SAMMEN FREMOVER – PÅ OG UTENFOR PISTEN

I fekting er forventningene til fekternes oppførsel beskrevet i konkurransereglene. For å tydeliggjøre vår kultur og våre verdier, har Fekteforbundet beskrevet Fair Play og utarbeidet retningslinjer for ønsket oppførsel også utenfor fektepisten i norsk fekting. 

I kampreglene er det nedfelt at man hilser på både motstander og dommeren før og etter hver kamp. Vi skal akseptere støt som blir satt mot oss, og vi stopper å fekte når motstanderen mister balansen eller om det oppstår en farlig situasjon.

Våre verdier går imidlertid ut over nulltoleranse for juks og gule, røde og sorte kort i en fekte-kamp. Dette handler også om oppførselen til trenere, dommere og funksjonærer, samt til tillitsvalgte og foreldre/foresatte utenfor fektepisten, på trening og i andre fekte-sammenhenger. 

Kulturbygging
Et godt miljø motvirker frafallet og stimulerer både nyrekruttering av både utøvere og tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå. Et positivt og engasjerte miljø påvirker også hvordan fekting blir oppfattet, og gjør sporten mer interessant for eventuelle sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Klare forventninger til oppførselen til alle som ønsker å være en del av norsk fekting, gjør det dessuten enklere å komme inn i miljøet som utøver, tillitsvalgt og som forelder eller foresatt.

Retningslinjer
På bakgrunn av det internasjonale fekteforbundet (FIE) sitt arbeid med fair play og den organiserte idrettens vedtatte aktivitets- og organisasjonsverdier har Fekteforbundet beskrevet regler for Fair Play og utarbeidet et sett med retningslinjer for utøvere, trenere, tillitsvalgte og ansatte, foreldre og foresatte og for dommere og funksjonærer som supplerer konkurransegelene:

FAIR PLAY I NORSK FEKTING

RETNINGSLINJER FOR UTØVERE

RETNINGSLINJER FOR TRENERE

RETNINGSLINJER FOR DOMMERE OG FUNKSJONÆRER

RETNINGSLINJER FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE

RETNINGSLINJER FOR FORELDRE OG FORESATTE

Levert avIdrettenOnline