GOD JUL OG GODT NYTT FEKTEÅR!

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Des 2018


I tillegg til å stimulere til gode resultater, har Norges Fekteforbund som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og vennskap mellom fekterne med ulik klubb- og geografisk tilhørighet. 

Vi er således inne i en god trend. 

Antall aktive fektere har økt med over 50 prosent siden 2010. Det er de mindre og mellomstore klubbene som har vokst mest, og økningen er størst blant barn og ungdom. 63 prosent av de aktive fekterne er nå under 20 år.

2018 har vært et år med mye aktivitet, og mange lyspunkter. I løpet av det siste året er det blitt etablert flere nye fektetilbud, stevnedeltakelsen øker, Ungdomsserien har blitt en suksess, og det er gjennomført både nasjonale og regionale treningssamlinger med fektere fra de fleste klubbene.

Fra 2016 til 2017 økte antall aktive fektere med 17 prosent. Det blir spennende å se om veksten fortsetter etter den samordnete rapporteringen for 2018.

Hva skjer i 2019?
2019 blir nok et aktivt og spennende år. Fekting står på programmet under NM-Veka for første gang, og Fekteforbundet har arrangøransvaret for Nordisk Mesterskap for kadett- og juniorer.

For fortsatt å stimulere utviklingen av norsk fekting, har Norges Fekteforbund dessuten lagt opp til enda flere tiltak for barn og ungdom enn i 2018. I tillegg igangsettes nå flere kurs for å utdanne flere dommere og klubbtrenere.

AKTIVITETSPLAN FOR 2019:

 • 8 Regionale treningssamlinger
 • 4 Stevner i Ungdomsserien
 • 2 Talentsamlinger for U15
 • 2 Treningssamlinger for jenter
 • 4 Nasjonale bredde- og elite samlinger 
 • 2 Internasjonale treningssamlinger
 • 4 Treningssamlinger for sabel- og florettfektere
 • 6 Dommerkurs Trinn 1
 • 6 Dommerkurs Trinn 1-4
 • 2 Trener-1 kurs
 • 2 Trener-2 kurs

VIKTIGE IDRETTSPOLITISKE SAKER I 2019:
Det har vært mye diskusjon i forkant av, og etter Riksrevisjonens gjennomgang av bruken av spillemidler. Dette har resultert i økte rapporteringskrav som også får konsekvenser for Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet har derfor endret økonomisystemet, og rutinene for planlegging og gjennomføring av tiltak. 

Vi er for øvrig inne i en modernisering- og omorganiseringprosess som handler om forvaltningsordningene for fordeling av spillemidler, utarbeidelse av en ny anleggspolitikk, og ikke minst om en ny organisering av alle medlemsorganisasjonene som er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF). Dette kan innebære sammenslåinger, eller andre typer av allianser mellom mindre særforbund i NIF.

Det skal dessuten utarbeides en ny langtidsplan. Denne vil  bli styrende for hva Norges Fekteforbund, og fekteklubbene skal fokusere på, og måtte rapportere på de neste fire årene. 

Dette er viktige og tidkrevende prosesser som både handler om Fekteforbundets selvråderett, og våre muligheter til å påvirke rammebetingelsene for norsk fekting fremover.

PÅMINNELSER FOR 2019:
Ved inngangen til det nye året, håper vi de ansvarlige i klubbene leser igjennom nedenstående sjekkliste på viktige saker. For å komme godt i gang med et nytt år, bør dette enten  være på plass, eller saker som klubbene raskt bør ta tak i.

Vi takker alle de frivillige i fekte-Norge. Uten dere hadde det ikke vært mulig for klubbene å organisere aktivitet. 

Vi oppfordrer for øvrig fektere, tillitsvalgte i klubbene og foresatte til å holde seg orientert. Både ved å lese nyhetssakene, og den faste informasjonen som ligger på Fekteforbundets offisielle nettside. www.fekting.no

Om flere også liker, og deler sakene som publiseres på Fekteforbundets Facebookprofil, vil enda flere bli eksponert for fekting. 

Forbundskontoret vil fra og med i dag være delvis stengt i resten av julen. Norges Fekteforbund ønsker derfor alle en god jul, og et godt nytt fekte-år!