FORBEDRET TRENERUTDANNING

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Des 2021

F.v: Jon Grydeland, NIFs rådgiver innen Trenerutvikling, Bartosz Piasecki, sportslig leder i NF, Antero Wallinus-Rinne, seniorrådgiver for NIFs Trenerløypa, Claes H. Bendiksen, generalsekretær NF og Kari Vanebo, seniorrådgiver i NIFs Breddeavdeling. Foto: NIF.

Fekteforbundet forbedrer trenerutdanningen, og kan fra 2022 tilby tre ulike trenerkurs. I den nye kursinndelingen kreves det ikke god fekteteknikk for å kunne delta på Trener 1-kurs. Samtidig blir utdanningen lengre og bedre ved innføring av et Trener 3-kurs. 

Trenere er essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall. De skal ikke bare instruere teknikk, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk og sosialt for å skape positive opplevelser, uansett nivå.

Behov for flere trenere
Mange fekteklubber har behov for flere kvalifiserte trenere. Kun et fåtall av klubbene har imidlertid tilstrekkelig med medlemmer som genererer nok inntekter til å ansette noen på fast basis. 

Norges Fekteforbund tilbyr derfor gratis trenerutdannelse for å bistå fekteklubbene. Flere kvalifiserte trenere kan dermed både kunne bidra som trenere i egen, eller bistå i andre klubber. Målet er at treningstilbudet skal bli så godt som mulig for så mange medlemmer som mulig, og samtidig stimulere den sportslige utviklingen i hele norsk fekting.

Fra to til tre nivåer
Fekteforbundet har tidligere kun tilbudt Trener 1- og Trener 2-kurs. Deltakelse på Trener 1-kurset har imidlertid krevd gode tekniske ferdigheter. Dette har vanskeliggjort deltakelse fra for eksempel foreldre og foresatte og andre som ikke har drevet med fekting.  

For å kunne tilby en trenerutdanning som også er tilpasset de frivilliges mulighet til å bidra som trenere i klubbene, samt klubbenes behov for trenere i ulike alders- og fektenivåer, justeres trenerutdanningen og gjøres samtidig lengre og bedre.

Fra 2022 kan Fekteforbundet derfor tilby Trenerkurs 1, 2 og 3. 

LES MER OM FEKTEFORBUNDETS TRENERUTDANNING VIA DENNE LENKEN 

I forhold til sertifiseringen til de som har gjennomgått Trener 2-kurset, vil de kunne bli sertifisert som Trener 3 etter å ha gjennomført Olympiatoppens fellessamling.

Kursplan og informasjon om påmelding til de ulike kursene, vil komme så raskt Fekteforbundets årsplan og ikke minst kalenderen for 2022 er ferdigstilt.