FEKTEFORBUNDET GJØR TRENERATTESTEN OBLIGATORISK

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Mar 2021

NF-styret: (f.v) Styremedlem Adam Flåten, varamedlem Siri Mette Amble, president Bjørn Faye, visepresident Ragnhild Andenæs, styremedlem Theodor Barndon Helland og varemedlem Tomas Kersten. Med på Teams på skjermen bak er styremedlem Katharina Malvik. Foto: Norges Fekteforbund.

Norges Fekteforbund gjennomførte et arbeidsseminar og styremøte helgen 6. og 7. mars. Av flere saker som ble behandlet, besluttet styret å gjøre den ny-lanserte Trenerattesten obligatorisk i norsk fekting. 

Med unntak av Katharina Malvik som deltok via Teams, møttes hele forbundsstyret og administrasjonen fysisk på Thon Hotel Oslo Airport. Zaineb Al-Samarai, NFs kontaktperson i Idrettsstyret, hilste også på via Teams og ga en grundig presentasjon av seg selv og informerte om aktuelle idrettspolitiske saker.

Obligatorisk trenerattest
Trenerne på alle nivåer er svært viktig for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall. Målet er derfor at alle fekteklubbene skal kunne tilby medlemmene et så godt aktivitetstilbud som mulig.

Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette egne trenere, har Norges Fekteforbund i de siste årene fokusert på utdanning av flere trenere Les om Fekteforbundets utdanningsløp for trenere her.

Norsk idrett lanserte 1. mars en digital trenerattest skal bidra til å løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere. Løsningen som er gratis, er nå vedtatt å være obligatorisk for dem som trener barn og ungdommer i norsk fekting. Les mer om Trenerattesten her.


"Det er svært gledelig at Norges Fekteforbund har besluttet å gjøre Trenerattesten obligatorisk for sine trenere. Vi ønsker at alle trenere som blir engasjert i norsk idrett gjennomfører Trenerattesten. Dette sikrer at norsk idrett har en felles kompetanseplattform for alle våre engasjerte trenere. Den vil bidra til å gjøre trenerne bedre og idrettsmiljøet tryggere"

– Karen Kvalevåg, generalsekretær i NIF.


Bartosz Piasecki fortsetter som sportslig leder
Som tidligere kommunisert har Bartosz Piasecki trukket sin oppsigelse, og fortsetter i stillingen som Fekteforbundets sportslige leder med ny arbeidsinstruks. Forbundsstyret vedtok dessuten å nedlegge Teknisk Komite og omdøpe Trenerkomiteen til Sportskomiteen. Styret vedtok samtidig nye mandater til Sportskomiteen og til Dommerkomiteen, og utnevne de som skal sitte i komiteene. Les mer om komiteene i Fekteforbundet her. 

Nytt sammenslått stevne- og NM-reglement
Fekteforbundet har inntil nå hatt ett sett regler for gjennomføring av NM, og ett regelsett for gjennomføring av ordinære stevner.

Fordi det har oppstått spørsmål under avviklingen av NM som arrangørene har måtte ta stilling under arrangementet, har det vært behov for å tydeliggjøre reglene.

Med bakgrunn i det siste Fektetingets vedtak om å gi NF-styret mandat til å slå sammen disse regelsettene, og gjøre endringer i begge, er det gjennomført høringer der alle komiteene og alle fekteklubbene har kunnet komme med sine kommentarer.

På bakgrunn av svarene, vedtok forbundsstyret følgende nye Stevne- og NM-reglement som finnes via denne lenken.

Videre arbeid med Klubbutvikling
Fekteforbundet har besluttet å øke fokuset på klubbutvikling i norsk fekting. I tillegg til informasjonen som tidligere er tilgjengelig innenfor dette temaet via denne lenken, har hvert av styremedlemmene fått ansvar for kontakt med et utvalg klubber. Se fordelingen via denne lenken.

I tillegg er Adam Flåten godt i gang med NIFs Veillederutdanning. Dette vil gjøre Fekteforbundet enda bedre i stand til å bistå klubbene, utover det som hittil kun har vært et tilbud via idrettskretsene.

Oppstart etter Pandemien
Ennå vet vi ikke når vi kan komme tilbake til normal aktivitet. Håpet er at vaksineringen gjør det mulig å starte opp for fullt med klubbtreninger og konkurranser, samt og kurs og treningssamlinger etter sommerferien. 

Arbeidet med å synliggjøre konsekvensene av nedstengingen slik at innrettingen på de økonomiske kompensasjonspakkene og stimulanseordningene blir så gode som mulig pågår kontinuerlig. Målet er å få på plass tiltak, både i regi av hele den organiserte idretten, og i regi av fekteforbundet og klubbene for reversere frafall under pandemien og igangsatt klubbaktiviteten igjen.

Følg denne lenken til protokollene.