HÅRETE MÅL FOR NORSK IDRETT

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Des 2019

Idrettspresident Berit Kjøll og Norges idrettsforbund inviterte særforbund og idrettskretser til strategisamling på Gardermoen. Foto: Geir Owe Fredheim, NIF.

Sammen med tillitsvalgte og administrative idrettsledere i NIF, særforbund og idrettskretser deltok Norges Fekteforbund (NF) på årets ledersamling som var viet organisasjonsutvikling for norsk idrett. 

Norsk idrett er inne i en viktig prosess med modernisering, digitalisering og organisasjonsutvikling som tre viktige bærebjelker. Dette inkluderer også fordelingen av spillemidler mellom ulike organisasjonsledd, og mellom de ulike særidrettene som er tilsluttet NIF. 

Endringsprosesser berører grunnlaget for å kunne opprettholde et mangfold av både store og små idretter i Norge, og dermed også våre muligheter for å videreutvikle norsk fekting.

Verdens beste idrettsorganisasjon
Årets ledermøte var lagt opp som en strategi-workshop innenfor tre overordnede temaer; Idrettens plass i samfunnet, samspill og kommunikasjon, samt om hvordan den norske idrettsbevegelsen kan utvikle seg til ikke bare å være verdens beste idrettsnasjon, men også bli verdens beste idrettsorganisasjon.

Les mer om årets ledermøte på Gardermoen via denne lenken.

Idrettspolitikk
I tillegg til å ha ansvar for lover og regler, landslaget, gjennomføring av nasjonale mesterskap, ranking, uttak, påmelding og oppfølging av deltakelsen i verdens- og europacup samt en rekke egne aktiviteter som treningssamlinger og utviklingskurs beskrevet i Fekteforbundets årsplan - er ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i idrettspolitiske og administrative saker en svært viktig oppgave for NF.

Synlige og tydelige
NF er positive til endringer og deltar aktivt i diskusjon om hvordan idretten skal leve opp til visjonen, idrettsglede for alle. I den forbindelse er NF opptatt av hvordan også mindre idretter gis mulighet til å drive utvikling i henhold til samfunnets utvikling og våre medlemmers forventninger.

I tillegg til å være synlige og tydelige overfor NIF, ønsker NF også synliggjøre arbeidet vi gjør for fekte-Norge. Høringsuttalelser og politiske saker NF engasjerer seg i er derfor samlet under et eget menypunkt på vår nettside.