NASJONAL TRENINGSSAMLING OG TRENER 2-KURS

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Aug 2020

På bildet viser kursansvarlig Mariusz Piasecki deltakerne på Trener 2-kurset leksjoneringsteknikk på Bygdøhus. Foto: Norges Fekteforbund. 

Sesongens første nasjonale treningssamling ble i helgen gjennomført i kombinasjon med den andre helgesamlingen i Fekteforbundets Trener 2-utdanning. 

På grunn av begrensningen på 20 deltakere i treningsgrupper, ble samlingen delt i to grupper. Guttene i junior- og U23-årsklassen, og alle jentene trente i Njårdhallen under ledelse av Frederic Roqueta. Guttene i kadett- og U15-årsklassen trente i Bygdøhus under ledelse av Mariusz Piasecki. 

Totalt deltok 36 fektere fra seks fekteklubber (Bygdø FK, Bergens FK, Njård Fekting, Stavanger FK, Nøtterøy FK og Titan FK). 

Utsatt helgesamling i Trener 2-kurset
Parallelt med treningen på Bygdøhus, ble de ni deltakerne på årets Trener 2-kurs undervist, av kursansvarlig for Fekteforbundets trenerutdanning, Mariusz Piasecki.

Dette var den andre av fire helgesamlinger i årets Trener 2-kurs. Denne kurshelgen skulle vært avholdt i mai, men ble utsatt på grunn av Koronapandemien. 

Ett av fokusområdene på denne samlingen var reaksjonselementer. Det ble dessuten jobbet med kampobservasjon for å trene kursdeltakerne til kjenne igjen ulike tekniske elementer i kampsituasjoner. 

I tillegg til undervisningen fikk kursdeltakerne rikelig anledning til å trene på leksjonering med deltakerne på treningssamlingen.

I tillegg til et fullpakket fysisk program ble det rom til sosialt samvær med pizza på lørdagskvelden.

Bilder på FB-gruppa "Fektebilder"
Takket være Ellen hos Njård, finnes det mange bilder av denne treningssamlingen i Facebookgruppen Fektebilder. Her finnes også mange andre bilder fra både treninger og konkurranser. Vi oppfordrer alle til å publisere egne bilder og videosnutter, samt like og dele fra gruppa.

Vi takker Frederic og Mariusz for en godt gjennomført jobb, og ønsker alle lykke til med sesongen. Vi minner også om det utsatte NM i Njårdhallen 19. og 20. september. 

 


0 Kommentar

KORONAVETTREGLER OG GODT SMITTEVERN I FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Aug 2020


Fekteforbundet har utarbeidet og fått godkjent nye Koronavettregler og en sjekkliste for godt smittevern. Om klubbene og stevnearrangører utnevner en smittevernansvarlig, og følger overnevnte kan fektingen igangsettes i alle aldersgrupper.

Til tross for å være en kampsport, er ikke kroppskontakt tillatt i fekting. Våpnene gir god avstand mellom fekterne, som dessuten er godt beskyttet med både tykk drakt, hanske og maske. 

Forutsatt at fektingens Koronavettregler og Sjekklisten for godt smittevern følges, kan klubbtrening og konkurransene i stevnekalenderen for 2020-2021 igangsettes for alle aldersgrupper:

LAST NED FEKTINGENS KORONAVETTRELGER FRA 17. AUGUST HER

LAST NED SJEKKLISTE FOR GODT SMITTEVERN HER

LAST NED SKJEMA FOR SMITTESPORING HER

Hvem har ansvar for hva?

  • Fekteforbundet har ansvar for å utarbeide egne koronavettregler for fekting.
  • Fekteklubbene, ved styret har ansvar for at all aktivitet i klubben skjer slik det står i Fekteforbundets koronavettregler og Smittevernveilederen for idretten.
  • Trenerne og smittevernansvarlige har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet som er slik  det står i retningslinjene.
  • Fekterne og fekternes foresatte/verger har ansvar for at enkeltutøveren følger de krav og retningslinjer som er gjeldende for aktiviteten.

Smittevernansvarlig
Arrangøren av trening, konkurranser og kurs må nå utnevne en person som er smittevernsansvarlig. Denne personen, med eventuell bistand ved behov er ansvarlig for å overholde de til enhver tid gjeldene regler og smitteverntiltakene. Navnet på den ansvarlige må stå i stevneinvitasjonen sammen med navnet på stevnelederen.  

For å sørge for eventuell smittesporing skal smittevernansvarlig sørge for å få navn og telefonnummer til alle som er til stede på både klubbtreninger og på stevner. 

For å sørge for tilstrekkelig smittevern har Fekteforbundet utarbeidet en sjekkliste som den smittevernansvarlige skal følges. Denne er basert på helsemyndighetenes sjekkliste, som er en del av Smittevernveilederen.

Generelle regler
Folkehelseinstituttets oppfordring til å være hjemme i tilfelle symptomer, holde én meters avstand, og vaske hendene hypping skal alltid følges. Arrangøren har rett til å avvise i samråd med ansvarlig helsepersonell dersom fekteren har symptomer som stemmer overens med covid-19.

Om halldrifter og kommunen har laget lokale regler som går ut over de nasjonale retningslinjene skal disse også følges. Et eksempel på dette er Koronareglene for kommunale idrettsanlegg i Oslo. 

Unntak fra regelen om håndhilsning etter kamp
Fektereglementets regel om at fekterne skal håndhilse etter en kamp gjelder inntil videre ikke. I stedet takker fekterne hverandre og dommeren etter kampen med en salutt med våpnene fra guardlinjen. 

Fekterne skal også unngå nærkontakt i form av «high fives», og jubling i klynger. De skal heller ikke låne masker eller klær av hverandre, og må ikke dele vannflasker, munnbind og lignende som kan overføre smitte.

Avstand over én-meter
For de som er eldre enn 20 år gjelder avstandskravet på én-meter, både på trening og i konkurranser. Selv om det er åpnet for tettere kontakt for de under 20 år, vil den generelle anbefalingen om minst én meters avstand fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå. 

Antall personer på klubbtreninger, treningssamlinger og kurs
På klubbtreninger og på kurs og treningssamlinger med deltakere fra flere klubber skal det maksimalt være 20 personer per gruppe. Dersom det er flere grupper av 20 deltakere, skal både gruppen og deltakerne i hver gruppe holdes adskilt. 

Bortsett fra barn og ungdom, som har fått unntak, skal alle, både deltakere og trenere overholde minst én-meters avstand i alle sammenhenger. 

Stevner og arrangementer
For enkeltstående arrangementer som for eksempel stevner, skal det maksimalt være 200 personer til stede. Bortsett fra barn og ungdom, skal alle deltakere, trenere og tilskuere holde min en meters avstand. 

Utenlandske deltakere har lov til å delta i den grad de ikke omfattes av reisebegrensninger fra norske myndigheter eller myndighetene i hjemlandet.

Varslingsrutiner ved smitte
Dersom noen tester positivt for smitte, har helsepersonellet ansvar for å rapportere til lokal helsemyndighet (kommuneoverlegen), som igangsetter smitteoppsporing, og iverksetter nødvendige tiltak. Om fekteklubbene blir varslet, skal de informere Fekteforbundet, som igjen informerer NIF. For å sikre personvernet er det ikke nødvendig å informere om alder og kjønn på den smittete. 

Fekteforbundet ber derfor om at alle fekteklubbene som driver organisert trening gjør seg kjent med myndighetenes smittevernveileder for idrettslig aktivitet og reglene som gjelder for norsk fekting. 

Ved usikkerhet oppfordres alle til å utvise et godt skjønn for å unngå smittespredning.

Vær en god ambassadør!
Gjennom å være nøye med smittevern kan idretten unngå smittespredning. Hvis det oppstår smittespredning i idrettsmiljøet, kan vi oppleve at idretten igjen må stenge ned. Ved å hele tiden følge opp smittevernet, kan vi unngå en slik situasjon. 

Vær en god smittevernambassadør for fekting. Husk at det du utsetter deg selv for, utsetter du også dine fektevenner og deres familie og omgangskrets for.

Spørsmål om Korona
Mange klubber har spørsmål om korona. Norges Idrettsforbund har laget en temaside med relevante spørsmål og svar.

Følg lenken til spørsmålssiden her 0 Kommentar

TO TRENINGSSAMLINGER SAMLET 71 FEKTERE

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Aug 2020

Den siste uken før skolestart arrangerte Stavanger FK/Bergens FK regional treningssamling på Vestlandet, og Njård Fekting/Bygdø FK på Østlandet. Totalt deltok 71 jenter og gutter fra seks fekteklubber på samlingene. 

Etter en spesiell tid med nedstengning, var treningssamlingene for barn og ungdom under 20 år etterlengtete. På treningssamlingen på Østlandet deltok 28 jenter og gutter fra Njård Fekting, Bygdø FK, Oslo FK og Titan FK. På samlingen på Vestlandet deltok 43 fektere, derav 15 nybegynnere fra Bergens FK og Stavanger FK. 

Samlingen ble avholdt etter gjeldende smittevernregler og Fektingens Koronavetteregler. 

Viktige møteplasser
I tillegg til det sportslige utbyttet er de regionale treningssamlingene også viktige for samhold, trivsel og treningsglede for å holde på fekterne.

Se bilder fra samlingen på Østlandet på Facebookgruppen Fektebilder.

Selv om Fekteforbundet bekoster utgifter til mat, til trenere og leie av treningssalene på disse og andre regionale treningssamlinger, er dugnadsinnsatsen fra foreldre og tillitsvalgte i fekteklubbene uunnværlig.

Norges Fekteforbund takker derfor alle som bidro, inkludert trenerne på Østlandet Frederic Roqueta, Samuil Kaminski og Mariusz Piasecki og på Vestlandet Gryta Krasikoviene, Tomas Krasikovas og Matthieu Bulteau. 0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline