HUSK Å BESTILLE LISENSER

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Aug 2021

Nytt kalenderår innebærer at alle må fornye den nasjonale fektelisensen (NF-lisens). 

Denne lisensen er må være på plass for å kunne bli påmeldt på stevner. NF-lisensen er også nødvendig for å være dekket av idrettsforsikringen. Dette betyr at også fektere som kun trener i klubben, og ikke konkurrerer må ha denne lisensen i tilfelle skader eller ulykker på trening. Fektere under 13 år skal også ha NF-lisens, selv om den er gratis for denne aldersgruppen. 

Bestilling av NF-lisens
Hver klubb har utpekt en ansvarlig for Ophardt-systemet, der både lisensbestillinger og påmeldinger på stevner skal gjøres. Denne personen må foreta en samlebestilling til NF der alle som skal ha lisens registreres. 

Klubbene blir fakturert samlet basert på innrapporterte aktivitetstall på den siste samordnete rapporteringen. 

Les mer om lisenser og hvordan disse skal bestilles her