FEKTEFORBUNDET ARBEIDER FOR Å BEGRENSE KOSTNADENE

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Aug 2023

Fra en av treningssamlingene i regi av Fekteforbundet som ble avholdt i en av få anlegg som kun benyttes til fekting. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundets kartlegging av kostnader i norsk fekting viser at fekting ikke utmerker seg som en dyr idrett. For ytterligere å bidra til å redusere økonomiske barrierer for deltakelse, er det fleste av Fekteforbundets utviklingstiltak gratis for både klubber og deltakere.

I stadig flere idretter har ansatte trenere og administrative ressurser erstattet frivillig dugnadsinnsats. Den økte profesjonaliseringen medfører høyere medlemskontingenter og treningsavgifter.

De fleste norske fekteklubbene blir derimot drevet på frivillig basis. Treningene organiseres dessuten i kommunale anlegg som deles med andre idretter, men som enten er gratis eller som har lav husleie.

Fekteforbundets kartlegging av kostnadsnivået i norsk fekting, viser derfor at fekteutstyr, medlemskontingenter og treningsavgifter er rimeligere enn i mange andre idretter.

Les mer om Fekteforbundets kartlegging av kostnadene i norske fekting her

Fekteforbundet bidrar til å holde kostnadene nede
I tillegg til refusjonsordningene for merverdiavgift og for innkjøpskostnader til klubbutstyr som fekteklubbene har tilgang på som medlemmer av Norges idrettsforbund, bistår også Fekteforbundet fekteklubbene og deres medlemmer med både direkte og indirekte økonomisk støtte.  

Lave lisenser og kontingenter
Fektelisensen er gratis for de under 13 år, og kun kr. 100 for fektere i aldersgruppen 13 til 20 år. I flere andre idretter er lisensen godt over ti ganger så høy.

I motsetning til mange andre særforbund, innkrever heller ikke Fekteforbundet kontingent fra fekteklubbene, og betaler regningen fekteklubbenes lisens til administrasjonsverktøyet Ophardt.

Fekteklubbene som arrangerer stevner i Norgescupen og de som får tildelt det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskap, beholder dessuten alle inntektene fra startkontingenter og kiosksalg.

Rimelige utstyrskrav
Fekteforbundet bekoster utlånsutstyr til alle nyetablerte fekteklubber slik at alle kan tilby nye medlemmer å låne. Fekteforbundet har dessuten satt opp en offentlig Facebook-profil for bytte, kjøp og salg av brukt fekteutstyr som benyttes flittig.

For å holde kostnadene til utstyret så lave som mulig, har Fekteforbundet også vedtatt et særnorsk unntak fra det internasjonale fekteforbundets utstyrskrav.

Gratis kurs og treningssamlinger
Det som norsk fekting skiller seg mest ut på, er det gratis trenings- og kurstilbudet utover aktivitetene i fekteklubbene. Der mange særforbund tar betalt, er aktivitetene som tilbys barn og ungdommer i regi av Fekteforbundet gratis eller sterkt subsidierte.

Fekteforbundets regionale treningssamlinger for barn og ungdommer gratis. Dette gjøres for å skape et godt miljø på tvers av regionale- og klubbgrenser, og for at fektere i klubber uten faste trenere skal få så god instruksjon som mulig.

For å støtte klubbene er også dommer- og trenerkursene, samt stevneleder- og våpenstellkursene gratis.

Fekteforbundet betaler dessuten honorar og reisestøtte til reiseleder/trenerstøtte og pliktdommere på konkurransene som de norske fekterne deltar på i utlandet.

Fekteforbundet drifter, mot en egenandel, i tillegg nasjonale treningssamlinger og et eget opplegg for en utviklings-/langslagsgruppe. Gruppen består av unge og talentfulle fektere som er motiverte for å satse utover de respektive klubbtreningene.

Øvelser og treningsopplegg for denne gruppen tilbys gratis for alle fekteklubber som er interessert.

Viktig at medlemstallene øker
Da mange sluttet under pandemien, medførte også dette et inntektsfall. Selv om klubbenes innrapportering av medlemstall antyder at frafallet har stoppet, er antall fektere lavere enn på lenge.

Dette innebærer både reduserte medlemsinntekter til fekteklubbene, og lavere tilskudd til Fekteforbundet.

Dette kan både begrense aktivitetstilbudet i fekteklubbene, og på sikt mulighetene for den direkte og indirekte forbundsstøtten. Noe som kan føre til at norsk fekting må velge mellom et dårligere tilbud, eller høyere kostnader for de gjenværende medlemmene.

Fekteforbundet bistår fekteklubbene
Norges Fekteforbund sitt formål er å fremme fekteidretten i Norge. I tillegg til blant annet å organisere den norske konkurranseaktiviteten og representere norsk fekting i Norges Idrettsforbund og i de internasjonale fekteforbundene, arbeider også Fekteforbundet for at fekteklubbene fortsatt skal kunne tilby attraktive og konkurransedyktige aktivitetstilbud.

I tillegg til overnevnte er det derfor igangsatt en rekke nye tiltak for å bistå klubbene i arbeidet med å både ta vare på eksisterende og attrahere flere medlemmer.

Vi håper klubbene tar disse i bruk, og både arbeider like aktivt for både å beholde eksisterende medlemmer og rekruttere flere nye til norsk fekting.