TRENER 1-UTDANNING I 2024

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Feb 2024

Som et svar på behovet i de norske fekteklubbene, utdanner Norges Fekteforbund fektetrenere. 

Norges Fekteforbund igangsetter nå en ny runde med trenerutdanning. I 2024 settes det opp et Trener 1-kurs, og planlegger å følge opp med et Trener 2-kurs i 2025.

Det ikke er tilstrekkelig, og heller ikke nødvendig å være en god fekter for å bli en god trener. Trenere skal ikke bare instruere teknikk. De skal også bidra til å utvikle utøverne fysisk og sosialt for å skape positive opplevelser, uansett nivå og ambisjoner.

Gode trenere stimulerer derfor både den sportslige utviklingen og forhindrer medlemsfrafall slik at norsk fekting vokser. 

Gratis trenerutdanning
Kun et  fåtall av klubbene har et tilstrekkelig antall medlemmer, og dermed økonomi til å ansette utdannete trenere på fulltid. Stadig flere klubber engasjerer imidlertid trenere på timebasis. 

For å bistå fekteklubbene så treningstilbudet blir så godt som mulig, tilbyr derfor Fekteforbundet gratis trenerutdannelse.

Les mer om Fekteforbundet tre trenerkurs som bygger på hverandre via denne lenken

Trener 1-kurset
Første steget i Fekteforbundets trenerutdannelse er Trener 1-kurs. Dette kurset vil være obligatorisk for de som ønsker å gå videre og gjennomføre Trener 2 og 3-kursene senere. 

Kurset er gratis, men deltakerne eller klubbene deres betaler og organiserer selv reise og opphold.

Kurset er åpent for personer fra og med det året de fyller 16 år som er medlemmer av klubber som er tilknyttet Norges Fekteforbund, og som har gyldig NF-lisens samt  har gjennomført den obligatoriske Trenerattesten for alle trenere. 

Les mer om og ta trenerattesten via denne lenken

Trener 1-kurset egner seg godt for de som allerede bidrar som klubbtrenere og som ønsker økt kompetanse, men er åpent for alle som ønsker å bidra som trener i egen, eller i en annen klubb.

Kursprogram Trener 1 i 2024
Trener 1-kurset er oppdelt i flere deler,

1) Barneidrettstrener
Dette er et obligatorisk fellesidrettslig trenerkurs  "Barneidrettstreneren" som gjennomføres i regi av idrettskretsen der deltakeren hører hjemme.

Her gis grunnkunnskapene som kreves for å påta seg et treneransvar for barn. I tillegg får deltakere konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan trenerne kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening 

Les mer om dette kurset via denne lenken.

2) Teori og praksis 
Fekteforbundet gir deretter 45 timer undervisning fordelt på to kurshelger. Kurset inneholder også 45 timer med praksis som må gjennomføres underveis, eller etter endt undervisning etter avtale med en fekteklubb.

Undervisningen vil foregå i Oslo, og blir ledet av Fekteforbundets utviklingsansvarlig, Fredrik Backer. Han er tidligere toppfekter, og er sertifisert Trener 2.   

Finn mer informasjon om Fredrik finnes via denne lenken.

Kurshelger i 2024
Første kurshelg som blir 27. og 28.4.har fokus på trenerrollen i fekting. Undervisningen består av både teori og praksis innenfor utholdenhet, styrke og spenst, hurtighet og reaksjon, bevegelighet, koordinasjon og motorikk.  

Andre kurshelg som arrangeres etter sommeren har fokus på fektemetodikk, og består av teori og praksis innenfor planlegging, gjennomføring og evaluering av fektetreninger.

Begge kurshelgene starer lørdag kl. 09:00, og avsluttes på søndag senest kl. 17:00. Det blir felles pizza på lørdag etter endt kursdag. Kursene gjennomføres hos en av fekteklubbene i Oslo. Nærmere informasjon om hvor kommer så raskt det er avklart. 

Praksis
I tillegg til kurshelgene må deltakerne kunne dokumentere at de gjennomfører 45 timer med praksis innen 18 måneder etter den første kurshelgen. Praksis er all planlegging, gjennomføring og evaluering av trening og oppfølging av fektere i klubb og annen form for instruksjon av utøvere. Minimum 35 timer av praksisen må være knyttet til aktivitet i egen klubb. Egentrening regnes ikke som godkjent praksis.

Autorisasjon som Trener 1
For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha oppnådd gitte kompetansemål og deltatt på minimum 80 prosent av undervisningen, samt gjennomført praksis etter avtale med kursansvarlig. Etter endt kurs utsteder Norges Fekteforbund kursbevis.

Påmelding
Påmelding med fullt navn, epostadresse og telefonnummer til hver deltaker, sendes til Fekteforbundets utviklingsansvarlige og kursleder innen 31. mars på epost fredrik.backer@nif.idrett.no

Ta gjerne kontakt med ham ved spørsmål.