SAMMEN FREMOVER - PÅ OG UTENFOR PISTEN

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Sep 2019

Fekteforbundet arbeider for økt samhold og kameratskap på tvers av klubb- og geografiske skiller i norsk fekting. Ett av forbundets satsingsområder er derfor kulturbygging. For å tydeliggjøre vår kultur og våre verdier, har Fekteforbundet beskrevet Fair Play, og utarbeidet retningslinjer for ønsket oppførsel i norsk fekting. 

I kampreglene er det nedfelt at man hilser på både motstander og dommer før og etter hver kamp. Våre verdier går imidlertid ut over disse, og favner bredere enn gule, røde og sorte kort under konkurranser.

I norsk fekting skal det være nulltoleranse for juks, usannheter og baksnakking. Dette gjelder både utøvere og tillitsvalgte, både på og utenfor fektepisten under konkurranser eller på trening. Godt samhold forhindrer frafall og gjør det enklere å ønske flere velkommen, både som utøvere, trenere, tillitsvalgte, foreldre og foresatte.

Retningslinjer for oppførsel
Med bakgrunn i hva som er vedtatt om kulturbygging i Langtidsplanen for norsk fekting, har Fekteforbundet tatt utgangspunkt i fektingens grunnverdier og utarbeidet retningslinjer for god oppførsel. Disse gjelder i alle fektesammenhenger og omfatter alle som er tilknyttet norsk fekting.

Styrket samhold
Retningslinjene skal øke fokuset på god sportsånd og respekt for meningsmotstandere også utenfor fektepisten. Hensikten er å forhindre at meningsforskjeller utvikler seg til konflikter som kan skade miljøet. Ønsket er å styrke samholdet i norsk fekting på tvers av meningsforskjeller, regioner, våpengrener og klubbtilhørighet.

Utvikling krever godt miljø
Et godt fektemiljø motvirker frafallet, og stimulerer rekruttering av både utøvere og tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå. Et positivt og engasjert miljø påvirker også hvordan fekting blir oppfattet, og vil gjøre sporten mer attraktiv for sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Les mer om Fair Play, verdier og retningslinjer for ønsket oppførsel her

Les styreprotokollen her