SAMARBEID MED OLYMPIATOPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Des 2019

F.v. Bartosz Piasecki, sportslig leder i Norges Fekteforbund, Tomas Kersten, styremedlem i Njård Fekting og tidligere landslagstrener i skicross, Claude Lebreux, fagkonsulent teknikk-/motorikk innenfor olympiske idretter, Michael Jørgensen, OLT-Coach med ansvar for kampidretter og Claes Bendiksen, generalsekretær i Norges Fekteforbund. 

Norges Fekteforbund har innledet et samarbeid med Olympiatoppen. Dette gir økt tilgang på fagkunnskap, og mulighet til å lære mer av andre idretter for å nå målet om OL-deltakelse i 2024.

Norges Fekteforbund har norsk OL-deltakelse i 2024 som sportslig hovedmål. Flere delmål på veien, som for eksempel at en eller flere jenter som kvalifiserer seg til landslaget, og norsk medalje i Nordisk Mesterskap er allerede nådd. 

For å nå hovedmålet kreves imidlertid økt dedikasjon, samt en mer strukturert og samlet innsats fra Fekteforbundet, klubbene og fra utøverne selv. 

Generasjonsskifte
Norges Fekteforbund har i de siste årene hatt en bevisst strategi å satse på bredden for å øke antall fektere. Dette har både vært nødvendig for å øke de offentlige tilskuddene, men også for å forsterke rekrutteringsgrunnlaget til toppen.

Et viktig tiltak har vært gjennomføring av stadig flere nasjonale og regionale treningssamlinger. Hensikten har både vært å skape miljø og samhold på tvers av klubb- og geografiske grenser for å reduserer frafallet, men også å øke alle fekternes basisferdigheter. 

Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette utenlandske fektetrenere, har Fekteforbundet også igangsatt utdanning av fekterenere. Dette skal på sikt gjøre oss mindre avhengig av å måtte ansette utenlandske trenere, og samtidig også gi tidligere aktive konkurransefektere et tilbud for å beholde deres fektekompetanse i klubbene.

Til tross for at vi har hatt et generasjonsskifte på toppen, har det allikevel vært sporadiske lyspunkter internasjonalt etter Bartosz Piasecki sin sølvmedalje i 2012 under London-OL. 

Frafallet har minsket og rekrutteringen økt. Om prognosene slår til, har antall fektere doblet seg i løpet av de ti siste årene. 

Det er barn og ungdom som står for økningen, og vi har nå en økende barne- og ungdomsgruppe som kan satse om de får mulighet. 

Økt satsing på toppresultater
Norges Fekteforbund mener nå at grunnlaget er tilstede og tidspunktet riktig for også å fokusere mer på topprestasjonene. Det økte antallet fektere har gitt økte tilskudd, og i tillegg har Fekteforbundet igangsatt et arbeid for å finne sponsorrater/ samarbeidsavtaler med eksterne bidragsytere for forhåpentligvis å kunne få mer støtte som ikke er båndlagt med brukskriterier på samme måte som de offentlig tilskuddene.

I tillegg har Fekteforbundet innført landslagskontrakter som definerer Fekteforbundets, utøvernes og de respektive klubbenes forpliktelser. Dette er en viktig forutsetning for å få full effekt av enda mer strukturert satsing for å nå målene.

Tøffere internasjonal konkurranse
Internasjonal fekting har endret seg og blitt mer fysisk og hurtigere. For å hevde oss må vi derfor fokusere på mer enn kun tekniske ferdigheter og kamptrening. 

Der norsk toppidrett har kommet langt, er norsk fekting bakpå. Vi har derfor tro på overføringsverdier, og mener vi har et stort forbedringspotensial innenfor de fysiske og motoriske parameterne som er nødvendig for å hevde oss bedre internasjonalt.

Samarbeid med Olympiatoppen
Sammen med Olympiatoppen vil vi nå analysere hvilke egenskaper som kreves for å bli best. På bakgrunn av dette skal det utvikles et treningsopplegg med ulike øvelser, og et testopplegg for finne forbedringspotensialene og registrere fremgang.

Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med fektetrenerne i klubbene slik at opplegget også følges opp på klubbnivå i tillegg til treningssamlingene i regi av Fekteforbundet.

Mer informasjon om dette vil komme som en del av neste års plan og ikke minst langtidsplanene som skal vedtas på Fektetinget i løpet av 1. halvår 2020. 

Fekteforbundet ønsker med dette å ønske alle god jul, takke for et spennende år og sammen se frem mot et godt nytt fekte-år!