SOMMERHILSEN MED INFO FØR NY SESONG

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Jun 2020

Etter at all idrettsaktivitet har vært stengt, kan barn og ungdom nå både trene normalt og gjennomføre lokale og regionale konkurranser fra 1. august. Gitt at smittesituasjonen er under kontroll, arbeider Fekteforbundet for at det også åpnes opp for ordinær aktivitet for voksne. 

Koronapandemien har ikke bare hindret norsk fekting, men har påvirket hele verden. For å hindre smittespredning ble all organisert trening i klubbene, samlinger og konkurranser forbudt 12. mars. Norges Fekteforbund besluttet derfor å utsette alle planlagt arrangementer i regi av forbundet ut mai. 

Dette omfattet to Norgesmesterskap, Østlandsmesterskap, og avslutningen av Ungdomsserien, flere dommer- og trenerkurs, samt treningssamlinger for jenter, for ungdommer og for landslaget. 

Senere ble også VM for kadetter/juniorer, lag-EM for veteraner og både Europa- og Verdenscupstevnene utsatt på ubestemt tid. 

Gradvis gjenåpning
Med NIF i spissen har Fekteforbundet og de andre særforbundene jobbet iherdig vis av vis myndighetene. Både for å gjenåpne idretten, og for å få på plass kompensasjonsordninger og tilpasse disse for fekteklubbene. 

For å bidra til å vedlikeholde fekteinteressen, har Fekteforbundet publisert forslag til øvelser for egentrening, og øvelser som klubbene kunne benytte til felles treningsopplegg uten å bryte myndighetenes råd og pålegg. Fekterne er dessuten oppfordret til å dele egne treningstips og ideer på sosiale medier. 

For å utnytte tiden uten aktivitet har Fekteforbundet dessuten gitt fekteklubbene konkrete tips til å gjennomføre konkrete klubbutviklingstiltak for å forbedre klubbdriften.

Koronavettregler
Underveis har smittevernreglene gradvis blitt lempet på. Fordi fekting er en kampidrett, har disse stilt større krav til oss enn til idretter med lengre avstand mellom utøverne. Dette har blitt beskrevet i fektingens Koronavettregler. 

Per nå er det kun lov for barn og ungdom under 20 år å trene ordinært. Fra 1. august kan denne aldersgruppen også ha stevner innenfor samme idrettskrets.

For de eldre gjelder fremdeles avstandsregelen om minst én-meters regelen mellom maskene. Fekterne kan imidlertid gjøre øvelser i par og kvalifiserte trenere kan gi leksjoner med øvelser der man kun treffer hånd, arm og eventuelt kropp uten å bryte én-meters regelen. 

Arbeid for ytterligere lettelser
Målet er at den felles dugnadsinnsatsen vil resultere i ytterligere lettelser, slik at alle kan komme tilbake til normalen så raskt som mulig. 

Fekteforbundet har derfor publisert en foreløpig kalender for den kommende sesongen. Kalenderen inneholder en tentativ plan for Norgesmesterskap og ranking stevner, dommerkurs, samt nasjonale og regionale treningssamlinger. 

Kalenderen forutsetter lettelser i de norske smittevernreglene, og må etter hvert også tilpasses den svenske, europeiske, og det internasjonale fekteforbundets terminlister når disse kommer på plass. I og med at fekting skiller seg fra andre kampsporter, både med hensyn til beskyttelsesutstyr og kroppskontakt, vil Fekteforbundet arbeide for ytterligere lettelser i smittevernreglene.

Viktig å holde på fekterne
Siden 2010 har antall aktive medlemmer i norsk fekting økt med om lag 70 prosent. Dette har tydet på en økende interesse for sporten vår.

Medlemstallene fra 2019 kan imidlertid tyde på at veksten har stoppet opp. Det er derfor nå viktigere enn noen gang å skape gode klubbmiljøer for å holde på, og utvikle den nye fektegenerasjonen som har kommet de siste årene. På grunn av koronasituasjonen blir det viktig å raskt komme i gang med nybegynnerkurs og annet rekrutteringsarbeid i fekteklubbene, og gjenoppta utviklingstiltakene i forbundsregi etter sommeren.

PÅMINNELSER FOR DEN NESTE SESONGEN:
Vi har tidligere publisert følgende nyhetssaker som det kan være greit å få en påminnelse om:

Forbundskontoret vil være stengt i resten av juli. Vi ønsker derfor alle en god sommer, og takker for at alle har bidratt i den felles dugnaden for å redusere risiko for økt smittespredning i samfunnet!

Vi oppfordrer foreldre, trenere, og andre voksne om å opprettholde og etterleve smittvernsrådene, og krysser fingrene for at den gradvise gjenåpningen forsetter og at vi at vi snarest mulig kan få til en full gjenåpning, ikke får nye innskjerpinger på grunn av økt smitte.