INNKALLING OG SAKSLISTE TIL FEKTETING 13. SEPTEMBER 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Jun 2020

Styret i Norges Fekteforbund har innkalt til ordinært ting i Norges Fekteforbund. Tinget avholdes søndag 13. september på møterom Ullevaal Panorama, Ullevål Stadion. Registreringen starter kl. 09.30, og tinget kl. 10.00.

Etter at tinget har blitt utsatt på grunn av Koronapandemien, har styret satt dato for tinget. Tinget vil bli avholdt på Ullevaal Panorama. med de smitteverntiltak som er gjeldene på tingtidspunktet. Det tas imidlertid forbehold om påkrevde endringer om smittesituasjonen tilsier det.

Inngang Ullevaal Panorama
Vennligst benytt inngang A1, rett ved butikken Milslukeren. Døren er åpen. Se også veibeskrivelse via denne lenken: https://www.meet-ullevaal.no/veibeskrivelse/

Innsending av saker
Gjennomføring av tinget gjøres iht. til bestemmelsene i Lov for Norges Fekteforbund. 

Frist for innsending av saker til post@fekting.no for tingbehandling var senest fire uker før tinget. Nedenfor finnes sakslisten og forslagene. Av hensyn til miljøet vil vi ikke skrive ut lesekopier på tinget, og oppfordrer alle til å forholde seg til dokumentene digitalt.

LAST NED TINGPAPRIENE HER:

Saksliste Fektetinget 2020
Vedlegg 1: Foreslått forretningsorden
Vedlegg 2: Årsrapport for 2018
Vedlegg 3: Årsrapport 2019
Vedlegg 4: Innkomne forslag fra Bekkestua Fekting
Vedlegg 5: Innkomne forslag fra Kristiansand Fekteklubb
Vedlegg 6: Styrets forslag til langtidsplan og -budsjett 2021 - 2024
Vedlegg 7: Valgkomiteens innstilling til styre, lovutvalg, kontrollutvalg og hederstegnråd

Delegater
Delegatfordelingen er beregnet utfra antall aktive medlemmer i siste registrerte samordnete rapportering til NIF. Fekteklubbene må formelt utnevnte sine representanter med stemmerett. 

Vi ber om at klubbene fyller ut og returnerer delegatskjemaet innen 15. august. Dette er spesielt viktig i år for å kunne planlegge for ivaretakelse av smittevernet.  

LAST NED DELEGATSKJEMAET HER

Klubbseminar lørdag 12. september
Det vil bli avholdte et klubbseminar for delegatene på lørdag 12. september på samme sted som tinget; Ullevaal Panorama, Ullevål Stadion. Seminaret starter kl. 13 slik at det skal være mulig å reise samme dag for å spare en overnatting. Det blir servert en enkel lunsj og middag på MEET Ullevaal etter seminaret, ca. kl. 1930. 

LAST NED FORELØPIG AGENDA FOR KLUBBSEMINARET HER

Smittevernstiltak
Vi ber alle delegatene være oppmerksomme på reiserådene, og fylle inn kontaktinformasjonen til sine delegater som skal delta på klubbseminaret i et eget smittesporingsskjema og returnerer det som en Excel-fil post@fekting.no innen 4. september kl. 1200. Dette skjemaet vil også anses som påmelding på seminaret og på middagen 12. september.

LAST NED SMITTESPORINGSSKJEMAET HER

Refusjon av reiseutgifter
Fekteforbundet vil refundere reise- og oppholdskostnader med inntil kr. 3 000,- for 1. rep., kr. 2 000,- for 2. rep og kr. 1 500,- for 3 rep. Refusjon for 2. og 3. representant forutsetter at klubben har tilsvarende antall delegater.

Delegater som kan dokumentere at de på grunn av reisebegrensninger er avhengig av en ekstra overnatting, kan få opptil kr 1 000 refundert per delegat ekstra.

Refusjonen gjelder kun reise til Oslo (fly, tog, buss) og overnatting mot fremviste kvitteringer via Expense. Mat og lokal transport refunderes ikke. Reisestøtten forutsetter dessuten at representanten(e) deltar både på klubbseminaret og på tinget.

Tips til hotell- og flybestilling
Thon Hotels gir Fekteforbundets klubber og medlemmene deres gunstige priser på overnatting. Man er automatisk pålogget med Fekteforbundets prisfordeler ved å klikke på Thon-logoen via Fekteforbundets hjemmeside.

Ved bestilling av fly kan SAS Sportsreiser benyttes. Dette gir mulighet for endring/kansellering hvis tinget må flyttes på grunn av endringer i smittesituasjonen. Klikk på denne lenken for å bestille. Bruk Fekteforbundets kode FEKT999. 

På vegne av styret og administrasjonen ønskes vel møtt!