TRENER 2-UTDANNING I 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Nov 2019

Fekteforbundets trenerutdanning gir god trenerkompetanse, og egner seg både for tidligere aktive, og aktive fektere som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller som ser for seg en karriere som trener i en annen klubb.

Norges Fekteforbund følger opp utdanningsplanen, og igangsetter Trener 2-kurs i 2020. Dette er en videreføring av Trener 1-kurset, med økt fokus på videreutvikling av fekterne. 

Gode trenere påvirker ikke bare fekternes ferdigheter, men har også stor betydning for rekruttering og frafall i klubbene. 

Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette profesjonelle trenere, er trenerutdanning ett av Fekteforbundets seks satsingsområder.

Trenerutdanningen
Som et tillegg til Idrettskretsenes aktivitetslederkurs, har Norges Fekteforbund fått NIF-godkjenning av Trener 1- og Trener 2-kurs til fekting.

Kursene inneholder både e-læring og helgesamlinger med undervisning og instruksjon av fektetekniske aspekter. 

Deltakerne får også kunnskap om hvordan de skal utvikle utøverne fysisk, og om hvordan de skal bidra til å utvikle fekterne som hele mennesker, og sosialt i utøvergruppene de er en del av.

Trenerutdanningen, som består at et to-årig utdanningsløp, ble igangsatt med Trener 1-kurs i 2019. Etter å gjennomført kurset, kunne Fekteforbundet lisensiere 15 personer fra åtte fekteklubber som Trener 1.

Trener 2-kurset
Fekteforbundet stater nå Trener 2-kursing ledet av Mariusz Piasecki for dem som har gjennomført trener 1-kurset. Oversikt over disse finnes via denne lenken

Kurset består av 10 timer e-læring, 65 timer undervisning over 4 kurshelger og 75 timer med praksis. Mens Trener 1-kurset hadde innlærings- og deltakerfokus, har Trener 2-kurset to hovedemner; fektemetodikk og fekteteori: 

1. Fektemetodikk
En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta fekterens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Treneren skal kunne utvikle tekniske og taktiske ferdigheter, samt fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for fektere på klubbnivå, med fokus på utøvere og utvikling frem til junior landslagsnivå.

2. Fekteteori
En autorisert Trener 2 skal være i stand til å organisere treningsopplegget for utøvere i egen klubb.

Treneren skal kunne planlegge og iverksette tilpassede treningsopplegg for utøvere i egen klubb i samarbeid med utøvere, med andre trenere i klubben og med klubbens ledelse.

Kurshelger
Kurset består av 2 kurshelger 1. halvår og 2. kurshelger 2. halvår i 2020.

  • Første kurshelg: 7-8 mars i Bygdøhus
  • Andre kurshelg: 28-29 mars i Bygdøhus (NB! Datoen er endret)

De to siste kurshelgene blir gjennomført 2. halvår i 2020. Datoene blir bestemt etter at fektekalenderen er bestemt. 

I forkant av undervisning skal deltakerne kunne fremvise at de har gjennomført e-læringskurs som selvstudium. Disse kursene får de påmeldte nærmere informasjon om og tilgang til i god tid før første kurshelg. 

Påmelding
Kurset er kun åpent for de som har gjennomført Fekteforbundet sitt Trener 1-kurs, og som har gyldig NF-lisens som medlemmer av fekteklubber tilknyttet Norges Fekteforbund.

Kurset er gratis, men deltakerne, eller deres klubber betaler selv reise- og oppholdskostnader. For de som trenger hotell, anbefales Fekteforbundets avtale med Thon

Alle kursdeltakere må medbringe følgende utstyr på kurshelgene:

  • Fektemaske
  • Fektejakke og undervest
  • Fektehanske
  • Lange bukser (fektebukse eller joggebukse)
  • Ev. trenerjakke. (Trenerarm kan lånes fra kursleder)
  • Innendørssko
  • Noe å skrive med og på

Vi ber om samlet påmeldingen som inneholder navnet på og epostadressen til hver deltaker tilpost@fekting.no innen 13. desember. Utsatt frist: 31.12.