TRENINGSSAMLING FOR SABELFEKTERE

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Des 2019


Fellesbilde av trenere og ungdommene som deltok på samlingen. Foto: Molde Fekteklubb.

22 sabelfektere fra Kristiansand og Molde Fekteklubb deltok helgen 16. og 17 november på treningssamling hos Molde Fekteklubb. 

Norges Fekteforbund (NF) ønsker å stimulere til økt prestasjonsnivå, forhindre frafall og gjøre det enklere for fekteklubbene å rekruttere flere nye medlemmer. 

I tillegg til dommer- og trenerutdanningen, gjennomfører NF derfor blant annet både nasjonale og regionale treningssamlinger.

Samlingene skal både forbedre fekternes tekniske ferdigheter og gi treningstips. For å bidra til økt samarbeid og overfaringsoverføring mellom klubblederne og trenere, gjennomføres de regionale samlingene i tett samarbeid med fekteklubbene.

Samlingene skal være motiverende, og stimulere kameratskapet mellom fekterne på tvers av geografi og klubbgrenser. Samlingene skal dessuten være inkluderende og gratis for barn og ungdom. De bekostes derfor av Fekteforbundet etter vedtatte retningslinjer. 

Nasjonal treningssamling for sabelfektere
På samme måte som det gjennomføres treningssamlinger i regi av NF for barn og ungdom som fekter med kårde, støttes også tilsvarende samlinger for sabelfekterne. Tidligere i år har Fekteforbundet dessuten bekostet trenerkurs i England for en sabelfekter som ønsker å bidra som trener.

Treningssamlingen i Molde ble ledet av Ton Hazes med bistand av fektetrener Georges Derop og sabelfekter Quinton Faas fra Nederland. I tillegg til selve treningen og treningskonkurranse, fikk åtte fektere fra Kristiansand FK og 14 fra Molde FK en presentasjon av lyssabelfekting hadde både felles lunsj og pizzakveld.

Se flere bilder fra treningssamlingen på Molde Fekteklubb sin Facebookprofil

Sabelfekting i Norge
Norges Fekteforbund organiserer tilsluttete idrettslag i Norges Idrettsforbund som har aktivitet innenfor de tre våpengrenene i moderne sportsfekting; kårde, florett og sabel.

Om lag 95 prosent av de norske fekterne benytter kun kårde. De resterende som benytter sabel og/eller florett, er medlemmer av Kristiansand Fekteklubb, Molde Fekteklubb eller Stavanger Sabelklubb.