avlive noen myter om at fekting er en dyr idrett, og attrahere flere medlemmer.

I samråd med Norges Idrettsforbund ble det på tampen av 2022 sendt ut en undersøkelse for å kartlegge kostnadsnivået for barn og ungdom i de norske fekteklubbene.

16 av de totalt 23 norske fekteklubbene besvarte undersøkelsen. Disse klubbene har ulike størrelse og holder til ulike steder i Norge. Samlet representerer de 90 prosent av de aktive medlemmene i Norge*.

Kontingenter og treningsavgifter
I likhet med de fleste andre idretter betaler medlemmene i fekteklubbene medlemskontingenter og treningsavgifter.  

 • Nesten halvparten av fekteklubbene har medlemskontingent på under kr 300.-
  1. I ca. 30% koster kontingenten mellom kr 300,- og kr 600,-
  2. I ca. 20% koster kontingent mer enn kr. 600,-
 • 25 prosent av klubbene har en årlig treningsavgift under kr. 1 000,-.  
  1. I ca. 45% koster årlig treningsavgift mellom kr. 1 000 og kr. 3 000,-
  2. I ca. 30% koster årlig treningsavgift mellom kr. kr. 3 000,- og kr. 6 000
    
 • Ca. 63 prosent av klubbene beregner en årlig kostnad på under kr. 1 000 til personlig utstyr
  1. 27% beregner den til å være over kr. 2 000,-
 • Rundt halvparten av klubbene beregner de årlige kostnadene for å delta på klubbsamlinger, leirer og konkurranser til under kr. 1 000,-
  1. Ca. 31% av klubbene beregner dette til mellom kr. 1 000 og kr. 3 000
  2. Ca. 19% over kr. 3 000,-
 • Ca. 70 prosent av klubbene beregner kostnadene barn og ungdom har til fekting, utover hva som betales til medlemsklubben, til under kr. 1 000,-
  1. Bortsett fra en klubb, beregner resten av klubbene disse kostnadene til å være mellom kr. 1 000 og kr. 3 000,-
    
 • Ca. 90 prosent av klubbene tilbyr utlån av utstyr til medlemmer
 • Ca. 25 prosent har byttekvelder eller andre ordninger for å bytte utstyr.
 • Om lag halvparten av klubbene omfordeler midler internt for å holde kostnadene nede for barn og ungdom.

Fekteklubbenes bruk av støtteordninger
Det finnes en rekke støtteordninger, både innen idretten og utenfor. Både private og offentlige. Svarene viser at fekteklubbene i varierende grad benytter seg av disse for å redusere kostnadene:

Om lag halvparten av klubbene søker tilskudds- og støtteordninger og/eller har dialog med kommunen/NAV for å dekke kostander for enkelte barn og ungdommer. Kun en fjerdedel av klubbene søker på andre ordninger og løsninger. 

Om behovet øker, har dermed mange fekteklubber en lite benyttet mulighet til å få bistand får å unngå at noen slutter på grunn av økonomi. 

Kommentar
Selv om fekteklubbene har ulikt treningstilbud og dermed ulike priser, viser svarene at kostnadene for å drive med fekting er konkurransedyktig sammenlignet med andre idretter. Fektesporten utmerker seg uansett ikke som en dyr sport å drive med for barn og ungdom.

Dette vil nok komme enda mer tydeligere frem når Norges Idrettsforbund senere skal gjennomføre en stor undersøkelse med oppdaterte og sammenlignbare tall som vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med å inkludere flere i idretten.


* Følgende klubber deltok i undersøkelsen: Nøtterøy FK, Tordenskjold Trondheim FK, Holmlia Fekting, Bekkestua Fekting, Njård Fekting, NTNUI Fekting, Bærum FK, Fredrikstad FK, Bergens FK, Oslo FK, Nesodden FK, Stavanger FK, Titan FK og Drammen FK, samt at Molde FK og Bygdø FK besvarte nesten hele.
NY FEKTESESONG OG ET TETTPAKKET HALVÅR

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Aug 2023

Bilde fra en treningssamling i regi av Fekteforbundet. Foto: Norges Fekteforbund.

Etter et halvår med mye aktivitet og flere gode resultater, håper Fekteforbundet at alle er tilbake etter en god sommer og er klare en ny fektesesong.

Etter en eventyrlig vekst de siste ti årene, opplevde norsk fekting et stort frafall under pandemien. Selv om fekteklubbenes innrapportering av aktive medlemskap i 2022 antyder at nedgangen har stoppet opp, håper vi at arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer til fekteklubbene ikke stopper opp.

Vi oppfordrer derfor enda flere klubber til å ta i bruk hjelpemidlene som f.eks. rekrutteringsmanualen med beskrivelse av en rekke utprøvde aktiviteter. Dessuten det digitale årshjulet og malene for både drift og utvikling av fekteklubbene i NIFs forbedrete Klubbguide.

Medlemsundersøkelsen
For å hjelpe fekteklubbene med å kartlegge hva som er bra og hva som kan forbedres i hver enkelt klubb, minner vi om medlemsundersøkelsen.

Allerede har mange svart, men Fekteforbundet håper at fekteklubbene fortsetter å markedsføre undersøkelsen mot egne medlemmer slik at så mange som mulig deltar. Svarene som tilbys gratis til hver klubb mot slutten av året vil trolig gi klubbstyrene god styringsinformasjon i det videre arbeidet for å gjøre fekteklubbene enda bedre for både eksisterende og nye medlemmer.

Fornøyde klubbmedlemmer er dessuten gode ambassadører som vil bidra i markedsføring av både klubben og fektesporten for øvrig for nye medlemmer.

Utlån av utstyr
Nytt av sesongen er at Fekteforbundet nå tilbyr utlån av ramper, rullestoler og metallforklær til parafekting, samt introduksjonsutstyr til fekting for barn.

Vi håper at dette skal gjøre det enklere for flere fekteklubber å komme i gang med parafekting og intensivere arbeidet for å rekruttere flere barn.

Mye aktivitet resten av året
Fekteforbundet har nå publisert kalenderen som viser at det er noe som skjer nesten hver helg frem til jul. Oppdatert informasjon vil til enhver tid finnes i Fekteforbundets Terminliste. 

Ny organisering av Norgescupstevnene
På grunn av økende påmelding og dermed større press på stevnegjennomføringen vil Norgescupstevene bli delt i to grupper. Det vil bli arrangert egne stevner i Senior, Veteran og U23-årsklassene, og det samme for Junior, kadett og U13-årsklassene. Dette er samme inndeling som på Norgesmesterskapene. I tillegg er to av stevnene en del av Svensk Masters som betyr at vi kan regne med svensk deltagelse på norske stevner.

Oslo Cup – Nordic Challenge
Som et resultat av det fellesnordiske idrettspolitiske arbeidet etter den russiske invasjonen i Ukrainia, holdes Oslo Cup og de andre nordiske satellitt-stevene i Nordic Challenge i år utenfor FIE-kalenderen.

Vi oppfordrer at så mange som mulig deltar på stevene i Sverige, Estland og Finland, slik at så mange som mulig derifra også deltar på Oslo Cup som i år blir det avgjøres stevnet i Nordic Challenge den siste helgen i oktober.

Ungdomsserien
I norsk fekting defineres Norgesmesterskap og Norgescupstevner som nasjonale konkurranser. Norges Fekteforbund igangsatte høsten 2017 en ny regional konkurranseserie for ungdommer, kalt Ungdomsserien som gjennomføres som regionale konkurranser i fire ulike klubber i Østlandsområdet.

Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men også gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser.

Det første stevnet i den nye sesongen er Angelini Cup 9. september. Vi oppfordrer så mange som mulig å melde seg på dette, og de andre stevnene i serien.

Veteran-ranking
Nytt for sesongen er at det blir innført veteranranking i Norge. Vi håper at dette kan skape mer aktivitet i veteranklassen, i tillegg til at vi får en fungerende rankingliste som kan brukes til seeding samt uttak til EM/VM.

Til å begynne med er det satt seks stevner på rankinglisten. Tre norske stevner (Stavanger, Oslo og NM), ett svensk stevne i Malmö og to europacupstevner i Turku og Gdansk. Hvilke stevner som er rankingstevner i alle klasser finnes i Terminlisten.

Påmelding til stevner
Påmelding av både fektere og pliktdommere til alle norske og nordiske stevner gjøres klubbvis via Ophardt. Påmelding til internasjonale stevner skal gjøres klubbvis som pre-inscription senest 30 dager før stevnestart.

Trener- og dommerkurs
Fekteforbundet har planer om å avholde både trenerkurs og dommerkurs i løpet av høsten.

Med hensyn til trenerkursing, har Fekteforbundet planer om å igangsette den første av tre kurshelger i Trener 2-kurset 2. - 5. oktober i Oslo. Trener 2-kurset er åpent for personer som er sertifiserte med Trener 1-kurs. Aktuelle kursdeltakere blir kontaktet direkte av Fekteforbundet for nærmere informasjon.

Dommerkursene planlegges å gjennomføres i forbindelse med stevner i Norgescupen. Kurskalenderen for dommerkurset vil bli publisert når denne er klar.

Nasjonale og regionale treningssamlinger
I tillegg til organisering av de nasjonale treningssamlingene for fekterne i Fekteforbundets utviklingsgruppe, arrangerer Fekteforbundet regionale treningssamlinger i samarbeid med fekteklubbene.

I sommer arrangeres to sommerleirer for fekterne på Østlandet og på Vestlandet. Deretter legges det opp til treningssamling i høstferien på Østlandet, og tilsvarende for fektere Vestlandet og Midt-Norge i november.

I tillegg planlegges det en egen samling for jentefektere i forbindelse med Oslo Cup. Mer informasjon om samlingene og påmeldingsinformasjon vil sendes ut til klubbene.

Synliggjøring av Fekteforbundets aktiviteter
Fekteforbundet ønsker i størst mulig grad å informere om aktivitetene som gjøres i regi av forbundet. I tillegg til den faste informasjonen som er tilgjengelig for både fektere og lederne i fekteklubbene på fekteforbundets nettside, er det hittil i år skrevet og publisert over 30 nyhetssaker.

Disse og andre saker er også delt på Fekteforbundets Facebook-profil. Vi oppfordrer alle til å følge, like og dele Fekteforbundets innlegg. Ved å gjøre det, holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder er det dessuten publisert mange flotte bilder av både barn og andre fra både stevner og samlinger. Denne gruppen er lukket for å unngå at bilder av barn ikke blir spredt uten godkjennelse.

Vi håper på en aktiv høst og oppfordrer alle til å ta kontakt med Fekteforbundet ved spørsmål!

FEKTEKLUBBENE TILBYS LÅN AV UTSTYR

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Aug 2023

Cathrine Bergan (t.v) og Felix Thorrud i aksjon på fektepisten under Fekteforbundets Masters 2023. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet tilbyr nå utlån av ramper, rullestoler og metallforklær til parafekting, samt introduksjonsutstyr til fekting for barn. 

Etter søknad til Kulturdepartementet, har Fekteforbundet fått innvilget tippemidler til innkjøp av klubbutstyr til parafekting. Forbundet har dessuten fått bevilget midler fra Sparebankstiftelsen Øst til innkjøp av introduksjonsutstyr til fekting i plast som er tilpasset barn.

Utstyret til parafekting
Selv om alle fekteklubbene ønsker personer med funksjonsnedsettelser velkommen, har et fåtall av klubbene tilstrekkelig klubbutstyr til å organisere et fullgodt aktivitetstilbud innenfor parafekting.

Fekteforbund håper derfor at utlånet skal gjøre det enklere for flere fekteklubber å komme i gang med parafekting. 

Les mer om parafekting via denne lenken

Plastikkutstyr til rekruttering
Erfaringsmessig har det vist seg effektivt å benytte tilpasset utstyr av plastikk i introduksjonen av fekting for barn. Etter ønske fra flere fekteklubber, gikk derfor Fekteforbundet derfor til innkjøp av et sett til 12 personer for utlån til fekteklubber tidligere i år.

Dette har vært populært og gitt god effekt i rekrutteringsarbeidet. Med støtten fra Sparebankstiftelsen Øst kan Fekteforbundet nå også tilby utlån av ytterligere fire sett til mindre klubber på Østlandet som ønsker å benytte utstyret for å rekruttere flere barn.

Les mer om introduksjonsutstyret via denne lenken

Hvordan søke om lån av utstyret
Vi oppfordrer fekteklubbene til å sende en søknad om hva de ønsker å låne. Søknaden bør inneholde en plan for hvordan, og når utstyret skal benyttes av klubben for å gi økt aktivitet. 

Ta gjerne kontakt med utviklingsansvarlig Fredrik Backer for råd og tips. Inspirasjon og forslag til egnete rekrutteringstiltak finnes også i den tidligere distribuerte rekrutteringsmanualen som Fekteforbundet har utarbeidet for fekteklubbene.

Last ned Rekrutteringsmanualen via denne lenken

Søknaden sendes fredrik.backer@nif.idrett.no innen 1. september.