REKRUTTERINGSUTSTYR TIL PARAFEKTING 2024

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jun 2024

Parafekting under årets NM i Bygdøhus. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet er tildelt spillemidler til rekrutteringsutstyr for paraidrett. 

Kulturdepartementet (KUD) gir årlig Norges idrettsforbund (NIF) tilsagn om tilskudd på ordinære spillemidler til utstyr. Av tilskuddsbeløpet er det satt av et beløp som er øremerket tilskuddsordningen til rekrutteringsutstyr paraidrett (idrett for personer med funksjonsnedsettelse).

På bakgrunn av Kulturdepartementets tilskudd, har 32 særforbund søkt om midler. Fekteforbundet har mottatt kr. 200 000,- som skal dekke alle kostnadene ved innkjøp av utstyret.

For at flere klubber skal kunne tilby aktivitet innen parafekting, bes interesserte klubber å ta kontakt med Fekteforbundets administrasjon innen 25. august